Θες δάνειο; Πάρε άμεσα 25.000 ευρώ χωρίς εγγυήσεις

Δάνειο: Μικρή «ανάσα» σε χιλιάδες συμπολίτες μας δίνει το ευέλικτο δάνειο. Ευνοημένοι θα είναι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι οι οποίοι αυτή την περίοδο αντιμετωπίζουν πρόβλημα ρευστότητας. Όλες οι λεπτομέρειες στο xristika.gr.

την τελική ευθεία μπαίνει η λειτουργία του Ταμείου Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, γνωστό και ως Ταμείο Μικροπιστώσεων, μέσα από το οποίο οι αγρότες θα μπορούν να δανείζονται για τις έκτακτες ανάγκες τους έως 25.000 ευρώ, χωρίς εγγύηση και με μειωμένο επιτόκιο κατά 50%.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Γιώργος Στύλιος, «εντός των επόμενων ημερών θα υπογραφεί η Συμφωνία Χρηματοδότησης του Ταμείου Μικρών Δανείων με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ως διαχειριστή.

Θα ακολουθήσει η επιλογή των Ενδιάμεσων Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών που θα υλοποιήσουν το εργαλείο, στη βάση μιας ανοιχτής διαδικασίας».

Πρόσθεσε ότι «το ΥΠΑΑΤ συμμετέχει στο Ταμείο ως Εγγυητής με 21,5 εκατ. ευρώ. με στόχο να δώσει τη δυνατότητα δανεισμού στους αγρότες, χωρίς την απαίτηση εγγυήσεων για να αντιμετωπίσουν έκτακτες ανάγκες τους».

Οι πόροι αυτοί προέρχονται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) και αποτελούν το «κλειδί» για το άνοιγμα της «κάνουλας» της χρηματοδότησης του Ταμείου Μικροπιστώσεων που θα λειτουργήσει σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.

Ευνοημένοι θα είναι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι οι οποίοι αυτή την περίοδο αντιμετωπίζουν πρόβλημα ρευστότητας και πιέζονται από τις συνεχής εξωγενείς κρίσεις. «Αναγνωρίζουμε τις ανάγκες τους και τους στηρίζουμε με νέα και ευέλικτα εργαλεία και δράσεις.

Το Ταμείο Μικροπιστώσεων είναι ένα τέτοιο εργαλείο που δημιουργήσαμε από κοινού τα υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Ανάπτυξης & Επενδύσεων με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.

Την απόφαση για την σύστασή του, την υπογράψαμε μαζί με τον Γιάννη Τσακίρη, τον Μάρτιο του 2022», είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υφυπουργός και πρόσθεσε ότι είναι «ένα εργαλείο, με το οποίο οι αγρότες μας θα μπορούν να δανείζονται για τις έκτακτες ανάγκες τους έως 25.000 ευρώ, χωρίς εγγύηση και με μειωμένο επιτόκιο κατά 50%.

Όπως και να συμμετάσχουν σε δράσεις ενίσχυσης τους που χρηματοδοτούμε μέσα από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ένα ακόμα σκέλος του ολοκληρωμένου συστήματος στήριξης των γεωργών, των κτηνοτρόφων και των επιχειρηματιών της υπαίθρου που έχουμε δημιουργήσει και διαρκώς αναπτύσσουμε στο Υπουργείο μας».

Δάνειο: Τι θα ακολουθήσει μετά τη συμφωνία ΥΠΑΑΤ-ΕΑΤ

Μετά τη συμφωνία χρηματοδότησης που αναμένεται να υπογραφεί μεταξύ του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ), η τελευταία θα προχωρήσει στην επιλογή των Ενδιάμεσων Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών που θα υλοποιήσουν το εργαλείο, στη βάση μιας ανοιχτής διαδικασίας. Οι εν λόγω Οργανισμοί μπορεί να είναι είτε Τράπεζες είτε πάροχοι μικροπιστώσεων.

Κατά τη διαδικασία της επιλογής διασφαλίζεται η μεταφορά των οικονομικών πλεονεκτημάτων, που απορρέει από τη συνεισφορά του ΠΑΑ, στους τελικούς ωφελούμενους και ειδικότερα όσον αφορά τουλάχιστον:

-την μείωση του επιτοκίου και των προμηθειών

-την μείωση ή και εξάλειψη των εξασφαλίσεων

Μετά την επιλογή τους οι Ενδιάμεσοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί προχωρούν στην υλοποίηση του εργαλείου με την παροχή των προβλεπόμενων δανείων.

Δάνειο: Προσφερόμενα Χρηματοδοτικά Προϊόντα/ Εργαλεία

Το Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας υλοποιείται στο πλαίσιο των παρακάτω δράσεων του ΠΑΑ 2014 – 2020:

Στήριξη επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις: Η στήριξη στο πλαίσιο αυτού του επιμέρους μέτρου θα παρασχεθεί μέσω της Δράσης 4.1.4 («Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της γεωργικής εκμετάλλευσης με Χρηματοδοτικά Εργαλεία»).
Στήριξη επενδύσεων στη μεταποίηση, εμπορία ή/και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων.

Η στήριξη στο πλαίσιο αυτού του επιμέρους μέτρου θα παρασχεθεί μέσω της Δράσης 4.2.4 («Στήριξη επενδύσεων στη μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικά προϊόντα σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν) με Χρηματοδοτικά Εργαλεία»).

Δάνειο: Η συνεισφορά του ΠΑΑ

Μέσω του Ταμείου παρέχονται δάνεια για μικρές επενδύσεις και κεφάλαιο κίνησης προς γεωργούς και μεταποιητικές επιχειρήσεις με γεωργικό τελικό προϊόν.

Το ΠΑΑ 2014 – 2020 συμμετέχει σε κάθε δάνειο παρέχοντας το 50% του κεφαλαίου με μηδενικό επιτόκιο ενώ το υπόλοιπο 50% συνεισφέρεται από τον Ενδιάμεσο Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό.

Με τον τρόπο αυτό το ΠΑΑ 2014 – 2020 αναλαμβάνει μεγάλο μέρος του πιστωτικού κινδύνου, με συνέπεια τα δάνεια να παρέχονται με το ήμισυ του επιτοκίου της αγοράς και με σαφώς μειωμένες ή και μηδενικές εξασφαλίσεις.

Το εργαλείο θα μπορεί να συνδυάζεται σε μια πράξη με επιχορηγήσεις, ώστε να παρέχεται επιδότηση επιτοκίου για περιορισμένο διάστημα από την υπογραφή της δανειακής σύμβασης ή/και τεχνική στήριξη στους ωφελούμενους γεωργούς και μεταποιητές προκειμένου να αναπτύξουν και να υλοποιήσουν σωστά το επιχειρηματικό τους σχέδιο.

Τέλος, στο πλαίσιο του εργαλείου και μετά από σχετική συνεννόηση με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, ένα μέρος των πόρων δύναται να διατεθεί κατά προτεραιότητα σε κτηνοτρόφους με σκοπό την κάλυψη του αυξημένου κόστους ζωοτροφών.

Δάνειο: Μην χάσετε αυτή την ευκαιρία

Αυξήθηκε η ζήτηση για στεγαστικά δάνεια στο πρώτο τρίμηνο του έτους. Ποια έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση. Τι προσφέρει η κάθε τράπεζα. Όλες οι λεπτομέρειες στο xristika.gr.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας τα κριτήρια χορήγησης στεγαστικών δανείων αναμένεται να γίνουν ως ένα βαθμό πιο χαλαρά κατά τη διάρκεια του β΄τριμήνου του 2022, ενώ για τα καταναλωτικά δάνεια προς νοικοκυριά – των οποίων η ζήτηση παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη – δεν αναμένεται κάποια μεταβολή.

Τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) παρέμειναν αμετάβλητα σε σχέση με το δ΄τρίμηνο του 2021, εξέλιξη σύμφωνη με τις προσδοκίες που είχαν διατυπωθεί στην έρευνα του προηγούμενου τριμήνου. Επιπλέον, οι τράπεζες εκτιμούν ότι τα κριτήρια θα παραμείνουν αμετάβλητα και κατά τη διάρκεια του β΄τριμήνου του 2022.

Οι συνολικοί όροι χορήγησης δανείων προς τις ΜΧΕ παρέμειναν αμετάβλητοι σε σχέση με το δ΄ τρίμηνο του 2021.

Η συνολική ζήτηση δανείων από τις ΜΧΕ, στο α΄τρίμηνο του 2022, παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη, αν και τα δάνεια προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αυξήθηκαν ως ένα βαθμό, λόγω αναγκών για αποθέματα και κεφάλαια κίνησης.

Το επόμενο τρίμηνο, η συνολική ζήτηση δανείων, τόσο από τις μικρομεσαίες όσο και από τις μεγάλες επιχειρήσεις, αναμένεται να παραμείνει αμετάβλητη. Η αναλογία των αιτήσεων για επιχειρηματικά δάνεια που απορρίφθηκαν παρέμεινε αμετάβλητη σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Δάνειο: Τώρα είναι ευκαιρία – Τα πακέτα που δίνουν οι τράπεζες

Eλκυστικά ξανά τα στεγαστικά δάνεια λόγω χαμηλών επιτοκίων και ακριβών ενοικίων. Σημαντικά αυξημένα το κονδύλια. Τι πακέτα παρέχει η κάθε τράπεζα. Όλες οι λεπτομέρειες στο xristika.gr.

Προάγγελος νέων αυξήσεων των τιμών πώλησης κατοικιών αποτελεί η συνεχής αύξηση της ζήτησης τόσο για νεόδμητα όσο και για μεταχειρισμένα ακίνητα.

Η εικόνα αυτή αποτυπώνεται ξεκάθαρα στην αγορά στεγαστικής πίστης, όπου οι χορηγήσεις νέων δανείων κινούνται έντονα ανοδικά, με τις τρέχουσες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για 1,2 δισ. ευρώ νέων στεγαστικών δανείων το 2022, από περίπου 900 εκατ. ευρώ το 2021.

Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας IMS (Individual Mortgage Solutions), τα οποία επικαλείται η Καθημερινή της Κυριακής, το 2021 σημειώθηκε αύξηση κατά 20,3% των νέων αιτήσεων στεγαστικών δανείων, ενώ άνοδο σημείωσε και το μέσο αιτούμενο ποσό χρηματοδότησης, σε 95.000 ευρώ, από 82.000 ευρώ το 2020 και 85.000 ευρώ το 2019.

Δάνειο: Στις 100.000 ευρώ το μέσο αιτούμενο ποσό

Μάλιστα, σήμερα το μέσο αιτούμενο ποσό έχει αυξηθεί σε 100.000 ευρώ, ενώ κατά κανόνα οι τράπεζες χρηματοδοτούν μέχρι το 80% της αξίας του προς απόκτηση ακινήτου.

Η IMS λειτουργεί ως σύμβουλος για τους ενδιαφερόμενους δανειολήπτες, αναλαμβάνοντας όλες τις σχετικές διαδικασίες, έχοντας συνάψει συνεργασίες με τις μεγαλύτερες τράπεζες της χώρας, από τις οποίες και αμείβεται, εφόσον εκταμιευθεί το στεγαστικό δάνειο.

Μάλιστα έχει κατορθώσει να κατέχει σημαντικό μερίδιο της αγοράς στεγαστικής πίστης, καθώς μέσω αυτής εκταμιεύεται περίπου το 10% της αξίας των στεγαστικών δανείων πανελλαδικά.

Η εξέλιξη αυτή έχει επιτρέψει στις τράπεζες να λανσάρουν αρκετά χαμηλότοκα προϊόντα και μάλιστα με σταθερό επιτόκιο, ακόμα και για δάνεια διάρκειας 30 ετών.

Αυτή ακριβώς η χαμηλή μηνιαία δόση δανείου, σε συνδυασμό με την εκτίναξη του κόστους ενοικίασης, είναι και ο δεύτερος λόγος που ωθεί όλο και περισσότερους στην επιλογή της αγοράς αντί της ενοικίασης.

Δάνειο: Το κόστος ενός στεγαστικού δανείου έχει μειωθεί κι άλλο

Μέχρι και πριν από 3-4 χρόνια μια τετραμελής οικογένεια μπορούσε να νοικιάσει ένα ποιοτικό διαμέρισμα της τάξεως των 100 τ.μ. με ένα μηνιαίο ενοίκιο της τάξεως των 600-700 ευρώ.

Στο διάστημα που μεσολάβησε το κόστος ενός στεγαστικού δανείου έχει μειωθεί κι άλλο, τη στιγμή που τα ενοίκια έχουν αυξηθεί κατά 30-40% στην Αττική, με αποτέλεσμα τα 700 ευρώ να αντιστοιχούν πλέον σε αρκετά χαμηλότερης ποιότητας και μεγαλύτερης ηλικίας διαμερίσματα.

Δάνειο: Τα ποσά, τα επιτόκια και οι δόσεις που δίνουν οι τράπεζες

Με στόχο τη χορήγηση στεγαστικών δανείων της τάξης των 100 εκατ. ευρώ κατά μέσο όρο το μήνα μέσα στο 2022, ξεκίνησε η νέα χρονιά για τις ελληνικές τράπεζες.

Σύμφωνα με εκτίμηση τραπεζικής πηγής, το 2021 έκλεισε με εκταμιεύσεις πάνω από τα 900 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για μεγέθη αυξημένα κατά 50% σε ετήσια βάση, ενώ στη σύγκριση με το 2019 η άνοδος ξεπερνά το 100%.

Μεταπανδημικό μέλλον – Οι μεγατάσεις και τα εναλλακτικά σενάρια για τις επόμενες δεκαετίες
Για εφέτος, οι σχεδιασμοί των τραπεζών προβλέπουν νέες χρηματοδοτήσεις στην κτηματική πίστη τουλάχιστον 1,20 δισ. ευρώ, καθώς η σχετική ζήτηση από τα νοικοκυριά αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω.

Τα επίπεδα αυτά φυσικά απέχουν …έτη φωτός από τα υψηλά της πρώτης δεκαετίας μετά την είσοδο της χώρας στο ευρώ. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2007 δόθηκαν από τις τράπεζες περί τα 11,7 δισ. ευρώ. Δηλαδή σχεδόν 1 δισ. ευρώ σε μηνιαία βάση.

Ανεξάρτητα από την απόσταση αυτή όμως, το ζητούμενο, σύμφωνα με τις τράπεζες, είναι να συνεχιστεί το θετικό momentum. Εκτιμούν μάλιστα ότι τα νούμερα θα μπορούσαν να κινηθούν ανοδικά έως και το 2026, καθώς θα ανακάμπτουν η κτηματαγορά και οι σχετικές με τον κλάδο επενδύσεις.

Δάνειο: Τα τραπεζικά επιτόκια

Προς την κατεύθυνση αυτή λειτουργεί, κατά τις ίδιες πηγές, και ο ουσιαστικός μηδενισμός των επιτοκίων στα απλά καταθετικά προϊόντα. Πλέον, οι έχοντες ρευστότητα που μέχρι πριν λίγα χρόνια απολάμβαναν σίγουρα επιτόκια έως και 5% χωρίς ρίσκο για το αρχικό τους κεφάλαιο, αναζητούν υψηλές αποδόσεις.

«Το ακίνητο για τους Ελληνες αποτελεί διαχρονικά μία σχετικά ασφαλής επένδυση. Ειδικά σήμερα με την άνοδο των μισθωμάτων, τόσο στις βραχυχρόνιες, όσο και στις μακροχρόνιες διάρκειες, έχει καταστεί για πρώτη φορά μετά την οικονομική κρίση, εξαιρετικά ελκυστική επιλογή» σημειώνει στέλεχος συστημικού ομίλου.

Προσθέτει δε πώς οι τράπεζες, διαβλέποντας ήδη από το 2018 την ανάκαμψη του real estate, έχουν προχωρήσει στο λανσάρισμα νέων, πιο ασφαλών και ελκυστικών προγραμμάτων.

Δάνειο: Σταθερή δόση για πάντα

Πέρυσι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος τα μισά νέα δάνεια χορηγήθηκαν με σταθερό επιτόκια μεγάλης διάρκειας, ακόμη και για το σύνολο της αποπληρωμής, ενώ σε ορισμένες τράπεζες το ποσοστό αυτό κινήθηκε στη ζώνη του 90%.

Με τα προϊόντα αυτά οι δανειολήπτες διασφαλίζουν ότι η μηνιαία δόση τους σε ένα μακροχρόνιο πρόγραμμα όπως το στεγαστικό δάνειο, θα παραμείνει σταθερή για αρκετά χρόνια, ανεξάρτητα από την πορεία των ευρωπαϊκών επιτοκίων.

Από την άλλη, το κυμαινόμενο επιτόκιο μπορεί να βρίσκεται σήμερα σε χαμηλά επίπεδα, αλλά κανείς δεν μπορεί με ασφάλεια να προβλέψει πώς θα κινηθούν τα επόμενα 10-15 χρόνια οι διατραπεζικοί δείκτες EURIBOR.

Άλλωστε ήδη η κουβέντα για σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής στην Ευρωζώνη, κάποια στιγμή μέσα στην επόμενη διετία, έχει ξεκινήσει. Άρα για κάποιον που δεν θέλει να αναλάβει κανένα ρίσκο, τα σταθερά επιτόκια είναι μονόδρομος.

Για 10 έως 30 χρόνια κινούνται σήμερα στην περιοχή του 3% – 4%. Αυτό σημαίνει ότι μια σταθερή δόση για 25 χρόνια μπορεί να ξεκινά από τα 450 ευρώ ανά 100.000 δανείου.

Αντί λοιπόν κάποιος να πληρώνει για τη στέγασή του ενοίκιο 900 ευρώ, έχει την ευχέρεια να χρησιμοποιήσει τα χρήματα αυτά για την εξόφληση ενός δανείου της τάξης των 200.000 ευρώ, με το οποίο θα αποκτήσει το δικό του σπίτι. Υπό την προϋπόθεση φυσικά ότι θα συμμετάσχει και ο ίδιος με το 20% στο κόστος αγοράς του.

Δάνειο: Σταθερό ή κυμαινόμενο επιτόκιο;

Στην αγορά ακινήτων υπάρχει μία σταθερά διεθνώς: Όταν τα επιτόκια είναι φθηνά οι τιμές των ακινήτων ανεβαίνουν και όταν τα επιτόκια είναι ακριβά, οι τιμές των ακινήτων υποχωρούν. Αυτό έχει να κάνει με το κόστος του δανεισμού για την αγορά του ακινήτου, που όταν είναι φθηνό, διευκολύνει τις αγορές, αυξάνοντας τη ζήτηση και σταδιακά και τις τιμές.

Αυτό ισχύει στην ελληνική οικονομία τώρα, ενώ το προηγούμενο διάστημα συνέβαινε το αντίθετο και η έλλειψη της ζήτησης σε συνδυασμό με την κρίση έκανε τις τιμές των ακινήτων να υποχωρούν.

Με τα επιτόκια σε ιστορικά χαμηλά και πλεονάζουσα ρευστότητα στις Τράπεζες ελέω ΕΚΤ, οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για αγορά ακινήτου. Όλες οι Τράπεζες γενικά προσφέρουν πολύ ανταγωνιστικά επιτόκια ενώ οι τιμές των ακινήτων είναι πολύ ελκυστικές σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς δεν έχουν ακόμα επανέλθει σε προ κρίσης επίπεδα.

Καθώς τα κυμαινόμενα επιτόκια είναι φθηνότερα, ανάλογα με το προφίλ του δανειολήπτη, το ποσοστό συμμετοχής στην αγορά και τη διάρκεια του δανείου, μπορούν να πέσουν κάτω και από το 2,5%. Δάνεια με κυμαινόμενα επιτόκια στο 2,2% είναι δελεαστικά.

Το μεγαλύτερο διάστημα του 2021 οι επτά στους δέκα δανειολήπτες πήραν δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο, αλλά οι Τράπεζες ρίχνουν πλέον στην αγορά όλο και περισσότερα δάνεια με σταθερό επιτόκιο. Και οι δανειολήπτες έχουν κάνει στροφή. Για παράδειγμα στη Eurobank υπολογίζουν ότι πλέον εννέα στους δέκα δανειολήπτες στεγαστικών δανείων προτιμούν σταθερά επιτόκια, ενώ στην Πειραιώς τα ποσοστά είναι μοιρασμένα στη μέση. Στην Alpha Bank επίσης, οι δανειολήπτες προτιμούν εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο, δάνεια με σταθερό επιτόκιο.

Δάνειο: Στροφή σε σταθερά επιτόκια

Το κυμαινόμενο επιτόκιο βασίζεται στο euribor τριμήνου και είναι αυτή την περίοδο φθηνότερο, μέχρι και κατά μία ποσοστιαία μονάδα. Η έκπτωση είναι μεγαλύτερη ανάλογα με το προφίλ του δανειολήπτη και τη σχέση με την Τράπεζα. Αλλά αυτά ισχύουν και για τα δάνεια με σταθερά επιτόκια που είναι πάντα τα ίδια σε όλη τη διάρκεια του δανείου και δεν κρύβουν εκπλήξεις.

Με το σταθερό επιτόκιο ο πληθωρισμός είναι φίλος σου γιατί μειώνει την αξία του χρέους, ειδικά αν το δάνειο είναι μακροχρόνιο. Θεωρητικά, όσο πιο μακροχρόνιο τόσο καλύτερα. Αλλά τι ωραία που θα ήταν, αν αυτό δεν το ήξεραν και οι τράπεζες και δεν είχαν ακόμα καλύτερα εργαλεία πρόβλεψης…

Αυτή είναι η αιτία που τα σταθερά επιτόκια είναι ακριβότερα και όσο μακραίνει η διάρκεια του δανείου γίνονται ακόμα ακριβότερα ειδικά από τα 20 χρόνια και μετά.

Βεβαίως υπάρχουν δάνεια μεικτά, με μεγάλη διάρκεια σταθερού επιτοκίου που αναπροσαρμόζονται σε δάνεια με κυμαινόμενο αργότερα, σε αντίθεση με άλλες εποχές που τα δάνεια αυτά είχαν σταθερό επιτόκιο μόνο για τα 5 πρώτα χρόνια, ενώ τώρα υπάρχουν πολλές διαφορετικές επιλογές.