Τεράστιες επιδοτήσεις από το ΕΣΠΑ 2022: Ποιοι θα πάρουν 400.000 ευρώ

ΕΣΠΑ 2022: Ποιες επιχειρήσεις θα ενταχθούν στο πρόγραμμα. Βαρύ το πλήγμα από την πανδημία και άμεση χρηματοδότηση μέσα από το ΕΣΠΑ 2022. Όλες οι λεπτομέρειες στο xristika.gr.

Ενίσχυση έως και 400.000 ευρώ θα μπορούν να λάβουν νυκτερινά κέντρα διασκέδασης, επιχειρήσεις διοργάνωσης συνεδρίων, εταιρείες οργάνωσης εκδηλώσεων, εταιρείες catering και σχολές χορού, με το νέο πακέτο στήριξης που ανακοίνωσε την Παρασκευή η κυβέρνηση.

Τα συναρμόδια υπουργεία κατάρτισαν ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, για τις επιχειρήσεις των προαναφερόμενων κλάδων που πλήττονται σημαντικά από τους περιορισμούς που θέτουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Για να είναι επιλέξιμη μια επιχείρηση θα πρέπει να έχει μείωση τζίρου μεταξύ 2019 και 2020 άνω του 50%. Το ύψος της ενίσχυσης που μπορεί να λάβει θα ανέρχεται στο 8% επί του τζίρου του 2019, με «οροφή», δηλαδή ανώτατο όριο ενίσχυσης τα 400.000 ευρώ.

Το REACT-EU σημαίνει «Συνδρομή στην Ανάκαμψη για τη Συνοχή και τις Περιοχές της Ευρώπης» και είναι μια πρωτοβουλία που συνεχίζει και επεκτείνει την απόκριση στην κρίση και τα μέτρα αποκατάστασης των επιπτώσεων της κρίσης που δρομολογήθηκαν μέσω της Πρωτοβουλίας Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του κορωνοϊού.

Το REACT-EU περιλαμβάνει πρόσθετα κονδύλια ύψους 55 δισ. ευρώ, τα οποία διατίθενται στα προγράμματα για την περίοδο 2014-2020 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), καθώς και του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ).

ΕΣΠΑ 2022: Πληρωμές σε διάστημα μόλις 80 ημερών

Το νέο ΕΣΠΑ των 26,2 δισ. ευρώ, αποτελεί ένα από τα βασικά χρηματοδοτικά εργαλεία της κυβέρνησης στο «κυνήγι» της ταχείας και ανατροφοδοτούμενης ανάπτυξης – Πότε δεν απαιτείται φορολογική ενημερότητα
Απλή και πιο σύντομη αναμένεται να γίνει η διαδικασία πληρωμής δικαιούχων του νέου ΕΣΠΑ, όπως φιλοδοξεί το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, θέτοντας όρια ως προς τα ποσά για τα οποία απαιτείται η προσκόμιση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, αλλά και συγκεκριμένο χρόνο για τις ενισχύσεις.

Πρόκειται για το σχέδιο νόμου: «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027», δηλαδή για το νέο ΕΣΠΑ μέσω του οποίου θα διατεθούν πόροι 26,2 δισ. ευρώ, δηλαδή 7% περισσότερα απ΄όσο διατέθηκαν την τρέχουσα περίοδο.

Η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώθηκε την περασμένη Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 2022 και το επόμενο διάστημα θα καταλήξει στη Βουλή.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του θα τίθενται όρια αναφορικά με τα ποσά χρηματοδότησης για τα οποία θα απαιτείται η προσκόμιση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, ενώ οι εκταμιεύσεις θα γίνονται σε συγκεκριμένο αυστηρά χρονικό διάστημα 80 ημερών ώστε να μην υπάρχουν καθυστερήσεις στις πληρωμές των ενισχύσεων, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει διαθέσιμη χρηματοδότηση.

Η προθεσμία μπορεί να διακοπεί εάν οι πληροφορίες που υποβάλλει ο δικαιούχος δεν επιτρέπουν στη διαχειριστική Αρχή να εξακριβώσει αν όντως οφείλεται το ποσό.

Σημειώνεται πως το συγκεκριμένο νομοσχέδιο καθορίζει το πλαίσιο λειτουργίας των αναπτυξιακών παρεμβάσεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία στη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027, σύμφωνα με τους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Το ποσό που καταβάλλεται στους δικαιούχους για την υλοποίηση των πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Προγράμματα του ΕΣΠΑ και τα Προγράμματα των Ταμείων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων δεν υπόκειται σε αφαίρεση, ή παρακράτηση λόγω οφειλών προς το Δημόσιο και οποιονδήποτε φορέα του δημοσίου τομέα, καθώς και προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς ή κατάσχεση στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων και δεν εισπράττεται οποιαδήποτε άλλη ειδική επιβάρυνση ή άλλο τέλος ισοδύναμου αποτελέσματος, το οποίο θα είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του ποσού που οφείλεται στους δικαιούχους.

Οι πληρωμές στους δικαιούχους καταβάλλονται μόνο με την υποχρεωτική προσκόμιση αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, σύμφωνα με τις γενικά ισχύουσες διατάξεις περί φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων, χωρίς όμως τον όρο της παρακράτησης.

Κατ’ εξαίρεση, δεν απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για την πληρωμή πράξεων μέχρι του ποσού των 10.000 ευρώ.

ΕΣΠΑ 2022: Πάρε τώρα δάνειο 250.000 ευρώ – Οι προϋποθέσεις

Δάνεια για κεφάλαια κίνησης έως 250.000 ευρώ, αλλά και δάνεια επενδυτικού σκοπού έως 1,5 εκατ. ευρώ εξασφαλίζει η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (Hellenic Development Bank – HDB) μέσω δύο βασικών χρηματοδοτικών εργαλείων που «τρέχουν» σε συνεργασία με τις εμπορικές τράπεζες.

Πρόκειται για το Ταμείο Εγγυοδοσίας για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και το ΤΕΠΙΧ ΙΙ, που αφορά επιχειρήσεις με τζίρο έως 50 εκατ. ευρώ, μέσω των οποίων δίνονται δάνεια κεφαλαίου κίνησης με την εγγύηση της ΕΑΤ ή χαμηλότοκα δάνεια για τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων.

Τα δύο προγράμματα διαθέτουν κεφάλαια 700 εκατ. ευρώ και λειτουργούν ως ασφαλές καταφύγιο δανεισμού, έως ότου ενεργοποιηθεί το Ταμείο Ανάπτυξης (RRF), αλλά και ο αναπτυξιακός νόμος για όσες επιχειρήσεις έχουν ανάγκη ρευστότητας ή θέλουν να προχωρήσουν την επένδυσή τους χωρίς να χρειαστεί να εμπλακούν στη διαδικασία εγκρίσεων του RRF.

Τα προγράμματα δανειοδότησης της ΕΑΤ αποτέλεσαν βασικό στήριγμα της ρευστότητας των επιχειρήσεων τα δύο τελευταία χρόνια μετά το ξέσπασμα της πανδημίας και όπως σημειώνει η πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της HDB, Αθηνά Χατζηπέτρου, «η τράπεζα θα λειτουργήσει τα επόμενα χρόνια ως ένας fintech οργανισμός που θα θέσει στην υπηρεσία των επιχειρήσεων νέα στοχευμένα εργαλεία, τα οποία θα προάγουν την επιχειρηματικότητα και θα επιβραβεύουν την καινοτομία». Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάζει νέα εργαλεία για μικροπιστώσεις, αλλά και αναπτυξιακά προγράμματα που θα δίνουν επιδότηση κεφαλαίου για τη δημιουργία νέων προϊόντων και νέων μεθόδων παραγωγής, ενώ έχει ήδη στο οπλοστάσιό της ένα πλήρες φάσμα χρηματοδοτικών εργαλείων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας και τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων.

ΕΣΠΑ 2022: ΤΕΠΙΧ ΙΙ

Μεταξύ αυτών, το Επενδυτικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ), που παρέχει δάνεια επενδυτικού σκοπού σε επιχειρήσεις με ευνοϊκούς όρους, αφού το 40% του κεφαλαίου κάθε δανείου είναι άτοκο, καθώς χρηματοδοτείται από την ΕΑΤ. Το ύψος του δανείου ξεκινάει από τις 25.000 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως και το 1.500.000 ευρώ, ενώ η διάρκεια αποπληρωμής είναι 5-10 έτη με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 36 μηνών.

Επιλέξιμες για να υποβάλουν αίτημα χρηματοδότησης στη συγκεκριμένη δράση είναι οι υπό σύσταση, νεοσύστατες, νέες, καθώς και υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, που απασχολούν έως 250 εργαζομένους και εμφανίζουν κύκλο εργασιών έως 50 εκατ. ευρώ ή έχουν ενεργητικό έως 43 εκατ. ευρώ.

Ο προϋπολογισμός του ΤΕΠΙΧ ΙΙ ανέρχεται στα 370 εκατ. ευρώ και μέχρι σήμερα έχουν διατεθεί 70 εκατ. ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα έχουν περιθώριο απορρόφησης έως τον Οκτώβριο του 2023.

ΕΣΠΑ 2022: Ταμείο Εγγυοδοσίας

Το 40% του κεφαλαίου κάθε δανείου που παρέχει το ΤΕΠΙΧ είναι άτοκο.

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας για πολύ μικρές επιχειρήσεις δίνει κεφάλαια κίνησης:

Εως 250.000 ευρώ ή το 25% του κύκλου εργασιών τους κατά το 2019 για επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί πριν από το 2020.

250.000 ευρώ ή των αναγκών ρευστότητας από την ημερομηνία χορήγησης του δανείου και για τους επόμενους 18 μήνες, για όσες επιχειρήσεις συστάθηκαν εντός του 2020.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην κάλυψη των αυξημένων αναγκών ρευστότητας που προκύπτουν ως συνέπεια της πανδημικής κρίσης, παρέχοντας κρατική εγγύηση για το 80% του δανείου.

Το πρόγραμμα καλύπτει όσες επιχειρήσεις είχαν στο τέλος του 2019 κύκλο εργασιών έως 1 εκατ. ευρώ, δηλαδή τις υφιστάμενες επιχειρήσεις, αλλά και τις νεοσύστατες, εφόσον αυτές έχουν συσταθεί έως και τον χρόνο υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στην τράπεζα.

Αναγκαία προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση με κεφάλαια κίνησης μιας επιχείρησης μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας είναι να μην έχει ενταχθεί στον Α΄ και Β΄ κύκλο του Ταμείου Εγγυοδοσίας, να μην εμφανίζει ληξιπρόθεσμες οφειλές στις τράπεζες (έως και 90 μέρες καθυστέρηση) κατά την 31.12.2019 ή κατά την υποβολή της αίτησης και να μην εμφανίζει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά σε άλλα προγράμματα της HDB (έως και 90 μέρες καθυστέρηση).

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος φθάνει τα 450 εκατ. ευρώ, τα οποία θα πρέπει να απορροφηθούν έως τον Ιούνιο του 2022, καθώς τα κεφάλαια και οι όροι του προγράμματος εντάσσονται στο προσωρινό πλαίσιο που έχει εγκριθεί από την Ε.Ε. για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας.

Η επιχείρηση μπορεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ependyseis.gr, δηλώνοντας την τράπεζα συνεργασίας από την οποία επιθυμεί να χρηματοδοτηθεί.

ΕΣΠΑ 2022: Χαμηλότοκα δάνεια 1,5 δισ. ευρώ – Τι πρέπει να κάνετε

Για πρώτη φορά, εδώ και πολλά χρόνια, οι τράπεζες θα μπορούν να χορηγούν χαμηλότοκα δάνεια για την ενίσχυσης της ρευστότητας των επιχειρήσεων αλλά και για δράσεις προβολής τους μέσω διαφήμισης, marketing κ.λπ.

Συγκεκριμένα, στα εν λόγω δάνεια, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, θα θεωρούνται επιλέξιμες οι δαπάνες (μέχρι και 30% του επενδυτικού σχεδίου) που αφορούν σε κεφάλαιο κίνησης ή και σε marketing.

Οι πρώτες χορηγήσεις ύψους 1,5 δισ. ευρώ των δανείων -νέου τύπου- αναμένεται να πραγματοποιηθούν μέχρι το τέλος του χρόνου!

Λόγω των περιορισμών της δημοσιονομικής κρίσης το τραπεζικό σύστημα χορηγούσε με το… σταγονόμετρο τα επιχειρηματικά δάνεια. Ωστόσο με το Ταμείο Ανάκαμψης όλα αυτά αλλάζουν.

Η Ελλάδα έχει δεσμεύσει ένα ποσό της τάξης των 12,7 δισ. ευρώ που θα διοχετευτεί σε προνομιακά επιχειρηματικά δάνεια.

Το επιτόκιο, λόγω του Ταμείου Ανάκαμψης, θα ανέρχεται στο 0,35% οι διαδικασίες χορήγησής τους θα είναι απλές χωρίς ιδιαίτερη γραφειοκρατία.

Το όλο project τρέχει ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης με στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή απορρόφηση των 12,7 δισ. ευρω (σε σύνολο 32 δισ. που διαθέτει το ταμείο).

Το σκέλος αυτό του Ταμείου Ανάκαμψης (δηλαδή τα δάνεια) θα είναι μονίμως ανοικτό μέχρι να τελειώσουν τα χρήματα, ενώ οι χορηγήσεις θα γίνονται με τη λογική «first in, first out».

Τα τελευταία δάνεια θα πρέπει να έχουν εκταμιευτεί μέχρι το τέλος του 2026.

Σε αντίθεση με το παρελθόν αλλά και με τα υπόλοιπα χρηματοδοτικά εργαλεία, σημαντική διαφορά είναι πως για το δάνειο δεν χρειάζεται να έχει υπογράψει κανένας υπάλληλος της γενικής κυβέρνησης, καθώς θα αρκεί η υπογραφή της τράπεζας και του πιστοποιημένου ελεγκτή.

Ο τελευταίος θα ελέγξει ότι πρόκειται για επένδυση και όχι για χρήματα προς κατανάλωση ότι το επενδυτικό σχέδιο δεν προκαλεί περιβαλλοντική ζημιά, ότι εντάσσεται στις επιλεξιμότητες κ.λπ.

Ο έλεγχος θα ολοκληρώνεται σε λίγες εβδομάδες, ενώ τα δάνεια αυτά θα μπορεί να τα πάρει οποιαδήποτε επιχείρηση έχει τραπεζικό προφίλ. Δηλαδή να είναι βιώσιμη και να υποβάλει ένα οργανωμένο σχέδιο επέκτασης.

Η διάρκεια των δανείων φτάνει τα 15 χρόνια με ελάχιστο τα 3 χρόνια.

Η μεγάλη καινοτομία των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης είναι ότι θεωρούνται επιλέξιμες οι δράσεις προβολής και προώθησης μια επιχείρησης.

Ενώ δηλαδή είναι επενδυτικά δάνεια οι τράπεζες θα δέχονται μέχρι και 30% του δανείου, τις δαπάνες μάρκετινγκ ή το κεφάλαιο κίνησης. Επίσης θα προβλέπεται ειδική μεταχείριση για όλες τις εξαγωγικές επιχειρήσεις.

Συγκριμένα μια εξαγωγική επιχείρηση θα είναι επιλέξιμη για τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης, ακόμη και όταν το 15% του τζίρου της αφορά εξαγωγές. Τότε θα μπορεί να λάβει δάνεια μέχρι το 30% της επένδυσης, στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης.

Οταν υπερβαίνει το 45% (σ.σ.: ο τζίρος της), θα μπορεί να λάβει για το 50% της επένδυσης, το μέγιστο δηλαδή ποσοστό δανειοδότησης που μπορεί να πάρει κάποιος από το Ταμείο Ανάκαμψης.