Εμφυτεύματα Δοντιών και Laser: Μία Υπερσύγχρονη Μέθοδος

Εμφυτεύματα Δοντιών και Laser: Μία Υπερσύγχρονη Μέθοδος

Εμφυτεύματα Δοντιών & Laser: Τι είναι και ποιες είναι οι προϋποθέσεις για τη σωστή εφαρμογή του; Το laser έχει πλέον ενταχθεί στις μεθόδους που εφαρμόζονται τόσο στη γενική ιατρική όσο και στην οδοντιατρική, καθώς η αποτελεσματικότητά του είναι αξιοσημείωτη. Στην οδοντιατρική, το laser συχνά αποτελεί ένα συμπληρωματικό εργαλείο και θεραπευτικό μέσο στα εμφυτεύματα δοντιών και … Περισσότερα