Συντάξεις 2021: Μεγάλη αλλαγή – Ποιες ανατροπές φέρνει η νέα χρονιά

Συντάξεις 2021: Τι θα ισχύει για το δικαίωμα αναγνώρισης πλασματικών χρόνων ασφάλισης. Αναλυτικά παραδείγματα.

Εννιά κατηγορίες ασφαλισμένων θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα φέτος, σύμφωνα με τα ισχύοντα ηλικιακά όρια συνταξιοδότησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν επέρχεται καμία αλλαγή στα συνταξιοδοτικά δικαιώματα για όσους έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31/12/2021, όπως αναφέρει στο capital ο εργατολόγος Δημήτρης Μουσελίμης.

Επομένως όσοι έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης και την ηλικία σύνταξης μέχρι 31/12/2021, δεν θίγονται από ενδεχόμενες αλλαγές της ασφαλιστικής νομοθεσίας που ισχύουν από 1/1/2022 και εφεξής.

Το δικαίωμα για αναγνωρίσεις πλασματικών χρόνων ασφάλισης εξακολουθεί και ισχύει κανονικά και δεν καταργείται μετά την 1/1/2021, τονίζει ο ίδιος. Σημειώνεται πως ο τελευταίος νόμος που τροποποίησε τα ηλικιακά όρια συνταξιοδότησης είναι ο ν.4336/2015 (από 18/8/2015). Ο πρόσφατος νόμος 4670/2020 δεν τροποποίησε τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης αλλά τα ποσοστά αναπλήρωσης της σύνταξης, προβλέποντας αύξηση στα εν λόγω ποσοστά για όσους έχουν από 30 και άνω έτη ασφάλισης.

Εξάλλου, δεν υφίσταται διαδικασία κατοχύρωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος μέχρι 31/12/2021. Επομένως οι ασφαλισμένοι-υποψήφιοι συνταξιούχοι δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία ενέργεια ή στην υποβολή κάποιας αίτησης προς τον ΕΦΚΑ.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τον Δ. Μουσελίμη, το “καθεστώς” στο ηλικιακό όριο συνταξιοδότησης ανά κατηγορία ασφαλισμένων έχει ως εξής:

·Μισθωτοί Δημοσίου

Για πλήρη σύνταξη

1. Άνδρες- Γυναίκες

· Με 25ετία το 2010 και συνολικά 37 έτη ασφάλισης μέχρι 31/12/2021 και την ηλικία των 61 ετών και 2 μηνών.

· Με 25ετία το 2010 και συνολικά 35 έτη ασφάλισης μέχρι 31/12/2021 και την ηλικία των 61 ετών και 6 μηνών.

· Με 25ετία το 2011 και συνολικά 36έτη ασφάλισης μέχρι 31/12/2021 και την ηλικία των 61 ετών και 6 μηνών.

2. Μητέρες ανηλίκων

· Με 25ετία το 2010 και ημερομηνία γέννησης μέχρι 31/12/1965.

3. Γονείς ανηλίκων (άνδρες- γυναίκες)

· Με 25ετία το 2011 και ημερομηνία γέννησης μέχρι 31/12/1964.

· Με 25ετία το 2012 και ημερομηνία γέννησης μέχρι 30/6/1962.

Για μειωμένη σύνταξη
4. Άνδρες και γυναίκες που διορίστηκαν από 1/1983 έως 12/1992

Γυναίκες:

· Με 25ετία το 2010 σε ηλικία 55 ετών

· Με 25ετία το 2011 σε ηλικία 56 ετών

· Με 25ετία το 2012 σε ηλικία 58 ετών

Άνδρες:

· Με 25ετία το 2011 σε ηλικία 56 ετών

· Με 25ετία το 2012 σε ηλικία 58 ετών

5. Ασφαλισμένοι πριν το 1983 με 25ετία το 2010

· Άνδρες σε ηλικία 60 ετών

· Γυναίκες σε ηλικία 55 ετών.

· Μισθωτοί ιδιωτικού τομέα (τέως ΙΚΑ)

6. Μητέρες ανηλίκων

· Με 5500 ημέρες ασφάλισης έως 31/12/2010 και ημερομηνία γέννησης μέχρι 31/12/1965 για μειωμένη σύνταξη.

· Με 5500 ημέρες ασφάλισης έως 31/12/2011 και ημερομηνία γέννησης μέχρι 31/12/1964 για μειωμένη σύνταξη.

· Με 5500 ημέρες ασφάλισης έως 31/12/2012 και ημερομηνία γέννησης μέχρι 30/6/1962 για μειωμένη σύνταξη.

Για πλήρη σύνταξη
7. Άνδρες- Γυναίκες

· Με 10500 ημέρες ασφάλισης μέχρι 31/12/2011 και συνολικά 10.800 ημέρες με ημερομηνία γέννησης μέχρι 30/6/1961.

· Με 10500 ημέρες ασφάλισης μέχρι 31/12/2012 και συνολικά 11.100 ημέρες με ημερομηνία γέννησης μέχρι 31/12/1960.

8. Άνδρες και γυναίκες με ασφάλιση σε βαρέα και ανθυγιεινά

· 4500/3600 βαρέα από 1/1/2013 σε ηλικία 62 ετών.

· 10500/7500 βαρέα: 62 ετών πλήρη και 60 ετών μειωμένη.

·Ελεύθεροι επαγγελματίες (πρώην ΟΑΕΕ)

9. Άνδρες και γυναίκες

· Με 35ετία το 2012 και συνολικά 37 έτη ασφάλισης και ημερομηνία γέννησης μέχρι 31/12/1960

Συντάξεις 2021: Ποιοι θα πάρουν αναδρομικά έως και 35.000 ευρώ

 Αναδρομικά ως και 3.400 ευρώ από τις αντισυνταγματικές μειώσεις στις επικουρικές συντάξεις και από κομμένα Δώρα και επιστροφές περικοπών μέσω δικαστικών αποφάσεων πάνω από 30.000 ευρώ για τις κύριες συντάξεις του Δημοσίου φέρνει το 2021 με έναν νέο κύκλο διεκδικήσεων που είναι σε εξέλιξη.

Περίπου 1 εκατ. συνταξιούχοι έχουν να περιμένουν αναδρομικά είτε μέσω δικαστικών αποφάσεων, μια που 400.000 αγωγές είναι ήδη δρομολογημένες για να εκδικαστούν, είτε μέσω μιας νέας πιλοτικής δίκης που θα γίνει στις 15 Ιανουαρίου είτε ακόμη και μέσω του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναφορικά με επιστρεφόμενα ποσά των αντισυνταγματικών μειώσεων από την ΕΑΣ και το νόμο 4093 στις κύριες συντάξεις του Δημοσίου.

Τα ποσά που έχουν «κλειδώσει» σε μεγάλο βαθμό είναι τα αναδρομικά που οφείλονται στις επικουρικές συντάξεις από τις μειώσεις του 11μήνου Ιουνίου 2015-Μαΐου 2016. Οι μειώσεις αυτές είναι από τους νόμους 4051 και 4093 και επιστράφηκαν μόνον στις κύριες συντάξεις τον Οκτώβριο του 2020 με νόμο της κυβέρνησης κατόπιν πιλοτικής δίκης που έγινε στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) για να ξεκαθαριστεί τι πρέπει να πληρωθεί και για πόσο διάστημα από τις αντισυνταγματικές μειώσεις.

Η απόφαση του ΣτΕ (1439/Ιούλιος 2020), παρότι ενέτασσε και τις επικουρικές στις επιστροφές γατί είχαν τις αντισυνταγματικές μειώσεις των νόμων 4051 και 4093, εντούτοις στο τέλος έμειναν εκτός με το νόμο της κυβέρνησης. Προβλέφθηκε όμως στο νόμο ότι όσοι είχαν ασκήσει προσφυγές μέχρι την πληρωμή των αναδρομικών του Οκτωβρίου θα ικανοποιηθούν με βάση τις τελικές αποφάσεις των δικαστηρίων.

Οι μειώσεις που επιστέφονται είναι:

 • Η μείωση του νόμου 4051/2012 που επιβλήθηκε κλιμακωτά με τρία ποσοστά, 10% για επικουρικές από τα 200 ως τα 250 ευρώ, 15% από τα 250 ως τα 300 ευρώ και 20% για επικουρικές από τα 300 ευρώ και πάνω.
 • Η μείωση του νόμου 4093/2012 που επιβλήθηκε άθροισμα κύριων και επικουρικών συντάξεων πάνω από τα 1.000 ευρώ με ποσοστά 5% για άθροισμα συντάξεων ως 1.500 ευρώ, 10% ως τα 2.000 ευρώ, 15% ως τις 3.000 ευρώ και 20% για άθροισμα συντάξεων πάνω από 3.000 ευρώ. Η μείωση στις επικουρικές ήταν με το ποσοστό της κάθε κλίμακας. Αν δηλαδή ένας συνταξιούχος είχε κύρια σύνταξη 1.200 ευρώ και 400 ευρώ επικουρική, η μείωση ήταν 10% σε κύρια και επικουρική, με απώλεια 120 ευρώ στην κύρια και 40 ευρώ στην επικουρική.
 • Τα Δώρα επικουρικών συντάξεων, που καταργήθηκαν από 1ης/1/2013, και ήταν 2 επιπλέον επικουρικές.

Συντάξεις 2021: Νέα δίκη το 2021

Η απόφαση 1439/2020 του Συμβουλίου της Επικρατείας, στη σκέψη 18 της σελίδας 32 για τις επικουρικές, λέει ότι για το διάστημα μέχρι την ισχύ του νόμου 4387, δηλαδή μέχρι 12/5/2016, «ισχύουν τα κριθέντα με τις αποφάσεις 2287-2288/2015», ότι δηλαδή οι ίδιες μειώσεις (νόμων 4051 και 4093) είναι αντισυνταγματικές από Ιούνιο 2015 ως και Μάιο 2016 στις επικουρικές συντάξεις και πρέπει να επιστραφούν στους συνταξιούχους.

Ο νόμος 4714/2020 επέστρεψε αναδρομικά μόνον στις κύριες συντάξεις. Οι συνταξιούχοι προσέφυγαν εκ νέου στο ΣτΕ για τις επικουρικές. Η νέα δίκη θα γίνει 15 Ιανουαρίου (η απόφαση όμως θα βγει μετά από ένα τρίμηνο τουλάχιστον) και θα κριθεί αν ορθώς αποκλείστηκαν οι επικουρικές από τα αναδρομικά που πληρώθηκαν τον περασμένο Οκτώβριο. Στην περίπτωση που ακυρωθεί η υπουργική απόφαση, τότε η κυβέρνηση υποχρεώνεται να καταβάλει αναδρομικά 11μήνου στις επικουρικές συντάξεις για περίπου 1 εκατ. συνταξιούχους είτε προχώρησαν σε δικαστική διεκδίκηση είτε όχι.

Σύμφωνα με τους νέους αναλυτικούς πίνακες που επεξεργάστηκε και δημοσιεύει σήμερα το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις», στο πρώτο τεύχος για το 2021, τα ποσά που δικαιούνται οι συνταξιούχοι από αναδρομικά επικουρικών διαμορφώνονται ανά Ταμείο και ανά ποσό σύνταξης ως εξής:

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΚΑ

 • Για συνταξιούχους που λαμβάνουν σήμερα επικουρική σύνταξη 312 ευρώ πριν το φόρο, τα αναδρομικά είναι 2.197 ευρώ.
 • Για συνταξιούχους με επικουρική σύνταξη 221 ευρώ, αναδρομικά 1.556 ευρώ.
 • Για συνταξιούχους με επικουρική σύνταξη 169 ευρώ, αναδρομικά 710 ευρώ.

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

 • Για συνταξιούχους με επικουρική σύνταξη 379 ευρώ, αναδρομικά 3.052 ευρώ.
 • Για συνταξιούχους με επικουρική σύνταξη 243 ευρώ, αναδρομικά 1.714 ευρώ.
 • Για συνταξιούχους με επικουρική σύνταξη 160 ευρώ αναδρομικά 800 ευρώ.

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΑΜΕΙΑ ΔΕΚΟ-ΤΡΑΠΕΖΩΝ

 • Για συνταξιούχους με επικουρική σύνταξη 370 ευρώ, αναδρομικά 3.396 ευρώ.
 • Για συνταξιούχους με επικουρική σύνταξη 272 ευρώ, αναδρομικά 1.919 ευρώ.
 • Για συνταξιούχους με επικουρική σύνταξη 180 ευρώ, αναδρομικά 1.379 ευρώ.

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΝΑΤ (επιστρέφεται μόνον η μείωση νόμου 4093)

 • Για συνταξιούχους που λαμβάνουν σήμερα επικουρική σύνταξη 481 ευρώ πριν το φόρο, τα αναδρομικά είναι 2.565 ευρώ.
 • Για συνταξιούχους με επικουρική σύνταξη 284 ευρώ, αναδρομικά 2.284 ευρώ.
 • Για συνταξιούχους με επικουρική σύνταξη 173 ευρώ, αναδρομικά 500 ευρώ.

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ, ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΑΡΤΟΠΟΙΩΝ κ.ά)

 • Για συνταξιούχους που λαμβάνουν σήμερα επικουρική σύνταξη 371 ευρώ πριν το φόρο, τα αναδρομικά από την επιστροφή των αντισυνταγματικών μειώσεων είναι 2.987 ευρώ.
 • Για συνταξιούχους με επικουρική σύνταξη 339 ευρώ, αναδρομικά 2.391 ευρώ.
 • Για συνταξιούχους με επικουρική σύνταξη 283 ευρώ, αναδρομικά 1.997 ευρώ.
 • Για συνταξιούχους με επικουρική σύνταξη 250 ευρώ, αναδρομικά 1.761 ευρώ.
 • Για συνταξιούχους με επικουρική σύνταξη 187 ευρώ, αναδρομικά 810 ευρώ.
 • Για συνταξιούχους με επικουρική σύνταξη 157 ευρώ, αναδρομικά 453 ευρώ.

Διαβάστε όλα τα νέα στο topics.gr