Συντάξεις 2020

Συντάξεις 2020: Μια νέα εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας φέρνει μπόνους σε δεκάδες χιλιάδες συνταξιούχους που ασφαλίστηκαν παράλληλα σε δύο ή περισσότερα Ταμεία.

Η νέα εγκύκλιος ξεκαθαρίζει ότι όσοι έχουν ασφαλιστεί ταυτόχρονα σε δύο ή περισσότερους φορείς (π.χ. ΙΚΑ και ΤΕΒΕ για τα ίδια χρόνια ή Δημόσιο και ΤΣΜΕΔΕ ταυτόχρονα) μπορούν να επιλέξουν να πάρουν είτε δύο ανταποδοτικές συντάξεις και μια εθνική σύνταξη, είτε μια ανταποδοτική σύνταξη για τα περισσότερα χρόνια ασφάλισης και προσαύξηση για τον παράλληλο χρόνο που κατέβαλαν εισφορές στο δεύτερο Ταμείο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Ελεύθερου Τύπου, οι επιλογές αυτές διαχωρίζουν την παράλληλη ή και διαδοχική ασφάλιση σε δύο περιόδους: Ως τις 31/12/2016 που λειτουργούσαν αυτόνομα τα Ταμεία, και από 1/1/2017 που λειτουργούν με ενιαίο καθεστώς στον ΕΦΚΑ.

Για τη δεύτερη περίοδο αυτό που λέει η εγκύκλιος είναι ότι οι ασφαλισμένοι μπορούν να αξιοποιήσουν την ασφάλιση του ΕΦΚΑ ως συνέχεια της ασφάλισης σε προηγούμενο φορέα (π.χ. ΟΑΕΕ, ΙΚΑ), αρκεί μετά το 2017 να ασκούν δραστηριότητα ή δραστηριότητες για τις οποίες θα υπάγονταν είτε στον ΟΑΕΕ είτε στο ΙΚΑ είτε και στους δύο αν συνεχίζουν εντός ΕΦΚΑ με δύο παράλληλες δραστηριότητες (π.χ. μισθωτός και επαγγελματίας).

Για τη χορήγηση της προσαύξησης σημειώνεται ότι αυτή χορηγείται μόνο για τον παράλληλο χρόνο ασφάλισης, ο οποίος δεν έχει χρησιμοποιηθεί για τη θεμελίωση του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης.

Με τη νέα εγκύκλιο θα ξεμπλοκάρουν δεκάδες χιλιάδες «παράλληλες συντάξεις» και όπως φαίνεται στα παραδείγματα οι ασφαλισμένοι θα πάρουν μπόνους προσαύξησης που δεν είχαν εδώ και 4 χρόνια.

Συντάξεις 2020: Αναλυτικά παραδείγματα

1) Ασφαλισμένος στον πρώην ΟΑΕΕ από 1980 έως 2016, και παράλληλα ασφαλισμένος στο ΙΚΑ από 2005 έως 2016. Από 2017 έως 2020 συνεχίζει και τις δύο δραστηριότητες. Ο ασφαλισμένος θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα από ΙΚΑ αλλά και από ΟΑΕΕ και έχει τις εξής επιλογές:

Επιλογή 1η: Δύο ανταποδοτικές συντάξεις από ΟΑΕΕ και από ΙΚΑ συν τα 384 ευρώ της εθνικής σύνταξης. Η μία ανταποδοτική θα υπολογιστεί για τα 37 έτη στον ΟΑΕΕ (1980-2016) και η 2η για τα 16 χρόνια που έχει παράλληλα ως μισθωτός στο ΙΚΑ στις δύο περιόδους (από 2005 ως 2016 με ΙΚΑ και από 2017 ως 2020 με ΕΦΚΑ). Αν ο μέσος όρος αποδοχών είναι 1.800 ευρώ, τότε η ανταποδοτική σύνταξη θα υπολογιστεί με το νέο ποσοστό αναπλήρωσης για τα 37 χρόνια που είναι 42,36%. Επομένως θα πάρει 762,48 ευρώ για την ασφάλιση στον ΟΑΕΕ (1.800Χ42,36%=762,48). Η δεύτερη ανταποδοτική θα υπολογιστεί με συντελεστή 12,32% για τα 16 παράλληλα χρόνια που έχει στο ΙΚΑ. Αν ο μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών του για την παράλληλη ασφάλιση στο ΙΚΑ είναι 1.800 ευρώ, τότε η δεύτερη ανταποδοτική σύνταξη θα βγει στα 221,76 ευρώ. Επομένως ο ασφαλισμένος παίρνει ανταποδοτική σύνταξη ΟΑΕΕ 762,48 ευρώ συν ανταποδοτική σύνταξη ΙΚΑ 221,76 ευρώ, συν εθνική σύνταξη 384 ευρώ, ήτοι σύνολο σύνταξης 1.368,24 ευρώ.

Επιλογή 2η: Συνταξιοδότηση με προϋποθέσεις ΟΑΕΕ, με μία ανταποδοτική σύνταξη, μία εθνική και προσαύξηση για παράλληλο χρόνο στο ΙΚΑ. Εδώ μπορεί να θεωρήσει τα 4 χρόνια του ΕΦΚΑ (2017-2020) ως ασφαλισμένα στον πρώην ΟΑΕΕ για να συμπληρώσει 41 έτη και να κρατήσει στο ΙΚΑ τα 12 χρόνια παράλληλης ασφάλισης (2005-2016). Έστω ότι ο μέσος όρος είναι 1.800 ευρώ. Η ανταποδοτική σύνταξη για τα 41 έτη θα υπολογιστεί με αυξημένο συντελεστή 68,05% λόγω της προσαύξησης που δίνει ο παράλληλος χρόνος και είναι σε ποσοστό 18%. Οπότε η ανταποδοτική σύνταξη θα βγει στα 1.224,9 ευρώ (1.800Χ68,05%=1.224,9) και με την εθνική σύνταξη των 384 ευρώ η συνολική σύνταξη θα είναι 1.608,9 ευρώ. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η επιλογή των 41 ετών μπορεί να γίνει στο ΙΚΑ και η προσαύξηση να δοθεί για τον παράλληλο χρόνο (12 έτη) του ΟΑΕΕ. Σε κάθε περίπτωση ο ασφαλισμένος θα πάρει το συμφερότερο ποσό.

2) Μηχανικός ασφαλισμένος στο πρώην ΤΣΜΕΔΕ από 1980 έως 2016, και στο Δημόσιο (παράλληλα με διορισμό) από 1990 έως 2016. Από το 2017 ως 2020 συνεχίζει την ασφάλισή του μόνο στο Δημόσιο. Ο ασφαλισμένος έχει τις εξής επιλογές:

Επιλογή 1η: Θεμελίωση δύο αυτοτελών συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων με δυο ανταποδοτικές συντάξεις από Δημόσιο και ΤΣΜΕΔΕ, συν την εθνική σύνταξη των 384 ευρώ. Η μια ανταποδοτική θα είναι για 37 έτη στο ΤΣΜΕΔΕ (1980-2016) και η δεύτερη για τα 31 έτη στο Δημόσιο (1990-2020),

Επιλογή 2η: Συνταξιοδότηση με τις προϋποθέσεις του Δημοσίου και χρήση των διατάξεων της διαδοχικής και της παράλληλης ασφάλισης. Ο ασφαλισμένος θα πάρει ανταποδοτική σύνταξη για 41 έτη στα οποία συνυπολογίζονται με διαδοχική τα 10 έτη ΤΣΜΕΔΕ (από 1980 ως 1989), τα 27 έτη στο Δημόσιο (1990-2016), και τα 4 έτη του ΕΦΚΑ, προσαύξηση για τα 26 παράλληλα χρόνια στο ΤΣΜΕΔΕ (1990-2016) με ποσοστό 0,075% για κάθε μία ποσοστιαία μονάδα επιπλέον εισφοράς, και την εθνική σύνταξη των 384 ευρώ.

Η 2η επιλογή είναι και η συμφερότερη γιατί το μπόνους της προσαύξησης βγάζει σημαντικά μεγαλύτερη τελική σύνταξη έναντι της 1ης επιλογής.

Επανάσταση έφερε ο ΕΦΚΑ από τις 21 Ιουνίου καθώς αναμένεται να εκδοθεί η πρώτη από μια σειρά ψηφιακών αποφάσεων συναξιοδότησης.

Από εδώ και στο εξής όλοι οι ασφαλισμένοι όλων των Ταμείων, παλαιοί και νέοι, θα πρέπει να υποβάλουν μόνον ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους για σύνταξη στην πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ ώστε η σύνταξή τους να απονέμεται σε μια μέρα.

Η ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνεται με 9 βήματα που τα παρουσιάζει η εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος» μέσα από την πλατφόρμα του ΕΦΚΑ.

Οι δύο πρώτες κατηγορίες από τις οποίες ξεκινά η έκδοση ψηφιακής σύνταξης είναι οι αιτήσεις λόγω θανάτου όλων των Ταμείων και λόγω γήρατος από τον ΟΓΑ που καλύπτουν σχεδόν το 45% των νέων αιτήσεων.

Σταδιακά θα εκδίδονται ψηφιακά και οι συντάξεις γήρατος όπως και αναπηρίας από όλα τα Ταμεία, καθώς ο στόχος του υπουργείου Εργασίας είναι να εκδίδεται αυθημερόν το 100% των συντάξεων μέχρι το τέλος του 2021.

Δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης έχουν οι ασφαλισμένοι που προέρχονται από το:

 • ΙΚΑ,
 • Ταμεία ΔΕΚΟ και Τραπεζών,
 • τον ΟΓΑ,
 • τον ΟΑΕΕ,
 • το ΝΑΤ,
 • το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ,
 • το ΕΤΑΑ
 • και το ΓΛΚ (ΔΗΜΟΣΙΟ).

Με την ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος αποδίδεται ηλεκτρονικός αριθμός πρωτοκόλλου που λαμβάνεται υπόψη στην επεξεργασία του συνταξιοδοτικού σας αιτήματος.

Η επεξεργασία του συνταξιοδοτικού σας αιτήματος θα ξεκινήσει με την κατάθεση των ελλειπόντων δικαιολογητικών στις αρμόδιες υπηρεσίες ΕΦΚΑ.

Είσοδος

Πριν τη συμπλήρωση της αίτησης οι ασφαλισμένοι μπαίνουν την ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr) και επιλέγουν το πεδίο «Συνταξιούχοι-ηλεκτρονική αίτηση-είσοδος στην υπηρεσία με κωδικούς Taxis».

Μετά πηγαίνουν στην κατηγορία αίτησης συνταξιοδότησης που επιθυμούν να υποβάλλουν (γήρατος, θανάτου, αναπηρίας) και «κλικάρουν» την αντίστοιχη επιλογή. Με την επιλογή αυτή, εμφανίζεται η ηλεκτρονική φόρμα της αίτησης.

Συντάξεις 2020: Βήμα βήμα η διαδικασία

Τα 9 βήματα για να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική αίτηση συνταξιοδότησης στον ΕΦΚΑ είναι:

 • 1.Ατομικά στοιχεία. Συμπληρώστε οπωσδήποτε το πεδίο «Επιλέξτε τον τελευταίο φορέα ασφάλισης», και στη συνέχεια δείτε τα συμπληρωμένα στοιχεία σας, όπως έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο του ΕΦΚΑ και δεν επιδέχονται αλλαγή: ΑΜΚΑ – ΑΦΜ – Επώνυμο – Ονομα – Πατρώνυμο – Μητρώνυμο – Ημερ/νία Γέννησης – Επώνυμο κατά τη γέννηση – Τύπος εγγράφου – Αρ. Ταυτότητας/Διαβατηρίου – Εκδούσα αρχή – Δήμος – Οδός – Αριθμός – Τ.Κ. – Πόλη. Σε περίπτωση που εντοπιστεί λάθος σε κάποια από τα ανωτέρω στοιχεία, απαιτείται να γίνει διόρθωση και ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί σε οποιαδήποτε Υπηρεσία Μητρώου του ΕΦΚΑ. Τα πεδία που φέρουν τον αστερίσκο είναι υποχρεωτικά και απαιτείται η συμπλήρωση αυτών.
 • 2.Ασφαλιστική κατάσταση. Κάνετε «κλικ» στο βελάκι για να επιλέξετε το Ταμείο ή τα Ταμεία που ασφαλιστήκατε. Συμπληρώστε τα πεδία για τον χρόνο ή τις ημέρες ασφάλισης και το διάστημα ασφάλισης. Καταχωρήστε τυχόν συνυπολογισμό πλασματικού χρόνου επιλέγοντας «ναι» ή «όχι» πατώντας στο βελάκι. Αν έχετε απόφαση αναγνώρισης με εξαγορά, την καταχωρείτε στο σχετικό πεδίο. Αυτό χρησιμεύει στον συνυπολογισμό πληρωμένου με εισφορές χρόνου ασφάλισης που αυξάνει την ανταποδοτική σύνταξη.
 • 2.1.1) Εργασιακή κατάσταση. Ζητούνται πληροφορίες για το αν εργάζεστε, για την έδρα επαγγέλματος, την τυχόν διακοπή δραστηριότητας, το αν έχετε κάνει προσυνταξιοδοτικό αίτημα και άλλες πληροφορίες που βοηθούν στο να υπάρχουν όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία που θα διευκολύνουν την επεξεργασία της αίτησης.
 • 2.2) Πλασματικοί χρόνοι-αναγνωριζόμενοι χρόνοι. Θα σημειώσετε το τετραγωνάκι με τους χρόνους που θέλετε να συνυπολογιστούν στην ασφάλιση ή και στη σύνταξη. Οι χρόνοι ανεργίας, ασθένειας είναι δωρεάν και συνυπολογίζονται για τη θεμελίωση (σύνολο ετών ασφάλισης). Οι υπόλοιποι χρόνοι (στρατιωτική θητεία, τέκνων, σπουδών κ.λπ.) είναι με εξαγορά και συνυπολογίζονται για να βγει μεγαλύτερο ποσοστό αναπλήρωσης στα έτη ασφάλισης για μεγαλύτερη σύνταξη. Αφού επιλέξετε τους πλασματικούς χρόνους, συμπληρώνετε τα πεδία αν έχετε κάνει αίτηση ή αν έχετε πάρει απόφαση αναγνώρισης.
 • 3) Συντάξεις. Εφόσον είστε συνταξιούχος ασφαλιστικού φορέα Ελλάδος ή εξωτερικού ή εκκρεμεί η συνταξιοδότησή σας, συμπληρώστε τα κατάλληλα πεδία. Αν είχατε υποβάλει αίτηση για συνταξιοδότηση σε φορέα που εντάχθηκε στον ΕΦΚΑ ή στο Δημόσιο, η οποία απορρίφθηκε, συμπληρώστε τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα. Αν λάβατε στο παρελθόν σύνταξη, η οποία διακόπηκε, συμπληρώστε παραπλεύρως τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα ή το Δημόσιο και για το ΙΚΑ ΕΤΑΜ το αρμόδιο υποκατάστημα. Αν δικαιούσθε κύρια σύνταξη από άλλον ασφαλιστικό φορέα ή από το Δημόσιο πρέπει να επιλέξετε τον αντίστοιχο φορέα.
 • 4) Ειδικές πληροφορίες. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4499/2017, χορηγείται προσωρινή σύνταξη μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης συνταξιοδότησης. Εάν έχετε τις νόμιμες προϋποθέσεις χορήγησής της από τον ΕΦΚΑ, συμπληρώστε τη σχετική Υπεύθυνη Δήλωση. Με την επιλογή «Ναι» θα ανοίξουν τα πεδία που θα συμπληρωθούν με το ύψος του μισθού ώστε να υπολογιστεί το ύψος της προσωρινής σύνταξης. Με επιλογή «Οχι» θα βγει απευθείας η οριστική σύνταξη. Συνίσταται η χρήση της προσωρινής ώστε να βγει άμεσα. Αλλωστε η ηλεκτρονική αίτηση διασφαλίζει ότι τα στοιχεία θα είναι έτοιμα για να υπολογιστεί και η οριστική πιο μετά όταν όλες οι συντάξεις θα είναι ψηφιακές. Στο ίδιο πεδίο σας ζητούνται πληροφορίες για το αν έχετε οφειλές, αν έχετε βαρέα κ.λπ. που καθορίζουν το καθεστώς της συνταξιοδότησης.
 • 5) Οικογενειακή κατάσταση. Συμπληρώστε τα πεδία για σύζυγο, σύμβιο/α, άγαμα/σπουδάζοντα/ανίκανα τέκνα και άγαμο/-η ανάπηρο/-η αδελφό/-ή και πατήστε εισαγωγή στοιχείων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν μέλη, τότε δηλώστε μόνο την οικογενειακή κατάσταση χωρίς εισαγωγή στοιχείων. ΠΡΟΣΟΧΗ. Συμπληρώστε αν έχετε μέλος που συνταξιοδοτείται ή εργάζεται ή επιδοτείται.
 • 6 – 7) Λοιπές πληροφορίες-αιτήματα και υποχρεώσεις ασφαλισμένου. Καταχωρήστε οτιδήποτε έχει να κάνει με την αίτηση. Για παράδειγμα «παρακαλώ να μου χορηγήσετε κύρια σύνταξη εξ ιδίου δικαιώματος (λόγω γήρατος) με τις ευνοϊκότερες διατάξεις που ισχύουν στην περίπτωσή μου, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχω δηλώσει με την αίτηση αυτή». Είναι υποχρεωτικό και πρέπει να μπει επίσης το e-mail του αιτούντος ώστε να υπάρχει η ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας με τον ΕΦΚΑ. Στις υποχρεώσεις δηλώνετε ότι «Αναλαμβάνω την υποχρέωση να ειδοποιήσω αμέσως εγγράφως κάθε αρμόδια υπηρεσία του ΕΦΚΑ στην περίπτωση που, α) αναλάβω εργασία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό ως μισθωτός ή αυτοαπασχολούμενος, ελεύθερος επαγγελματίας ή με οποιαδήποτε επαγγελματική ιδιότητα στο Δημόσιο, ευρύτερο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, β) λάβω σύνταξη στο μέλλον από οποιονδήποτε φορέα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό γ) μεταβληθεί η οικογενειακή ή και ασφαλιστική κατάστασή μου. Επίσης δηλώνετε ότι λάβατε γνώση για τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να κατατεθούν για να βγει η σύνταξη.
 • 8 – 9) Ολοκλήρωση αίτησης, έλεγχος και επιλογή προσωρινής ή οριστικής αποθήκευσης. Μπορείτε να αποθηκεύσετε προσωρινά την αίτηση πατώντας το εικονίδιο της προσωρινής αποθήκευσης. Η προσωρινά αποθηκευμένη αίτηση επιδέχεται διορθώσεις – τροποποιήσεις, ως προς τα συμπληρωμένα πεδία, όσες φορές το επιθυμείτε. Η οριστικά αποθηκευμένη αίτηση υποβάλλεται μία φορά και δεν τροποποιείται. Στο εικονίδιο της αναζήτησης (αρχή αίτησης) θα βρείτε την προσωρινή ή οριστική αίτηση. Εάν διαπιστώσετε ότι έχετε συμπληρώσει λάθος την οριστική σας αίτηση, πρέπει να συμπληρώσετε και να υποβάλετε νέα αίτηση. Σε αυτή την περίπτωση, σας εφιστούμε την προσοχή, να ζητήσετε την ενεργοποίηση της σωστής αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία, με την προσκόμιση των δικαιολογητικών σας.

Κάντε ΕΔΩ την αίτηση

Διαβάστε όλα τα νέα στο topics.gr