Συντάξεις 2021: Ποιοι θα δουν αυξήσεις και ποιοι μειώσεις – Όλες οι αλλαγές

Ασφαλιστικό 2021: Παρουσιάστηκε στο υπουργικό συμβούλιο μια από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών στο ασφαλιστικό σύστημα. Το σύστημα της επικουρικής ασφάλισης μετατρέπεται από διανεμητικό σε κεφαλαιοποιητικό. Όλες οι εξελίξεις στο xristika.gr.

Το «MR» απαντά σε όλες τις ερωτήσεις για τις αλλαγές που έρχονται στην νέα επικουρική ασφάλιση από 1/1/2022.

Ποιους αφορά;

Το νέο σύστημα της επικουρικής ασφάλισης αφορά αποκλειστικά:

1)τους νέους μισθωτούς, δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που εισέρχονται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας από 1/1/2022

2)τους νέους αυτοαπασχολούμενους που εισέρχονται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας και απασχολούνται σε κλάδους στους οποίους σήμερα είναι υποχρεωτική n επικουρική ασφάλιση (μηχανικοί, δικηγόροι κ.α.)

3)προαιρετικά για εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους κάτω των 35 ετών που είτε συμμετέχουν στο υφιστάμενο σύστημα επικουρικής ασφάλισης είτε δεν έχουν υποχρεωτική επικουρική ασφάλιση

Πώς θα λειτουργήσει το νέο σύστημα;

Για κάθε εργαζόμενο που θα ασφαλίζεται στο νέο σύστημα θα δημιουργείται προσωπικός λογαριασμός στον οποίο θα κατατίθενται οι εισφορές του. Οι εισφορές αυτές θα επενδύονται από το δημόσιο ταμείο που θα δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με τις προτιμήσεις του ασφαλισμένου ανάλογα με το ρίσκο που είναι διατεθειμένος να αναλάβει .

Πώς θα επιλέγεται που θα επενδυθούν οι εισφορές του ασφαλισμένου;

Θα υπάρχουν τρία «υπο-ταμεία» από τα οποία θα μπορεί να επιλέξει ο εργαζόμενος. Το «συντηρητικό», το «ισορροπημένο» και το «επιθετικό». Θα υπάρχει βέβαια και η επιλογή συνδυασμού των υπό-ταμείων.

Ο ασφαλισμένος θα μπορεί να επιλέγει όχι απλώς την τοποθέτηση των εισφορών του σε ένα από τα τρία αυτά υπο-ταμεία, αλλά την αναλογία τοποθέτησης των εισφορών του σε αυτά.

Για παράδειγμα, θα μπορεί να τοποθετεί το 40% των εισφορών του σε ένα υπο-ταμείο και το 60% σε ένα άλλο. Αν o ασφαλισμένος δεν προχωρήσει σε συγκεκριμένη επιλογή τότε αυτόματα θα επιλέγεται το «ισορροπημένο» υπο-ταμείο.

Η επιλογή του υπο-ταμείου από τον ασφαλισμένο θα γίνεται κατά το άνοιγμα του λογαριασμού του ενώ θα μπορεί να αλλάζει την επιλογή του κάθε τρία χρόνια.

Ο ασφαλισμένος ανά πάσα στιγμή θα μπορεί να βλέπει και να ελέγχει τον λογαριασμό των εισφορών του μέσα από τον υπολογιστή του. Τα τρία υπο-ταμεία θα ακολουθούν τα λεγόμενα «προφίλ ηλικίας» – δηλαδή, το επίπεδο του επενδυτικού κινδύνου θα μειώνεται καθώς ο ασφαλισμένος θα πλησιάζει στην ηλικία συνταξιοδότησής του.

Σε τι χρηματοοικονομικά προϊόντα θα επενδύονται οι εισφορές;

Οι εισφορές των ασφαλισμένων θα επενδύονται σε μετοχές, ομόλογα και άλλα περιουσιακά στοιχεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό ώστε να επιτυγχάνεται διασπορά του επενδυτικού κινδύνου ενώ ένα μικρό μέρος του κεφαλαίου-εισφορών θα βρίσκεται σε ρευστά διαθέσιμα.

Θα αλλάξει το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών;

Οι ασφαλιστικές εισφορές παραμένουν οι ίδιες με το σημερινό σύστημα επικουρικής ασφάλισης.

Δηλαδή, το συνολικό ύψος για τους μισθωτούς είναι 6,5% επί εκείνων των μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των εισφορών της κύριας σύνταξης. Επιμερίζονται, δε, ισομερώς στον εργοδότη και τον εργαζόμενο.

Οι εισφορές για τους αυτοαπασχολούμενους θα υπολογίζονται βάσει των ασφαλιστικών κατηγοριών που ισχύουν και σήμερα την οποία επιλέγει ο ίδιος ο ασφαλισμένος.

Τι πόσο θα λαμβάνει τελικά ο συνταξιούχους;

Η επικουρική σύνταξη που θα παρέχεται στον ασφαλισμένο θα καθορίζεται με βάση τα σύνολο των ασφαλίστρων που θα έχουν καταβληθεί και των αποδόσεων των αντιστοίχων επενδύσεων.

Θα υπάρχει κρατική εγγύηση ώστε, σε αναλογιστική βάση και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, η καταβαλλόμενη σύνταξη να μην υπολείπεται της αξίας των εισφορών που έχουν καταβληθεί.

Επηρεάζονται οι νυν συνταξιούχοι;

Οι συντάξεις των τωρινών συνταξιούχων αλλά και των σημερινών ασφαλισμένων που θα συνταξιοδοτηθούν αποκλειστικά με βάση το υφιστάμενο σύστημα επικουρικής ασφάλισης θα εξακολουθούν να υπολογίζονται με τις ισχύουσες διατάξεις και δεν θα επηρεαστούν καθόλου από τη μεταρρύθμιση.

Για όσους από τους σημερινούς εργαζόμενους έχουν επικουρική ασφάλιση και θα θελήσουν να συμμετάσχουν στο νέο σύστημα, η σύνταξή τους θα υπολογισθεί με βάση τις εισφορές και τις αποδόσεις των επενδύσεών τους στο νέο σύστημα και αναλογικά, με βάση τα χρόνια και το ύψος των εισφορών τους στο υφιστάμενο σύστημα.

Πώς θα καλυφθεί το κόστος μετάβασης;

Το μεταβατικό κόστος απλώνεται σε βάθος χρόνου 60 ετών, με τα πρώτα χρόνια να είναι σχετικά χαμηλό. Σταδιακά αυξάνεται, κορυφώνεται έπειτα από 30-40 χρόνια και κατόπιν μειώνεται μέχρις ότου εξαφανισθεί εντελώς σε μερικές ακόμη δεκαετίες.

Τρεις μελέτες θα συνοδεύουν το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο που οδηγεί στο νέο σύστημα των επικουρικών συντάξεων.

Παρόλα αυτά φαίνεται πως οι αναλογιστικές μελέτες που έτρεξαν σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του MR δείχνουν πως η οικονομική ανάπτυξη που αναμένεται τα επόμενα έτη θα αποτελέσει και τον καθοριστικό παράγοντα για την νέα ασφαλιστική μεταρρύθμιση.

Συγκεκριμένα οι μελέτες που θα κατατεθούν μαζί με το νομοσχέδιο όπως αναφέρουν στελέχη του Υπουργείου Εργασίας στο «MR» δείχνουν πως το κόστος μετάβασης καλύπτεται μεσοπρόθεσμα από το «μέρισμα» της ανάπτυξης ενώ μακροπρόθεσμα υπερκαλύπτεται.

Ασφσαλιστικό 2021: Ζητούν πίσω τα μισά λεφτά των αναδρομικών

Πριν προλάβουν οι συνταξιούχοι να χαρούν τα αναδρομικά που πήραν, το κράτος τους ζητά πίσω πάνω από τα μισά. Οργή και αγανάκτιση για τις πρακτικές της κυβέρνησης. Όλες οι εξελίξεις στο xristika.gr.

Την εξαίρεση από τη φορολογία εισοδήματος των αναδρομικών ποσών που εισπράχθηκαν τον Οκτώβριο του 2020 και αφορούν στις περικοπές που έγιναν το διάστημα Ιουνίου 2015 – Μαΐου 2016 ζητούν οι συνταξιούχοι από την κυβέρνηση, με το επιχείρημα ότι η φορολόγησή τους είναι άδικη καθώς οι περικοπές αυτές κρίθηκαν ως παράνομες!

Σε επιστολή διαμαρτυρίας προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων τονίζει ότι τα αναδρομικά (που δόθηκαν χωρίς κρατήσεις στους συνταξιούχους) δημιουργούν αδίκως μια πρόσθετη ορολογική επιβάρυνση έως και 55%.

Όπως αναφέρεται στην επιστολή του ΕΝΔΙΣΥ τα ποσά αφορούν “σε περικοπές που έχουν κριθεί αντισυνταγματικές και για την εν μέρει επιστροφή τους από τη κυβέρνηση με νομοθετική ρύθμιση για το 11μηνο, λόγω σωρρείας δικαστικών αποφάσεων των Διοικητικών Δικαστηρίων που επιδίκαζαν ποσά έως την εξόφλησή τους, νομιμοτόκως με 6% ανά έτος.

Ενδεικτικά αναφέρουμε 3338/2021, 3350/2021. Το δε Ελεγκτικό Συνέδριο νομιμοτόκως επιδικάζει ποσά για 5ετία, τα οποία έχουν παράνομα περικοπεί ενδεικτικά αναφέρουμε 504/2021”.

Παρά τις έντονες αντιδράσεις των συνταξιούχων για τη φορολογική μεταχείριση των αναδρομικών και το αίτημα να φορολογηθούν αυτοτελώς με συντελεστή 20%, όπως συνέβη με τα αναδρομικά στους συνταξιούχους των ειδικών μισθολογίων τον Δεκέμβριο του 2018, η απόφαση του οικονομικού επιτελείου είναι να μην αλλάξει το νομοθετικό καθεστώς και να φορολογηθούν στα έτη που ανάγονται με βάση την κλίμακα που ίσχυε.

Αντί αυτού οι συνταξιούχοι ανακαλύπτουν πως στις βεβαιώσεις αποδοχών των ασφαλιστικών ταμείων τα ποσά των αναδρομικών αναγράφονται ξεχωριστά για κάθε έτος 2015 και 2016. Δηλαδή, οι υπόχρεοι με βάση τις ηλεκτρονικές βεβαιώσεις αποδοχών θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις για κάθε έτος έως το το τέλος του 2021.

Η σχετική πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει μετά τη λήξη της υποβολής των φετινών φορολογικών δηλώσεων – ενδεχομένως τον Οκτώβριο. Ομως, η υποβολή των τροποποιητικών δηλώσεων θα οδηγήσει σε νέα εκκαθάριση φόρου εισοδήματος.

Δηλαδή, τα αναδρομικά ποσά θα προστεθούν στα εισοδήματα έχουν ήδη δηλωθεί και οι συνταξιούχοι θα κληθούν να καταβάλουν προσθετό φόρο εισοδήματος που, ανάλογα με την κλίμακα φορολόγησης και την εισφορά αλληλεγγύης, μπορεί να φτάσει μέχρι και το 55%

Ετσι, τα αναδρομικά ποσά θα υπαχθούν σε φορολόγηση με τους συντελεστές 22% έως 42% της κλίμακας φόρου που ίσχυε το 2015 και με τους συντελεστές 22% έως 45% που ίσχυε το 2016 για τις συντάξεις.

Στα ποσά αυτά θα επιβληθεί και εισφορά αλληλεγγύης (1%- 4% για το το 2015 ή 2,2% – 10% για το 2016). Έτσι, η συνολική επιβάρυνση, ανάλογα τα εισοδήματα, μπορεί να φτάσει μέχρι το 55%!

Για παράδειγμα, συνταξιούχος με εισόδημα 12.000 ευρώ, ο οποίος έλαβε 1.000 ευρώ αναδρομικά, θα κληθεί να πληρώσει επιπλέον φόρο 22% – δηλαδή 220 ευρώ.

Επιπλέον επί των 1.000 ευρώ θα επιβληθεί και εισφορά αλληλεγγύης με συντελεστή 2,2% άλλα 22 ευρώ. Έτσι ο συνολικός φόρος που θα πρέπει να καταβάλλει για τα αναδρομικά θα είναι 242 ευρώ με αποτέλεσμα το τελικό καθαρό όφελος να μειωθεί στα 758 ευρώ.

Άλλος συνταξιούχος, με εισόδημα 20.000 ευρώ, που έλαβε αναδρομικά ύψους 1.000 ευρώ για το το 2016 θα φορολογηθεί για το ποσό αυτό με συντελεστή 29% δηλαδή θα πληρώσει φόρο 290 ευρώ και άλλα 50 ευρώ για εισφορά αλληλεγγύης (1.000Χ5%) δηλαδή συνολικά θα επιβαρυνθεί με 340 ευρώ, πράγμα που σημαίνει ότι από τα 1.000 ευρώ θα του μείνουν τελικά στη τσέπη 660 ευρώ.

Ασφαλιστικό 2021: Δείτε αν θα πάρετε μαζί αύξηση και αναδρομικά

Σημαντικές αυξήσεις θα δουν χιλιάδες συνταξιούχοι στην καταβολή των συντάξεων Ιουλίου λόγω αναδρομικών. Διαβάστε στο xristika.gr ποιοι είναι οι δικαιούχοι.

Μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ καλούνται να ολοκληρώσουν την επεξεργασία των αυξήσεων σε κύριες συντάξεις και νέα αναδρομικά που συνολικά αφορούν σε περίπου 200.000 συνταξιούχους που διένυσαν ασφαλιστικό βίο άνω των 30 ετών.

Σημειώνεται πως οι συγκεκριμένες αυξήσεις προκύπτουν από τον νομό Βρούτση του 2020, ο οποίος βελτίωνε τα ποσοστά αναπλήρωσης του νόμου Κατρούγκαλου.

Σύμφωνα με το imerisia.gr, η ημερομηνία-στόχος του φορέα για την πληρωμή των ποσών είναι η 30ή Ιουνίου.

Όπως αναφέρουν πηγές του ΕΦΚΑ, ακόμα και αν δεν καταστεί δυνατό να πιστωθούν τα ποσά μαζί με τις συντάξεις του Ιουλίου του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες αρχίζουν να πληρώνονται στις 24 Ιουνίου, οι αυξήσεις και τα αναδρομικά θα καταβληθούν στους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα λίγες ημέρες αργότερα με εμβόλιμη πληρωμή και έως τις 30 Ιουνίου.

Ωστόσο, με τις συντάξεις Ιουλίου θα καταβληθούν οι αυξήσεις και τα αναδρομικάστους συνταξιούχους του Δημοσίου.

Ασφαλιστικό 2021: Τα ποσά των αυξήσεων

Σύμφωνα με τα στατιστικά που έχει στη διάθεσή της η διοίκηση του ΕΦΚΑ και αφορούν στον δημόσιο τομέα, από τις 35.000 συντάξεις των οποίων ολοκληρώθηκε ο επανυπολογισμός, σε περίπου 26.000 αποτυπώνονται καθαρές αυξήσεις.

Η μεσοσταθμική αύξηση υπολογίζεται στα 78 ευρώ. Ωστόσο, σε επιμέρους κατηγορίες ειδικών μισθολογίων (π.χ. δικαστικοί) οι αυξήσεις φτάνουν τα 451 ευρώ, ενώ οι ένστολοι θα δουν αυξήσεις έως και 192 ευρώ.

Για παράδειγμα, συνταξιούχος του Δημοσίου με 37 χρόνια ασφάλισης που λαμβάνει σύνταξη 1.005 ευρώ, με τον επανυπολογισμό θα δει αύξηση 86 ευρώ τον μήνα, ενώ τα αναδρομικά που θα λάβει για 19 μήνες (από τον Οκτώβριο του 2019 που δημοσιοποιήθηκε η απόφαση του ΣτΕ) υπολογίζονται σε 1.634 ευρώ.

Για τους υπόλοιπους συνταξιούχους που διατηρούν προσωπική διαφορά, η αύξηση θα είναι λογιστική και στα εκκαθαριστικά τους θα δουν να μειώνεται η προσωπική διαφορά.

Εως 220 ευρώ μηνιαίως ανέρχονται οι αυξήσεις για τους συνταξιούχους των ΙΚΑ, ΔΕΚΟ και τραπεζών, ενώ έως 100 ευρώ αύξηση πρέπει να υπολογίζουν οι συνταξιούχοι του πρώην ΟΑΕΕ.