Στεγαστικό δάνειο για νέους: Κριτήρια, επιτόκια και όροι αναλυτικά

Στεγαστικό δάνειο: Το πρόγραμμα «Σπίτι μου» θα δίνει τη δυνατότητα σε νέους από 25 έως 39 ετών να πληρώνουν μικρή δόση και να αποκτήσουν τη δική τους κατοικία. Πότε ξεκινά, ποιες είναι οι προϋποθέσεις.

Άμεσα αναμένεται να δοθεί στη δημοσιότητα ο οδηγός με όσα πρέπει να γνωρίζουν όσοι θα κάνουν αίτηση για στεγαστικό δάνειο μέσω του προγράμματος «Σπίτι μου». Ωστόσο, παρά το μεγάλο ενδιαφέρον που υπάρχει από ολοένα και περισσότερους δυνητικούς δικαιούχους που καλύπτουν τα ηλικιακά κριτήρια, θα καταφέρουν μόνο οι 10.000 να ωφεληθούν.

Οι αιτήσεις θα ανοίξουν μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2023 και θα δίνεται η δυνατότητα για στεγαστικό δάνειο μέχρι 150.000 ευρώ για αγορά σπιτιού μέχρι 200.000 ευρώ. Το επιτόκιο θα είναι 1,5% και η διάρκεια της αποπληρωμής θα μπορεί να γίνεται μέχρι και τα 30 χρόνια. Ουσιαστικά, θα αναλογεί πολύ μικρή δόση δεδομένου του χαμηλού επιτοκίου. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που θα είναι άτοκο το δάνειο, όπως θα δείτε πιο αναλυτικά παρακάτω.

Προτεραιότητα θα έχουν οι πολύτεκνοι και τα νέα ζευγάρια με παιδιά ενώ θα ακολουθούν τα ζευγάρια χωρίς παιδιά και οι ελεύθεροι.

«Σπίτι μου»: Οι όροι για στεγαστικό δάνειο σε νέους

Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας «Σπίτι μου» για την απόκτηση κατοικιών από νέους και νέα ζευγάρια με ειδικά προνομιακά δάνεια βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση, στόχος να ψηφιστεί πριν τις γιορτές και να εφαρμοστεί το πρώτο τρίμηνο του 2023.

 • Το δάνειο που χορηγείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Σπίτι μου» κατευθύνεται στην αγορά πρώτης κύριας κατοικίας αξίας μέχρι 200.000 ευρώ, όπως αυτή προσδιορίζεται στο συμβόλαιο αγοράς.
 • Η έκταση του ακινήτου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.)
 • Το ακίνητο θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 15 ετών και δεν θα πρέπει να ανήκει σε συγγενή πρώτου ή δεύτερου βαθμού του αγοραστή
 • Το ύψος του δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ.
 • Η διάρκεια του δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 30 έτη.
 • Το δάνειο δεν μπορεί να καλύπτει περισσότερο από το 90% της αξίας του ακινήτου που αποκτάται. Το υπολειπόμενο τίμημα θα καλύπτεται με ίδια συμμετοχή από τον αγοραστή.
 • Το δάνειο (το 90% της αξίας) χρηματοδοτείται κατά εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) και είναι άτοκο. Το υπολειπόμενο ποσό δανείου χορηγείται από τις τράπεζες
 • Αν ο δανειολήπτης είναι ή καθίσταται, κατά τη διάρκεια του δανείου, τρίτεκνος ή πολύτεκνος τότε το δάνειο είναι άτοκο.

Να υπενθυμίσουμε ότι τα εισοδηματικά κριτήρια που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση για το εν λόγο πρόγραμμα είναι αυτά του επιδόματος θέρμανσης και αναμένεται να καθοριστούν ως εξής:

 • Έγγαμος με ετήσιο εισόδημα έως 24.000 ευρώ
 • Έγγαμος με 1 παιδί και ετήσιο εισόδημα έως 27.000 ευρώ
 • Έγγαμος με 2 παιδιά και ετήσιο εισόδημα έως 30.000 ευρώ
 • Έγγαμος με 3 παιδιά και ετήσιο εισόδημα έως 33.000 ευρώ

Στεγαστικό δάνειο για νέους: Η δόση

Δικαιούχος με κατοικία 200.000€ θα μπορέσει να πάρει δάνειο έως 150.000 ευρώ (το μέγιστο ποσό), ενώ τα υπόλοιπα 50.000 ευρώ θα πρέπει να αποτελούν ίδια συμμετοχή του δικαιούχου.

Για μια κατοικία 100.000 ευρώ αντίστοιχα, ο δικαιούχος θα μπορεί να πάρει δάνειο 90.000 ευρώ, η ίδια συμμετοχή του περιορίζεται στις 10.000 ευρώ.

«Σπίτι μου»: Εισοδηματικά κριτήρια

Πρέπει να έχουν κατώτατο εισοδηματικό όριο 10.000 ευρώ και ανώτερο αντίστοιχο με αυτό για το επίδομα θέρμανσης (δηλαδή, όπως είχε ανακοινώσει ο κ. Σταϊκούρας 16.000 ευρώ για τον άγαμο και 24.000 ευρώ ευρώ για τον έγγαμο, προσαυξανόμενα κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί).

Αναλυτικά, δηλαδή το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του, πραγματικό και τεκμαρτό, θα πρέπει να ανέρχεται έως 14.000 ευρώ για άγαμο υπόχρεο ή υπόχρεο σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και 20.000 ευρώ για έγγαμο υπόχρεο ή τους έγγαμους ή τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης που υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση ή τους έγγαμους που υποβάλλουν φορολογική δήλωση ή τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και έχουν υποβάλει κοινή φορολογική δήλωση χωρίς τέκνα, το οποίο προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο.

Ομοίως, για τη μονογονεϊκή οικογένεια το ως άνω εισόδημα ανέρχεται σε 23.000 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο. Στο ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν περιλαμβάνεται εκείνο το οποίο αθροιστικά απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος και από την εισφορά αλληλεγγύης.

Στεγαστικό δάνειο για νέους: Κριτήρια παλαιότητας και τετραγωνικών

Το δάνειο θα μπορεί να πάρει έγκριση μόνο αν αφορά πρώτη κατοικία έως 120 τ.μ. και έτος κατασκευής έως το 2007. Αποκλείονται δηλαδή, όσα έχουν χτιστεί πρόσφατα ή είναι μεγαλύτερα από 120 τ.μ.

Εξηγώντας o Υπουργός γιατί μπήκε το όριο των 120τ.μ. είπε οτι αυτό αποφασίστηκε γιατί μιλάμε για κοινωνικό πρόγραμμα και το όριο του 2007 για να αλλάξει το στοκ των κατοικιών. Σύμφωνα με τον ίδιο με τα μέτρα αυτά το επιτόκιο αντί να είναι 4% όπως θα είναι 1%.

Μιλάμε για το χαμηλότερο δάνειο που υπάρχει στην αγορά είπε ο κ. Χατζηδάκης εξηγώντας ότι αν κάποιος έχει πάρει δάνειο 100.000 ευρώ για σπίτι η αποπληρωμή θα είναι 275-285 ευρώ το μήνα και θα του μείνει και το σπίτι. Το δάνειο θα είναι άτοκο για τρίτεκνούς ή πολύτεκνούς αλλά και για όσους αποκτήσουν τρία παιδιά κατά τη διάρκεια της αποπληρωμής, τόνισε ο υπουργός Εργασίας.

Όπως εξήγησε ο Κωστής Χατζηδάκης, «το ανώτατο όριο υπάρχει γιατί το πρόγραμμα έχει κοινωνικό χαρακτήρα. Το κατώτατο όριο υπάρχει, τα 10.000 ευρώ, εισόδημα το χρόνο, που αντιστοιχεί στον κατώτατο μισθό. Υπάρχει γιατί κάπως πρέπει να ξεπληρώσεις το δάνειο. Εάν δεν έχεις καθόλου εισόδημα, πού θα βρεις τα λεφτά για να πληρώσεις τη δόση.

Η δόση είναι πάρα πολύ χαμηλή, επειδή τα τρία τέταρτα του δανείου είναι άτοκα λόγω του ότι τα επιδοτεί η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Δηλαδή συμφέρουν τα δάνεια αυτά διότι θα δίνεις μία δόση που θα είναι χαμηλότερη από το νοίκι που θα πλήρωνες κανονικά και θα σου μείνει και το σπίτι», είπε.

Υπενθύμισε δε ότι υπάρχει ανώτατο όριο τιμής για το ακίνητο, που είναι στα 200.000 ευρώ, ενώ υπάρχει και μία ίδια συμμετοχή, η οποία έχει οριστεί στο 10%. «Όλα αυτά τα έχουμε συνεννοηθεί με την Ένωση Τραπεζών και βεβαίως για τη λήψη του δανείου θα πρέπει να συνεννοηθεί ο καθένας με την τράπεζά του και θα ισχύσουν.»