Σπουδαία ευκαιρία από το ΕΣΠΑ 2023: Δίνει έως και 650.000 ευρώ – Τα επαγγέλματα που περιλαμβάνει

ΕΣΠΑ 2023: Έως 50% επιδότηση για μικρομεσαίες. Ποιες δαπάνες και τομείς επιδοτούνται. Σε εξέλιξη βρίσκεται η υποβολή αιτήσεων επιδότησης από το πρόγραμμα. Έχουν ήδη υποβληθεί 585 αιτήσεις οι οποίες αντιστοιχούν σε δημόσια χρηματοδότηση ύψους 18,16 εκ. ευρώ. Όλες οι εξελίξεις στο xristika.gr.

Όπως αναφέρει η εταιρεία VK PREMIUM Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων, σε εξέλιξη βρίσκεται η υποβολή αιτήσεων για την επιδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ».

Με βάση τα πρόσφατα ανακοινωμένα στοιχεία έχουν υποβληθεί 585 αιτήσεις οι οποίες αντιστοιχούν σε δημόσια χρηματοδότηση ύψους 18,16 εκ. ευρώ.

Η δράση καλύπτει στοχευμένες ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αφορούν σε δαπάνες για αγορά λογισμικού & τεχνολογικού εξοπλισμού.

Γενικά, το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται έως 50%. Ωστόσο, στις περιοχές «δίκαιης μετάβασης» το ποσοστό διαμορφώνεται στο 60% του επενδυτικού σχεδίου.

ΕΣΠΑ 2023: Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Το πρόγραμμα δεν έχει συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων.

Η αξιολόγηση και επιδότηση των επενδυτικών σχεδίων πραγματοποιείται με τη σειρά που αυτά υποβάλλονται (FiFo), δηλαδή με σειρά προτεραιότητας και μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

ΕΣΠΑ 2023: Επιδοτούμενοι τομείς

Η δράση επιδοτεί ένα πολύ μεγάλο εύρος επιχειρηματικών δραστηριοτήτων από όλους τους οικονομικούς τομείς.

Να σημειώσουμε ότι στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που λειτουργούν με καθεστώς franchising.

Η αξιολόγηση της επιλεξιμότητας ενίσχυσης δαπανών θα γίνεται κατά περίπτωση και αφού τα ενδιαφερόμενα μέρη παρουσιάσουν όλες τις συμβάσεις δικαιοχρησίας.

Επίσης, μπορούν να κάνουν αίτηση και οι ΝΕΠΑ (Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής) αρκεί να πληρούν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας.

 • Εκδοτικές δραστηριότητες
 • Εκπαίδευση
 • Κατασκευή ενδυμάτων
 • Λιανικό εμπόριο
 • Μεταποιητικές δραστηριότητες
 • Νοσοκομειακές και ιατρικές υπηρεσίες
 • Νομικές, μεσιτικές, διαφημιστικές, συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Παραγωγή τροφίμων & ποτών
 • Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών
 • Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων
 • Υπηρεσίες διαχείρισης κεφαλαίων
 • Λογιστικές υπηρεσίες
 • Παραγωγή φαρμάκων
 • Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες
 • Υπηρεσίες αποθήκευσης & μεταφοράς
 • Υπηρεσίες μηχανικών & παροχής τεχνικών συμβουλών
 • Υπηρεσίες εστίασης (π.χ. εστιατόρια, φαστ φουντ, bar, κτλ.)
 • Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων
 • Χονδρικό εμπόριο
 • Δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας
 • Υπηρεσίες διοργάνωσης υπαίθριων τουριστικών δραστηριοτήτων αναψυχής

ΕΣΠΑ 2023: Χαρακτηριστικά των δράσεων

Η κάθε επιχείρηση μπορεί να υποβάλει μόνο σε μία από τις τρεις (3) υπό-δράσεις, ανάλογα με το βαθμό ψηφιακής ωριμότητάς της.

Στις δράσεις αυτές δεν μπορούν να επιδοτηθούν νέες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις, αλλά μόνο υφιστάμενες επιχειρήσεις που απασχολούν έως 250 άτομα προσωπικό, οι οποίες έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση.

ΕΣΠΑ 2023: Δράση 1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Η 1η δράση αφορά μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες θέλουν να καλύψουν βασικές ελλείψεις σε εφαρμογές και εξοπλισμό.

Ο συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός (Π/Υ) της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται από €18.000 έως και €30.000.

Δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις που διαθέτουν τουλάχιστον τρεις (3) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης.

ΕΣΠΑ 2023: Δράση 2 – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Η 2η δράση αφορά μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες στοχεύουν στη διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας για την αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας και τη βελτίωση της παραγωγικής τους διαδικασίας.

Ο συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός (Π/Υ) της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται από €50.000 έως και €650.000.

Δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις που διαθέτουν τουλάχιστον πέντε (5) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης.

ΕΣΠΑ 2023: Δράση 3 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ

Η τελευταία επιμέρους δράση αφορά την αναβάθμιση των επιχειρήσεων οι οποίες επιδιώκουν να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ή σε εξελιγμένα ψηφιακά συστήματα 4ης βιομηχανικής επανάστασης.

Ο συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός (Π/Υ) της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται από €200.001 έως και €1.200.000.

Δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις που διαθέτουν τουλάχιστον εννέα (9) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης.

ΕΣΠΑ 2023: Ενδεικτικές επιδοτούμενες δαπάνες

Ψηφιακός εξοπλισμός γραφείου

 • Ηλεκτρονικοί υπολογιστές & πολυμηχανήματα, συσκευές ήχου
 • Καλωδίωση εσωτερικού χώρου για σύνδεση σε δίκτυο UFBB/SFBB

Γενικό Λογισμικό

 • Κατασκευή website, e-shop, mobile εφαρμογών
 • Συστήματα τιμολόγησης και εμπορικής διαχείρισης, λογισμικό αποθήκευσης δεδομένων σε υπολογιστικό νέφος (cloud)
 • Εφαρμογές VPN, εφαρμογές Firewall
 • Εφαρμογές γραφιστικής ή επεξεργασίας εικόνας, εφαρμογές σχεδίασης – CAD

Λογισμικό για τη βελτιστοποίηση της παραγωγής & άλλων διαδικασιών

 • Εφαρμογές ERP, WMS, IoT, CRM, SCADA, CCTV,
 • Εφαρμογές virtual sensors και Digital Twin

Συστήματα αυτοματοποίησης παραγωγής

 • Προγραμματιζόμενοι Ελεγκτές (PLC) και Βιομηχανικά ψηφιακά αισθητήρια όργανα
 • Ψηφιακά συστήματα Διαχείρισης Παραγωγής (Manufacturing Execution Systems)

Τεχνολογικός εξοπλισμός αιχμής

 • Ρομποτικά συστήματα & εξοπλισμός, 3D printers & 3D scanners,
 • Συστήματα/τεχνολογίες συλλογής ήχου, εικόνας, φωτός (Voice,Vision, Light Picking)

Συμβουλευτική υποστήριξη

 • Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου
 • Παροχή Υπηρεσιών Τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου

Η VK PREMIUM – Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων διαθέτοντας την απαραίτητη εμπειρία και εξειδίκευση, αναλαμβάνει την υποβολή αίτησης στις τρεις υπό-δράσεις του προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ».

ΕΣΠΑ 2023: Υποδράσεις

Ειδικότερα, η «Πράσινη μετάβαση ΜΜΕ» χωρίζεται στις εξής δύο υποδράσεις:

1. Στον «Πράσινο μετασχηματισμό ΜΜΕ», με προϋπολογισμό 300 εκατ. ευρώ, που απευθύνεται σε επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν τρεις τουλάχιστον ΕΜΕ (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας) εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να είναι από 200.001 έως και 1.000.000 ευρώ.

2. Στην «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜΜΕ», με προϋπολογισμό 400 εκατ. ευρώ, που καλύπτει επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν δύο τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
Εδώ, ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να είναι από 30.000 έως και 200.000 ευρώ.

ΕΣΠΑ 2023: Επιλέξιμες δαπάνες

Και για τις δύο δράσεις καλύπτονται δαπάνες σχετικές με τα εξής:

* Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλοντα χώρος
* Μηχανήματα – εξοπλισμός (συμβατικές δαπάνες)
* Εξοπλισμός (GREEN)
* Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών
* Υπηρεσίες σχεδιασμού συσκευασίας – ετικέτας – branding
* Δαπάνες προβολής και εξωστρέφειας
* Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις
* Τεχνικές μελέτες & συμβουλευτικές υπηρεσίες
* Μεταφορικά μέσα (GREEN) – υποχρεωτικά ηλεκτρικά οχήματα
* Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων – (νέο προσωπικό από 1 έως 3 ΕΜΕ)
* Έμμεσες δαπάνες

ΕΣΠΑ 2023: Χρονοδιαγράμματα

Σημειώνεται ότι ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται αυτή της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Σε σχέση με τη μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, αυτή διαμορφώνεται στους 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ, app.opske.gr) από την Τετάρτη 22 Μαρτίου, στις 12:00, και μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής στο OΠΣΚΕ.

Υπογραμμίζεται πως επιτρέπεται η υποβολή αίτησης χρηματοδότησης μόνο σε μία από τις δράσεις: «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜΜΕ» και «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜΜΕ».

ΕΣΠΑ 2023: Απολογισμός

Στον «Ψηφιακό μετασχηματισμό ΜΜΕ», που είναι η πρώτη δράση επιχειρηματικότητας του νέου ΕΣΠΑ, η οποία άνοιξε προσφάτως για υποβολή αιτήσεων (23/2), «μέχρι στιγμής τα αποτελέσματα είναι άκρως ενθαρρυντικά», όπως σημειώνει ο κ. Τσακίρης.

Ειδικότερα, έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 7ης Μαρτίου, οι αιτήσεις από ενδιαφερομένους ανέρχονταν σε 1.161, από τις οποίες οι 1.150 έγκυρες, με συνολικό προϋπολογισμό 32.790.442,93 ευρώ (14.869.502,2 ευρώ αφορούν σε δημόσια δαπάνη).

Από τις 1.150 αιτήσεις, οι 944, ύψους 10.172.489,41 ευρώ (δημόσια δαπάνη: 4.633.494,19 ευρώ), είναι στον «Βασικό ψηφιακό μετασχηματισμό», οι 137, ύψους 9.783.060,27 ευρώ (δημόσια δαπάνη: 4.149.516,39 ευρώ), στον «Προηγμένο ψηφιακό μετασχηματισμό ΜΜΕ» και οι 69, ύψους 12.834.893,25 ευρώ (δημόσια δαπάνη: 6.086.491,62 ευρώ), στον «Ψηφιακό μετασχηματισμό αιχμής ΜΜΕ».

Από τις 1.150 αιτήσεις, οι 201, ύψους 16.505.340,16 ευρώ (δημόσια δαπάνη: 7.963.437,67 ευρώ), είναι υποβεβλημένες, ενώ οι υπόλοιπες βρίσκονται σε διάφορα στάδια της διαδικασίας, π.χ. σε επεξεργασία.