Σκλαβενίτης

Σκλαβενίτης: Σε μια νέα ανακοίνωση προχώρησαν οι εργαζόμενοι των αλυσίδων σούπερ μάρκετ «Σκλαβενίτης», όπου ανέλυσαν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες θα πρέπει να εργάζονται.

Το Σωματείο Εργαζομένων στις επιχειρήσεις: «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ» «Σ.Ε.Σ.-Ε.Υ.Σ.» έβγαλε την εξής ανακοίνωση:

Συνάδελφοι, σας παραθέτουμε τα προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων σε συνθήκες καύσωνα που εξέδωσε το Εργατικό Κέντρο.

Για την αντιµετώπιση της θερµικής καταπόνησης των εργαζοµένων (σε κλειστούς ή υπαίθριους χώρους) που οφείλεται στην συνέργια των µετεωρολογικών παραγόντων του εξωτερικού περιβάλλοντος και παραµέτρων µικροκλίµατος του εσωτερικού χώρου, απαιτείται σύνταξη σχεδίου µε την συνεργασία του εργοδότη, του Ιατρού Εργασίας και του Τεχνικού ασφαλείας. Στο σχέδιο αυτό, πρέπει να εξειδικεύονται όλα τα οργανωτικά και τεχνικά µέτρα που οφείλει να πάρει η επιχείρηση µε στόχο την µείωση της θερµικής καταπόνησης των εργαζοµένων. Ιδιαίτερης µέριµνας χρήζουν οι εργαζόμενοι που ανήκουν στις οµάδες υψηλού κινδύνου (εργαζόµενοι µε ιδιαίτερα προβλήµατα υγείας όπως καρδιοπαθείς, πνευµονοπαθείς, εργαζόµενοι που λαµβάνουν ορισμένες κατηγορίες φαρµάκων όπως διουρητικά, αντιδιαβητικά κ.λπ., εγκυµονούσες κ.α.).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

 • Παρεµβάσεις στα δοµικά στοιχεία των κτηρίων
 • θερµοµόνωση πλάκας ή στέγης,
 • βρέξιµο πλάκας ή στέγης ή βάψιµο µε λευκό ή άλλο ανακλαστικό χρώµα,
 • στις νότιες ή δυτικές πλευρές να τοποθετούνται αδιαφανή ή ανακλαστικά τζάµια,
 • σε µεγάλαανοίγµατα που µένουν ανοιχτά λόγω αναγκών παραγωγικής διαδικασίας και παραµένουν ανοικτά για σηµαντικά χρονικά διαστήµατα
 • να εγκαθίσταται αεροκουρτίνα ψυχρού αέρα.
 • Παρεµβάσεις σε τµήµατα παραγωγικής διαδικασίας
 • µόνωση των θερµών επιφανειών, που βρίσκονται στους χώρους εργασίας (λέβητες, σωλήνες ζεστού νερού κ.λ.π),
 • αποκλεισµός µε θερµοµονωτικάχωρίσµατα των πηγών θερµότητας και απαγωγή θερµότητας προς τον εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο.
 • Παρεµβάσεις στο µικροκλίµα του εργασιακού χώρου
 • Απαγωγή του θερµού αέρα και των ρύπων στο πλησιέστερο δυνατόν σηµείο προς την πηγή δηµιουργίας τους.
 • Επαρκής γενικός εξαερισµός µε εγκατάσταση ανεµιστήρων στα ψηλά σηµεία των αιθουσών και αερισµός ζωνών εργασίας µε φυγοκεντρικούς ανεµιστήρες.
 • Επαρκής ανανέωση του αέρα των χώρων εργασίας, όπου απαιτείται από τις συνθήκες παραγωγής µε προσαγωγή νωπού αέρα και σύγχρονη απαγωγή του αέρα του χώρου εργασίας.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

 • ∆ηµιουργία διαλειµµάτων κατάλληλης διάρκειας για την µείωση της θερµικής καταπόνησης των εργαζοµένων.
 • ∆ιαµόρφωση κυλικείων ή άλλων χώρων κατάλληλα κλιµατιζομένων για ανάπαυση.
 • ∆ιάθεση στους εργαζομένους πόσιµου δροσερού νερού (10ο C – 15ο C).
 • Προγραµµατισµός εκτός θερµοκρασιώναιχµών των εργασιών που καταπονούν θερµικά.
 • Μείωση της απασχόλησης σε ιδιαίτερα επιβαρημένους θερµικά χώρους όπως είναι τα μηχανοστάσια, χυτήρια, υαλουργίες, κεραμοποιίες, ναυπηγικές εργασίες κ.λπ. από ώρες 12.00-15.00.
 • Μείωση των βαρέων εργασιών.

ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Πρέπει να λαμβάνονται τα εξής μέτρα:

 • Χορήγηση και χρήση κατάλληλου καλύμματος κεφαλής.
 • Χορήγηση πόσιµου δροσερού νερού (10ο C – 15ο C).
 • Διαμόρφωση σκιερού μέρους για διαλείμματα.
 • Κατασκευή στεγάστρων όπου είναι δυνατόν για την εκτέλεση εργασιών.
 • Προγραμματισμός των εργασιών έτσι ώστε οι κοπιαστικότερες να γίνονται κατά τις ώρες που οι θερμοκρασίες είναι χαμηλότερες.
 • Μείωση της απασχόλησης σε υπαίθριες εργασίες για το διάστημα από τις 12.00-15.00.

ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΛΟΓΩ COVID 19

Σύμφωνα με την Υπ. Αριθμ. 41935/22.6.2021 Εγκύκλιο του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, δεδομένης της παρούσας επιδημιολογικής κατάστασης και της ανάγκης αποφυγής μετάδοσης της COVID-19 στους εργασιακούς χώρους, η συστηματική εφαρμογή της μάσκας προσώπου, ενδεχομένως να αυξάνει την αναπνευστική προσπάθεια του εργαζόμενου σε συνθήκες υψηλής θερμοκρασίαςπεριβάλλοντος, προκαλώντας μεγαλύτερη εφίδρωση και μειώνοντας ταυτόχρονα την ταχύτητα εξάτμισης του ιδρώτα και τον δροσισμό του ατόμου. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την, κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, αναγκαιότητα χρήσης μάσκας προσώπου, οι εργοδότες με την βοήθεια του ιατρού εργασίας οφείλουν:

να είναι ευαισθητοποιημένοι σχετικά με τους εργαζόμενους που πάσχουν από χρόνιες ασθένειες και δυνητικά διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο θερμικής καταπόνησης,
να εφαρμόζουν αυστηρά τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την αποφυγή θερμικής καταπόνησης στους εργασιακούς χώρους,
iii. να εφαρμόζουν συγχρόνως τα απαραίτητα οργανωτικά μέτρα στο χώρο εργασίας, τα οποίαπεριλαμβάνουν την μείωση του κινδύνου για την μετάδοση της νόσου COVID-19.

Αναφορικά με την παραμονή σε χώρους που κλιματίζονται και ειδικότερα κατά το χρονικό διάστημα που ισχύουν τα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης της πανδημίας, θα πρέπει να λαμβάνονται συστηματικά και να τηρούνται τα ειδικότερα μέτρα για την διασφάλιση της δημόσιας υγείας από ιογενείς και άλλες λοιμώξεις κατά την χρήση κλιματιστικών μονάδων, διασφαλίζοντας την σωστή λειτουργία των κλιματιστικών εγκαταστάσεων και την αποφυγή δημιουργίας εστιών μόλυνσης από μικροοργανισμούς.

Τέλος, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. οφείλουν να εντατικοποιήσουν τους προληπτικούς ελέγχους στους εργασιακούς χώρους κατά την θερινή περίοδο, δίνοντας προτεραιότητα σε εκείνους με την μεγαλύτερη επιβάρυνση από θερμικής άποψης.

Τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων από τη θερμική καταπόνηση είναι υποχρέωση των εργοδοτών. Καλούμε τα σωματεία μέλη μας και τους εργαζόμενους της Αθήνας, εάν παραβιάζονται τα μέτρα προστασίας να απευθύνονται στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές και στο Σωματείο μας.

Σκλαβενίτης: Έκανε το… μεγάλο κόλπο!

Παράλληλα, συνεχίζει το πογκρόμ συνεργασιών η αλυσίδα «Σκλαβενίτης», βάζοντας… φωτιά στον ανταγωνισμό! Διαβάστε στο xristika.gr όλες τις εξελίξεις…

Στον τομέα της επεξεργασίας κρέατος επεκτείνει τη βιομηχανική του δραστηριότητα ο όμιλος Σκλαβενίτη κάνοντας έναν ακόμη μεγάλο βήμα στη συγκεκριμένη κατεύθυνση μετά την επιτυχημένη κίνηση με τα προϊόντα οικιακής χρήσεως «Γλάρος».

Η θυγατρική της Γλάρος –η οποία με τη σειρά της ελέγχεται 100% από την Σκλαβενίτης με αντικείμενο δραστηριότητας την εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση αλλά και συσκευασία κρεάτων έχει συσταθεί από τον περασμένο Φεβρουάριο.

Πρόκειται για τη Meat House η οποία ενισχύθηκε το καλοκαίρι με κεφάλαια 600.000 ευρώ προκειμένου να ενισχύσει τη δραστηριότητά της στο κρέας.

Έτσι, οι πελάτες του Σκλαβενίτη θα γνωρίζουν στο εξής ότι τα συσκευασμένα προϊόντα κρέατος Meat House αποτελούν ένα επώνυμο προϊόν ιδιωτικής ετικέτας του συγκεκριμένου ομίλου.

Οι φιλοδοξίες στον όμιλο κρέατος είναι πολλές καθώς πλέον οι πωλήσεις θα υποστηρίζονται από ένα τεράστιο δίκτυο 522 σημείων πώλησης το οποίο αποτελείται από τις αλυσίδες Σκλαβενίτης, Χαλκιαδάκης και The MART.

Να σημειωθεί ότι στο χαρτοφυλάκιο της «Γλάρος» περιλαμβάνονται επίσης -πέρα από τη Meat House και το κρέας με μερίδιο συμμετοχής 90% η βιομηχανία προϊόντων ζύμης και αρτοσκευασμάτων Baker Master, με συμμετοχή 40% η εταιρεία εμπορίας και επεξεργασίας αλιευμάτων Genfroco, με 70% η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία Bonora και με 90,5% η εταιρεία επενδύσεων και επενδυτικών υπηρεσιών ΑΝΙΚΑ.

Σκλαβενίτης: Ο απίθανος λόγος που δεν έχουν παράθυρα τα σούπερ μάρκετ

Την ίδια ώρα, πολλοί από εμάς σίγουρα δεν το έχουν παρατηρήσει, όμως στα περισσότερα Σούπερ μάρκετ δεν υπάρχουν καθόλου παράθυρα ή υπάρχουν ελάχιστα. Γιατί συμβαίνει αυτό; Δείτε την απάντηση στο xristika.gr.

Οι αγορές από ένα σούπερ μάρκετ για το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού αποτελούν σχεδόν καθημερινή συνήθεια, καθώς σχεδόν κάθε μέρα προκύπτουν νέες ανάγκες για προμήθειες με είδη πρώτης ανάγκης.

Εφόσον, σίγουρα έχετε επισκεφτεί πολλές φορές το σούπερ μάρκετ που σας εξυπηρετεί, πόσες φορές έχετε παρατηρήσει ότι στα περισσότερα από αυτά δεν υπάρχουν καθόλου παράθυρα; Και πόσες φορές αναρωτηθήκατε ποιος είναι ο λόγος πίσω από αυτήν τη λογική;

Η έλλειψη παραθύρων αποτελεί στοιχείο της ψυχολογίας των λιανικών αγορών, όπου οι επιχειρηματίες προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον όπου οι άνθρωποι αισθάνονται άνετα να ξοδεύουν χρόνο και χρήμα.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πολλά καταστήματα έχουν δάπεδα με πλακάκια, τα οποία προκαλούν θόρυβο στα καροτσάκια, αναγκάζοντας κατά κάποιον τρόπο τους αγοραστές να επιβραδύνουν ενστικτωδώς και να περιηγηθούν περισσότερο.

Το ίδιο ισχύει και για την δυνατή μουσική με ρυθμό που μπορεί να παίζουν κάποια από αυτά, ώστε να κάνει τους αγοραστές να νιώθουν γεμάτοι ενέργεια και θέληση να ξοδέψουν.

Στην περίπτωση των παραθύρων, τα καταστήματα λειτουργούν ως ένα είδος «φούσκας» όπου οι αγοραστές δεν θα παρατηρήσουν τις κακές καιρικές συνθήκες ή το σκοτάδι έξω. Όσο περισσότερο ψωνίζουν, τόσο περισσότερο ξοδεύουν.

Υπάρχουν, ωστόσο, και πρακτικά ζητήματα.

Όπως τα μεγάλα παράθυρα που αφήνουν το φως του ήλιου να εισχωρήσει στο χώρο μπορούν να προκαλέσουν ξεθώριασμα στις συσκευασίες, κάνοντάς τες να φαίνονται φθαρμένες στους καταναλωτές. Η ανταλλαγή πολύτιμων χώρων τοίχου για παράθυρα θα μείωνε, επίσης, τον αριθμό των ραφιών και έτσι και των προϊόντων που διατίθενται στους αγοραστές.