«Σεισμός» στην αγορά: Μεγάλο «μπαμ» με Everest και Goody’s

Εστίαση: Η CVC Capital δείχνει… αγριεμένη και προχωράει σε ριζοσπαστικές κινήσεις για την ελληνική αγορά καθώς προχώρησε στην συγχώνευση των θυγατρικών της Vivartia, την οποία εξαγόρασε πριν από λίγους μήνες.

Να ταράξει έτι περαιτέρω τα νερά στον κλάδο της εστίασης, με στόχο τη δημιουργία ενός νέου leader, επιδιώκει το αμερικανικό fund CVC Capital Partners, που απέκτησε στις αρχές του χρόνου το 92,8% της Vivartia.

Αυτός είναι και ο λόγος που προωθείται η συγχώνευση των εταιρειών Goody’s, Everest, La Pasteria και Evercat, θυγατρικών της Vivartia.

Το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης έχει αναρτηθεί στο ΓΕΜΗ και προβλέπει τη συγχώνευση των τεσσάρων εταιρειών, μέσω απορρόφησης των Everest, La Pasteria και Evercat από τη Goody’s, ώστε να δημιουργηθεί ένα ισχυρό σήμα, που λόγω μεγέθους, θα είναι σε θέση να εκμεταλλευτεί αποδοτικότερα και με μεγαλύτερη ευελιξία τυχόν επιχειρηματικές ευκαιρίες, καθώς και να πετύχει καλύτερους όρους συνεργασίας στον ευρύτερο χώρο των υπηρεσιών εστίασης.

Οι υπογραφές του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης «έπεσαν» στις 26 Οκτωβρίου, στα Σπάτα Αττικής, στα γραφεία της έδρας της Goody’s, από τα Διοικητικά Συμβούλια των τεσσάρων εταιρειών. Σύμφωνα με όσα ορίζει το σχέδιο, απορροφώσα εταιρεία είναι η Goody’s και απορροφούμενες οι Everest, La Pasteria και Evercat.

Τα διοικητικά συμβούλια των συγχωνευόμενων εταιρειών αποφάσισαν τη συγχώνευση με απορρόφηση, δεδομένου ότι οι εταιρείες έχουν κοινά χαρακτηριστικά, καθώς εκμεταλλεύονται σήματα εστίασης και συμμετέχουν σε πληθώρα θυγατρικών οι οποίες λειτουργούν καταστήματα εστίασης. Ειδικότερα, κατ’ αυτόν τον τρόπο:

-θα δημιουργηθεί ένα ισχυρό σχήμα, ενισχυμένο τόσο σε επίπεδο οικονομικών στοιχείων όσο και σε επίπεδο ανθρωπίνων πόρων,

-θα αξιοποιηθούν στον μέγιστο δυνατό βαθμό τα περιουσιακά στοιχεία των συγχωνευόμενων εταιρειών,

-η απορροφώσα εταιρεία (η Goody’s) όπως θα διαμορφωθεί μετά τη συγχώνευση, λόγω μεγέθους, θα μπορεί να εκμεταλλευτεί αποδοτικότερα και με μεγαλύτερη ευελιξία τυχόν επιχειρηματικές ευκαιρίες και να πετύχει καλύτερους όρους συνεργασίας στον ευρύτερο χώρο των υπηρεσιών εστίασης,

-θα επιτευχθεί μείωση των λειτουργικών δαπανών, καθώς και αρτιότερη οργάνωση και ορθολογικότερη κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ στελεχών και του προσωπικού, δεδομένου ότι και οι απορροφούμενες δραστηριοποιούνται σε συναφείς τομείς, με αποτέλεσμα τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας και κατ’ επέκταση βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας και των οικονομικών αποτελεσμάτων τους,

-θα είναι εκμεταλλεύσιμη η πλεονάζουσα ρευστότητα των εταιρειών.

«Με τη συγχώνευση αυτή επιτυγχάνεται η δημιουργία μιας εταιρείας που θα πρωταγωνιστήσει στον χώρο της εστίασης», τονίζεται, μεταξύ άλλων, στο σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης.

Εστίαση: Πώς θα γίνει η συγχώνευση

Η συγχώνευση θα συντελεστεί με λογιστική ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των απορροφούμενων εταιρειών, όπως αυτά εμφανίζονται τους ισολογισμούς μετασχηματισμού με ημερομηνία 30.06.2021 και θα μεταφερθούν αυτούσια στον ισολογισμό της Goody’s, ήτοι της απορροφώσας εταιρείας.

Ως ισολογισμός μετασχηματισμού των Everest, La Pasteria και Evercat χρησιμοποιήθηκε ο ισολογισμός εκάστης εξ αυτών με ημερομηνία 30 Ιουνίου 2021, ενώ η διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων διενεργήθηκε από την εταιρεία ορκωτών ελεγκτών Grant Thornton.

Η συγχώνευση συντελείται με μόνη την καταχώρηση της σύμβασης συγχώνευσης ως προς την απορροφώσα εταιρεία, ακόμα και πριν από τη διαγραφή από το ΓΕΜΗ των απορροφούμενων εταιρειών.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Goody’s ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 3,5 εκατ. ευρώ και διαιρείται σε 3.500.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ η καθεμία, ενώ μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, το μετοχικό της κεφάλαιο θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των 6,5 εκατ. ευρώ, διαιρούμενο σε 6.500.000 κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ η καθεμία.

Η εν λόγω επιχειρηματική κίνηση κρίνεται βαρύνουσας σημασίας, καθώς η Vivartia, υπό νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς, επιδιώκει τη μετάβασή της στη νέα εποχή, προσδοκώντας να διατηρήσει – αλλά και να μεγιστοποιήσει – την ήδη ισχυρή παρουσία της στον ελληνικό επιχειρηματικό χάρτη, αλλά και να δυναμώσει το διεθνές της προφίλ, με τη στήριξη του βασικού μετόχου.

Σε ένα από τα μεγαλύτερα επιχειρηματικά deals των τελευταίων χρόνων, η MIG μεταβίβασε στις αρχές του χρόνου στο CVC το σύνολο των μετοχών που κατείχε στη Vivartia – 92,8% – με την αποτίμηση της συμφωνίας να ξεπερνά τα 600 εκατ. ευρώ.

Εστίαση: Ποια είναι η CVC Capital

Η CVC Capital Partners με επικεφαλής τους Donald MacKenzie, Steve Koltes και Rolly Van Rappard (ΦΩΤΟ) είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείας διαχειρίσεως κεφαλαίων (private equity) στον κόσμο.

Ιδρύθηκε το 1981 επενδύοντας από τότε μέχρι σήμερα κεφάλαια άνω των 134 δισ. δολαρίων παγκοσμίως σε 300 επενδυτικά projects , ενώ διαχειρίζεται assets άξιας άνω των 80,5 δισ. δολαρίων. Έχει γραφεία σε 24 χώρες σε Ευρώπη, Ασία και Αμερική.

Την τελευταία διετία η CVC Capital Partners έχει προχωρήσει σε σημαντικές εξαγορές στο διαρκώς αναπτυσσόμενο κλάδο ιδιωτικής υγείας, εξαγοράζοντας σειρά θεραπευτικών κέντρων, φτάνοντας πλέον να ελέγχει περίπου το 30% αυτής της «πίτας»

Το 2017 είχε εξαγοράσει τα Metropolitan και Ιασώ General, ενώ το 2018 εξαγόρασε το 70,38% του θεραπευτηρίου Υγεία, έναντι 204,4 εκατ. ευρώ, στη σημαντικότερη εξέλιξη που έχει γίνει στον κλάδο εδώ και πολλά χρόνια.

Η CVC Capital Partners έτσι έγινε ο κυρίαρχος «παίκτης στο χώρο της ιδιωτικής υγείας, ενώ θυμίζουμε πως το Υγεία έχει υπό τη σκέπη του και τα μαιευτήρια Μητέρα και Λητώ δυναμικότητας 1261 κλινών.

Οι τοποθετήσεις του CVC στο χώρο της υγείας γίνονται μέσω της εταιρείας Hellenic Healthcare, στην οποία συμμετέχουν και οι κ.κ. Β. Θεοχαράκης και Δ. Σπυρίδης που αποτελούσαν βασικούς μετόχους και ιδρυτές του Metropolitan.

Τον περασμένο Ιανουάριο, με μια αιφνιδιαστική κίνηση, η CVC Capital Partners, μέσω της θυγατρικής Venilia Investments, ανοίχτηκε για πρώτη φορά σ’ ένα νέο χώρο, αυτόν της διαχείρισης μαρίνων και του yachting, εξαγοράζοντας τις μαρίνες της D-Marin, του τουρκικού ομίλου Dogus.

Μια κίνηση που αφενός δείχνει τις προοπτικές που έχει αυτός ο εντελώς ανεκμετάλλευτος στην Ελλάδα κλάδος, αφετέρου μαρτυρά τις προθέσεις του μεγάλου αμερικανικού επενδυτικού σχήματος, που βάζει πλώρη για να γίνει παγκόσμια δύναμη και στο θαλάσσιο τουρισμό.

Όπως το ίδιο το fund είχε ανακοινώσει, απέκτησε τις συμμετοχές της D-Marin του Τούρκου επιχειρηματία Φερίτ Σαχένκ σε Ελλάδα, Κροατία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Στην Ελλάδα, η εξαγορά αφορά τις μαρίνες του Φλοίσβου, της Ζέας, των Γουβιών στην Κέρκυρα και της Λευκάδας.

Με αφορμή την εξαγορά των μαρίνων ο István Szoke, Διευθύνων Σύμβουλος της CVC Capital Partners, δήλωσε:

«Με όχημα το παγκόσμιο δίκτυο και την εμπειρία της CVC, σκοπεύουμε να δημιουργήσουμε την κορυφαία εταιρεία εκμετάλλευσης μαρινών παγκοσμίως τόσο μέσω της οργανικής ανάπτυξης όσο και μέσω των εξαγορών».

Σύμφωνα με πληροφορίες, στόχος του fund είναι σταδιακά να «χτίσει» ένα χαρτοφυλάκιο 30 μαρινών σε Ελλάδα, Βαλκάνια και στην ευρύτερη μεσόγειο.