Σας αφορά: Φτάνουν τα «ραβασάκια» με τα νέα τιμολόγια ρεύματος – Προθεσμία 30 ημερών

Λογαριασμοί ρεύματος: Ένα μεγάλο αλαλούμ έρχεται μέσα στον Νοέμβριο με τα νέα τιμολόγια των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας. Τι προθεσμία έχετε για να δεχθείτε ή όχι. Διαβάστε αναλυτικά όσα πρέπει να γνωρίζετε το αμέσως επόμενο διάστημα.

Η νέα απόφαση θα φέρει σοβαρό πονοκέφαλο ειδικά για τα νοικοκυριά. Και αυτό γιατί σε λίγο καιρό, όχι μόνο θα επιστρέψει η ρήτρα αναπροσαρμογής, αλλά θα αλλάξουν και τα τιμολόγια ρεύματος, που οι πάροχοι θα σας στείλουν για να αποφασίσετε αν δέχεστε ή όχι μέσα σε 30 ημέρες.

Αυτή η προθεσμία είναι ιδιαίτερα ασφυκτική αν αναλογιστεί κανείς, πως για να κατανοήσει όσα θα λένε τα νέα «ραβασάκια» των παρόχων, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δικηγόρος ή και ηλεκτρολόγος μηχανικός, ή έστω σκέτο μηχανικός. Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) θα σφυρίξει και επίσημα τη λήξη των έκτακτων μέτρων για την ενέργεια στο τέλος του έτους, όμως η προετοιμασία για αυτά που επιστρέφουν και αυτά που έρχονται, έχει ήδη ξεκινήσει.

Τα νέα τιμολόγια θα έχουν έναν νέο μαθηματικό τύπου, που θα πρέπει να κατανοήσετε γιατί ο τύπος αυτός θα βγάζει τον νέο λογαριασμό ρεύματος. Τα νέα τιμολογία θα χωρίζονται σε τρία χρώματα ως εξής:

  • Τα «μπλε»: Προϊόντα σταθερής τιμής ορισμένου χρόνου και σταθερής τιμολόγησης καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
  • Τα «πράσινα»: Κυμαινόμενα, όπου η τιμή προκύπτει από υπολογιστικό τύπο ο οποίος συνδέεται με δείκτες της χονδρεμπορικής αγοράς και ανακοινώνεται είτε πριν από την εφαρμογή της (για παράδειγμα, η τιμή για τις καταναλώσεις του Ιανουαρίου θα ανακοινωθεί την 1η Ιανουαρίου) είτε απολογιστικά δύο μήνες μετά τον μήνα κατανάλωσης (στο ίδιο παράδειγμα, η τιμή του Ιανουαρίου θα οριστικοποιείται τον Μάρτιο). Θα διατίθενται επίσης και προϊόντα μεικτής τιμολόγησης (σταθερής και κυμαινόμενης), η τιμή των οποίων θα ανακοινώνεται είτε την 1η του μήνα εφαρμογής τους είτε την 1η ημέρα του τρίτου μήνα μετά τον μήνα εφαρμογής τους.
  • Τα «πορτοκαλί»: Προϊόντα δυναμικής τιμολόγησης, τα οποία παρέχουν κυμαινόμενη χρέωση προμήθειας που αντικατοπτρίζει τη διακύμανση της τιμής στις αγορές άμεσης παράδοσης και τα οποία προσφέρονται σε καταναλωτές που έχουν έξυπνο μετρητή.

Όταν θα σας έρθει στο σπίτι κάποιο από τα παραπάνω, θα πρέπει να δεχτείτε ή να το απορρίψετε εντός 30 ημερών. Διαφορετικά, αυτόματα, θα σημαίνει ότι αποδέχεστε τον νέο τρόπο τιμολόγησης.

Από τα ψιλά γράμματα των διατάξεων προκύπτουν επίσης και αλλαγές ως προς τον τρόπο υπολογισμού των χρεώσεων, αφού από τη μια επιτρέπεται η ρήτρα αναπροσαρμογής, από την άλλη, όμως, επιτρέπει και την καθιέρωση άλλων μηχανισμών (μαθηματικοί τύποι) οι οποίοι θα διαμορφώνουν το κόστος των λογαριασμών ρεύματος.

Αναλυτικά τα νέα σταθερά και κυμαινόμενα τιμολόγια ρεύματος

  • Κυμαινόμενα τιμολόγια και ρήτρα αναπροσαρμογής

Από την ίδια απόφαση της ΡΑΑΕΥ, προβλέπονται επίσης ειδικές ρυθμίσεις για τη χρέωση των καταναλωτών με προϊόντα κυμαινόμενης τιμολόγησης.

Σύμφωνα με τις διατάξεις εφόσον η χρέωση προμήθειας διαμορφώνεται με βάση μέγεθος ή δείκτη της χονδρεμπορικής αγοράς, τότε αυτά δεν περιλαμβάνουν κανέναν επιπρόσθετο μηχανισμό αναπροσαρμογής τους.

Με πιο απλά λόγια δεν πρέπει να υπάρχει ρήτρα αναπροσαρμογής αλλά ο δείκτης ή το μέγεθος της χονδρεμπορικής με βάση τους οποίους διαμορφώνεται η χρέωση προμήθειας θα λειτουργεί εν είδει ρήτρας αναπροσαρμογής.

  • Κυμαινόμενα τιμολόγια προηγούμενου μήνα

Οι πάροχοι που επιλέξουν να χρεώνουν τους καταναλωτές με βάση τη διακύμανση μεγεθών ή δεικτών της χονδρεμπορικής αγοράς του προηγούμενου μήνα από αυτόν της κατανάλωσης (ex ante) τότε έχουν την υποχρέωση να γνωστοποιούν την τιμή προμήθειας το αργότερο ως την πρώτη μέρα του μήνα κατανάλωσης. Δηλαδή αν ο μήνας κατανάλωσης είναι ο Φεβρουάριος και ο προμηθευτής τιμολογεί με βάση τον Ιανουάριο τότε ο πάροχος θα πρέπει να ανακοινώνει την τιμή προμήθειας το αργότερο ως την 1η Φεβρουάριου.

  • Κυμαινόμενα τιμολόγια του μήνα κατανάλωσης

Αν πάροχοι επιλέξουν να τιμολογούν με βάση τη διακύμανσης των μεγεθών ή δεικτών της χονδρεμπορικής αγοράς του μήνα κατανάλωσης (ex post), τότε υποχρεούνται να δημοσιοποιούν την τιμή προμήθειας το αργότερο έως την πρώτη μέρα του τρίτου μήνα μετά τον μήνα κατανάλωσης. Δηλαδή ο πάροχος αν τιμολογεί τον μήνα κατανάλωσης, έστω τον Φεβρουάριο τότε υποχρεούται να γνωστοποιεί στον πελάτη του την τιμή χρέωσης το αργότερο μέχρι την 1η Μαίου.

Για τη διευκόλυνση των καταναλωτών η ΡΑΑΕΥ καθορίζει και τη σήμανση των τιμολογίων με χρώματα:

1. Προϊόντα Σταθερής τιμής Ορισμένου Χρόνου και Σταθερής Τιμολόγησης (Σταθερά Τιμολόγια) – Σήμανση με χρώμα μπλε: Πρόκειται για προϊόντα, για τα οποία ισχύει μία σταθερή τιμή προμήθειας (€/KWh) για όλη την περίοδο ισχύος της Σύμβασης Προμήθειας. Οποιοδήποτε προϊόν εμπίπτει στην εν λόγω κατηγορία οφείλει εφεξής να φέρει μπλε σήμανση. Η τιμή των εν λόγω προϊόντων ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Προμηθευτή και κοινοποιείται στη ΡΑΑΕΥ την πρώτη μέρα του μήνα εφαρμογής της.

2. Προϊόντα Κυμαινόμενης Τιμολόγησης – Σήμανση με χρώμα πράσινο: Η κατηγορία αυτή διακρίνεται στα ακόλουθα προϊόντα:

  • Προϊόντα Κυμαινόμενης Τιμολόγησης (με ανακοίνωση τιμής ex-ante)

Πρόκειται για Προϊόντα με κυμαινόμενη Χρέωση Προμήθειας (€/KWh), η οποία είτε προκύπτει από υπολογιστικό τύπο ο οποίος συνδέεται με δείκτες της χονδρεμπορικής αγοράς οι οποίοι εκκαθαρίζονται πριν την έναρξη του μήνα κατανάλωσης (είτε προκύπτει από συνδυασμό σταθερής χρέωσης προμήθειας και μηχανισμού διακύμανσης ο οποίος εκκαθαρίζεται πριν την έναρξη του μήνα κατανάλωσης. Η τιμή των εν λόγω προϊόντων ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Προμηθευτή και κοινοποιείται στη ΡΑΑΕΥ την πρώτη μέρα του μήνα εφαρμογής της.

  • Προϊόντα Κυμαινόμενης Τιμολόγησης (με ανακοίνωση τιμής ex post)

Πρόκειται για Προϊόντα με κυμαινόμενη Χρέωση Προμήθειας (€/KWh), η οποία είτε προκύπτει από υπολογιστικό τύπο ο οποίος συνδέεται με δείκτες της χονδρεμπορικής αγοράς οι οποίοι εκκαθαρίζονται το αργότερο δύο μήνες μετά τον μήνα κατανάλωσης είτε προκύπτει από συνδυασμό σταθερής χρέωσης προμήθειας και μηχανισμού διακύμανσης ο οποίος εκκαθαρίζεται το αργότερο δύο μήνες μετά τον μήνα κατανάλωσης. Η τιμή των εν λόγω προϊόντων ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Προμηθευτή και κοινοποιείται στη ΡΑΑΕΥ την πρώτη μέρα του τρίτου μήνα μετά τον μήνα εφαρμογής της.

3. Προϊόντα Μεικτής Τιμολόγησης: Πρόκειται για Προϊόντα τα οποία επιδεικνύουν χαρακτηριστικά και των σταθερών και των κυμαινόμενων Προϊόντων. Η τιμή των εν λόγω προϊόντων ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Προμηθευτή και κοινοποιείται στη ΡΑΑΕΥ είτε την πρώτη μέρα του μήνα μετά τον μήνα εφαρμογής της είτε την πρώτη μέρα του τρίτου μήνα μετά τον μήνα εφαρμογής της, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της μεικτής τιμολόγησης

4. Προϊόντα Δυναμικής Τιμολόγησης – Σήμανση με χρώμα πορτοκαλί: Πρόκειται για Προϊόντα τα οποία παρέχουν κυμαινόμενη Χρέωση Προμήθειας, η οποία αντικατοπτρίζει τη διακύμανση της τιμής στις αγορές άμεσης παράδοσης, συμπεριλαμβανομένων των αγορών επόμενης ημέρας και των ενδοημερήσιων αγορών, και προσφέρονται σε καταναλωτές που έχουν εγκατεστημένο ευφυή μετρητή. Οποιοδήποτε προϊόν εμπίπτει στην εν λόγω κατηγορία οφείλει εφεξής να φέρει πορτοκαλί σήμανση