Πώς θα βγείτε σε πρόωρη σύνταξη στα 55 – Αναλυτικά παραδείγματα

Παράθυρα εξόδου με πρόωρη σύνταξη από 55 ετών ως 62 ετών με 25ετία και 30ετία μπορούν να αξιοποιήσουν οι παλαιοί, πριν από το 1992 ασφαλισμένοι του ΙΚΑ και των Ταμείων ΔΕΚΟ, τραπεζών, ενώ όσοι έχουν πάνω από 35 έτη μπορούν να «κλειδώσουν» σύνταξη με όρια ηλικίας κάτω των 62.

Για τις κατηγορίες αυτές, και κυρίως για μητέρες που είχαν ανήλικο παιδί ως το 2012, θα είναι σε ισχύ -εκτός απροόπτου- μέχρι και το τέλος του 2021 οι διατάξεις που προβλέπουν κατοχύρωση μειωμένης σύνταξης από τα 55 και πλήρους με όρια ηλικίας μικρότερα των 67 και 62 (με 40 έτη).

Στις μειωμένες συντάξεις με 25 ή 30 έτη διατηρούνται τα ποσοστά αναπλήρωσης του νόμου 4387/2016, ενώ από τα 30 έτη και μία μέρα οι συντάξεις υπολογίζονται με τα αυξημένα ποσοστά αναπλήρωσης του νόμου 4670/2020 και είναι μεγαλύτερες σε σύγκριση με τα ποσά που θα έπαιρναν οι ασφαλισμένοι αν διατηρούνταν τα ποσοστά του νόμου 4387 και μετά τα 30 έτη.

Για να προλάβουν τις ευνοϊκές διατάξεις θα πρέπει ανάλογα με την περίπτωση να κατοχυρώνουν το όριο ηλικίας με βάση τα χρόνια ασφάλισης που είχαν ως το 2012. Αν δεν επαρκούν τα ένσημα θα πρέπει να προβούν σε εξαγορές πλασματικού χρόνου για να συμπληρώσουν τα απαιτούμενα έτη ως το 2012.

Για παράδειγμα, στα πρώην Ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών, ασφαλισμένος πριν από το 1982 με 35ετία το 2020 θα βγει στη σύνταξη με όριο ηλικίας το 61ο έτος. Αν το 61ο έτος το συμπληρώνει μετά το 2022, κινδυνεύει να φορτωθεί ένα έτος επιπλέον στο όριο ηλικίας, ήτοι στα 62 αντί 61 και να συμπληρώσει 40 χρόνια. Αν εξαγοράσει 2 χρόνια από στρατιωτική θητεία σήμερα, τα γλιτώνει όλα καθώς θα έχει την 35ετία το 2018 με όριο ηλικίας για σύνταξη το 60ό έτος, που μπορεί να το πιάνει ως το τέλος του 2021.

Σύνταξη από 58,5 για ασφαλισμένους σε Ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών

Οι ηλικίες εξόδου για ασφαλισμένους στα πρώην Ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών ξεκινούν από τα 58,5 και φτάνουν στα 61,5 για τους πιο παλιούς (με ένσημα πριν από το 1983) που έχουν την 35ετία από 19/8/2015 ως το 2021.

Από τα 55 παίρνουν πλήρη σύνταξη οι μητέρες που ασφαλίστηκαν πριν από το 1993 σε Ταμεία ΔΕΚΟ και τραπεζών και συμπλήρωσαν 25ετία με ανήλικο τέκνο ως το 2012.

Στα 62 ανεβαίνει το όριο ηλικίας για όσους αποχωρούν με πρόωρη σύνταξη.

Τα 67 τα γλιτώνουν οι περισσότεροι εκτός όσων έχουν λιγότερα από 25 έτη μέχρι το 2012, δηλαδή οι νέοι κατά κύριο λόγο ασφαλισμένοι από το 1993 και μετά, εκτός και αν συμπληρώσουν 40 έτη στην καριέρα τους και πάρουν πλήρη στα 62.

Για παράδειγμα:

Ασφαλισμένη με ανήλικο το 2010 και 25ετία έκλεισε τα 50 το 2017. Δικαιούται μόνον πλήρη σύνταξη στα 58,5.

Ασφαλισμένη με ανήλικο το 2011 και 25ετία έκλεισε τα 52 το 2018 και θα πάρει πλήρη σύνταξη στα 60,2, ενώ μπορεί να βγει με μειωμένη στα 56,9.

Ασφαλισμένη με ανήλικο το 2012 και 25ετία έκλεισε τα 55 το 2018 και θα πάρει πλήρη σύνταξη στα 61, ενώ μπορεί να βγει με μειωμένη στα 58.

Ασφαλισμένος με 33 έτη το 2020 θα πάρει μειωμένη στα 62 και πλήρη στα 67. Αν εξαγοράσει 7 χρόνια (από σπουδές, στρατιωτική θητεία και τέκνα) θα βγει με πλήρη σύνταξη στα 62 με 40 έτη, αλλά οι εξαγορές θα στοιχίσουν πάνω από 15.000 ευρώ.

Συντάξεις 2020: Τα όρια ηλικίας μητέρων ασφαλισμένων στο ΙΚΑ

Οι γυναίκες που ασφαλίστηκαν στο ΙΚΑ μέχρι το 1992 και συμπλήρωσαν 5.500 ένσημα με ανήλικο παιδί μέχρι το 2012 έπαιρναν πλήρη σύνταξη με τις ηλικίες των 55, 57 και 60 ετών. Αν τις συμπληρώνουν από τις 19/8/2015 και μετά, ισχύουν νέα όρια ηλικίας.

Για παράδειγμα:

Ασφαλισμένη με ανήλικο και 5.500 ένσημα το 2011 και ηλικία 57 ετών το 2017 θα πάρει πλήρη σύνταξη στα 60,9. Αν είχε το ανήλικο και τις 5.500 ημέρες ασφάλισης το 2010 κατοχυρώνει σύνταξη με την ηλικία των 55 ετών. Αν έκλεισε τα 55 το 2018 θα βγει στα 61, αν τα έκλεισε το 2020 θα πάρει σύνταξη στα 64.
Σε κάθε περίπτωση μπορούν να πάρουν μειωμένη σύνταξη εφόσον συμπληρώνουν τις ηλικίες που θα έπαιρναν πλήρη σύνταξη, δηλαδή 55 και 57 ετών, μέχρι 18/8/2020.

Για παράδειγμα:

Ασφαλισμένη 55 ετών τον Ιούλιο του 2020 ήταν 50 τον Ιούλιο του 2015 και είχε θεμελιώσει δικαίωμα μειωμένης σύνταξης πριν αυξηθούν τα όρια ηλικίας από 19/8/2015. Οι αλλαγές ισχύουν για την πλήρη σύνταξη, που αντί για 55 θα βγει στα 64 (με τα όρια ηλικίας του 2020), ενώ παίρνει τη μειωμένη οποτεδήποτε γιατί είχε πιάσει την ηλικία των 50 πριν αυξηθούν τα όρια συνταξιοδότησης.