Σας αφορά! Αυτές είναι όλες οι άδειες για τους γονείς

Άδειες: Ποιες αλλαγές έχει φέρει το εργασιακό νομοσχέδιο στις άδειες εργαζόμενων γονέων. Τι πρέπει να προσέξετε. Όλες οι λεπτομέρειες στο xristika.gr.

Συχνά οι γονείς προσπαθούν να ισορροπήσουν μεταξύ της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής.

Το νέο εργασιακό νομοσχέδιο έχει φέρει μια σειρά αλλαγών στις άδειες των γονέων – εργαζομένων.

Αυτές είναι οι ακόλουθες:

1) Η άδεια πατρότητας έχει αυξηθεί στις 14 ημέρες με αποδοχές: Η άδεια αυτή χορηγείται συνολικά ή τμηματικά σύμφωνα με την αίτηση του εργαζόμενου ως εξής:

α) Ο εργαζόμενος λαμβάνει δύο ημέρες άδειας πριν από την αναμενόμενη ημερομηνία τοκετού, προκειμένου να καλύπτονται οι ανάγκες που συνδέονται με την εγκυμοσύνη και τον τοκετό. Στην περίπτωση αυτή, οι υπόλοιπες 12 ημέρες χορηγούνται, συνολικά ή τμηματικά, άμεσα λόγω γέννας, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία γέννησης.

β) Χορηγείται το σύνολο των ημερών αδείας μετά την ημερομηνία γέννησης.
Την άδεια δικαιούται κάθε εργαζόμενος πατέρας, χωρίς καμία απολύτως προϋπόθεση και ανεξάρτητα από την οικογενειακή του κατάσταση.

2) Γονική άδεια διάρκειας 4 μηνών: Χορηγείται συνεχόμενα ή τμηματικά και για τους δύο γονείς με επίδομα από τον ΟΑΕΔ για τους δύο πρώτους μήνες, ίσο με τον κατώτατο μισθό.

Μόνη προϋπόθεση είναι η επί ένα έτος απασχόληση του εργαζόμενου στον ίδιο εργοδότη. Αν υπάρχουν περισσότερα παιδιά, οι γονείς έχουν δικαίωμα να πάρουν άδεια και γι’ αυτά, εφόσον από τη λήξη της άδειας που δόθηκε για το προηγούμενο παιδί μεσολάβησε ένας χρόνος πραγματικής απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη.

Σε περίπτωση υιοθεσίας ή αναδοχής τέκνου ηλικίας έως οκτώ ετών, η γονική άδεια χορηγείται από την ένταξη του παιδιού στην οικογένεια.

Έπειτα από αίτηση του εργαζόμενου η γονική άδεια μπορεί να χορηγείται εναλλακτικά με τη μορφή μειωμένου ημερήσιου ωραρίου ή σε ημέρες άδειας, χωρίς να θίγεται το δικαίωμα του εργαζόμενου να λάβει το επίδομα γονικής άδειας.

3) Δικαίωμα απουσίας γονέα ή φροντιστή: Η συγκεκριμένη άδεια ισχύει έως δύο φορές το χρόνο και για μία ημέρα κάθε φορά για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. ασθένεια ή ατύχημα του παιδιού ή του προσώπου που χρήζει φροντίδας η οποία βεβαιώνεται με ιατρική γνωμάτευση). Η άδεια είναι με αποδοχές.

4) Ευέλικτη εργασία: Γονείς παιδιών έως 12 ετών και φροντιστές δικαιούνται να ζητούν ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας (όπως τηλεργασία, ευέλικτο ωράριο εργασίας ή μερική απασχόληση), υπό την προϋπόθεση ο εργαζόμενος να έχει συμπληρώσει έξι μήνες εργασίας στον ίδιο εργοδότη.

5) Ίδια δικαιώματα έχουν και οι εργαζόμενες μητέρες που υιοθετούν τέκνο έως οκτώ ετών με τις φυσικές μητέρες .Ετσι μπορούν οι μητέρες αυτές να δικαιούνται το μεταγενέθλιο τμήμα της άδειας μητρότητας των 9 εβδομάδων, αλλα μπορούν να απολαμβάνουν και την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας.

6) Άδεια επτά (7) εργάσιμων ημερών με αποδοχές υπάρχει και για τις γυναίκες που θέλουν να αποκτήσουν παιδί μέσω μεθόδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής εφόσον έχουν ανάλογη βεβαίωση του θεράποντος ιατρού ή του διευθυντή μονάδας ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.).

7) Άδεια 4 ημερών ανά έτος δικαιούνται οι εργαζόμενοι γονείς για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης του παιδιού τους. Οι εργαζόμενοι έχουν την δυνατότητα να λάβουν την άδεια παρακολούθησης σχολικής επίδοσης τέκνου, από την ηλικία των 16 ετών συμπληρωμένων που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς, πλέον μέχρι την ηλικία των δεκαοκτώ (18) ετών συμπληρωμένων, για κάθε παιδί που παρακολουθεί μαθήματα στοιχειώδους ή μέσης εκπαίδευσης, καθώς επίσης και σε γονείς τέκνου με ειδικές ανάγκες, ανεξαρτήτως της ηλικίας του, που φοιτά σε δομή ειδικής εκπαίδευσης

8) Άδεια για μονογονεϊκές οικογένειες

Ο εργαζόμενος γονέας, που έχει χηρέψει ή είναι άγαμος που έχει την αποκλειστική επιμέλεια παιδιού, ανεξάρτητα της ηλικιάς του τέκνου ,μπορεί να λάβει άδεια έξι (6) εργάσιμων ημερών ετησίως, με αποδοχές, επιπλέον αυτής που δικαιούνται από άλλες διατάξεις. Γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδειας οκτώ (8) εργάσιμων ημερών ετησίως.

Άδειες: Έρχεται η ψηφιακή κάρτα για απόλυτο έλεγχο των εργαζομένων κάθε στιγμή

Σε έναν απίστευτο έλεγχο θα υπόκεινται από το κράτος εργαζόμενοι και επιχειρήσεις καθώς ξεκινά το μέτρο της ψηφιακής κάρτας. Δείτε στο xristika.gr τι μας περιμένει…

Ειδικότερα σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη όλοι οι εργαζόμενοι φέτος θα αποκτήσουν ηλεκτρονική πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες σχετικά με τον εργασιακό τους βίο στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Στην συνέχεια στις αρχές του 2022 θα είναι έτοιμο το ηλεκτρονικό σύστημα που θα υποδέχεται τις πληροφορίες που θα καταχωρούν ψηφιακά εργαζόμενοι και εργοδότες. Υπολογίζεται ότι εντός του πρώτου εξαμήνου του 2022, θα ξεκινήσει η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε συγκεκριμένους αλλά σημαντικούς κλάδους της οικονομίας ενώ στη συνέχεια θα επεκταθεί παντού.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο εργαζόμενος θα μπορεί να δηλώνει την προσέλευση και την αποχώρηση του στην εργασία μέσα από το κινητό του το οποίο θα συνδέεται στο σύστημα της εταιρείας και στο νέο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ. Ο εργαζόμενος θα δηλώνει απλώς πότε προσέρχεται και πότε φεύγει από την εργασία του και το υπουργείο Εργασίας θα τα ελέγχει όλα μόνο του. Όλα τα δεδομένα θα καταγράφονται με κεντρικό ηλεκτρονικό έλεγχο.

Με την αναβάθμιση του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ σε ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ θα συνδέονται online τα συστήματα των επιχειρήσεων με το ΕΡΓΑΝΗ. Έτσι ο εργαζόμενος θα «χτυπάει» την κάρτα του, όταν ξεκινά και όταν τελειώνει την εργασία του.

Η κάρτα θα συνδέεται απευθείας με online σύστημα του ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ και, με τον τρόπο αυτό, θα καταγράφεται αμέσως και σε πραγματικό χρόνο η απασχόληση του εργαζομένου, η υπέρβαση του νομίμου ωραρίου, οι υπερεργασίες και οι υπερωρίες του κι έτσι θα επέρχονται άμεσα οι σχετικές συνέπειες (αξιώσεις για επιπλέον αμοιβή από τον εργαζόμενο και κυρώσεις στον εργοδότη, εάν η υπέρβαση του ωραρίου είναι παράνομη).

Στόχος είναι να καταγράφεται η ώρα εισόδου και εξόδου των εργαζομένων σε ηλεκτρονικό ρολόι παρουσίας προσωπικού (ωρομέτρηση) και να διαβιβάζονται αυτόματα με ηλεκτρονικό τρόπο στο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ», όπου και θα διασταυρώνονται.

Η ψηφιακή κάρτα εργασίας θα ξεκινήσει από τις μεγάλες επιχειρήσεις (βιομηχανίες και τράπεζες) και σταδιακά θα επεκταθεί σε όλες τις επιχειρήσεις.

Έτσι το ψηφιακό ωράριο και η ηλεκτρονική κάρτα εργασίας μπαίνουν στην ζωή των εργαζομένων και πλέον δεν θα μπορεί να καταστρατηγείτε το ωράριο εργασίας.

Πλέον θα γίνεται αυτοματοποιημένα ο έλεγχος από τους επιθεωρητές του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, οι οποίοι πριν μπουν σε μια επιχείρηση θα έχουν την πλήρη ηλεκτρονική καταγραφή όλων των ωρών απασχόλησης και των μεταβολών τους για το σύνολο των εργαζομένων που απασχολούνται.

Όλες οι επιχειρήσεις της χώρας θα πρέπει να μπουν στην νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» και να συμπληρώσουν τα νέα απλοποιημένα έντυπα που θα έχουν αναρτηθεί για την έναρξη της λειτουργίας του «ψηφιακού ωραρίου». Στην συνέχεια θα πρέπει οι εργοδότες να δηλώνουν τα σχήματα ωραρίου ή τροποποίησης ωραρίου.

Άδειες: Έρχονται νέες αυξήσεις μισθών

Παράλληλα, μπορεί ο κατώτατος μισθός να εξελίχθηκε σε μια πρώτης τάξεως αποτυχία, ωστόσο μέσα στο 2022 έρχεται νέα αύξηση! Δείτε στο xristika.gr ποιοι θα είναι οι τυχεροί που θα δουν αύξηση στο μισθό τους!

Το υπουργείο Οικονομικών ετοιμάζει εισήγηση στον πρωθυπουργό για πλήρη κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης από την 1/1/2022 ώστε τα οφέλη να υπάρξουν και για τους εργαζόμενους στο δημόσιο και τους συνταξιούχους και όχι μόνο για τους απασχολούμενους στον ιδιωτικό τομέα.

Αν η εισήγηση γίνει αποδεκτή, τότε όλοι οι συνταξιούχοι και οι μισθωτοί του δημοσίου θα δουν αύξηση στις καθαρές αποδοχές τους από 1/1/2022 ή ελάφρυνση στο εκκαθαριστικό του 2023. Μαζί με την ενεργοποίηση του νέου κατώτατου μισθού -βάσει του οποίου αμείβονται περισσότεροι από 600.000 εργαζόμενοι, προκύπτει και ο κατάλογος αυτών που θα δουν αύξηση στις αποδοχές τους από το νέο έτος.

Τα δεδομένα μέχρι στιγμής είναι τα εξής: Η εισφορά αλληλεγγύης δεν θα επιβληθεί ούτε το 2022 στα εισοδήματα που θα αποκτηθούν από μισθούς, ενοίκια, ελεύθερα επαγγέλματα, μερίσματα κλπ. Το ζητούμενο είναι αν η απαλλαγή θα επεκταθεί ώστε να καλύψει και τα εισοδήματα από συντάξεις ή τα εισοδήματα από μισθούς του δημοσίου. Αν αυτό συμβεί -απαραίτητο είναι να βρεθεί ο δημοσιονομικός χώρος περίπου 800 εκατ. ευρώ- τότε θα γίνουν τα εξής:

  • Με την μισθοδοσία του Ιανουαρίου του 2022 οι δημόσιοι υπάλληλοι θα δουν αύξηση στις καθαρές αποδοχές τους.
  • Οι συνταξιούχοι με κύρια σύνταξη άνω των 12.000 ευρώ τον χρόνο, επίσης θα δουν αύξηση στις μηνιαίες καθαρές αποδοχές τους.
  • Όσοι έχουν αποδοχές από δύο διαφορετικές πηγές (π.χ κύρια και επικουρική σύνταξη ή μισθός δημοσίου και ενοίκιο) θα δουν σημαντική ελάφρυνση και στο εκκαθαριστικό του 2023 καθώς μπορεί να μην τους γίνεται παρακράτηση εισφοράς αλληλεγγύης μέσα στο 2022 επειδή η κάθε πηγή εισοδήματος θα είναι κάτω των 12.000 ευρώ, και η διαφορά να «φανεί» κατά την εκκαθάριση του 2023.