Σάλος με ΔΕΗ και Elpedison: Ολοι μιλούν για σκάνδαλο

ΔΕΗ – Elpedison: Τι υποστηρίζει η θυγατρική των ΕΛΠΕ που οδήγησε σε διοικητικό πρόστιμο 250.000 ευρώ. Tι απαντά ο ΔΕΔΔΗΕ. Όλες οι εξελίξεις στο xristika.gr.

Aπό τον Οκτώβριο του 2021 έχει επιβληθεί πρόστιμο συνολικού ύψους 250.000 ευρώ στο ΔΕΔΔΗΕ από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας αλλά μόλις πριν λίγες μέρες αναρτήθηκε στην Διαύγεια από την ΡΑΕ.

Τις διοικητικές κυρώσεις εναντίον του διαχειριστή επέβαλλε η καταγγελία της Elpedison από τον Μάρτιο του 2021, σύμφωνα με την οποία η καθυστέρηση από πλευράς του ΔΕΔΔΗΕ να προσκομίσει στοιχεία του πελατολογίου, το οποίο εκπροσωπεί η εταιρεία ως προμηθευτής καθολικής υπηρεσίας, δυσχεραίνουν την τιμολόγηση 1.400 πελατών, τους οποίους ηλεκτροδοτεί δωρεάν με μεγάλη ζημία!

ΔΕΗ – Elpedison: Τι είναι η καθολική υπηρεσία

Το καθεστώς καθολικής υπηρεσίας προβλέπεται από το νόμο και αφορά καταναλωτές για τους οποίους έχουν καταγγελθεί οι συμβάσεις προμήθειας επειδή δεν εξυπηρετούν τις υποχρεώσεις τους.

Εφόσον αδυνατούν να βρουν νέο πάροχο, η νομοθεσία προβλέπει για την ασφαλή και απρόσκοπτη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, την μετάπτωσή τους σε άλλη εταιρεία προμήθειας που καθορίζεται με ξεχωριστή διαδικασία.

Μέχρι πριν λίγα χρόνια, το ρόλο του καθολικού παρόχου υπηρετούσε αποκλειστικά η ΔΕΗ. Μεταγενέστερα όμως θεσπίστηκε νέο πλαίσιο.

Με υπουργική Απόφαση καθήκοντα καθολικού παρόχου για περίοδο δύο ετών εκτελούν από την ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης οι πέντε προμηθευτές με το μεγαλύτερο συνολικά μερίδιο αγοράς στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα, βάσει των δηλώσεων φορτίου τις οποίες υπέβαλαν στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας κατά τον προηγούμενο μήνα έκδοσης της σχετικής Απόφασης (ΔΕΗ, Μυτιληναίος, Ήρων, Elpedison, NRG).

Ο επιμερισμός των πελατών της καθολικής υπηρεσίας γίνεται κατ’ αναλογία του ποσοστού των μετρητών στο σύνολο των πέντε Προμηθευτών.

Οι χρεώσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας των πελατών που υπάγονται στο καθεστώς αυτό υπολογίζονται με βάση το τιμολόγιο αναφοράς κάθε προμηθευτή ανά κατηγορία πελατών προσαυξημένο κατά 12%.

ΔΕΗ – Elpedison: Η αναφορά της Elpedison

Σύμφωνα με την Εlpedison, ως πάροχος καθολικής υπηρεσίας είναι υποχρεωμένη να προμηθεύει οικιακούς πελάτες και επιχειρήσεις και ο ΔΕΔΔΗΕ οφείλει να τις παρέχει στοιχεία επικοινωνίας πελατών (επωνυμία, διεύθυνση ηλεκτροδοτούμενης εγκατάστασης, διεύθυνση λογαριασμού, ΑΦΜ).

Και αυτό γιατί η μεταφορά στο ειδικό καθεστώς γίνεται αυτόματα, όταν σταματά η περίοδος προμήθειας από τον τελευταίο πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας, επομένως χωρίς να συνάπτεται ξεχωριστή σύμβαση που θα επιτρέπει την προσκόμιση αυτών των στοιχείων.

Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα προκειμένου να ταυτοποιηθεί ο πελάτης και να προχωρήσει στην έκδοση λογαριασμού για την χρέωση του καταναλωτή. Επιπλέον σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμών, ο προμηθευτής της καθολικής υπηρεσίας να έχει την δυνατότητα να υποβάλλει εντολή απενεργοποίησης λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Βάσει μάλιστα του εγχειριδίου εκπροσώπησης ο ΔΕΔΔΗΕ υποχρεούται να αποστείλει στον προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας, το αργότερο εντός πέντε ημερών από την πλήρωση των σχετικών προϋποθέσεων τα στοιχεία των πελατών που μεταπίπτουν σε καθεστώς Καθολικής Υπηρεσίας.

Επιπλέον μέσα σε δέκα μέρες από τη λήψη των στοιχείων αυτών, ο πάροχος καθολικής υπηρεσίας ενημερώνει με ατομική ειδοποίηση, τους ενδιαφερόμενους καταναλωτές για την υπαγωγή τους σε καθεστώς Καθολικής Υπηρεσίας, για τους όρους και τις χρεώσεις της υπηρεσίας και για το δικαίωμά τους να αλλάξουν προμηθευτή σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

ΔΕΗ – Elpedison: Πώς ζημιώθηκε η εταιρεία

Η Elpedison στην καταγγελία της επισημαίνει ότι η συμπεριφορά του ΔΕΔΔΗΕ ήταν σε πλήρη αντίθεση με το κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο και ότι λόγω της αδράνειάς του δεν τιμολογεί περισσότερους από 1.400 πελάτες τους οποίους προμηθεύει δωρεάν ελλείψει στοιχείων με βαρύτατη όπως αναφέρει οικονομική ζημιά. Επίσης υποστηρίζει ότι δεν διαθέτει το 25% των ΑΦΜ των συγκεκριμένων πελατών.

Ζημία, η οποία διογκώνεται αφού σύμφωνα με την εταιρεία ο ΔΕΔΔΗΕ δεν προχώρησε εγκαίρως στις κατάλληλες ενέργειες ώστε να υλοποιηθεί η εντολή διακοπής ηλεκτροδότησης από προηγούμενο προμηθευτή για μετρητή, ο οποίος εντάχθηκε ως μη όφειλε σε καθεστώς καθολικής υπηρεσίας.

Από την πλευρά του ο ΔΕΔΔΗΕ, σύμφωνα με την καταγγελία υποστηρίζει ότι δεν προχώρησε στην χορήγηση των ΑΦΜ, ισχυριζόμενος ότι δεν φέρει αυτή την υποχρέωση. Αναφέρει μάλιστα στα όσα κατέθεσε στην ΡΑΕ, ότι τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται στη δήλωση εκπροσώπησης μετρητή φορτίου.

Ο διαχειριστής αρνείται επίσης ελλείψεις σχετικά με την ταχυδρομική διεύθυνση του ακινήτου, αναφέροντας ότι η γνώση της διεύθυνσης είναι προϋπόθεση για την αρχική ηλεκτροδότηση.

Και προβάλλει ως μοναδικό δίαυλο καταχώρησης στοιχείων τη δήλωση εκπροσώπησης μετρητή φορτίου μέσω της πλατφόρμας «ΘΑΛΗΣ» που ανήκει κατά το ΔΕΔΔΗΕ στην ευθύνη του προμηθευτή.

Η συλλογή και επικαιροποίηση των στοιχείων πελατών, συμπεριλαμβανομένων των ΑΦΜ, διενεργείται, κατά τον Διαχειριστή, αποκλειστικά από τους Προμηθευτές στο πλαίσιο της τυπικής συναλλακτικής τους σχέσης με τους πελάτες.

Όπως μάλιστα αναφέρεται, έχει ήδη θέσει υπόψη της ΡΑΕ τις απόψεις του για την αντιμετώπιση του ανωτέρω προβλήματος και είναι σε συνεργασία με την Αρχή για την επίλυσή του αφενός με τη συμμετοχή της αρμόδιας φορολογικής αρχής ως προς τους ΑΦΜ Πελατών, αφετέρου με την ενεργό συμμετοχή των προμηθευτών για τη διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Αναφορικά με τον ισχυρισμό της καταγγέλουσας περί μη υλοποίησης των υποβαλλόμενων εντολών απενεργοποίησης, ο ΔΕΔΔΗΕ προβάλλει ότι προ της οριστικής καταχώρησης των αιτημάτων των Προμηθευτών στην πλατφόρμα «ΘΑΛΗΣ», ελέγχει τα εν λόγω αιτήματα προκειμένου να εξασφαλιστεί η πληρότητα και η εγκυρότητα ως προς τα απαιτούμενα στοιχεία που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα πεδία της πλατφόρμας.

Περαιτέρω, διενεργεί ελέγχους ως προς την ύπαρξη συνθηκών στην εκάστοτε παροχή που δεν επιτρέπουν την καταχώρηση του αιτήματος αλλά και ελέγχους ως προς την ύπαρξη άλλων, χρονικά προηγούμενων αιτημάτων που αφορούν σε συγκεκριμένη παροχή και τα οποία δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί ή είναι ίδια με το υποβληθέν αίτημα και έχουν ολοκληρωθεί.

Εάν διαπιστωθεί ότι συντρέχει κάποια εκ των ανωτέρω συνθηκών εκδίδεται μήνυμα σφάλματος και το αίτημα απορρίπτεται δίχως να καταχωρηθεί στην πλατφόρμα.

Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται ότι ήδη επεξεργάζεται λύσεις για την αντιμετώπιση της «ιδιαιτερότητας» αυτής με σκοπό την επίσπευση της επιτυχούς υλοποίησης εκκρεμών αιτημάτων και τη δυνατότητα καταχώρησης σε σειρά «ομοειδών» αιτημάτων άλλων Προμηθευτών, ώστε η εκτέλεση ενός εξ αυτών να ολοκληρώνει και τα λοιπά αιτήματα στην αυτή παροχή.

Ωστόσο η ΡΑΕ αξιολογώντας τις απαντήσεις και τα έγγραφα και των δύο πλευρών, πέραν της επιβολής προστίμου στο ΔΕΔΔΗΕ, προχώρησε σε αυστηρή σύσταση για την άμεση ανάληψη ενεργειών προκειμένου να συμμορφωθεί σχετικά με την τήρηση της υποχρέωσης παροχής πλήρη στοιχείων πελατών που μεταπίπτουν στο καθεστώς Καθολικής Υπηρεσίας στην καταγγέλουσα αλλά και στους λοιπούς παρόχους Καθολικής Υπηρεσίας.