Ρύθμιση οφειλών ΕΥΔΑΠ: Κάντε ΕΔΩ αίτηση – Τα δικαιολογητικά – Πώς θα κάνετε διακανονισμό

Ρύθμιση οφειλών ΕΥΔΑΠ: Σε μια προσπάθεια ώστε να περιοριστούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές αλλά και για να αποφευχθεί ο οικονομικός «βραχνάς» από τα νοικοκυριά, οι εταιρείες κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ), έχουν μόνιμα προγράμματα διακανονισμού χρεών.

Το πρόγραμμα της ΕΥΔΑΠ

Το πρόγραμμα ισχύει για οφειλές άνω των 60€ και προσφέρει την δυνατότητα ρύθμισης της οφειλής μέχρι και σε 18 έντοκες μηνιαίες δόσεις. Υπάρχουν όμως και οι παρακάτω περιπτώσεις ευνοϊκής ρύθμισης που αξίζει να λάβετε υπόψιν.

 • Απαλλάσσεστε από το σύνολο των μη βεβαιωμένων προσαυξήσεων/ τόκων σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής της ληξιπρόθεσμης οφειλής
 • Απαλλάσσεστε από το 50% του συνόλου των μη βεβαιωμένων προσαυξήσεων/ τόκων σε περίπτωση ρύθμισης μέχρι και 6 έντοκων μηνιαίων δόσεων

Τι να προσέξετε

 • Η ελάχιστη δόση δεν μπορεί να είναι κατώτερη των 20€
 • Το αιτούμενο πλήθος δόσεων για σύναψη διακανονισμού μέσω ηλεκτρονικού αιτήματος δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 18. Για περισσότερες δόσεις, θα πρέπει να απευθυνθείτε στο αρμόδιο Περιφερειακό Κέντρο.
 • Εάν είστε κάτοχος του Έκτακτου Ειδικού Τιμολογίου της ΕΥΔΑΠ, μπορείτε να ρυθμίσετε το σύνολο των οφειλών σας μέχρι 36 άτοκες μηνιαίες δόσεις
 • Με την καθυστέρηση πληρωμής δύο δόσεων, εκδίδεται αυτόματα τεχνική ενέργεια διακοπής της υδροδότησης
 • Εάν καταστούν ληξιπρόθεσμες 3 δόσεις ή 2 δόσεις σε περίπτωση ενοικιαζόμενου ακινήτου, ο διακανονισμός ακυρώνεται.

Πώς να κάνετε την αίτηση

Μπορείτε να υποβάλετε το αίτημα στο αρμόδιο Περιφερειακό Κέντρο της ΕΥΔΑΠ , είτε ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΕΥΔΑΠ. Περισσότερες πληροφορίες και ηλεκτρονική αίτηση στη ιστοσελίδα της ΕΥΔΑΠ εδώ.

Ρύθμιση οφειλών ΕΥΔΑΠ: Τι ισχύει για την ΔΕΗ

Οι πελάτες της ΔΕΗ μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους ως εξής:

Οι πελάτες διαχωρίζονται κατά το βαθμό της συνέπειας που επέδειξαν στην πληρωμή των λογαριασμών το προηγούμενο δωδεκάμηνο στις εξής 6 κατηγορίες, όπως ίσχυε και πριν:

 1. Συνεπείς χωρίς διακανονισμούς
 2. Συνεπείς σε πληρωμές και διακανονισμούς
 3. Περισσότερες από μία ενσωματώσεις λογαριασμών σε επόμενους
  λογαριασμούς ή και μία αθέτηση διακανονισμού
 4. Πολλαπλή αθέτηση διακανονισμών
 5. Πελάτες με αποκοπή λόγω χρέους, οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει αίτημα επανασύνδεσης και ρύθμισης οφειλών εντός 30 ημερών από την ημερομηνία αποκοπής

Για όσους εντάσσονται στις κατηγορίες 1 έως 4 το σύστημα της ρύθμισης κλιμακώνεται με τα παρακάτω κριτήρια:

 • Για μέσο μηνιαίο λογαριασμό μέχρι 100 ευρώ απαιτείται προκαταβολή του 10% της οφειλής
 • Για μηνιαίο λογαριασμό 101 – 250 ευρώ, προκαταβολή 15% και από 250 ευρώ και πάνω η προκαταβολή γίνεται 20%

Σε όλες τις περιπτώσεις ο μέγιστος αριθμός των μηνιαίων δόσεων της ρύθμισης είναι 24

Η δόση δεν μπορεί να ξεπερνά το ύψος του μέσου μηνιαίου λογαριασμού (αφού αφαιρεθεί η προκαταβολή). Αν προκύπτει υπόλοιπο, τότε αυτό θα πρέπει να καταβληθεί μαζί με την προκαταβολή

Για τις κατηγορίες συνέπειας 5 και 6 η ρύθμιση γίνεται με 30% προκαταβολή και μέχρι 18 μηνιαίες δόσεις. Αν έχει κοπεί το ρεύμα λόγω χρέους, χρειάζεται προκαταβολή 40% και μέχρι 12 δόσεις

Επίσης, ισχύουν οι ειδικές ρυθμίσεις για τους ευάλωτους οικιακούς πελάτες με άτοκες δόσεις έως 50% του μηνιαίου λογαριασμού που προβλέπει ο Κώδικας Προμήθειας.

Τι να προσέξετε

 • Εκτός των δόσεων πρέπει να εξοφλείτε εμπρόθεσμα και τους τρέχοντες λογαριασμούς που θα εκδοθούν μετά την ημερομηνία σύναψης του διακανονισμού
 • Οι δόσεις είναι έντοκες και οι τόκοι χρεώνονται στους τρέχοντες λογαριασμούς που εκδίδονται κατόπιν της σύναψης του διακανονισμού

Πώς να κάνετε την αίτηση

Απευθυνθείτε στα κατά τόπους Καταστήματα της ΔΕΗ, και το Τμήμα Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών, 11770 (Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 07:00 – 19:00).

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ εδώ.

Ρύθμιση οφειλών ΕΥΔΑΠ: Τι ισχύει για την ΕΥΑΘ

Το πρόγραμμα της ΕΥΑΘ

H ΕΥΑΘ παρέχει σε όλους ανεξαιρέτως τους πελάτες ευνοϊκές ρυθμίσεις για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους.

Πιο συγκεκριμένα παρέχει δυνατότητα διακανονισμού σε δόσεις για όσους έχουν οφειλές άνω των 100 ευρώ με τους παρακάτω όρους αποπληρωμής:

 • απαλλαγή από το σύνολο των τόκων σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής των ληξιπρόθεσμων οφειλών
 • απαλλαγή για ληξιπρόθεσμες οφειλές από το 80% του συνόλου των τόκων, εφόσον η οφειλή ρυθμιστεί μέχρι και 12 μηνιαίες δόσεις, 60% μέχρι και 24 μηνιαίες δόσεις, 50% μέχρι και 36 μηνιαίες δόσεις. Σε περίπτωση διακανονισμού μετά την διακοπή παροχής χρειάζεται η προκαταβολή του 30% του οφειλόμενου ποσού πριν εγκριθεί η ρύθμιση
 • με χρήση πιστωτικής κάρτας, δυνατότητα μέχρι και 48 δόσεων για ληξιπρόθεσμες οφειλές, με ελάχιστη καταβολή τα 50 ευρώ και ανεξαρτήτως δόσεων – η απαλλαγή των τόκων ανέρχεται στο 80%

Τί να προσέξετε

 • Τo ελάχιστο ποσό της κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 50€
 • Ο καταναλωτής οφείλει να πληρώνει τους τρέχοντες λογαριασμούς εμπρόθεσμα
 • Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής έστω και μίας δόσης ή μη πληρωμής του τρέχοντος – μετά το διακανονισμό – λογαριασμού, η ΕΥΑΘ μπορεί να προβεί σε διακοπή παροχής
 • Για τις οικονομικά αδύναμες ομάδες παρέχεται δυνατότητα διακανονισμού σε δόσεις για όσους έχουν οφειλές άνω των 40 ευρώ, με ελάχιστη δόση στο ποσό των 20 ευρώ και απαλλαγή από το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών, τόκων και προστίμων εφόσον η οφειλή ρυθμιστεί μέχρι και 72 άτοκες μηνιαίες δόσεις

Πώς να κάνετε την αίτηση

Οι διακανονισμοί γίνονται στα γραφεία της ΕΥΑΘ από τον ίδιο τον υπόχρεο (με ταυτότητα, ΑΦΜ, ΔΟΥ) ή εξουσιοδοτημένο άτομο από τον υπόχρεο, ενώ η αποπληρωμή των δόσεων μπορεί να γίνει, εκτός από τον γκισέ, και ηλεκτρονικά.

Περισσότερες πληροφορίες στη ιστοσελίδα της ΕΥΔΑΘ εδώ.

Σας προτρέπουμε να εκμεταλλευτείτε τις παραπάνω προσφορές, αφού σε πολλές περιπτώσεις μπορείτε να μειώσετε το οφειλόμενο ποσό και να κάνετε σημαντικά βήματα για τη μείωση των εξόδων σας.

Διαβάστε επίσης:

ΑΣΕΠ Προκηρύξεις 2020: Χιλιάδες προσλήψεις σε δήμους, νοσοκομεία, μουσεία και ΔΕΗ