Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο: Δες ΕΔΩ αν κέρδισες – Αποτελέσματα και αριθμοί

Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο: Λίγο πριν φύγει το 2021 και πριν… γιορτάσουμε το 2022, κάποιοι τυχεροί σήμερα Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου έγιναν πλουσιότεροι!

Η κλήρωση του Πρωτοχρονιάτικου Λαχείου του ΟΠΑΠ πραγματοποιήθηκε και τυχερός λαχνός ήταν ο 38563 με τυχερή σειρά την 17η.

Ο τυχερός λαχνός κερδίζει 2.000.000 ευρώ και οι αριθμοί 38561, 38562, 38564 και 38565 από 200.000 ευρώ.

Δείτε ΕΔΩ εάν είστε ανάμεσα στους νικητές

Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο: Η ιστορία του

Το Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο, γνωστό και ως Κρατικό Λαχείο Κοινωνικής Αντίληψης, θεσπίστηκε το 1967, σε αντικατάσταση του «Λαχείου Συντακτών». Κυκλοφορεί μια φορά το χρόνο, τον Δεκέμβριο, και κληρώνει την τελευταία ημέρα του χρόνου.

Κάθε γραμμάτιο κοστίζει 5 ευρώ. Τα γραμμάτια του Λαχείου κυκλοφορούν σε σειρές των 100.000 γραμματίων που κάθε μια φέρει αριθμούς από 1 ως 100.000. Κάθε χρόνο τυπώνεται σε σειρές των 100.000 γραμματίων. Μοιράζει στους τυχερούς άνω του 55% των ακαθαρίστων εισπράξεών του. Τα Καθαρά Έσοδα από αυτό το λαχείο παραχωρούνται στο Κράτος.

Πέρυσι δεν είχε πραγματοποιηθεί η κλήρωση του Πρωτοχρονιάτικου Λαχείου λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Το Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο ξεκίνησε το 1928 ως «Λαχείο Συντακτών», το οποίο εκδιδόταν από την Ένωση Συντακτών και μοίραζε διαμερίσματα, μαγαζιά, αυτοκίνητα, χρήματα, ακόμα και πολυκατοικίες, ενώ η έκδοσή του δεν σταμάτησε ούτε κατά την περίοδο της Κατοχής.

Το μόνο διάστημα που καταργήθηκε η κυκλοφορία του ήταν επί Χούντας το 1967 και επανακυκλοφόρησε μετά την πτώση της, ως Πρωτοχρονιάτικο λαχείο. Εκτοτε, κυκλοφορεί μια φορά το χρόνο, τον Δεκέμβριο, και κληρώνει την τελευταία ημέρα του χρόνου.

Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο: Παραγραφή Κερδών

Το δικαίωμα για την είσπραξη κέρδους κάθε κλήρωσης του λαχείου παραγράφεται μετά από πάροδο έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης όπως αναγράφεται και επί των λαχνών της κάθε κλήρωσης.

Τα χρηματικά Έπαθλα (κέρδη) καταβάλλονται στον κάτοχο Έγκυρου Κερδοφόρου Λαχνού με την επίδειξη του σώματος του Λαχνού και επαλήθευση του κέρδους του.

Τα κέρδη καταβάλλονται στους νικητές, μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου.

Η πληρωμή των κερδών διενεργείται ως ακολούθως:

  • Μικτά κέρδη προ φόρων έως 100€ ανά Λαχνό δύνανται να καταβληθούν από οποιοδήποτε συμβεβλημένο σημείο πώλησης της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε., συμπεριλαμβανομένων και των πλανόδιων πωλητών, χωρίς την επίδειξη κάποιου επίσημου εγγράφου.
  • Μικτά κέρδη προ φόρων από 100,01€ έως και 1.500€ ανά Λαχνό, δύναται να καταβληθούν από οποιοδήποτε συμβεβλημένο πρακτορείο της ΟΠΑΠ Α.Ε. λειτουργεί ως σημείο πώλησης της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε.
  • Για ποσά από 200€ έως και 1.500€ ανά Λαχνό, σε περίπτωση που επιθυμείτε έκδοση βεβαίωσης κέρδους για φορολογική χρήση, θα πρέπει να εισπράξετε το κέρδος σας από συμβεβλημένη με την Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. τράπεζα κατόπιν έκδοσης εντολής πληρωμής από οποιοδήποτε πρακτορείο της ΟΠΑΠ Α.Ε. λειτουργεί ως σημείο πώλησης της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε.
  • Μικτά κέρδη από 1.500,01€ έως και 10.000€ ανά Λαχνό, καταβάλλονται από συμβεβλημένη με την Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. τράπεζα κατόπιν έκδοσης εντολής πληρωμής από οποιοδήποτε πρακτορείο της ΟΠΑΠ Α.Ε. λειτουργεί ως σημείο πώλησης της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε.
  • Μικτά κέρδη προ φόρων από 10.000,01€ και άνω ανά Λαχνό καταβάλλονται από συμβεβλημένη με την Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. τράπεζα, κατόπιν έκδοσης εντολής πληρωμής από τα γραφεία της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
  • Μικτά κέρδη προ φόρων από 50.000,00€ και άνω ανά τεμάχιο καταβάλλονται από συμβεβλημένη με την Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. τράπεζα, κατόπιν έκδοσης εντολής πληρωμής από τα γραφεία της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. στην Αθήνα.

H ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. χορηγεί Βεβαίωση Κέρδους μετά από ηλεκτρονικό αίτημα του Παίκτη, το οποίο υποβάλλεται εντός της επόμενης οικονομικής χρήσης από αυτήν της είσπραξης των κερδών και έως την 31η Οκτωβρίου (εκτός εάν η Εταιρεία παρατείνει την ανωτέρω προθεσμία με ανακοίνωση που γνωστοποιείται μέσω της ιστοσελίδας της, www.hellenic-lotteries.gr) εφόσον πιστοποιηθούν και επαληθευτούν τα πλήρη στοιχεία του Παίκτη σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού της ΕΕΕΠ «Κανονισµός εφαρµογής µέτρων για την καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας από τα Υπόχρεα Πρόσωπα, στην αγορά υπηρεσιών τυχερών παιγνίων».

Βεβαίωση Κέρδους χορηγείται αποκλειστικά για κέρδη που έχουν εισπραχθεί μέσω Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων. Δεν χορηγούνται βεβαιώσεις μικτών κερδών, προ φόρων, κάτω του ορίου των 200€ ανά Λαχνό.

Η Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. δύναται να αναστείλει την πληρωμή κέρδους μέχρι τη διαπίστωση της εγκυρότητας ενός Λαχνού, με τις διαδικασίες Επαλήθευσης ή Αποκατάστασης, όπως αυτές περιγράφονται στον Ειδικό Κανονισμό του παιγνίου.

Η Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. δύναται να αναστείλει την πληρωμή του κέρδους στις εξαιρετικές εκείνες περιπτώσεις που, κατά την κρίση της, υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για είσπραξη του κέρδους από μη δικαιούχο. Ενδεικτικά αναφέρονται οι περιπτώσεις απώλειας ή κλοπής του Λαχνού. Η αναστολή ισχύει μέχρι την εξακρίβωση του πραγματικού δικαιούχου, ή το ανώτατο, για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών από την εμφάνιση προς πληρωμή Έγκυρου Κερδοφόρου Λαχνού.

Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο: Διάθεση Λαχνών

Οι Λαχνοί και τα Τεμάχια πωλούνται στους παίκτες μόνο μέσω των Πωλητών Λιανικής της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. Α

Απαγορεύεται η πώληση Λαχνών και Τεμαχίων προς παίκτες σε τιμή μεγαλύτερη ή μικρότερη από την αναγραφόμενη στο Λαχνό και δεν μπορεί να διαφοροποιείται ανάμεσα σε Λαχνούς ή/και Τεμάχια της ίδιας κλήρωσης. Απαγορεύεται η πώληση των Λαχνών ή Τεμαχίων στους παίκτες με πίστωση.

Το Λαϊκό Λαχείο είναι ένα περιοδικό Λαχείο αυτοτελών εβδομαδιαίων κληρώσεων που κυκλοφορεί σε σειρές των 80.000 αριθμών (1- 80.000).

Κάθε Γραμμάτιο αποτελείται από πέντε (5) επιμέρους Τεμάχια με τα στοιχεία Α, Β, Γ, Δ και Ε. Η πεντάδα κοστίζει 10€, ενώ ο παίκτης μπορεί να επιλέξει να συμμετάσχει κατ’ ελάχιστο με ένα Τεμάχιο (1/5), το οποίο κοστίζει 2€. Κάθε Τεμάχιο αναγράφει τον τίτλο του Λαχείου, τον αριθμό, τη σειρά, το στοιχείο και την κλήρωση στην οποία ανήκει, την αρίθμησή του και τις ημερομηνίες κλήρωσης και παραγραφής του δικαιώματος είσπραξης.

Για κάθε σειρά του Λαχείου, κερδίζουν 120 Λαχνοί που διακρίνονται στον Πρώτο Λαχνό, σε δύο Μεγάλους και σε 117 Μεσαίους Λαχνούς. Επίσης υπάρχει μία πληθώρα χιλιάδων Μικρών Λαχνών (άρτιοι).

Ο πρώτος λαχνός προσδιορίζεται από τον πενταψήφιο αριθμό που προκύπτει από τη διενέργεια κλήρωσης.

Τα κέρδη φορολογούνται ως εξής:

  • Κέρδος έως 100€: αφορολόγητο
  • Κέρδος από 100,01€ έως 1.000€: φόρος κερδών 10% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100€)
  • Κέρδος από 1.000,01€ και άνω: φόρος κερδών 15% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100€)

Οι ανωτέρω φόροι παρακρατούνται άμεσα, κατά την καταβολή των κερδών στον κάτοχο του Λαχνού.