Προσλήψεις Σε Δήμους 2020: Δεκάδες θέσεις – ΕΔΩ οι προκηρύξεις

Προσλήψεις Σε Δήμους 2020: Αρκετές προκηρύξεις του ΑΣΕΠ «τρέχουν» για δεκάδες θέσεις εργασίας σε Δήμους σε όλη την χώρα.

Δείτε στο xristika.gr όλες τις θέσεις και τις καταληκτικές ημερομηνίες.

Περιεχόμενα
 1. Προσλήψεις Σε Δήμους 2020: 29 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Πάρου
 2. Προσλήψεις Σε Δήμους 2020: 30 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου
 3. Προσλήψεις Σε Δήμους 2020: 15 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Τήνου
 4. Προσλήψεις Σε Δήμους 2020: 18 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Βέροιας
 5. Προσλήψεις Σε Δήμους 2020: 12 Εργάτες με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Πηνειού
 6. Προσλήψεις Σε Δήμους 2020: 30 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Αγίας Παρασκευής
 7. Προσλήψεις Σε Δήμους 2020: 50 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Καλαμαριάς
 8. Προσλήψεις Σε Δήμους 2020: 21 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Πολυγύρου
 9. Προσλήψεις Σε Δήμους 2020: 12 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Εορδαίας
 10. Προσλήψεις Σε Δήμους 2020: 13 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κω
 11. Προσλήψεις Σε Δήμους 2020: 15 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Κοζάνης
 12. Προσλήψεις Σε Δήμους 2020: 10 άτομα Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Προσλήψεις Σε Δήμους 2020: 29 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Πάρου

Ο Δήμος Πάρου ανακοινώνει την πρόσληψη 29 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών

Δείτε εδώ την προκήρυξη

Προσλήψεις Σε Δήμους 2020: 30 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου

Το Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου ανακοινώνει την πρόσληψη 30 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 30/04/2021, ως ακολούθως:

 • 2 ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
 • 2 ΠΕ Πληροφορικής
 • 2 ΠΕ Στατιστικής
 • 24 ΔΕ Διοικητικοί Γραμματείς

Δείτε εδώ την προκήρυξη

Προσλήψεις Σε Δήμους 2020: 15 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Τήνου

Ο Δήμος Τήνου ανακοινώνει την πρόσληψη 15 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Δείτε εδώ την προκήρυξη

Προσλήψεις Σε Δήμους 2020: 18 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Βέροιας

Ο Δήμος Βέροιας ανακοινώνει την πρόσληψη 18 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 24/07/2020-28/07/2020

Δείτε εδώ την προκήρυξη

Προσλήψεις Σε Δήμους 2020: 12 Εργάτες με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Πηνειού

Ο Δήμος Πηνειού ανακοινώνει την πρόσληψη 12 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 4 μηνών.

Δείτε εδώ την προκήρυξη

Προσλήψεις Σε Δήμους 2020: 30 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Αγίας Παρασκευής

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής ανακοινώνει την πρόσληψη 30 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 4 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 23/07/2020-29/07/2020

Προσλήψεις Σε Δήμους 2020: 50 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Καλαμαριάς

Ο Δήμος Καλαμαριάς ανακοινώνει την πρόσληψη 50 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως ακολούθως:

10 ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρου (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
40 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 27/07/2020-05/08/2020

Δείτε εδώ την προκήρυξη

Προσλήψεις Σε Δήμους 2020: 21 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Πολυγύρου

Ο Δήμος Πολυγύρου ανακοινώνει την πρόσληψη 21 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 24/07/2020-03/08/2020

Δείτε εδώ την προκήρυξη

Προσλήψεις Σε Δήμους 2020: 12 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Εορδαίας

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Εορδαίας ανακοινώνει την πρόσληψη 12 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 24/07/2020-03/08/2020

Δείτε εδώ την προκήρυξη

Προσλήψεις Σε Δήμους 2020: 13 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κω

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κω ανακοινώνει την πρόσληψη 13 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 22/07/2020-31/07/2020

Δείτε εδώ την προκήρυξη

Προσλήψεις Σε Δήμους 2020: 15 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Κοζάνης

Ο Δήμος Κοζάνης ανακοινώνει την πρόσληψη 15 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31/07/2021.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 23/07/2020-03/08/2020

Δείτε εδώ την προκήρυξη

Προσλήψεις Σε Δήμους 2020: 10 άτομα Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού προκηρύσσει την πλήρωση 10 θέσων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Δείτε εδώ την προκήρυξη