Προσλήψεις ΔΕΗ 2020: Κάντε ΕΔΩ αίτηση για τις 101 θέσεις εργασίας

Προσλήψεις ΔΕΗ 2020: Με ανακοίνωσή του το ΑΣΕΠ ανακοίνωσε το άνοιγμα 101 θέσεων εργασίας στη ΔΕΗ.

Μέσω του ΑΣΕΠ η προκήρυξη για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού εκατόν ενός (101) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Πωλήσεων, της Γενικής Διεύθυνσης Διαχείρισης Πελατών και της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης που εδρεύουν στην Αθήνα του Ν. Αττικής και συγκεκριμένα για τις Υπηρεσιακές Μονάδες και τα Καταστήματα Πωλήσεων ανά την Επικράτεια του εξής ανά υπηρεσία, έδρα, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.

Προσλήψεις ΔΕΗ 2020: Οι θέσεις εργασίας (πίνακες)

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα Υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
500 Υπηρεσιακές Μονάδες & Καταστήματα

Πωλήσεων Ν. Αττικής

δ. Αθηναίων Ν. Αττικής ΠΕ* Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικού- Οικονομικού)

8 μήνες 23
501 Κατάστημα Πωλήσεων Αίγινας Αίγινα (δ. Αίγινας) Ν. Αττικής ΠΕ* Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικού – Οικονομικού)

8 μήνες 1
502 Υπηρεσιακές Μονάδες & Καταστήματα

Πωλήσεων Ν. Αττικής

δ. Αθηναίων Ν. Αττικής ΔΕ* Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικών Γραμματέων)

8 μήνες 11
503 Καταστήματα Πωλήσεων

Ν. Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη (δ. Θεσσαλονίκης) Ν. Θεσσαλονίκης ΠΕ* Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικού- Οικονομικού)

8 μήνες 4
504 Καταστήματα Πωλήσεων

Ν. Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη (δ. Θεσσαλονίκης) Ν. Θεσσαλονίκης ΔΕ* Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικών Γραμματέων)

8 μήνες 6
505 Κατάστημα Πωλήσεων Ξάνθης Ξάνθη (δ. Ξάνθης) Ν. Ξάνθης ΠΕ* Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικού- Οικονομικού)

8 μήνες 1
506 Κατάστημα Πωλήσεων Καβάλας Καβάλα (δ. Καβάλας) Ν. Καβάλας ΠΕ* Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικού- Οικονομικού)

8 μήνες 1
507 Κατάστημα Πωλήσεων Καβάλας Καβάλα (δ. Καβάλας) Ν. Καβάλας ΔΕ* Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικών Γραμματέων)

8 μήνες 2
508 Κατάστημα Πωλήσεων Κομοτηνής Κομοτηνή (δ. Κομοτηνής)

Ν. Ροδόπης

ΠΕ* Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικού- Οικονομικού)

8 μήνες 1
509 Κατάστημα Πωλήσεων Κομοτηνής Κομοτηνή (δ. Κομοτηνής)

Ν. Ροδόπης

ΔΕ* Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικών Γραμματέων)

8 μήνες 1
510 Κατάστημα Πωλήσεων Αλεξανδρούπολης Αλεξανδρούπολη  (δ. Αλεξανδρούπολης) Ν. Έβρου ΠΕ* Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικού- Οικονομικού)

8 μήνες 2

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα Υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
511 Κατάστημα Πωλήσεων Αλεξανδρούπολης Αλεξανδρούπολη  (δ. Αλεξανδρούπολης) Ν. Έβρου ΔΕ* Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικών Γραμματέων)

8 μήνες 2
512 Κατάστημα Πωλήσεων Ορεστιάδας Ορεστιάδα

(δ. Ορεστιάδας)

Ν. Έβρου

ΔΕ* Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικών Γραμματέων)

8 μήνες 2
513 Κατάστημα Πωλήσεων Σερρών Σέρρες (δ. Σερρών) Ν. Σερρών ΠΕ* Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικού- Οικονομικού)

8 μήνες 1
514 Κατάστημα Πωλήσεων Κιλκίς Κιλκίς (δ. Κιλκίς) Ν. Κιλκίς ΠΕ* Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικού- Οικονομικού)

8 μήνες 1
515 Κατάστημα Πωλήσεων Κιλκίς Κιλκίς (δ. Κιλκίς) Ν. Κιλκίς ΔΕ* Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικών Γραμματέων)

8 μήνες 1
516 Κατάστημα Πωλήσεων Κατερίνης Κατερίνη

(δ. Κατερίνης)

Ν. Πιερίας

ΠΕ* Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικού- Οικονομικού)

8 μήνες 1
517 Κατάστημα Πωλήσεων Γρεβενών Γρεβενά (δ. Γρεβενών) Ν. Γρεβενών ΔΕ* Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικών Γραμματέων)

8 μήνες 1
518 Κατάστημα Πωλήσεων Βέροιας Βέροια (δ. Βέροιας) Ν. Ημαθίας ΔΕ* Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικών Γραμματέων)

8 μήνες 1
519 Κατάστημα Πωλήσεων Έδεσσας Έδεσσα (δ. Έδεσσας) Ν. Πέλλας ΠΕ* Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικού- Οικονομικού)

8 μήνες 1
520 Κατάστημα Πωλήσεων Έδεσσας Έδεσσα (δ. Έδεσσας) Ν. Πέλλας ΔΕ* Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικών Γραμματέων)

8 μήνες 1
521 Κατάστημα Πωλήσεων Γιαννιτσών Γιαννιτσά (δ. Πέλλας) Ν. Πέλλας ΠΕ* Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικού- Οικονομικού)

8 μήνες 1
522 Κατάστημα Πωλήσεων Γιαννιτσών Γιαννιτσά (δ. Πέλλας) Ν. Πέλλας ΔΕ* Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικών Γραμματέων)

8 μήνες 1

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα Υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
523 Κατάστημα Πωλήσεων Νέων Μουδανιών Ν. Μουδανιά

(δ. Νέας Προποντίδας)

Ν. Χαλκιδικής

ΠΕ* Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικού- Οικονομικού)

8 μήνες 1
524 Κατάστημα Πωλήσεων Νέων Μουδανιών Ν. Μουδανιά

(δ. Νέας Προποντίδας)

Ν. Χαλκιδικής

ΔΕ* Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικών Γραμματέων)

8 μήνες 1
525 Κατάστημα Πωλήσεων Ιωαννίνων Ιωάννινα (δ. Ιωαννιτών) Ν. Ιωαννίνων ΔΕ* Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικών Γραμματέων)

8 μήνες 1
526 Κατάστημα Πωλήσεων Κέρκυρας Κέρκυρα

(δ. Κεντρικής Κέρκυρας)

Ν. Κέρκυρας

ΔΕ* Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικών Γραμματέων)

8 μήνες 2
527 Κατάστημα Πωλήσεων Λαμίας Λαμία

(δ. Λαμιέων)

Ν. Φθιώτιδας

ΔΕ* Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικών Γραμματέων)

8 μήνες 2
528 Κατάστημα Πωλήσεων Τρικάλων Τρίκαλα (δ. Τρικκαίων) Ν. Τρικάλων ΔΕ* Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικών Γραμματέων)

8 μήνες 1
529 Κατάστημα Πωλήσεων Βόλου Βόλος

(δ. Βόλου)

Ν. Μαγνησίας

ΠΕ* Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικού- Οικονομικού)

8 μήνες 1
530 Κατάστημα Πωλήσεων Αιγίου Αίγιο

(δ. Αιγιαλείας) Ν. Αχαΐας

ΔΕ* Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικών Γραμματέων)

8 μήνες 1
531 Κατάστημα Πωλήσεων Ζακύνθου Ζάκυνθος (δ. Ζακύνθου) Ν. Ζακύνθου ΔΕ* Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικών Γραμματέων)

8 μήνες 1
532 Κατάστημα Πωλήσεων Αγρινίου Αγρίνιο (δ. Αγρινίου)

Ν.

Αιτωλοακαρνανίας

ΠΕ* Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικού- Οικονομικού)

8 μήνες 1
533 Κατάστημα Πωλήσεων Αγρινίου Αγρίνιο (δ. Αγρινίου)

Ν.

Αιτωλοακαρνανίας

ΔΕ* Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικών Γραμματέων)

8 μήνες 1
534 Κατάστημα Πωλήσεων Λειβαδιάς Λειβαδιά (δ. Λεβαδέων) Ν. Βοιωτίας ΠΕ* Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικού- Οικονομικού)

8 μήνες 1

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα Υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
535 Κατάστημα Πωλήσεων Άμφισσας Άμφισσα (δ. Δελφών) Ν. Φωκίδας ΔΕ* Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικών Γραμματέων)

8 μήνες 1
536 Κατάστημα Πωλήσεων Λίμνης Λίμνη

(δ. Μαντουδίου- Λίμνης-Αγίας Άννας) Ν. Ευβοίας

ΔΕ* Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικών Γραμματέων)

8 μήνες 1
537 Κατάστημα Πωλήσεων Σκύρου Σκύρος (δ. Σκύρου) Ν. Ευβοίας ΔΕ* Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικών Γραμματέων)

8 μήνες 1
538 Κατάστημα Πωλήσεων Κεφαλονιάς Αργοστόλι

(δ. Αργοστολίου) Ν. Κεφαλληνιάς

ΔΕ* Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικών Γραμματέων)

8 μήνες 2
539 Κατάστημα Πωλήσεων Σπάρτης Σπάρτη (δ. Σπάρτης) Ν. Λακωνίας ΠΕ* Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικού- Οικονομικού)

8 μήνες 1
540 Κατάστημα Πωλήσεων Μολάων Μολάοι

(δ. Μονεμβασιάς) Ν. Λακωνίας

ΠΕ* Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικού- Οικονομικού)

8 μήνες 1
541 Κατάστημα Πωλήσεων Ρεθύμνου Ρέθυμνο (δ. Ρεθύμνης) Ν. Ρεθύμνης ΔΕ* Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικών Γραμματέων)

8 μήνες 1
542 Κατάστημα Πωλήσεων Αγ. Νικολάου Αγ. Νικόλαος (δ. Αγ. Νικολάου)

Ν. Λασιθίου

ΔΕ* Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικών Γραμματέων)

8 μήνες 1
543 Κατάστημα Πωλήσεων Ιεράπετρας Ιεράπετρα (δ. Ιεράπετρας)

Ν. Λασιθίου

ΠΕ* Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικού- Οικονομικού)

8 μήνες 1
544 Κατάστημα Πωλήσεων Μοιρών Μοίρες  (δ. Φαιστού) Ν. Ηρακλείου ΠΕ* Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικού- Οικονομικού)

8 μήνες 1
545 Κατάστημα Πωλήσεων Χίου Χίος (δ. Χίου) Ν. Χίου ΔΕ* Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικών Γραμματέων)

8 μήνες 1
546 Κατάστημα Πωλήσεων Σάμου Σάμος

(δ. Ανατολικής Σάμου)

Ν. Σάμου

ΠΕ* Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικού- Οικονομικού)

8 μήνες 1

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα Υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
547 Κατάστημα Πωλήσεων Σάμου Σάμος

(δ. Ανατολικής Σάμου)

Ν. Σάμου

ΔΕ* Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικών Γραμματέων)

8 μήνες 1
548 Κατάστημα Πωλήσεων Λέσβου Μυτιλήνη (δ. Μυτιλήνης)

Ν. Λέσβου

ΠΕ* Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικού- Οικονομικού )

8 μήνες 1
549 Κατάστημα Πωλήσεων Λέσβου Μυτιλήνη (δ. Μυτιλήνης)

Ν. Λέσβου

ΔΕ* Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικών Γραμματέων)

8 μήνες 1
550 Κατάστημα Πωλήσεων Ρόδου Ρόδος (δ. Ρόδου)

Ν. Δωδεκανήσου

ΠΕ* Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικού- Οικονομικού )

8 μήνες 1
551 Κατάστημα Πωλήσεων Ρόδου Ρόδος (δ. Ρόδου)

Ν. Δωδεκανήσου

ΔΕ* Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικών Γραμματέων)

8 μήνες 1
552 Κατάστημα Πωλήσεων Κω Κως (δ. Κω)

Ν. Δωδεκανήσου

ΔΕ* Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικών Γραμματέων)

8 μήνες 1
553 Κατάστημα Πωλήσεων Μυκόνου Μύκονος (δ. Μυκόνου) Ν. Κυκλάδων ΔΕ* Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικών Γραμματέων)

8 μήνες 1

Προσλήψεις ΔΕΗ 2020: Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ΔΕΗ ΣΟΧ με σήμανση έκδοσης 05.02.2020» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο στην ηλεκτρονική διεύθυνση cvsales@dei.com.gr από 16.06.2020 έως και 25.06.2020.