Προσλήψεις ΔΕΗ

Προσλήψεις ΔΕΗ: Με ανακοίνωσή του το ΑΣΕΠ ανακοίνωσε το άνοιγμα 101 θέσεων εργασίας στη ΔΕΗ.

Μέσω του ΑΣΕΠ η προκήρυξη για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού εκατόν ενός (101) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Πωλήσεων, της Γενικής Διεύθυνσης Διαχείρισης Πελατών και της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης που εδρεύουν στην Αθήνα του Ν. Αττικής και συγκεκριμένα για τις Υπηρεσιακές Μονάδες και τα Καταστήματα Πωλήσεων ανά την Επικράτεια του εξής ανά υπηρεσία, έδρα, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.

Προσλήψεις ΔΕΗ: Οι θέσεις εργασίας (πίνακες)

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσηςΥπηρεσίαΈδρα ΥπηρεσίαςΕιδικότηταΔιάρκεια σύμβασηςΑριθμός ατόμων
500Υπηρεσιακές Μονάδες & Καταστήματα

Πωλήσεων Ν. Αττικής

δ. Αθηναίων Ν. ΑττικήςΠΕ* Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικού- Οικονομικού)

8 μήνες23
501Κατάστημα Πωλήσεων ΑίγιναςΑίγινα (δ. Αίγινας) Ν. ΑττικήςΠΕ* Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικού – Οικονομικού)

8 μήνες1
502Υπηρεσιακές Μονάδες & Καταστήματα

Πωλήσεων Ν. Αττικής

δ. Αθηναίων Ν. ΑττικήςΔΕ* Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικών Γραμματέων)

8 μήνες11
503Καταστήματα Πωλήσεων

Ν. Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη (δ. Θεσσαλονίκης) Ν. ΘεσσαλονίκηςΠΕ* Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικού- Οικονομικού)

8 μήνες4
504Καταστήματα Πωλήσεων

Ν. Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη (δ. Θεσσαλονίκης) Ν. ΘεσσαλονίκηςΔΕ* Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικών Γραμματέων)

8 μήνες6
505Κατάστημα Πωλήσεων ΞάνθηςΞάνθη (δ. Ξάνθης) Ν. ΞάνθηςΠΕ* Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικού- Οικονομικού)

8 μήνες1
506Κατάστημα Πωλήσεων ΚαβάλαςΚαβάλα (δ. Καβάλας) Ν. ΚαβάλαςΠΕ* Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικού- Οικονομικού)

8 μήνες1
507Κατάστημα Πωλήσεων ΚαβάλαςΚαβάλα (δ. Καβάλας) Ν. ΚαβάλαςΔΕ* Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικών Γραμματέων)

8 μήνες2
508Κατάστημα Πωλήσεων ΚομοτηνήςΚομοτηνή (δ. Κομοτηνής)

Ν. Ροδόπης

ΠΕ* Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικού- Οικονομικού)

8 μήνες1
509Κατάστημα Πωλήσεων ΚομοτηνήςΚομοτηνή (δ. Κομοτηνής)

Ν. Ροδόπης

ΔΕ* Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικών Γραμματέων)

8 μήνες1
510Κατάστημα Πωλήσεων ΑλεξανδρούποληςΑλεξανδρούπολη  (δ. Αλεξανδρούπολης) Ν. ΈβρουΠΕ* Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικού- Οικονομικού)

8 μήνες2

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσηςΥπηρεσίαΈδρα ΥπηρεσίαςΕιδικότηταΔιάρκεια σύμβασηςΑριθμός ατόμων
511Κατάστημα Πωλήσεων ΑλεξανδρούποληςΑλεξανδρούπολη  (δ. Αλεξανδρούπολης) Ν. ΈβρουΔΕ* Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικών Γραμματέων)

8 μήνες2
512Κατάστημα Πωλήσεων ΟρεστιάδαςΟρεστιάδα

(δ. Ορεστιάδας)

Ν. Έβρου

ΔΕ* Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικών Γραμματέων)

8 μήνες2
513Κατάστημα Πωλήσεων ΣερρώνΣέρρες (δ. Σερρών) Ν. ΣερρώνΠΕ* Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικού- Οικονομικού)

8 μήνες1
514Κατάστημα Πωλήσεων ΚιλκίςΚιλκίς (δ. Κιλκίς) Ν. ΚιλκίςΠΕ* Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικού- Οικονομικού)

8 μήνες1
515Κατάστημα Πωλήσεων ΚιλκίςΚιλκίς (δ. Κιλκίς) Ν. ΚιλκίςΔΕ* Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικών Γραμματέων)

8 μήνες1
516Κατάστημα Πωλήσεων ΚατερίνηςΚατερίνη

(δ. Κατερίνης)

Ν. Πιερίας

ΠΕ* Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικού- Οικονομικού)

8 μήνες1
517Κατάστημα Πωλήσεων ΓρεβενώνΓρεβενά (δ. Γρεβενών) Ν. ΓρεβενώνΔΕ* Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικών Γραμματέων)

8 μήνες1
518Κατάστημα Πωλήσεων ΒέροιαςΒέροια (δ. Βέροιας) Ν. ΗμαθίαςΔΕ* Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικών Γραμματέων)

8 μήνες1
519Κατάστημα Πωλήσεων ΈδεσσαςΈδεσσα (δ. Έδεσσας) Ν. ΠέλλαςΠΕ* Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικού- Οικονομικού)

8 μήνες1
520Κατάστημα Πωλήσεων ΈδεσσαςΈδεσσα (δ. Έδεσσας) Ν. ΠέλλαςΔΕ* Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικών Γραμματέων)

8 μήνες1
521Κατάστημα Πωλήσεων ΓιαννιτσώνΓιαννιτσά (δ. Πέλλας) Ν. ΠέλλαςΠΕ* Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικού- Οικονομικού)

8 μήνες1
522Κατάστημα Πωλήσεων ΓιαννιτσώνΓιαννιτσά (δ. Πέλλας) Ν. ΠέλλαςΔΕ* Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικών Γραμματέων)

8 μήνες1

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσηςΥπηρεσίαΈδρα ΥπηρεσίαςΕιδικότηταΔιάρκεια σύμβασηςΑριθμός ατόμων
523Κατάστημα Πωλήσεων Νέων ΜουδανιώνΝ. Μουδανιά

(δ. Νέας Προποντίδας)

Ν. Χαλκιδικής

ΠΕ* Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικού- Οικονομικού)

8 μήνες1
524Κατάστημα Πωλήσεων Νέων ΜουδανιώνΝ. Μουδανιά

(δ. Νέας Προποντίδας)

Ν. Χαλκιδικής

ΔΕ* Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικών Γραμματέων)

8 μήνες1
525Κατάστημα Πωλήσεων ΙωαννίνωνΙωάννινα (δ. Ιωαννιτών) Ν. ΙωαννίνωνΔΕ* Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικών Γραμματέων)

8 μήνες1
526Κατάστημα Πωλήσεων ΚέρκυραςΚέρκυρα

(δ. Κεντρικής Κέρκυρας)

Ν. Κέρκυρας

ΔΕ* Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικών Γραμματέων)

8 μήνες2
527Κατάστημα Πωλήσεων ΛαμίαςΛαμία

(δ. Λαμιέων)

Ν. Φθιώτιδας

ΔΕ* Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικών Γραμματέων)

8 μήνες2
528Κατάστημα Πωλήσεων ΤρικάλωνΤρίκαλα (δ. Τρικκαίων) Ν. ΤρικάλωνΔΕ* Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικών Γραμματέων)

8 μήνες1
529Κατάστημα Πωλήσεων ΒόλουΒόλος

(δ. Βόλου)

Ν. Μαγνησίας

ΠΕ* Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικού- Οικονομικού)

8 μήνες1
530Κατάστημα Πωλήσεων ΑιγίουΑίγιο

(δ. Αιγιαλείας) Ν. Αχαΐας

ΔΕ* Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικών Γραμματέων)

8 μήνες1
531Κατάστημα Πωλήσεων ΖακύνθουΖάκυνθος (δ. Ζακύνθου) Ν. ΖακύνθουΔΕ* Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικών Γραμματέων)

8 μήνες1
532Κατάστημα Πωλήσεων ΑγρινίουΑγρίνιο (δ. Αγρινίου)

Ν.

Αιτωλοακαρνανίας

ΠΕ* Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικού- Οικονομικού)

8 μήνες1
533Κατάστημα Πωλήσεων ΑγρινίουΑγρίνιο (δ. Αγρινίου)

Ν.

Αιτωλοακαρνανίας

ΔΕ* Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικών Γραμματέων)

8 μήνες1
534Κατάστημα Πωλήσεων ΛειβαδιάςΛειβαδιά (δ. Λεβαδέων) Ν. ΒοιωτίαςΠΕ* Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικού- Οικονομικού)

8 μήνες1

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσηςΥπηρεσίαΈδρα ΥπηρεσίαςΕιδικότηταΔιάρκεια σύμβασηςΑριθμός ατόμων
535Κατάστημα Πωλήσεων ΆμφισσαςΆμφισσα (δ. Δελφών) Ν. ΦωκίδαςΔΕ* Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικών Γραμματέων)

8 μήνες1
536Κατάστημα Πωλήσεων ΛίμνηςΛίμνη

(δ. Μαντουδίου- Λίμνης-Αγίας Άννας) Ν. Ευβοίας

ΔΕ* Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικών Γραμματέων)

8 μήνες1
537Κατάστημα Πωλήσεων ΣκύρουΣκύρος (δ. Σκύρου) Ν. ΕυβοίαςΔΕ* Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικών Γραμματέων)

8 μήνες1
538Κατάστημα Πωλήσεων ΚεφαλονιάςΑργοστόλι

(δ. Αργοστολίου) Ν. Κεφαλληνιάς

ΔΕ* Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικών Γραμματέων)

8 μήνες2
539Κατάστημα Πωλήσεων ΣπάρτηςΣπάρτη (δ. Σπάρτης) Ν. ΛακωνίαςΠΕ* Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικού- Οικονομικού)

8 μήνες1
540Κατάστημα Πωλήσεων ΜολάωνΜολάοι

(δ. Μονεμβασιάς) Ν. Λακωνίας

ΠΕ* Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικού- Οικονομικού)

8 μήνες1
541Κατάστημα Πωλήσεων ΡεθύμνουΡέθυμνο (δ. Ρεθύμνης) Ν. ΡεθύμνηςΔΕ* Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικών Γραμματέων)

8 μήνες1
542Κατάστημα Πωλήσεων Αγ. ΝικολάουΑγ. Νικόλαος (δ. Αγ. Νικολάου)

Ν. Λασιθίου

ΔΕ* Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικών Γραμματέων)

8 μήνες1
543Κατάστημα Πωλήσεων ΙεράπετραςΙεράπετρα (δ. Ιεράπετρας)

Ν. Λασιθίου

ΠΕ* Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικού- Οικονομικού)

8 μήνες1
544Κατάστημα Πωλήσεων ΜοιρώνΜοίρες  (δ. Φαιστού) Ν. ΗρακλείουΠΕ* Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικού- Οικονομικού)

8 μήνες1
545Κατάστημα Πωλήσεων ΧίουΧίος (δ. Χίου) Ν. ΧίουΔΕ* Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικών Γραμματέων)

8 μήνες1
546Κατάστημα Πωλήσεων ΣάμουΣάμος

(δ. Ανατολικής Σάμου)

Ν. Σάμου

ΠΕ* Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικού- Οικονομικού)

8 μήνες1

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσηςΥπηρεσίαΈδρα ΥπηρεσίαςΕιδικότηταΔιάρκεια σύμβασηςΑριθμός ατόμων
547Κατάστημα Πωλήσεων ΣάμουΣάμος

(δ. Ανατολικής Σάμου)

Ν. Σάμου

ΔΕ* Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικών Γραμματέων)

8 μήνες1
548Κατάστημα Πωλήσεων ΛέσβουΜυτιλήνη (δ. Μυτιλήνης)

Ν. Λέσβου

ΠΕ* Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικού- Οικονομικού )

8 μήνες1
549Κατάστημα Πωλήσεων ΛέσβουΜυτιλήνη (δ. Μυτιλήνης)

Ν. Λέσβου

ΔΕ* Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικών Γραμματέων)

8 μήνες1
550Κατάστημα Πωλήσεων ΡόδουΡόδος (δ. Ρόδου)

Ν. Δωδεκανήσου

ΠΕ* Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικού- Οικονομικού )

8 μήνες1
551Κατάστημα Πωλήσεων ΡόδουΡόδος (δ. Ρόδου)

Ν. Δωδεκανήσου

ΔΕ* Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικών Γραμματέων)

8 μήνες1
552Κατάστημα Πωλήσεων ΚωΚως (δ. Κω)

Ν. Δωδεκανήσου

ΔΕ* Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικών Γραμματέων)

8 μήνες1
553Κατάστημα Πωλήσεων ΜυκόνουΜύκονος (δ. Μυκόνου) Ν. ΚυκλάδωνΔΕ* Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικών Γραμματέων)

8 μήνες1

Προσλήψεις ΔΕΗ: Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ΔΕΗ ΣΟΧ με σήμανση έκδοσης 05.02.2020» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] από 16.06.2020 έως και 25.06.2020.