Προσλήψεις ΑΣΕΠ 2020

Προσλήψεις ΑΣΕΠ 2020: Ο Οκτώβριος μπαίνει.. δυναμικά καθώς ξεκινούν αρκετές προκηρύξεις για εκατοντάδες θέσεις εργασίας. Διαβάστε στο xristika.gr αναλυτικά τις θέσεις και τις καταληκτικές ημερομηνίες.

Προσλήψεις ΑΣΕΠ 2020: 4 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας ανακοινώνει την πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα έως και 31/12/2020.

 • 1 ΠΕ Αρχαιολόγων
 • 3 ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών για ανασκαφικές εργασίες

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 23/9/2020 έως και 29/9/2020

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη

Προσλήψεις ΑΣΕΠ 2020: 7 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Σοφάδων

Ο Δήμος Σοφάδων ανακοινώνει την πρόσληψη 7 ατόμων ΥΕ Σχολικών Καθαριστών μερικής απασχόλησης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 4 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 26/09/2020-30/09/2020

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη

Προσλήψεις ΑΣΕΠ 2020: 4 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας ανακοινώνει την πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα έως 31.12.2020 και με δυνατότητα παράτασης.

 • 1 Αρχαιολόγος ΠΕ
 • 1 ΤΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εξειδίκευση σε κεραμικό και μέταλλο και ελλείψει αυτού ΔΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εξειδίκευση σε κεραμικό και μέταλλο
 • 2 ΔΕ Εξειδικευμένοι Εργατοτεχνίτες σε αρχαιολογικά έργα και ελλείψει αυτών ΥΕ Εξειδικευμένοι Εργάτες σε αρχαιολογικά έργα

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 28.09.2020 έως 02.10.2020.

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη

Προσλήψεις ΑΣΕΠ 2020: 3 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Φορέα Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού Δήμου Τριφυλίας

Ο Φορέας Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού Δήμου Τριφυλίας ανακοινώνει την πρόσληψη 3 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ως ακολούθως:

 • 1 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμος
 • 1 ΔΕ Μάγειρας
 • 1 ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη

Προσλήψεις ΑΣΕΠ 2020: 3 Υδραυλικοί με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Καλύμνου

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Καλύμνου ανακοινώνει την πρόσληψη 3 ατόμων ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 23/09/2020-02/10/2020

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη

Προσλήψεις ΑΣΕΠ 2020: 20 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου ανακοινώνει την πρόσληψη 20 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 23/09/2020-02/10/2020

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη

Προσλήψεις ΑΣΕΠ 2020: 10 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στην Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει την πρόσληψη 10 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 30/06/2021, ως ακολούθως:

 • 5 ΔΕ Οδηγοί (με ψηφιακό ταχογράφο)
 • 5 ΔΕ Συνοδοί

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 23/09/2020-02/10/2020

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη

Προσλήψεις ΑΣΕΠ 2020: 8 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στην Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Η Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης ανακοινώνει την πρόσληψη 8 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 30/06/2021.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 23/09/2020-02/10/2020

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη

Προσλήψεις ΑΣΕΠ 2020: 6 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης ανακοινώνει την πρόσληψη 6 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως ακολούθως:

 • 3 ΠΕ Διοκητικού-Οικονομικού
 • 1 ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή Χημικός Μηχανικός
 • 2 ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 23/09/2020-02/10/2020

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη

Προσλήψεις ΑΣΕΠ 2020: 33 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στην Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη 33 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 30/06/2021, ως ακολούθως:

 • 15 ΔΕ Οδηγοί
 • 18 ΔΕ Συνοδοί

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 24/09/2020-03/10/2020

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη

Προσλήψεις ΑΣΕΠ 2020: 21 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Πατρέων

Ο Δήμος Πατρέων ανακοινώνει την πρόσληψη 21 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 25/09/2020-05/10/2020

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη

Προσλήψεις ΑΣΕΠ 2020: 4 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνη

Το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31/07/2021, ως ακολούθως:

 • 3 ΔΕ Βοηθοί Βρεφοκόμοι
 • 1 ΥΕ Βοηθητικών Εργασιών

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη

Προσλήψεις ΑΣΕΠ 2020: 12 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στην Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας

Η Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας ανακοινώνει την πρόσληψη 12 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 30/06/2021.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 24/09/2020-05/10/2020

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη

Προσλήψεις ΑΣΕΠ 2020: 1209 Τακτικού Προσωπικού σε Φορείς του Υπουργείου Υγείας

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού ανακοινώνει την πρόσληψη 1209 Τακτικού Προσωπικύ σε Φορείς του Υπουργείου Υγείας, ως ακολούθως:

 • 113 άτομα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
 • 483 άτομα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
 • 404 άτομα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • 209 άτομα Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης
Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 23/09/2020-08/10/2020

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη

Προσλήψεις ΑΣΕΠ 2020: 22 άτομα Τακτικού Προσωπικού στο Εθνικό Τυπογραφείο

To Aνώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού ανακοινώνει την πρόσληψη 22 ατόμων Τακτικού Προσωπικού στο Εθνικό Τυπογραφείο, ως ακολούθως:

 • 1 άτομο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
 • 12 άτομα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
 • 9 άτομα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 09/10/2020-26/10/2020

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη