Προσλήψεις

Προσλήψεις: Εγκρίθηκε από το ΣτΕ το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος για την πρόσληψη 480 συνοριοφυλάκων σε κέντρα κράτησης.

Αναλυτικότερα, στο ΣτΕ κατατέθηκε για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία, σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την σύσταση 480 νέων οργανικών, επί θητεία, θέσεων συνοριακών φυλάκων ορισμένου χρόνου.

Η αύξηση των οργανικών θέσεων αποσκοπεί, σύμφωνα με το σχέδιο διατάγματος, στην αποτελεσματική φύλαξη των Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών (ΠΡΟΚΕΚΑ), που λειτουργούν στην Αττική, Κόρινθο, Ξάνθη και Δράμα, όπου κρατούνται παράτυποι μετανάστες.

Σύμφωνα με το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, η πρόσληψη των 480 συνοριακών φυλάκων κρίνεται επιβεβλημένη, γιατί «αφενός μεν θα συμβάλει στην αντιμετώπιση του μεταναστευτικού-προσφυγικού φαινομένου, αφετέρου δε, θα αποτελέσει το πρόκριμα για την επιστροφή ικανού αριθμού» από το ένστολο προσωπικό των κατά τόπους Διευθύνσεων Αστυνομίας και αστυνομικών υπηρεσιών όλης της επικράτειας, που απασχολείται με απόσπαση στα ΠΡΟΚΕΚΑ , «με άμεση απόρροια την παύση δαπανών οδοιπορικών, εκτός έδρας, διαμονής και διατροφής του εν λόγω προσωπικού και τη διάθεσή τους προς εκτέλεση της αποστολής του Σώματος στις περιοχές αρμοδιότητας των υπηρεσιών όπου ανήκουν οργανικά».

Ακόμη αναφέρει, ότι η δαπάνη για την πρόσληψη των 480 νέων συνοριακών φυλάκων ανέρχεται στα 8.536.224 ευρώ και θα καλυφθεί από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, σύμφωνα με το σχέδιο διατάγματος.

Τελικά, το Ε Τμήμα του ΣτΕ, με πρόεδρο τον αντιπρόεδρο Παναγιώτη Ευστρατίου και εισηγήτρια την πάρεδρο Θεώνη Κανελλοπούλου, με την υπ΄ αριθμ. 101/2020 γνωμοδότησή του έκρινε νόμιμο το εν λόγω σχέδιο διατάγματος.

Προσλήψεις: Τα προσόντα που απαιτούνται

Στις προηγούμενες προσλήψεις για τις συγκεκριμένες θέσεις είχαν ζητηθεί τα παρακάτω:

  • δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 28ο έτος της ηλικίας τους,
  • να είναι απόφοιτοι λυκείων όλων των τύπων,
  • να μη φέρουν τατουάζ σε εμφανές σημείο -είτε με τη χειμερινή είτε με τη θερινή στολή- ή το περιεχόμενό του να είναι ουδέτερο και να μην προκαλεί,
  • να είναι ύψους πάνω από 1,70 (άνδρες και γυναίκες), να έχουν τα σωματικά και ψυχικά προσόντα να και μην έχουν καταδικαστεί για κάποιο αδίκημα, ενώ οι άνδρες πρέπει να έχουν υπηρετήσει την στρατιωτική θητεία τους.

Προσλήψεις: Η προκήρυξη για θέσεις στο Λιμενικό

Στην προκήρυξη πρόσληψης με επιλογή, Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (εφεξής Σχολή), με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και Ωριαίας Αντιμισθίας για την εκπαιδευτική περίοδο, από 14 Σεπτεμβρίου 2020 έως 31 Ιουλίου 2021 προχώρησε το Λιμενικό.

Την πρόσληψη με επιλογή, Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (εφεξής Σχολή), με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και Ωριαίας Αντιμισθίας για την εκπαιδευτική περίοδο, από 14 Σεπτεμβρίου 2020 έως 31 Ιουλίου 2021, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω (ε) σχετική.

Τα διδασκόμενα μαθήματα, οι θέσεις των διδασκόντων καθώς οι κατ΄ αντιστοιχία διδακτικές ώρες καθορίζονται, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

α/α ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
01. ΓΕΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ 2 164
02. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 2 164
03. ΔΗΜΟΣΙΟ-ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

ΔΙΚΑΙΟ

2 112
04. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΥ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

2 164
05. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι 2 112
06. ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Ι 2 164
07. ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

2 164
08. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ

2 112
09. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

2 112
10. ΑΓΓΛΙΚΑ Ι 2 112
11. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 2 112
12. ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ-ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ι 1 164
13. ΟΠΛΟΤΕΧΝΙΚΗ-ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ Ι 1 164
14. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ 2 164
15. ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ 2 112
16. ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ –

ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΗ

2 164
17. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ

ΟΜΑΔΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

2 112
18. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2 112
19. ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΙΙ 2 164
20. ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

2 112
21. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

2 112
22. ΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 2 164
23. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

2 164
24. ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ 2 112
25. ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ – ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ IΙ 1 164
26. ΟΠΛΟΤΕΧΝΙΚΗ – ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ IΙ 1 164

 

Β΄ ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΜΕΝΙΣΤΕΣ

01. ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ 2 82
02. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ 2 108
03. ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ

ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΡΑΝΤΑΡ

2 134
04. ΝΑΥΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

ΣΤΗ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ

2 134
05. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ 2 160
06. ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ

2 134
07. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

2 134
08. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΚΙΝΔΥΝΟΥ

2 134
09. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΣΤΗ

ΘΑΛΑΣΣΑ (Δ.Κ.Α.Σ.)

2 160
10. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ – ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

2 82

 

Β΄ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΙ

01. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2 56
02. ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ

ΔΙΚΤΥΑ ΠΛΟΙΟΥ

2 82
03. ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 2 82
04. ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ 2 82
05. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ 2 82
06. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

2 108
07. ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 2 82
08. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ

ΛIΠΑΝΤΙΚΩΝ

2 56

 

Β΄ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ/ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ

01. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ / ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

1 41
02. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 1 41
03. ΝΑΥΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΣΤΗ

ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑ

1 41
04. ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ 1 41
05. ΘΕΩΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

1 41
06. ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ

ΠΛΟΙΟΥ

1 41
07. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ H/Y 1 41
08. ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ 1 28

 

Β΄ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ

01. ΝΑΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 3 162
02. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ I 3 162
03. ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ 3 123
04. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ IΙ 3 162
05. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

3 84
06. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 3 123
07. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

3 123

 

Β΄ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΜΕΝΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ

01. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ 2 112

 

Β΄ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

01. ΑΓΓΛΙΚΑ (ΟΡΟΛΟΓΙΑ) Ι 2 140
02. ΑΓΓΛΙΚΑ (ΟΡΟΛΟΓΙΑ) ΙΙ 2 140
03. ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ – ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΙΙ 2 205
04. ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ – ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ IV 2 205
05. ΟΠΛΟΤΕΧΝΙΚΗ-ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ ΙΙΙ 2 205
07. ΟΠΛΟΤΕΧΝΙΚΗ – ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ ΙV 2 205

 

Λιμενικό: Σχετικά με τις αθλητικές ομάδες

α/α ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
01. ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΑΝΔΡΩΝ 1 156
02. ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1 156
03. ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΑΝΔΡΩΝ 1 156
04. ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1 156
05. ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΑΝΔΡΩΝ 1 104
06. ΣΤΙΒΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 1 156
07. ΣΤΙΒΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1 156