Προσλήψεις ΑΣΕΠ 2024: Χωρίς πτυχίο μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι σε Υπουργεία – ΕΔΩ οι αιτήσεις

Προσλήψεις ΑΣΕΠ 2024: Την ευκαιρία για μόνιμες προσλήψεις στο Δημόσιο έχουν χιλιάδες δικαιούχοι.

Μέχρι και την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου στις 14:00, τρέχουν οι αιτήσεις για 160 μόνιμες προσλήψεις Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στα Σωφρονιστικά Καταστήματα (Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη) και στις Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες (Υπουργείο Δικαιοσύνης).

Στην προκήρυξη συμμετέχουν όλοι οι υποψήφιοι και οι ΠΕ, ΤΕ ( ακόμα και αυτοί οι οποίοι δεν είναι επιτυχόντες του μεγάλου γραπτού διαγωνισμού).

Μεταξύ των ειδικοτήτων αρκετές είναι οι θέσεις εργασίας για υπάλληλους γραφείου, οι προσλήψεις των οποίων θα γίνουν χωρίς απολυτήριο Λυκείου και χωρίς πτυχίο Αγγλικών.

Διατίθεται ποσοστό θέσεων για άμεσα ΑμεΑ (ποσοστό αναπηρίας πάνω από 50%) αλλά και έμμεσους ΑμεΑ (ποσοστό αναπηρίας 67% στενού συγγενικού προσώπου), ενώ στην προκήρυξη προηγούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι έχουν εντοπιότητα.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου ( www.asep.gr > Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Αίτηση) ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα Β΄).

Σημαντική επισήμανση για την πληρωμή Κωδικού Παραβόλου: Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης στο Α.Σ.Ε.Π. ολοκληρώνεται όταν οι υποψήφιοι επιλέξουν «Οριστικοποίηση» και μόνο όταν ο εικοσαψήφιος (20ψήφιος) κωδικός του παραβόλου βρίσκεται σε κατάσταση «ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ», προκειμένου αυτό να δεσμευτεί από το ΑΣΕΠ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄- ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ).

Eφιστάται η προσοχή των υποψηφίων στην πληρωμή του ίδιου κωδικού παραβόλου με αυτόν που αναγράφουν στην ηλεκτρονική τους αίτηση και μέχρι την υποβολή αυτής. Περισσότερες πληροφορίες προκειμένου ο κωδικός παραβόλου να εμφανίζεται άμεσα σε κατάσταση «ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ» και να μπορούν οι υποψήφιοι να προβούν σε «οριστικοποίηση» της αίτησης παρέχονται στο site της ΓΓΠΣΔΔ .

Επιπρόσθετα, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία, αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους, θα υποβληθούν ηλεκτρονικά, πριν την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων, μετά από σχετική Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ (Βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ της Προκήρυξης και Πάγια Μέρη Προκηρύξεων).

Για την ομαλή λειτουργία του συστήματος υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, συνιστάται στους υποψήφιους να μην αναμένουν την τελευταία ημέρα για να υποβάλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση καθώς τυχόν υπερφόρτωση του διαδικτύου ή σφάλμα στη σύνδεση με αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυσκολία ή αδυναμία υποβολής αυτής.

Επιπλέον, προς διευκόλυνση των υποψηφίων, παρουσιάζεται σε Γράφημα ο αριθμός των επισκέψεων ανά ώρα της ημέρας στον Κόμβο του ΑΣΕΠ (ενδεικτικά παρατίθεται η κίνηση για τον μήνα Δεκέμβριο 2023 και 2022). Το ΑΣΕΠ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν αδυναμία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης που οφείλεται στους προαναφερόμενους παράγοντες.

Για τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων & Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΑΣΕΠ ακολουθώντας τον σύνδεσμο: https://www.asep.gr/helpdesk > Δημιουργία Ερωτήματος > Τεχνικές ερωτήσεις ή τηλεφωνικά (2131319100 – Επιλογή 4): τις εργάσιμες ημέρες κατά τις ώρες 08:00 μέχρι 20:00 και τις αργίες κατά τις ώρες 10:00 μέχρι 16:00.

Για γενικές διευκρινίσεις σχετικά με την Προκήρυξη και τη συμμετοχή σε αυτή οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ ακολουθώντας τον σύνδεσμο: https://www.asep.gr/helpdesk > Δημιουργία Ερωτήματος > Γενικές διευκρινίσεις ή τηλεφωνικά (2131319100, Επιλογή 2), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 μέχρι 14:00.

Σε κάθε περίπτωση, κρίνεται απαραίτητο οι υποψήφιοι να συμβουλεύονται τις Συχνές Ερωτήσεις και τα Εγχειρίδια Χρήσης (Βοήθεια → Συχνές Ερωτήσεις ή Εγχειρίδια Χρήσης) πριν την επικοινωνία τους με το ΑΣΕΠ.

Οι περιοχές στις οποίες θα γίνουν οι προσλήψεις είναι:

Ιωάννινα
Γρεβενά
Σέρρες
Ροδόπη
Λέσβος
Χίος
Φωκίδα
Κως
Κέρκυρα
Σύρος
H λίστα με τις περιοχές ανά ειδικότητα καθώς και την εντοπιότητα:

ΠΕ Βιολόγοι: Αχαΐα
ΠΕ Βιοχημικοί: Αθήνα
ΠΕ Εγκληματολογίας: Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Φθιώτιδα, Αχαΐα, Πειραιάς
ΠΕ Ιατροί: Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Λάρισα, Ροδόπη, Τρίκαλα, Μαγνησία, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Αχαΐα, Αθήνα, Πειραιάς, Εύβοια, Κέρκυρα, Ηράκλειο
ΠΕ Ψυχίατροι: Πειραιάς
ΠΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί: Θεσσαλονίκη, Φωκίδα, Βοιωτία, Χανιά
ΠΕ Κοινωνιολόγοι: Σέρρες, Χανιά
ΠΕ Σωφρονιστικής Διοίκησης: Πειραιάς
ΠΕ Χημικοί: Θεσσαλονίκη, Αχαΐα, Αθήνα, Ηράκλειο
ΠΕ Ψυχολόγοι: Γρεβενά, Πειραιάς
ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων: Θεσσαλονίκη, Αχαΐα, Αθήνα, Ηράκλειο
ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού: Ιωάννινα, Μαγνησία, Ηράκλειο, Χανιά
ΤΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί: Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Σέρρες, Ροδόπη, Γρεβενά, Λάρισα, Τρίκαλα, Φωκίδα, Πειραιάς, Κέρκυρα, Λασίθι, Κως, Χίος
ΤΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί: Μαγνησία, Πειραιάς
ΤΕ Ηλεκτρονικοί: Πειραιάς
ΤΕ Νοσηλευτές: Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Αργολίδα, Αρκαδία, Φωκίδα, Αχαΐα, Βοιωτία, Κόρινθος, Αθήνα, Πειραιάς, Κέρκυρα, Ηράκλειο, Χανιά, Χίος, Κως
ΤΕ Παιδαγωγοί Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας: Βοιωτία
ΤΕ Πληροφορικής: Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Γρεβενά, Λάρισα, Τρίκαλα, Φωκίδα, Φθιώτιδα, Αχαΐα, Πειραιάς, Χανιά
ΔΕ Αρτεργάτες: Πειραιάς
ΔΕ Βοηθοί Νοσηλευτών: Λάρισα, Βοιωτία, Πειραιάς, Λέσβος
ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού: Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Ροδόπη, Ιωάννινα, Λάρισα, Τρίκαλα, Γρεβενά, Μαγνησία, Αργολίδα, Αρκαδία, Φωκίδα, Φθιώτιδα, Αχαΐα, Βοιωτία, Αθήνα, Πειραιάς, Εύβοια, Κέρκυρα, Ηράκλειο, Χανιά
ΥΕ Νεκροτόμοι: Σύρος

Προσλήψεις ΑΣΕΠ 2024: Έρχονται αλλαγές

«Αθόρυβες» αλλαγές πραγματοποιεί στο ΑΣΕΠ το υπουργείο Εσωτερικών, μέσω του νομοσχεδίου για την επιστολική ψήφο που κατατέθηκε στη Βουλή.

Ειδικότερα, στο δεύτερο μέρος του νομοσχεδίου «Άλλες επείγουσες διατάξεις», υπάρχουν ορισμένα άρθρα που αφορούν τις προκηρύξεις του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού.

Από τις «επείγουσες διατάξεις» εντύπωση προκαλεί το άρθρο 43 του νομοσχεδίου, με το οποίο φαίνεται πως μπαίνει «κόφτης» στον αριθμό των θέσεων που μπορούν να επιλέξουν οι υποψήφιοι που έχουν πετύχει στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ.

Πιο συγκεκριμένα, το άρθρο 43 αναφέρει πως με την κάθε την προκήρυξη, «δύναται να περιορίζεται ο μέγιστος αριθμός των προτιμήσεων που μπορούν να δηλώσουν οι υποψήφιοι. Ο αριθμός αυτός δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 50 ανά κατηγορία εκπαίδευσης και κλαδο/ειδικότητα».

Το άρθρο 43 δίνει ουσιαστικά τη δυνατότητα στο ΑΣΕΠ να βάζει «πλαφόν» στις θέσεις που θα μπορούν να δηλώσουν οι επιτυχόντες υποψήφιοι του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού.

Προσοχή! Η ρύθμιση δεν κάνει υποχρεωτικό τον κόφτη, αλλά δίνει τη δυνατότητα στο ΑΣΕΠ να τον χρησιμοποιεί όπου θεωρεί ότι είναι αναγκαίος.

Στην περίπτωση που χρησιμοποιηθεί, το ΑΣΕΠ θα πρέπει να δώσει την επιλογή στους υποψηφίους να μπορούν να δηλώσουν τουλάχιστον 50 θέσεις της κλάδο / ειδικότητας τους (εφόσον υπάρχουν τόσες θέσεις στην προκήρυξη).

Ερωτηματικά ωστόσο προκαλεί γιατί κρίθηκε αναγκαία μία τέτοια ρύθμιση, η οποία μάλιστα περνάει «αθόρυβα» από το υπουργείο Εσωτερικών. Ερώτημα παραμένει επίσης το αν η ρύθμιση αυτή ζητήθηκε από το ίδιο το ΑΣΕΠ ή αποτελεί πρωτοβουλία του υπουργείου.

Είναι εξάλλου η πρώτη φορά, από την ίδρυση του, που το ΑΣΕΠ θα μπορεί να «κόβει» τις διαθέσιμες επιλογές των υποψηφίων.

Μία πιθανή εξήγηση για την «επείγουσα» αυτή διάταξη είναι ίσως τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ κάθε φορά που καλείται να διαχειριστεί έναν μεγάλο όγκο αιτήσεων.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα με την προκήρυξη 3ΓΒ/2023, όπου οι 12.691 επιτυχόντες του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού αντιμετώπισαν σοβαρά προβλήματα, προκειμένου να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση για τις 4.276 θέσεις που προβλέπει η προκήρυξη.

Για να λύσει το πρόβλημα το ΑΣΕΠ έφτασε στο σημείο να ζητήσει από τους υποψηφίους να ανεβάσουν, προαιρετικά, σε pdf τις επιλογές τους.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι και ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ, Θάνος Παπαϊωάννου, έχει επικαλεστεί σε αρκετές συνεντεύξεις του ότι ο λόγος που καθυστερεί αρκετές φορές το ΑΣΕΠ να εκδώσει αποτελέσματα, είναι ο μεγάλος όγκος υποψηφίων που δηλώνει αίτηση στις προκηρύξεις.

Ο κ. Παπαϊωάννου αν και εστίαζε το «πρόβλημα» στους επιτυχόντες των διαγωνισμών που τελικά δεν αποδέχονται τον διορισμό, ζητούσε στην ουσία να μπει «κόφτης» στον αριθμό των υποψηφίων.

Είναι λοιπόν τελικά αναγκαία η ρύθμιση για το «κόψιμο» στις επιλογές των υποψηφίων που πασχίζουν για να μπορέσουν να διοριστούν σε μία θέση στο Δημόσιο ή απλώς καλύπτει τις αδυναμίες της Ανεξάρτητης Αρχής; Το σίγουρο είναι πως η εν λόγω ρύθμιση αναμένεται να φέρει αντιδράσεις στους υποψηφίους που ξοδεύουν χρόνο αλλά και χρήμα, προκειμένου να συμμετάσχουν στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.

Αναλυτικά, το άρθρο 43 αναφέρει:

Περιεχόμενο της προκήρυξης για τη διεξαγωγή πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 16 ν. 4765/2021

Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4765/2021 (Α΄ 6), περί προκήρυξης πλήρωσης θέσεων, μετά την περ. ιθ΄, προστίθεται εδάφιο ως εξής : «Με την προκήρυξη δύναται να περιορίζεται ο μέγιστος αριθμός των προτιμήσεων που μπορούν να δηλώσουν οι υποψήφιοι. Ο αριθμός αυτός δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 50 ανά κατηγορία εκπαίδευσης και κλαδο/ειδικότητα.».