Προσλήψεις 2022: 1.639 θέσεις ΕΠΟΠ – Αιτήσεις για Στρατό, Ναυτικό, Αεροπορία

Προσλήψεις 2022: Μέχρι πότε μπορείτε να κάνετε αίτηση για θέσεις ΕΠΟΠ. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο και να μην έχουν υπερβεί το 28ο έτος της ηλικίας τους κατά το έτος κατάταξής τους στις Ένοπλες Δυνάμεις. Όλες οι λεπτομέρειες στο xristika.gr.

Μέχρι το Πάσχα έχουν περιθώριο οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη 1.639 Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.) στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Συγκεκριμένα, ως καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων από τον Ελληνικό Στρατό έχει οριστεί η Τρίτη, 26 Απριλίου 2022 και ώρα 23:59.

Οι 1.639 προσλήψεις κατανέμονται, μέσω τεσσάρων προκηρύξεων στον Στρατό Ξηράς, στην Πολεμική Αεροπορία, στο Πολεμικό Ναυτικό καθώς και στο Κοινό Νομικό Σώμα των Ενόπλων Δυνάμεων.

Αναλυτικά η κατανομή των θέσεων έχει ως εξής:

  • 1.030 θέσεις στον Στρατό Ξηράς
  • 281 θέσεις στην Πολεμική Αεροπορία
  • 308 θέσεις στο Πολεμικό Ναυτικό
  • 20 θέσεις στο Κοινό Νομικό Σώμα των Ενόπλων Δυνάμεων

Για να συμμετάσχουν στις παραπάνω προκηρύξεις, οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο και να μην έχουν υπερβεί το 28ο έτος της ηλικίας τους κατά το έτος κατάταξής τους στις Ένοπλες Δυνάμεις. (Γεννηθέντες από 1-1-1995 έως 31-12-2003) και να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,60μ. οι άνδρες και 1,55μ. οι γυναίκες.

Οι υποψήφιοι θα επιλεγούν στην ειδικότητα που έχουν δηλώσει εφόσον, έχουν τα απαιτούμενα προσόντα που αναγράφονται στην προκήρυξη, τη σωματική ικανότητα που καθορίζεται γι’ αυτήν την ειδικότητα, συγκεντρώσουν τα απαραίτητα μόρια και επιτύχουν στις προβλεπόμενες υγειονομικές – ψυχοτεχνικές εξετάσεις και αθλητικές δοκιμασίες.

Προσλήψεις 2022: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά, έως την Τρίτη, 26 Απριλίου 2022 και ώρα 23:59, μέσω σχετικής μηχανογραφικής εφαρμογής στις ιστοσελίδες των ενόπλων δυνάμεων, την προβλεπόμενη αίτηση – υπεύθυνη δήλωση η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται και από τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά που ζητούνται στην εκάστοτε προκήρυξη.

Οι υποψήφιοι ταυτοποιούνται στην ανωτέρω εφαρμογή, η οποία περιλαμβάνει οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης και υποβολής των δικαιολογητικών, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet.

Η διαχείριση της αίτησής τους (επεξεργασία, προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση δικαιολογητικών, οριστικοποίηση) υλοποιείται πλήρως ηλεκτρονικά.

Μετά την οριστικοποίηση και έως την ανάρτηση των Πινάκων των υποψηφίων με ελλιπή δικαιολογητικά, δε θα είναι δυνατή καμία διόρθωση ή συμπλήρωση της αίτησης και των υποβληθέντων δικαιολογητικών, ούτε και η υποβολή νέας αίτησης.

Προσλήψεις 2022: Μοριοδότηση με πιστοποίηση της Αγγλικής Γλώσσας

Στις προκηρύξεις των ΕΠΟΠ μοριοδοτείται και η γνώση ξένης γλώσσας ως εξής:

  • Επίπεδο καλής γνώσης / Β2 – 50 Μόρια
  • Επίπεδο πολύ καλής γνώσης / Γ1 – 100 Μόρια
  • Επίπεδο Άριστης γνώσης / Γ1 – 150 Μόρια

Να σημειωθεί ότι μοριοδοτείται η γνώση μόνο μίας ξένης γλώσσας – και αυτή, στο υψηλότερο επίπεδο.

Προσλήψεις 2022: Εκατοντάδες μόνιμες θέσεις στο Δημόσιο – Οι 4 νέες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ

Τέσσερις προκηρύξεις πρόσληψης μόνιμου προσωπικού σε υπουργεία και φορείς του δημοσίου θα δημοσιεύσει το ΑΣΕΠ μέχρι το Πάσχα. Τα κριτήρια και τα δικαιολογητικά. Όλες οι λεπτομέρειες στο xristika.gr.

Πρόκειται για διαγωνισμούς όλων των εκπαιδευτικών κατηγοριών και ειδικοτήτων στους εξής φορείς:

285 θέσεις για την Προκήρυξη 3Κ/2022:

για την πλήρωση 185 θέσεων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ κατηγορίας στο Υπουργείο Παιδείας,

5 θέσεων ΠΕ, ΤΕ κατηγορίας στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης ,

5 θέσεων ΠΕ, ΔΕ κατηγορίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης,

12 θέσεων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ κατηγορίας στο ΑΠΘ,

των ΠΔΕ Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης για την πλήρωση 19 θέσεων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ, της ΑΣΚΤ για την πλήρωση 2 θέσεων ΠΕ κατηγορίας,

του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την πλήρωση 5 θέσεων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ κατηγορίας, των Γενικών Αρχείων του Κράτους για την πλήρωση 14 θέσεων ΠΕ και ΤΕ κατηγορίας,

του Πολυτεχνείου Κρήτης για την πλήρωση 2 θέσεων ΠΕ, ΥΕ κατηγορίας,

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για την πλήρωση 5 θέσεων ΠΕ, ΤΕ κατηγορίας,

του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για την πλήρωση 4 θέσεων ΠΕ, ΔΕ κατηγορίας,

του Γεωπονικού Πανεπιστημίου για την πλήρωση 7 θέσεων ΠΕ,ΔΕ κατηγορίας,

του ΕΜΠ για την πλήρωση 5 θέσεων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ κατηγορίας,

του Χαροκόπειου Παν/μίου για την πλήρωση 2 θέσεων ΠΕ και ΤΕ κατηγορίας,

του ΔΠΘ για την πλήρωση 5 θέσεων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ κατηγορίας και της Ιεράς Μητρόπολης Σάμου, Ικαρίας και Κορσέων για την πλήρωση 1 θέσεως ΔΕ κατηγορίας,

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την πλήρωση 3 θέσεων ΤΕ κατηγορίας και του Παντείου για την πλήρωση 4 θέσεων ΠΕ, ΤΕ, κατηγορίας.

115 θέσεις ΠΕ, ΤΕ κατηγορίας για την Προκήρυξη 4Κ/2022 της ΕΛΣΤΑΤ

122 θέσεις ΠΕ και ΤΕ κατηγορίας για την προκήρυξη 5Κ/2022 του Υπουργείου Πολιτισμού και αθλητισμού

9 θέσεις επιστημονικού προσωπικού για την Προκήρυξη 1Ε/2022:

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την πλήρωση 2 ΕΕΠ,

του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την πλήρωση 2 θέσεων Ελεγκτή Ιατρού, του ΔΟΑΤΑΠ για την πλήρωση 2 θέσεων ΕΕΠ,

του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής για την πλήρωση 1 θέσεως Ελεγκτή Ιατρού,

του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την πλήρωση 1 θέσης ΕΕΠ και του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την πλήρωση 1 θέσης Ελεγκτή Ιατρού.

Στο μεταξύ αιτήσεις δέχονται ήδη δύο μεγάλοι διαγωνισμοί της Ανεξάρτητης Αρχής που αφορούν:

  • την πλήρωση 822 θέσεων ΠΕ ,ΤΕ, ΔΕ (1Γ/2022) στην ΑΑΔΕ – Προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων από 16-03-2022 έως 04-04-2022.
  • την πλήρωση 470 θέσεων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ (2Κ/2022) στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου – Προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων από 10-03-2022 έως 28-03-2022.