Πρόωρη σύνταξη: Πώς θα βγείτε σε πλήρη από τα 57,5 έτη

Πρόωρη σύνταξη: Σύνταξη με τα νέα όρια ηλικίας, αφού κλείσουν τα 57,5 έτη, μπορούν να κλειδώσουν 1,5 εκατομμύριο μισθωτοί Δημοσίου, ΔΕΚΟ, τραπεζών και ιδιωτικού τομέα, αρκεί να έχουν ένσημα πριν από το 1993.

Κριτήριο για να αποφύγουν τα 62, ή ακόμη χειρότερα τα 67 για πλήρη σύνταξη, είναι να έχουν όσο περισσότερα χρόνια ασφάλισης, είτε πραγματικά είτε με εξαγορές έως το τέλος του 2012.

Για το Δημόσιο μετράνε 25 έτη ως το 2012 προκειμένου οι ασφαλισμένοι να κλειδώσουν την έξοδο πριν από τα 62.

Για το ΙΚΑ, ανάλογα με την κατηγορία, χρειάζονται 18,3 χρόνια ως το 2012 για μητέρες που είχαν και ανήλικο τέκνο, αλλά υπάρχουν παράθυρα και με 35ετία ή 33,3 έτη. Για όσους έχουν τα 35 έτη με 22,5 στα βαρέα ως το 2014 η έξοδος για πλήρη σύνταξη είναι από 55 ως 61,5 ετών.

Στα Ταμεία ΔΕΚΟ και τραπεζών, οι μητέρες θα πρέπει να έχουν 25ετία και ανήλικο ως το 2012, ενώ αν έχουν μόνο ανήλικο παιδί και όχι 25ετία, τότε μπορούν να κατοχυρώσουν την έξοδο και με προϋποθέσεις μητέρων ΙΚΑ, αρκεί να έχουν 18,3 αντί 25 έτη.

Πρόωρη σύνταξη: Τι ισχύει για το Δημόσιο

Κλειδί για την έξοδο είναι τα 25 έτη ως το 2012. Σε αυτά συνυπολογίζονται και πλασματικοί χρόνοι.

Για το 2010 μπορούν να εξαγοραστούν μόνον όσα χρειάζονται για να έχουν την 25ετία, και όχι παραπάνω, ενώ για το 2011 και το 2012 οι υπάλληλοι έχουν δικαίωμα να προσθέσουν πλασματικό χρόνο και πέραν της 25ετίας, ώστε να έχουν πιο γρήγορα την 35ετία ή την 37ετία.

Έξοδος από 57,8 ετών με 37ετία και από 59 ετών με 35ετία

Οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης με 35ετία, 36 και 37 έτη από το Δημόσιο κλειδώνουν για τους ασφαλισμένους όταν θα συμπληρώσουν την 25ετία.

 1. Όσοι προσλήφθηκαν στο Δημόσιο μετά την 1η/1/1983 με διαδοχική πριν από το 1983 στο ΙΚΑ και συμπληρώνουν 37ετία από 19/8/2015 και μετά αποχωρούν με το όριο ηλικίας που ισχύει για το 55ο έτος.
 • Παράδειγμα: Υπάλληλος που είχε ΙΚΑ πριν από το 1983 και Δημόσιο μετά το 1983 συμπληρώνει τα 37 χρόνια το 2017 και θα πάρει σύνταξη μόλις πιάσει το όριο ηλικίας που ισχύει για το 55ο έτος και είναι 57,8 ετών. Αν έχει 35 έτη το 2016, μπορεί να αναγνωρίσει άλλα 2 από στρατό ώστε να έχει τα 37 το 2016 και να βγει σε ηλικία 56,9 ετών!
 1. Για όσους προσλήφθηκαν από 1ης/1/1983 έως 31/12/1992 η έξοδος στη σύνταξη με 35ετία προϋποθέτει να έχουν τα 25 έτη ως το 2010 και συνολικά τα 35 έτη στην ηλικία των 58 ετών. Με αυτές τις δύο προϋποθέσεις (35 και 58) παίρνουν και το νέο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης που ισχύει από 19/8/2015 και μετά.
 • Παράδειγμα: Υπάλληλος που έχει τα 35 το 2016 (33 + 2 στρατού) παίρνει σύνταξη στα 59 αν έχει κλείσει το 2016 το 58ο έτος. Αν κλείνει τα 58 το 2018, θα βγει στα 60. Εχει δικαίωμα να αναγνωρίσει μόνον στρατιωτική θητεία για να συμπληρώσει την 35ετία νωρίτερα, αν έχει ήδη κλείσει και το 58ο έτος.
 1. Για τους ασφαλισμένους στο Δημόσιο που προσλήφθηκαν από 1ης/1/1983 έως 31/12/1992 αλλά συμπληρώνουν τα 25 έτη το 2011, η έξοδος στη σύνταξη προϋποθέτει να έχουν 35+1 έτος, δηλαδή 36 στο σύνολο, και την ηλικία των 58 ετών, ώστε να ακολουθήσουν και το νέο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης που ισχύει από 19/8/2015 και μετά.
 • Παράδειγμα: Υπάλληλος που προσλήφθηκε το 1986 και έχει 25 έτη το 2011 θα βγει στη σύνταξη όταν θα συμπληρώσει τα 36 έτη και το όριο ηλικίας που θα ισχύει αφού κλείσει τα 58. Προβλέπεται εξαγορά ως 4 ετών και 1 ως 5 έτη επιπλέον ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Αν κλείνει τα 58 το 2019 και μπορεί να συμπληρώσει τα 36 με αναγνωρίσεις, θα πάρει σύνταξη σε ηλικία 60,5 ετών.
 1. Οσοι προσλήφθηκαν από 1ης/1/1983 έως 31/12/1992, αλλά συμπληρώνουν τα 25 έτη το 2012, θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης πριν από τα 67, εφόσον έχουν 35+2 επιπλέον έτη, δηλαδή 37 στο σύνολο, και την ηλικία των 59 ετών ώστε να ακολουθήσουν και το νέο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης που ισχύει από 19/8/2015 και μετά.
 • Παράδειγμα: Υπάλληλος που προσλήφθηκε το 1987 και έχει τα 25 έτη το 2012 θα βγει στη σύνταξη όταν θα συμπληρώσει τα 37 έτη και το όριο ηλικίας που θα ισχύει αφού κλείσει τα 59. Επειδή κανείς δεν θα έχει 37 έτη πριν από το 2022, τα όρια ηλικίας για αυτή την κατηγορία «πηγαίνουν αυτόματα» στα 62 με 40 έτη. Προβλέπεται όμως εξαγορά ως και 10 πλασματικών ετών (5 έτη σπουδών, στρατού και 1 ως 5 επιπλέον έτη λόγω τέκνων). Υπάλληλος που γίνεται 59 το 2021 και έχει 32 έτη μπορεί να συμπληρώσει τα 37 εξαγοράζοντας 5 έτη. Αν το 2019 είναι και 59 ετών, θα συνταξιοδοτηθεί στα 60,11 ετών.

Γονείς με ανήλικο τέκνο

 1. Οι γυναίκες που είχαν ανήλικο και 25ετία ως το 2010 κατοχυρώνουν το 50ό έτος. Αν είχαν τα 50 πριν από τις 19/8/2015, αποχωρούν οποτεδήποτε. Αν τα 50 συμπληρώνονται μετά τις 19/8/2015, η σύνταξη καταβάλλεται με όριο ηλικίας που αρχίζει από τα 55 και ανεβαίνει στα 56,9, στα 58,5 ανάλογα κάθε φορά με το πότε συμπληρώνονται τα 50. Οσες έκλεισαν τα 50 το 2016 παίρνουν πλήρη στα 56,9, ενώ όσες κλείνουν τα 50 από το 2017 ως το 2020 παίρνουν σύνταξη με τα νέα όρια σε ηλικίες από 58,5 ως 63,7 ετών.
 2. Το ίδιο όριο συνταξιοδότησης (από 55 ετών) ισχύει και για τους δύο γονείς που συμπλήρωσαν 25ετία το 2011 με ανήλικο τέκνο, οποτεδήποτε, με τη διαφορά ότι, αντί για τα 50, κατοχυρώνουν τα 52 ως την ηλικία που θα καθορίσει και το νέο όριο συνταξιοδότησης. Οσοι έκλεισαν τα 52 μετά τις 19/8/2015 παίρνουν σύνταξη στα 55. Οσοι έκλεισαν τα 52 το 2016 (με 25ετία το 2011 και ανήλικο οποτεδήποτε) παίρνουν πλήρη στα 56,9, ενώ όσοι κλείνουν τα 52 το 2018 βγαίνουν στα 60,2 με πλήρη σύνταξη. Για την 25ετία αναγνωρίζονται 4 έτη και χρόνος παιδιών, αλλά χρειάζονται 15 τουλάχιστον στο Δημόσιο.
 3. Γονείς που συμπλήρωσαν την 25ετία το 2012 με ανήλικο θα πρέπει να έχουν κλείσει το 55ο έτος για να πάρουν σύνταξη. Αν ήταν 55 ετών πριν από τις 19/8/2015, αποχωρούν οποτεδήποτε. Αν έκλεισαν τα 55 μετά τις 19/8/2015, αποχωρούν στα 56,6. Οσοι έκλεισαν τα 55 το 2016 (με 25ετία το 2012 και ανήλικο οποτεδήποτε) παίρνουν πλήρη στα 58. Οσοι έκλεισαν τα 55 το 2017 βγαίνουν στα 58. Για την 25ετία αναγνωρίζονται 5 έτη και χρόνος παιδιών, αλλά χρειάζονται 15 έτη στο Δημόσιο.
 4. Γονείς δημόσιοι υπάλληλοι με τρία παιδιά και πρόσληψη πριν από το 1993 που είχαν 21 έτη ασφάλισης (εντός και εκτός Δημοσίου) το 2011. Το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης καθορίζεται -όπως και στους γονείς με ανήλικο- από το πότε πιάνουν τα 52. Ετσι με ηλικία 52 το 2016 παίρνουν πλήρη στα 56,9, ενώ όσοι κλείνουν τα 52 από το 2017 ως το 2020 παίρνουν σύνταξη σε ηλικίες από 58,5 ως 63,7 ετών.
 5. Γονείς με τρία παιδιά που είχαν 23 έτη ασφάλισης (εντός και εκτός Δημοσίου) το 2012. Το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης καθορίζεται από το πότε πιάνουν τα 55. Με ηλικία 55 το 2016, παίρνουν πλήρη στα 58, ενώ όσοι κλείνουν τα 55 το 2017 -2019 παίρνουν σύνταξη από 59,5 ως 62,5.
 6. Οι τρίτεκνες μητέρες που είχαν 20 έτη ως το 2010 βγαίνουν στη σύνταξη χωρίς όριο ηλικίας. Ειδικά για το Δημόσιο, οι άνδρες τρίτεκνοι που είχαν 25ετία ως το 2010 και συμπλήρωσαν το 55ο έτος (τότε) αποχωρούν κατ’ εξαίρεση με διατάξεις τριτέκνων.