Προκηρύξεις ΑΣΕΠ: Προσλήψεις τώρα σε δήμους και φορείς – Κάντε αίτηση

Προκηρύξεις ΑΣΕΠ 2020: Αρκετές προκηρύξεις του Δημοσίου για προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ στο Δημόσιο. Διαβάστε στο xristika.gr τις θέσεις εργασίας σε δήμους και φορείς.

Προκηρύξεις ΑΣΕΠ 2020: 16 Κτηνίατροι με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στην Περιφέρεια Αττικής

Η Περιφέρεια Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη 16 ΠΕ Κτηνιάτρων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Δείτε εδώ περισσότερα

Προκηρύξεις ΑΣΕΠ 2020: 11 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στη Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων

Η Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων ανακοινώνει την πρόσληψη έντεκα (11) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα όπως ορίζεται στην προκήρυξη και με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

7 άτομα για τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κομοτηνής

4 ΔΕ Τεχνικοί Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης για το Τέμενος Αράπ Τζαμί στην πλατεία Δικαστηρίων Δράμας

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 09-11-2020 έως και 13-11-2020.

Προκηρύξεις ΑΣΕΠ 2020: 8 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Κηφισιάς

Ο Δήμος Κηφισιάς ανακοινώνει την πρόσληψη 8 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 09/11/2020-13/11/2020

Δείτε εδώ περισσότερα

Προκηρύξεις ΑΣΕΠ 2020: 23 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 10/11/2020 έως 16/11/2020.

Προκηρύξεις ΑΣΕΠ 2020: 118 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Πειραιά

Ο Δήμος Πειραιά ανακοινώνει την πρόσληψη 118 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 06/11/2020-16/11/2020

Δείτε εδώ περισσότερα

Προκηρύξεις ΑΣΕΠ 2020: 58 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Βόλου

Ο Δήμος Βόλου ανακοινώνει την πρόσληψη 58 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Δείτε εδώ περισσότερα

Προκηρύξεις ΑΣΕΠ 2020: 10 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου

Η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου ανακοινώνει την πρόσληψη 10 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 16/05/2021.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 07/11/2020-16/11/2020

Δείτε εδώ περισσότερα

Προκηρύξεις ΑΣΕΠ 2020: 8 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη 8 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 10/11/2020-19/11/2020

Δείτε εδώ περισσότερα

Προκηρύξεις ΑΣΕΠ 2020: Έτσι θα γίνονται πλέον οι προσλήψεις!

Τέλος στην κλασική διαδικασία προσλήψεων, καθώς οι νέες μεταρρυθμίσεις που προωθεί η Κυβέρνηση φέρνουν τα… πάνω-κάτω!

Με ορίζοντα των αλλαγών στο ΑΣΕΠ το 2022 το υπουργείο Εσωτερικών φέρνει στη Βουλή νομοσχέδιο, μέσω του οποίου εισάγονται:

  • Με υποχρεωτική γραπτή διαδικασία, στα πρότυπα των πανελλαδικών εξετάσεων, για τις προσλήψεις στον δημόσιο τομέα.
  • Εξέταση των υποψηφίων με σύστημα πολλαπλών επιλογών σε τρία τεστ. Θα είναι τεστ γνώσεων, τεστ δεξιοτήτων και τεστ προσωπικότητας.

Κάθε υποψήφιος θα εξετάζεται σε γνωστικό επίπεδο πάνω στο αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται, σε επίπεδο δεξιοτήτων ώστε να φανεί κατά πόσο μπορεί να ανταποκριθεί στην επίλυση προβλημάτων ή στην αναλυτική σκέψη.

Βαρύτητα θα έχει το τεστ προσωπικότητας, πάλι μέσω γραπτής διαδικασίας.

Σε ειδικές κατηγορίες θα είναι υποχρεωτική η συνέντευξη του υποψηφίου σε συνδυασμό με γραπτή δοκιμασία, όπως πχ. για προσλήψεις σωφρονιστικών υπαλλήλων.

Ο γραπτός διαγωνισμός -όπως γίνεται στις Πανελλήνιες- θα γίνεται μία φορά τον χρόνο. Συνεπώς θα εκδίδεται μία προκήρυξη για το σύνολο των μόνιμων θέσεων.

Σε ομοειδείς κατηγορίες θέσεων θα είναι κοινά τα τεστ δεξιοτήτων και προσωπικότητας. Ωστόσο, θα αλλάζει το τεστ γνώσεων, που θα αφορά την θέση που προκηρύσσεται.

Οι υποψήφιοι δεν θα χρειάζεται να προσκομίζουν αντίγραφα των πτυχίων, μεταπτυχιακών ή άδειες άσκησης επαγγέλματος, αλλά αντίθετα θα βεβαιώνονται κατευθείαν στο ΑΣΕΠ από τους αντίστοιχους φορείς, όπως τα πανεπιστήμια, τον ΟΑΕΔ, όταν πρόκειται για ανεργία, όπως και άλλους φορείς του Δημοσίου.

Συμβάσεις ορισμένου χρόνου

Αλλαγές έρχονται και στη διαδικασία πρόσληψης των εργαζομένων ορισμένου χρόνου, καθώς το υπουργείο ετοιμάζει πλατφόρμα κοινή για όλους τους φορείς του Δημοσίου, η οποία θα δίνει τη δυνατότητα στο ΑΣΕΠ να ελέγχει τις ενστάσεις και να βγάζει γρηγορότερα τα αποτελέσματα. Παράλληλα, γίνεται προσπάθεια να ομογενοποιηθούν οι μοριοδοτήσεις για τις ίδιες κατηγορίες έκτακτου προσωπικού, ώστε να μην υπάρχουν διαδικασίες διαφορετικών ταχυτήτων.

Η αλλαγή στο ΑΣΕΠ έρχεται να αντικαταστήσει τον νόμο 2190/1994, γνωστό ως νόμο Πεπονή.

Νόμος που καθιέρωσε την αξιοκρατία στο δημόσιο, δίνοντας βαρύτητα στα τυπικά προσόντα (πτυχία, μεταπτυχιακά, εμπειρία).

Σύμφωνα με πηγές του ΥΠΕΣ, ο νόμος στην πραγματικότητα να προάγει την ικανότητα κάθε υποψηφίου για την εκάστοτε θέση, καθώς το σύστημα στέλνει το μήνυμα στους υποψηφίους να αναλωθούν σε ένα κυνήγι πτυχίων και τυπικών προσόντων.

Μέχρι τώρα οι φορείς είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα στον γραπτό διαγωνισμό και στη μοριοδότηση των προσόντων, με τη συντριπτική πλειοψηφία να επιλέγει τη δεύτερη. «Ετσι, είχε επικρατήσει πως τα τυπικά προσόντα κάνουν έναν υποψήφιο κατάλληλο για τη θέση. Αυτό, όμως, που προσπαθούμε να κάνουμε με τη νέα μεταρρύθμιση και την υποχρεωτική γραπτή διαδικασία είναι να βρούμε ποιος μπορεί να ανταποκριθεί καλύτερα στα καθήκοντα και πιο άμεσα. Ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση» όπως αναφέρουν από το υπουργείο Εσωτερικών.

Το μεγάλο στοίχημα για το υπουργείο είναι οι φορείς να υποβάλλουν τα αιτήματά τους για προσλήψεις τον Μάιο και μέσα σε έναν χρόνο το προσωπικό, το οποίο έχει αιτηθεί, να βρίσκεται στη θέση του.

Η υποβολή των αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Οι φορείς στέλνουν τις αιτήσεις στα υπουργεία στα οποία υπάγονται και το κάθε υπουργείο στο υπουργείο Εσωτερικών. Η Επιτροπή Ανθρώπινου Δυναμικού, στην οποία συμμετέχουν το υπουργείο Εσωτερικών, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και η Γενική Γραμματεία Συντονισμού, εισηγείται στο Υπουργικό Συμβούλιο τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων, αξιολογώντας το σύνολο των αιτημάτων, σε συνδυασμό με τις δημοσιονομικές δυνατότητες και βάσει του κανόνα 1:1. Για τον σκοπό αυτόν θα φτιαχτεί και ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης προκειμένου να ανιχνεύεται ποιες εσωτερικές μετακινήσεις μπορούν να γίνουν και πόσες προσλήψεις.

Ο δεύτερος κύκλος κινητικότητας θα ξεκινάει τον Οκτώβριο. Στην ουσία δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία στους φορείς να πάρουν προσωπικό, είτε γιατί δεν πρόλαβαν στον πρώτο είτε στον ετήσιο κύκλο προσλήψεων, αλλά μόνο από την εσωτερική αγορά του Δημοσίου. Αυτός ο κύκλος ολοκληρώνεται τον Ιανουάριο. Οι δύο φάσεις της κινητικότητας και ο ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων στοχεύουν στην αποτελεσματικότερη στελέχωση του Δημοσίου.

Φέτος θα εφαρμοστεί μόνο ο δεύτερος κύκλος
Σημειώνεται ότι ενώ ο Ν.4674 ψηφίστηκε τον Μάρτιο, ο πρώτος κύκλος της κινητικότητας του 2020 δεν εφαρμόστηκε λόγιο πανδημίας. Στη φάση που βρισκόμαστε, η διαδικασία θα ξεκινήσει από τον δεύτερο κύκλο, που θα είναι πιο βραχύς και θα προηγηθούν οι υπηρεσίες με τις μεγαλύτερες ανάγκες. Ο ΕΦΚΑ είναι ο πρώτος φορέας από τον οποίο ενδιαφέρονται να φύγουν οι εργαζόμενοι προς άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου αλλά και αυτός που έχει τις μεγαλύτερες ανάγκες σε προσωπικό και τεράστιες εκκρεμότητες, με αποτέλεσμα να έχει γίνει πρόβλεψη για την ύπαρξη σύμφωνης γνώμης του υπουργού Εργασίας προκειμένου να μεταταχθούν σε άλλους φορείς.

Προ δεκαημέρου, οι αρμόδιοι υπουργοί ενέκριναν για πρώτη φορά με μια συνολική εγκριτική απόφαση 4.015 προσλήψεις στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού για εφέτος, ενώ συνολικά για το έτος 2020 έχουν εγκριθεί 6.385 προσλήψεις. Η ΑΑΔΕ θα ενισχυθεί με 724 θέσεις, καθώς χρειάζεται επιπλέον τελωνειακούς λόγω του Brexit. το υπουργείο Παιδείας, με διοικητικό προσωπικό στα πανεπιστήμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, έπειτα από δέκα χρόνια χωρίς προσλήψεις, το υπουργείο Μεταφορών με οδηγούς στα μέσα μαζικής μεταφοράς, οι ΟΤΑ με μηχανικούς, μηχανολόγους και ειδικούς στην πληροφορική.

Διαβάστε όλα τα νέα στο topics.gr