Προκηρύξεις ΑΣΕΠ 2021: Προσλήψεις στο Υπουργείο Τουρισμού

Προκηρύξεις ΑΣΕΠ 2021: Στο άνοιγμα 80 νέων θέσεων εργασίας προχωρά το Υπουργείο Τουρισμού, μέσω ΑΣΕΠ. Διαβάστε στο xristika.gr τις διαθέσιμες θέσεις.

Προκήρυξη ΑΣΕΠ για την πρόσληψη, με τη διαδικασία της επιλογής, συνολικά ογδόντα (80) ατόμων ως εκπαιδευτικό προσωπικό, που θα απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως οκτώ (8) κατ’ ανώτατο όριο μηνών, για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών των Τμημάτων Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής πρέπει να υποβάλουν το ειδικό έντυπο «Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση» υποψηφίου που επισυνάπτεται στην παρούσα προκήρυξη συνοδευόμενο με τα απαιτούμενα
  κατά περίπτωση δικαιολογητικά.
  Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της αίτησης και των συνημμένων απαιτούμενων δικαιολογητικών βαρύνει αποκλειστικά τον υποψήφιο. Η αίτηση υποβάλλεται εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά με ταχυμεταφορά (courier). Αιτήσεις που θα υποβληθούν ταχυδρομικά με ταχυμεταφορά (courier) θα γίνουν δεκτές, όταν προκύπτει από την σφραγίδα του ταχυδρομείου ότι ταχυδρομήθηκαν το αργότερο μέχρι και την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής. Αν η ημέρα λήξης της προθεσμίας συμπίπτει με τις ημέρες Σάββατο ή Κυριακή ή άλλη επίσημη αργία μετατίθεται για την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
 • Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, καθώς και έντυπα αιτήσεων θα μπορούν να λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι από την ιστοσελίδα του Υπουργείου www.mintour.edu.gr και στις παρακάτω διευθύνσεις, όλες τις
  εργάσιμες ημέρες και ώρες:
 • Το ειδικό έντυπο «Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση» θα αναρτηθεί στην προαναφερόμενη ιστοσελίδα του Υπουργείου. Θα χορηγείται επίσης από τις κατά τόπους Εκπαιδευτικές Μονάδες. Η υποβολή του θα γίνεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία επτά (7) ημερών από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης περίληψης της προκήρυξης σε δύο καθημερινές Εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας.
 • Αίτηση ανυπόγραφη ή εκπρόθεσμη δεν γίνεται δεκτή. Η αίτηση επέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις. Διόρθωση ή συμπλήρωση της αίτησης, καθώς και η υποβολή τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, με νέα αίτηση, η οποία θα αντικαθιστά την προηγούμενη και πρέπει απαραίτητα να έχει την ένδειξη «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ», διαφορετικά δε θα γίνεται δεκτή.
 • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα
  στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας ασφαλιστικού φορέα. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γέννησης πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό γέννησης.
 • Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών.
 • Πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕΔ με την οποία θα αποδεικνύεται η ανεργία, προκειμένου να ληφθεί υπόψη ο χρόνος ανεργίας σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ των υποψηφίων. Η ημερομηνία έκδοσης της ανωτέρω βεβαίωσης δε θα απέχει περισσότερο από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Αποκλείεται η απόδειξη της ανεργίας με υποβολή Υπεύθυνης δήλωσης και κάρτας ανεργίας.
 • Πρόσβαση σε διοικητικά ή και ιδιωτικά έγγραφα, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, έχουν υποψήφιοι με ειδικό έννομο συμφέρον κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 5 του ν.2690/1999, όπως ισχύει.

Προκηρύξεις ΑΣΕΠ 2021: Έτσι θα συμπληρώσετε σωστά έναν φάκελο και δεν θα απορριφθείτε

Βήματα και μυστικά από το xristika.gr για έναν πλήρη φάκελο προς το ΑΣΕΠ.

Δείτε αναλυτικά όλα όσα πρέπει να προσέξετε για τη συμπλήρωση μίας ΣΟΧ αίτησης:

Τη συμπλήρωση του Φορέα Πρόσληψης. Σε αυτό το πεδίο αναγράφεται ο φορέας στον οποίο κάνουμε την αίτηση.

Τα στοιχεία του υποψηφίου. Κάθε υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να συμπληρώσει σωστά τα ατομικά του στοιχεία, τα στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας.

Ο τίτλος σπουδών. Συμπληρώνεται αυτός ο οποίος υποχρεωτικά πρέπει να συμβαδίζει με αυτόν που ζητάει η θέση στην οποία καλείτε να λάβει μέρος ο υποψήφιος. Τίτλος διαφορετικός από αυτόν που ζητάει η προκήρυξη ακυρώνει απευθείας την αίτηση του υποψηφίου. Ο υποψήφιος συμπληρώνει τον βαθμό του στο κατάλληλο κουτάκι ανάλογα σε ποια μορφή είναι (δεκαδική ή κλασματική) και το έτος κτήσης.

Ακολουθεί η συμπλήρωση των τυπικών και τυχόν πρόσθετων προσόντων. Ο υποψήφιος δηλώνει ότι πρόσθετα προσόντα ζητάει ο κωδικός θέσης που έχει επιλέξει από την προκήρυξη.

Ο πίνακας με τις επιδιωκόμενες θέσεις. Δηλώνονται κατά σειρά προτίμησης οι θέσεις που έχει επιλέξει ο υποψήφιος ανάλογα με τα προσόντα που διαθέτει. Προσθέτει τον αριθμό μηνών της εμπειρίας, συμπληρώνει το κουτάκι με την εντοπιότητα σε περίπτωση που μοριοδοτείτε από την προκήρυξη, ενώ αναγράφει τον βαθμό επικουρίας ανάλογα με τα κύρια προσόντα που διαθέτει.

Λοιπά βαθμολογούμενα κριτήρια. Ο υποψήφιος συμπληρώνει τα αντίστοιχα πεδία εφόσον, αποδεικνύεται κάποιο ή κάποια από τα αντίστοιχα κριτήρια, τα οποία μαζί με το κριτήριο του βαθμού του τίτλου σπουδών και το κριτήριο της εμπειρίας, θα διαμορφώσουν τη συνολική βαθμολογία στον πίνακα κατάταξης.

Ο πίνακας με τον κατάλογο των συνημμένων δικαιολογητικών. Συμπληρώνονται όλα τα απαραίτητα έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν ότι έχει δηλώσει παραπάνω.

Η συμπλήρωση της ημερομηνίας του ονοματεπώνυμου και η υπογραφή του υποψηφίου ολοκληρώνουν την επιτυχή υποψηφιότητα του κάθε ενδιαφερόμενου στον διαγωνισμό.

Προκηρύξεις ΑΣΕΠ 2021: Τα δικαιολογητικά που πρέπει να περιλαμβάνει ο φάκελος υποψηφιότητάς σας

Ο φάκελος υποψηφιότητας που αποστέλλεται στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης
Με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης και η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής εμφανίζονται στη Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων. Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που δήλωσαν οι υποψήφιοι. Παράλληλα, η ηλεκτρονική αίτηση παρέχεται σε εκτυπώσιμη μορφή. Ειδικότερα για τις κατηγορίες Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης οι υποψήφιοι προσκομίζουν συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης καθώς και του αρχείου που έχουν καταγράψει τις πέραν των 120 προτιμήσεις τους (κωδικούς θέσεων). Ο υποψήφιος ο οποίος υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση αλλά δεν αποστέλλει στο ΑΣΕΠ την εκτυπωμένη μορφή της υπογεγραμμένη, αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία. Τυχόν διορθώσεις ή τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις στοιχείων στην εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης δεν λαμβάνονται υπόψη. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
Προσοχή: Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Παράβολο τριών (3) ευρώ το οποίο προμηθεύεται ο υποψήφιος:
1.ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο), στο διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr). Πρόσβαση στην εφαρμογή έχουν πιστοποιημένοι και μη πιστοποιημένοι χρήστες του TAXISnet,
2.μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) (Υ.Α.),
3.από Δημόσιο Ταμείο.

Οδηγίες έκδοσης e-παραβόλου για αίτηση συμμετοχής στην προκήρυξη

1. Κατά την έκδοση του e-παραβόλου επιλέξτε:

Α. Στο πεδίο Φορέας Δημοσίου: Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού
Β. Στο πεδίο Κατηγορία Παραβόλου: Υποβολή αίτησης συμμετοχής
Γ. Στο πεδίο Τύπος Παραβόλου: Συμμετοχή σε λοιπές διαδικασίες διορισμού–πρόσληψης με σειρά προτεραιότητας/γραπτό διαγωνισμό/ΕΕΠ
2. Κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής στην προκήρυξη (βλ. ενότητα Πως υποβάλλεται η αίτηση;), καταχωρείστε τον 20ψήφιο κωδικό παραβόλου, χωρίς κενά, στο πεδίο Ηλεκτρονικό Παράβολο της ηλεκτρονικής αίτησης.
Συμπλήρωση κωδικού e-Παραβόλου στην αίτηση συμμετοχής σε προκήρυξη
3. Καταβάλετε το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παράβολου μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών (βλ. ενότητα Ποια η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών;), άλλως η αίτηση δεν λαμβάνεται υπόψη.
Προσοχή: Ο 20ψήφιος κωδικός παραβόλου που έχετε αναγράψει στην αίτηση, πρέπει να είναι ίδιος με αυτόν για τον οποίο καταβάλλατε αντίτιμο.
Σημείωση: Αναλυτικές πληροφορίες, οδηγίες και συχνές ερωτήσεις σχετικά με την έκδοση και πληρωμή του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) παρέχονται από την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλαδή αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γεννήσεως πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό ή βεβαίωση γεννήσεως.

Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά  με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή οι ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους (βλ. τις ενότητες Ποια προσόντα είναι απαραίτητα; Ποια είναι τα κριτήρια κατάταξης; και Πως αποδεικνύονται τα προσόντα και οι ιδιότητες;).

Για τους υποψήφιους της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Οι υποψήφιοι της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, μπορούν να συμμετέχουν ταυτόχρονα και για τις θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με κωδικό τίτλου 705 και 714 (β΄ Επικουρικός Πίνακας), με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα. Στην περίπτωση αυτή θα υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στην οποία έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν και τις θέσεις της κατηγορίας Δ.Ε. (β΄επικουρικός πίνακας κωδ.θέσεων 2006, 2008-2015, 2074, 2090-2091, 2097-2207, 2209-2244, 2263- 2308, 2618, 2625, 2640-2643, 2647-2660, 2662-2713, 2715-2716, 2720-2738, 2741, 2743-2827, 2833-2857, 2859-2952, 2954-3030, 3032-3058,3060-3153, 3155-3164, 3166-3202, 3204-3210, 2309-2607, 2612-2617, 2619-2624, 2626-2636, 2953, 3031, 3059, 3154, 3165, 3203).

Σημείωση: Συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών ή/και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών συνοδευόμενα σε κάθε περίπτωση με την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης και την ένδειξη «Αντικατάσταση Δικαιολογητικών» ή «Συμπλήρωση Δικαιολογητικών» αντιστοίχως.

Προσοχή:

 • Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε. ή Υ.Ε.). Η υποβολή περισσοτέρων της μιας αιτήσεων για θέσεις της ίδιας προκήρυξης ή η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.
 • Εάν οι υποψήφιοι δεν προσκομίσουν, τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα ή κριτήρια ή οι ιδιότητες που δηλώνουν με την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής τους στη διαδικασία.

Διαβάστε όλα τα νέα στο topics.gr