Προκηρύξεις ΑΣΕΠ 2021: 69.000 προσλήψεις στο Δημόσιο με τη νέα χρονιά – Δείτε τις θέσεις

Προκηρύξεις ΑΣΕΠ 2021:Σε μπαράζ προσλήψεων προχωρά το Δημόσιο με τη νέα χρονιά καθώς ανοίγουν 69.000 θέσεις εργασίας! Διαβάστε στο xristika.gr τι θα αφορούν.

Στις παραπάνω θέσεις προστίθενται και οι προσλήψεις συμβασιούχων που δεν περιλαμβάνονται στον ετήσιο προγραμματισμό για το 2021 και αναμένεται να φτάσουν τις 47.500 καθώς και οι προσλήψεις μέσω ΕΣΠΑ που για το νέο έτος αναμένονται να φτάσουν τις 10.000. Με βάση τον κανόνα (1:1 μία πρόσληψη για μία αποχώρηση) εκτός από τις 8.620 μόνιμες προσλήψεις την επόμενη χρονιά εγκρίθηκαν 299 θέσεις τακτικού προσωπικού οι οποίες αφορούν επιμελητήρια εκτός Γενικής Κυβέρνησης, 62 θέσεις δικηγόρων νομικών με έμμισθη εντολή οι οποίες είναι εκτός του κανόνα 1:1 καθώς και 2.618 θέσεις εποχικού προσωπικού εκ των οποίων οι 2.500 είναι εποχικοί πυροσβέστες. Ταυτόχρονα, το 2021 θα είναι ο τελευταίος χρόνος που θα γίνονται οι διορισμοί με ισχύον σύστημα καθώς από το 2022 αλλάζουν όλα ριζικά στο τοπίο των προσλήψεων στο Δημόσιο.

Το υπουργείο Εσωτερικών αναδιαµορφώνει το θεσµικό πλαίσιο ώστε να υπάρχει πιο σφικτός κεντρικός έλεγχος, προκειμένου να καλύπτονται οι πραγματικές ανάγκες στοχευµένα και χωρίς καθυστερήσεις μέσω μιας βάσης από την οποία θα αντλούνται οι υποψήφιοι για την κατάλληλη θέση. Η βάση αυτή θα διαμορφώνεται μέσα από ένα γραπτό πανελλήνιο διαγωνισμό γνώσεων και δεξιοτήτων, με ηλεκτρονικά μέσα. Τα παραπάνω περιλαμβάνονται στο νέο νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και την ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού που κατατέθηκε πριν από λίγες μέρες στη βουλή και αναμένεται να ψηφιστεί μέσα στον Ιανουάριο.

Είκοσι τέσσερις διαγωνισμοί για 5.870 θέσεις έχουν «κλειδώσει» μέχρι στιγμής για το 2021 σε φορείς όπως ΔΕΚΟ, υπουργεία, ΟΤΑ και ΝΠΔΔ. Οι 24 αυτοί διαγωνισμοί έχουν λάβει μέχρι στιγμής το «πράσινο φως» της Κυβέρνησης, ενώ παράλληλα συνεχίζεται η διαδικασία έγκρισης και για τους υπόλοιπους φορείς που έχουν αιτηθεί να ενισχυθούν με προσωπικό. Πιο αναλυτικά, οι προκηρύξεις που ετοιμάζονται για το νέο έτος είναι:

 • 10 θέσεις στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • 60 θέσεις στον ΟΑΕΔ
 • 60 θέσεις στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
 • 28 θέσεις στο Ελληνικό Κτηματολόγιο
 • 67 θέσεις στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού
 • 19 θέσεις στο ΑΣΕΠ
 • 10 θέσεις στο Ιδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης
 • 782 θέσεις στους δήμους και στις περιφέρειες της χώρας
 • 34 θέσεις νομικών συμβούλων σε δήμους, περιφέρειες, νομικά πρόσωπα
 • 102 θέσεις στο υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού
 • 25 θέσεις ΠΕ Διοικητικού στην Κεντρική Υπηρεσία του υπουργείου Εξωτερικών
 • 15 θέσεις στην Κεντρική Υπηρεσία του υπουργείου Τουρισμού
 • 17 θέσεις στο υπουργείο Εσωτερικών
 • 17 θέσεις στις Εταιρίες Προστασίας Ανηλίκων
 • 67 θέσεις μόνιμου προσωπικού στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης
 • 27 θέσεις στην Κεντρική Υπηρεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
 • 13 θέσεις στον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ)
 • 55 θέσεις στην Κεντρική Υπηρεσία του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
 • Μία θέση μόνιμου εξ εφεδρείας αξιωματικού στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (υπουργείο Εθνικής Αμυνας)
 • 123 θέσεις στο υπουργείο Οικονομικών
 • 60 θέσεις γραμματέων στα δικαστήρια της χώρας
 • 1.420 θέσεις γιατρών στα νοσοκομεία
 • 258 θέσεις στο Κατάστημα Κράτησης Δράμας
 • 2.600 ΕΠ.ΟΠ. και Ο.Β.Α. (υπουργείο Εθνικής Άμυνας)

Προκηρύξεις ΑΣΕΠ 2021: Οι ειδικότητες που θα ζητηθούν

Διάφορες είναι οι ειδικότητες που έχουν συμπεριληφθεί στα αιτήματα των φορέων για την κάλυψη θέσεων. Οι σημαντικότερες εξ αυτών είναι: διοικητικό προσωπικό, μηχανικοί, νοσηλευτές, δικηγόροι, τεχνίτες, οδηγοί, ψυχολόγοι, εργάτες κ.ά. Στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων θα καλυφθούν ειδικότητες όπως ΠΕ Διοικητικών Γραμματέων, ΠΕ Διοικητικού Λογιστικού κ.ά. Στην Κεντρική Υπηρεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα ζητηθούν ειδικότητες όπως Μηχανικοί (Πολιτικοί, Χημικοί, Αγρονόμοι Τοπογράφοι), ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού (για κατόχους πτυχίου Νομικής). Ο Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) έχει ζητήσει κυρίως διοικητικές ειδικότητες (ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ΠΕ Οικονομικού Διοικητικού, ΠΕ Πληροφορικής), όπως και η Κεντρική Υπηρεσία του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Οι 123 θέσεις στο υπουργείο Οικονομικών θα αφορούν αποκλειστικά στην ειδικότητα ΠΕ Δημοσιονομικών. Μετά την έγκρισή τους από το υπουργείο Εσωτερικών, τα αιτήματα προωθούνται στην Ανεξάρτητη Αρχή για έλεγχο και κατόπιν αποφασίζεται από τα στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχή εάν θα γίνουν οι προσλήψεις σε ομάδες (πολυπροκήρυξη) ή θα βγουν σε μεμονωμένη προκήρυξη. Ορισμένοι φορείς των οποίων οι θέσεις που έχουν αιτηθεί είναι λίγες, συγχωνεύονται σε μία ενιαία προκήρυξη προκειμένου να γίνεται πιο εύκολα και πιο γρήγορα η διαδικασία των αιτήσεων και ο έλεγχος των δικαιολογητικών. Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο εξής και δεν θα απαιτείται η παρουσία του υποψηφίου στο ΑΣΕΠ.

Προκηρύξεις ΑΣΕΠ 2021: Προτεραιότητα στις Ένοπλες Δυνάμεις

Δεδομένη θεωρείται και για τη νέα χρονιά η προτεραιότητα κάλυψης αναγκών στον χώρο της Υγείας και των Ενόπλων Δυνάμεων. Η αυλαία για τις συγκεκριμένες προκηρύξεις θα ανοίξει με τις προσλήψεις Επαγγελματίως Οπλίτων (ΕΠΟΠ) και Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ).Θέμα χρόνου είναι πλέον η δημοσίευση των προσκλήσεων από το υπουργείο Εθνικής Αμυνας για 2.600 επαγγελματίες ένστολους. Συνολικά θα γίνουν προσλήψεις 1.600 ΕΠΟΠ, οι οποίοι προβλέπεται να κατανεμηθούν ως εξής: 1.000 ΕΠΟΠ στον Στρατό Ξηράς, 280 ΕΠΟΠ στην Πολεμική Αεροπορία, 20 ΕΠΟΠ στο Κοινό Νομικό Σώμα και 300 ΕΠΟΠ στο Πολεμικό Ναυτικό. Παράλληλα, ανακοινώθηκε και η κατανομή των 1.000 ΟΒΑ, η οποία προβλέπεται ως εξής: 600 ΟΒΑ στον Στρατό Ξηράς, 200 ΟΒΑ στο Πολεμικό Ναυτικό και 200 ΟΒΑ στην Πολεμική Αεροπορία.

Η εκπαίδευση των ΕΠΟΠ περιλαμβάνει: Αρχική εκπαίδευση, διάρκειας 14 εβδομάδων (6 εβδομάδες βασική και 8 εβδομάδες εκπαίδευση μαχητή). Εκπαίδευση στην ειδικότητα, διάρκειας από 4 έως 113 εβδομάδες, ανάλογα με την ειδικότητα. Εκπαίδευση Υποψήφιων Βαθμοφόρων, διάρκειας 4 εβδομάδων. Μάλιστα πριν από λίγες μέρες δημοσιευτηκε σε ΦΕΚ ο νέος τρόπος μοριοδότησης των υποψηφίων. Παράλληλα, την πρόσληψη 800 νέων συνοροφυλάκων σε Εβρο, Ροδόπη και Καβάλα προωθεί το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Οι συνοριακοί φύλακες ορισμένου χρόνου αποτελούν ξεχωριστή κατηγορία ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, το οποίο προσλαμβάνεται με σχέση δημοσίου δικαίου με ετήσια θητεία, η οποία δύναται να ανανεώνεται ετησίως.

Προσλήψεις μονίμων και συμβασιούχων σε φορείς του υπ. Υγείας

Το 2020 ήταν η χρονιά με τις περισσότερες προσλήψεις στην Υγεία. Η πανδημία «έσπρωξε» την Κυβέρνηση να προχωρήσει σε αναγκαίες προσλήψεις μόνιμου και εποχικού προσωπικού για την κάλυψη αναγκών που έχουν προκύψει στα νοσοκομεία όλης της χώρας. Με τον ίδιο τρόπο και διαδικασίες fast – track, όπου απαιτείται, θα συνεχιστούν και το 2021 οι προκηρύξεις για νοσηλευτικό, ιατρικό και λοιπό επικουρικό προσωπικό σε φορείς του υπουργείου Υγείας. Στο μέτωπο των γιατρών, ο υφυπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης προανήγγειλε περισσότερες από 1.420 προσλήψεις μόνιμων γιατρών από όλες τις ειδικότητες μέχρι το τέλος του έτους. Παράλληλα με επικουρικό προσωπικό θα συνεχίσουν να ενισχύονται και τη νέα χρόνια νοσοκομεία, ΕΚΑΒ και κέντρα υγείας. Εν αναμονή και του νέου εμβολίου για τον κορονοϊο αναμένεται να γίνουν επιπλέον προσλήψεις για υγειονομικό προσωπικό. Παράλληλα, με στόχο την αντιμετώπιση της πανδημίας θα συνεχιστούν και το 2021 οι προσλήψεις συμβασιούχων στον ΕΟΔΥ για την κεντρική του υπηρεσία και για τις κινητές μονάδες υγείας.

Προκηρύξεις ΑΣΕΠ 2021: Αριθμός-ρεκόρ για τους εποχικούς

Η Κυβέρνηση προγραμματίζει να προχωρήσει σε περισσότερες από 62.736 προσλήψεις εποχικού προσωπικού μέσα στο 2021 προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες φορέων του Δημοσίου σε έκτακτο προσωπικό. Από τον ετήσιο προγραμματισμό έχουν εγκριθεί 2.618 προσλήψεις των οποίων το κόστος μισθοδοσίας θα βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, ωστόσο θα γίνουν άλλες 60.118 προσλήψεις που θα καλυφθούν από άλλους πόρους όπως ΕΣΠΑ, ανταποδοτικό τέλος, αυτοτελείς πόροι δήμων.

Οι εν λόγω προσλήψεις δεν µμπορούν να υπαχθούν σε ετήσιο προγραµµατισµό, καθώς αφορούν ανάγκες που δεν προβλέπονται, όπως φυσικές καταστροφές και απρόβλεπτες εργασίες (π.χ. αρχαιολογικές ανασκαφές µετά τον εντοπισµό ευρηµάτων, κάλυψη αναγκών λόγω πανδημίας). Τη μερίδα του λέοντος στις εποχικές προσλήψεις έχουν οι δήμοι (παιδικοί σταθμοί, ηλεκτροφωτισμός, υπηρεσίες καθαριότητας) και μετά ακολουθούν ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ, ΕΥΔΑΠ,ΕΥΑΘ), νοσοκομεία (επικουρικό προσωπικό), Περιφέρειες (Δακοκτονία), Μουσεία (εφορείες αρχαιοτήτων) και εποπτευόμενοι φορείς υπουργείων. Οι ειδικότητες με τη μεγαλύτερη ζήτηση για το εποχικό προσωπικό στο Δημόσιο είναι: διοικητικοί, φύλακες, καθαριστές, μηχανικοί, τεχνικοί, τεχνίτες, οδηγοί, αρχαιολόγοι, νοσηλευτές, βρεφονηπιοκόμοι, αρχαιολόγοι, συντηρητές εργων τέχνης, νοσηλευτές, παραϊατρικό προσωπικό, καθαριστές, χειριστές μηχανημάτων, γεωπόνοι, κτηνίατροι, βοηθητικό προσωπικό.

Διαβάστε όλα τα νέα στο topics.gr