Προκηρύξεις ΑΣΕΠ 2021: Προλάβετε και κάντε αίτηση – Χιλιάδες θέσεις στο Δημόσιο

Προκηρύξεις ΑΣΕΠ 2021: Σε εξέλιξη βρίσκονται πολλές προκηρύξεις για προσλήψεις στο δημόσιο μέσω ΑΣΕΠ. Διαβάστε στο xristika.gr όλες τις προκηρύξεις που «τρέχουν».

Ο αναλυτικός κατάλογος με τις προκηρύξεις που «τρέχουν» αυτή την περίοδο για θέσεις εργασίας σε δήμους και φορείς, είναι ο εξής:

Περιεχόμενα
 1. Προκηρύξεις ΑΣΕΠ 2021: ΔΕΔΔΗΕ
 2. Προκηρύξεις ΑΣΕΠ 2021: Ελληνική Στατιστική Αρχή
 3. Προκηρύξεις ΑΣΕΠ 2021: Υπουργείο Οικονομικών
 4. Προκηρύξεις ΑΣΕΠ 2021: Φορείς του Δημοσίου
 5. Προκηρύξεις ΑΣΕΠ 2021: Φορείς του Δημοσίου
 6. Προκηρύξεις ΑΣΕΠ 2021: Ερευνητικοί φορείς
 7. Προκηρύξεις ΑΣΕΠ 2021: ΚΕΠ των ΟΤΑ Α΄ βαθμού
 8. Προκηρύξεις ΑΣΕΠ 2021: Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων
 9. Προκηρύξεις ΑΣΕΠ 2021: Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων
 10. Προκηρύξεις ΑΣΕΠ 2021: Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας
 11. Προκηρύξεις ΑΣΕΠ 2021: ΔΕΔΔΗΕ Βόλου
 12. Προκηρύξεις ΑΣΕΠ 2021: Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ
 13. Προκηρύξεις ΑΣΕΠ 2021: Δημοτική Επιχείρηση Συγκοινωνιών «Ρόδα»
 14. Προκηρύξεις ΑΣΕΠ 2021: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ)- Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)- Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) (Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας-Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων)
 15. Προκηρύξεις ΑΣΕΠ 2021: Πώς θα γίνονται οι προσλήψεις στο Δημόσιο

Προκηρύξεις ΑΣΕΠ 2021: ΔΕΔΔΗΕ

Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. για τη Διεύθυνση Ειδικών Εγκαταστάσεων Δικτύου ανακοινώνει την πρόσληψη 40 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Οι αιτήσεις λήγουν σήμερα Δευτέρα 17/05/2021.

Προκηρύξεις ΑΣΕΠ 2021: Ελληνική Στατιστική Αρχή

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει την πρόσληψη 301 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 23/05/2021-01/06/2021

Προκηρύξεις ΑΣΕΠ 2021: Υπουργείο Οικονομικών

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού προκηρύσσει την πρόσληψη 115 ατόμων, σε Οργανικές Μονάδες του υπουργείου Οικονομικών. Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 15/06/2021-30/06/2021.

Προκηρύξεις ΑΣΕΠ 2021: Φορείς του Δημοσίου

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού προκηρύσσει την πρόσληψη 83 ατόμων, ως ακολούθως:

 • 62 άτομα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
 • 14 άτομα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
 • 7 άτομα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 09/06/2021-24/06/2021.

Προκηρύξεις ΑΣΕΠ 2021: Φορείς του Δημοσίου

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού ανακοινώνει την πρόσληψη 76 ατόμων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

 • 32 άτομα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
 • 23 άτομα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
 • 21 άτομα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 11/05/2021-26/05/2021.

Προκηρύξεις ΑΣΕΠ 2021: Ερευνητικοί φορείς

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού προκηρύσσει 27 θέσεις Ειδικού Επιστημονικού και Τεχνικού Προσωπικού, ως ακολούθως:

 • 11 θέσεις για την κάλυψη αναγκών στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης.
 • 16 θέσεις για την κάλυψη αναγκών στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ».
 • Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 28/06/2021-13/07/2021.

Προκηρύξεις ΑΣΕΠ 2021: ΚΕΠ των ΟΤΑ Α΄ βαθμού

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού προκηρύσσει 144 θέσεις στα ΚΕΠ των ΟΤΑ Α΄ βαθμού, ως εξής:

 • 59 θέσεις Πανεπιστημιακού Εκπαίδευσης
 • 32 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
 • 53 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 05/07/2021-20/07/2021.

Προκηρύξεις ΑΣΕΠ 2021: Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων

Η Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων ανακοινώνει την πρόσληψη δεκαέξι (16) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για το εμφαινόμενο στην προκήρυξη χρονικό διάστημα:

 • 7 άτομα για το Δήμο Ανατολικής Σάμου
 • 9 άτομα για το Δήμο Ορεστιάδας
 • Περίοδος υποβολής αιτήσεων: έως και 19/05/2021.

Προκηρύξεις ΑΣΕΠ 2021: Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων

Η Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων ανακοινώνει την πρόσληψη δώδεκα (12) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών και με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

 • 5 ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
 • 7 ΔΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
 • Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: έως και 19/05/2021.

Προκηρύξεις ΑΣΕΠ 2021: Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας

Το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας ανακοινώνει την πρόσληψη 10 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 μηνών.
Περίοδος υποβολής αιτήσεων έως 21/05/2021.

Προκηρύξεις ΑΣΕΠ 2021: ΔΕΔΔΗΕ Βόλου

Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. για την περιοχή του Βόλου, ανακοινώνει την πρόσληψη 13 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.
Περίοδος υποβολής αιτήσεων έως 24/05/2021.

Προκηρύξεις ΑΣΕΠ 2021: Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ ανακοινώνει την πρόσληψη 23 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Προκηρύξεις ΑΣΕΠ 2021: Δημοτική Επιχείρηση Συγκοινωνιών «Ρόδα»

Η Δημοτική Επιχείρηση Συγκοινωνιών «Ρόδα» ανακοινώνει την πρόσληψη 12 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Προκηρύξεις ΑΣΕΠ 2021: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ)- Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)- Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) (Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας-Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων)

Πλήρωση συνολικά 27 θέσεων Ειδικού Επιστημονικού και Τεχνικού Προσωπικού. Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής αρχίζει στις 27 Μαΐου ημέρα Πέμπτη και λήγει στις 14 Ιουνίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Προκηρύξεις ΑΣΕΠ 2021: Πώς θα γίνονται οι προσλήψεις στο Δημόσιο

Το ΑΣΕΠ «μπαίνει» στην ψηφιακή εποχή, καθώς προβλέπεται μεταξύ άλλων πλήρης ψηφιακή διεξαγωγή του πανελλαδικού γραπτού διαγωνισμού, ολοκληρωμένη μετάβαση του ΑΣΕΠ στα Social Media και σε mobile συσκευές, υλοποίηση ολοκληρωμένων δράσεων, ώστε να εκτελείται η εργασία των υπαλλήλων του Α.Σ.Ε.Π. απομακρυσμένα και με ασφαλή τρόπο.

Πρόκειται για ορισμένες μόνο λειτουργίες του έργου «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Α.Σ.Ε.Π. & σύγχρονο περιβάλλον προσλήψεων Δημόσιου Τομέα», η προγραμματική συμφωνία του οποίου υπεγράφη μεταξύ του ΑΣΕΠ και της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ και θα αφορά από την μια πλευρά την αναβάθμιση του πληροφοριακού συστήματος ΑΣΕΠ στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον προσλήψεων του δημόσιου τομέα αλλά και την μετάβασή του στο κυβερνητικό νέφος G-Cloud.

Παράλληλα, προβλέπεται διασύνδεση με τρίτους φορείς στο πλαίσιο της απλούστευσης διαδικασιών και ενίσχυσης της διαλειτουγικότητας, διερεύνηση για παροχή διοικητικών πληροφοριών και διεκπεραίωση υποθέσεων πολιτών από το γραφείο κοινού του Α.Σ.Ε.Π. με ειδική σύγχρονη πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης (video conference), αναβάθμιση των διαδικασιών και του επιπέδου ασφάλειας, με την επικαιροποίηση και υλοποίηση νέας πολιτικής ασφάλειας πληροφοριών, διασύνδεση με το Κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΣΔΑΔ) της δημόσιας διοίκησης και ένταξή της στο Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ειδικότερα, το έργο «Αναβάθμιση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Α.Σ.Ε.Π. στο Σύγχρονο Ψηφιακό Περιβάλλον Προσλήψεων του Δημόσιου Τομέα» αποτελεί το κύριο σύστημα ψηφιακού μετασχηματισμού του ΑΣΕΠ, με βάση τον σχεδιασμό εκ νέου και την αξιοποίηση του υφιστάμενου πληροφοριακού συστήματος, όπου αυτό κριθεί αναγκαίο.

Στόχος του ψηφιακού μετασχηματισμού του ΑΣΕΠ είναι να ακολουθηθούν οι καλύτερες πρακτικές και καινοτόμες τεχνολογίες, με γνώμονα πάντα την απλούστευση των διαδικασιών και την αποτελεσματικότερη, άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών και των φορέων, προκειμένου να υποστηρίζει τον ενισχυμένο ρόλο του ΑΣΕΠ στο σύγχρονο οικοσύστημα πληροφοριακών συστημάτων του Δημοσίου.

Το περιβάλλον υλοποίησης συνδέεται με τη διεύρυνση του φάσματος δραστηριοτήτων του ΑΣΕΠ στη διάρκεια της πορείας του, αλλά και με την ιδιαίτερη θεσμική βαρύτητα που έχει αποκτήσει λόγω της συνταγματικής του κατοχύρωσης, αφού συμβάλει τόσο στην αναβάθμιση του σώματος των δημοσίων υπαλλήλων όσο και στην αναβάθμιση της διοίκησης υπό λειτουργική έννοια με στόχο όσο το δυνατόν περισσότερο την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

Σήμερα το ΑΣΕΠ υποστηρίζεται μηχανογραφικά από την υλικοτεχνική υποδομή και τις εφαρμογές που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου από το ΕΣΠΑ έργου: e-ΑΣΕΠ. Έχουν συμπληρωθεί σχεδόν 10 χρόνια από το σχεδιασμό του υφιστάμενου e-ΑΣΕΠ και 4 χρόνια από την παραγωγική του λειτουργία, το νέο έργο θα ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογικές εξελίξεις αλλά και ουσιαστικές νομοθετικές παρεμβάσεις που έχουν προκύψει ή και είναι σε εξέλιξη.

Ταυτόχρονα, όσον αφορά στο έργο για την μετάβαση του ΑΣΕΠ στο G-Cloud» που αποτελεί τον βασικό και ολοκληρωμένο κορμό υλοποίησης ενόψει του εκσυγχρονισμού του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και της ενίσχυσης του Α.Σ.Ε.Π., αναμένεται ότι θα εξασφαλιστούν οι βέλτιστες επιχειρησιακές μέθοδοι και διαδικασίες από άποψη ταχύτητας και αξιοπιστίας ενόψει του διαγωνισμού που αναμένεται να γίνει το τρίτο τρίμηνο του 2022.