Πρόγραμμα ΣΥΝ-Εργασία

Πρόγραμμα ΣΥΝ-Εργασία: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα «Συν-ΕΡΓΑΣΙΑ» του υπουργείου Εργασίας ώστε να μειωθεί ο αριθμός των απολύσεων των εργαζομένων σε επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές ή έχουν μεγάλη μείωση στον τζίρο τους λόγω κορονοϊού.

Η επιχείρηση μπορεί να θέσει σε μειωμένο ωράριο έως και το σύνολο των εργαζομένων της επιχείρησης. Χορηγείται στον εργοδότη το δικαίωμα να μειώνει μονομερώς το ωράριο του εργαζομένου έως και στο 50%.

Το κράτος θα καταβάλλει το 60% του μισθού που αντιστοιχεί στον χρόνο που δεν εργάζεται.

Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου δεκαπενθημέρου εφαρμογής του μηχανισμού ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ θα μπορεί πλέον από τις επιχειρήσεις να δέχεται την υποβολή του αθροίσματος των συμβατικών ωρών/ μήνα καθώς και την προαναγγελία μεσοσταθμικής μείωσης ωρών εργασίας/ μήνα. Ωστόσο πολλές επιχειρήσεις ζητούν διευκρινίσεις από το υπουργείο Εργασίας σε ότι αφορά τον μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ καθώς δεν έχουν δοθεί διευκρινίσεις για το πως θα γίνει η μείωση του ωραρίου εργασίας ως 50%.

Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες αναμένονται διευκρινίσεις.

Ένα από τα σημαντικά προβλήματα που έχουν προκύψει είναι η οργάνωση του χρόνου εργασίας των μισθωτών που εντάσσονται στη Συνεργασία . Σύμφωνα με το πρόγραμμα οι επιχειρήσεις μπορούν να προβαίνουν μονομερώς σε μείωση του εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας έως 50% για το σύνολο η μέρους του προσωπικού τους ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες. Σε επιχειρήσεις όμως που λειτουργούν με βάρδιες ,όπως στη βιομηχανία, δεν είναι δυνατόν να προκύψει μείωση του ημερήσιου χρόνου εργασίας καθώς δεν είναι δυνατόν να διακόπτεται η παραγωγή. Έτσι, το λίφτινγκ που αναμένεται θα αφορά τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας ανά μήνα και όχι ανά βδομάδα ώστε να ενταχθούν και οι επιχειρήσεις που λειτουργούν με βάρδιες.

Ακόμα ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρηματίες είναι το μη μισθολογικό κόστος. Μπορεί να μειώθηκε από το 66% στο 60% η επιβάρυνση των εισφορών ωστόσο εξακολουθεί να λειτουργεί αποτρεπτικά για τους εργοδότες. Με το παλιό σύστημα εκ περιτροπής εργασίας του 2010, ο εργοδότης μπορούσε να καταβάλλει στον εργαζόμενο μισθό και εισφορές μόνο για το μειωμένο ωράριο απασχόλησής του. Αντίθετα όσοι εργοδότες ενταχθούν στο πρόγραμμα Συν- Εργασία θα πρέπει να καταβάλλουν το 100% των εργατικών εισφορών των εργαζομένων τους στο ύψος του αρχικού ονομαστικού μισθού και το 70% των εργοδοτικών εισφορών.

Επιπλέον η επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών παρέχεται μόνο μέχρι τις 31 Ιουλίου και όχι μέχρι τις 15 Οκτωβρίου που διαρκεί το πρόγραμμα. Η κυβέρνηση ωστόσο έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο αυτό να αλλάξει και η επιδότηση να επεκταθεί για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο.

Πρόγραμμα ΣΥΝ-Εργασία: Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να ενταχθούν στον μηχανισμό

Δικαίωμα συμμετοχής στον μηχανισμό έχουν όλες οι επιχειρήσεις της χώρας, συνεχούς ή εποχικής λειτουργίας, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ),  που υποχρεούνται σε υποβολή περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ πρέπει να παρουσιάζουν μείωση κατά 20% τουλάχιστον του κύκλου εργασιών ΦΠΑ (κωδικός 312 περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ), σε σχέση με τον κύκλο εργασιών αναφοράς, ανάλογα με τον μήνα ένταξής τους στη ρύθμιση και το είδος των φορολογικών βιβλίων, ως εξής:

 • Κύκλος εργασιών σε σχέση με τον οποίο υπολογίζεται η μείωση κατά τουλάχιστον 20%
 • Ιούνιος 2020:Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου- Απριλίου 2020
 • Ιούλιος 2020:Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου- Απριλίου-Μαΐου 2020
 • Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2020:Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου- Απριλίου-Μαΐου-Ιουνίου 2020

Για τις επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία:

Ιούνιος 2020:Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου- Απριλίου 2019.

 • Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών ενός εκ των δύο (2) μηνών δεν είναι θετικός, λογίζεται το σύνολο του κύκλου εργασιών του 2019 διαιρεμένο δια έξι (6).
 • Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών του 2019 δεν είναι θετικός, λογίζεται ο κύκλος εργασιών του Φεβρουαρίου 2020, πολλαπλασιαζόμενος επί δύο (2).

Ιούλιος 2020:Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου- Απριλίου-Μαΐου 2019.

 • Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών ενός εκ των τριών (3) μηνών δεν είναι θετικός, λογίζεται το σύνολο του κύκλου εργασιών του 2019 διαιρεμένο δια τέσσερα (4).
 • Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών του 2019 δεν είναι θετικός, λογίζεται ο κύκλος εργασιών του Φεβρουαρίου 2020, πολλαπλασιαζόμενος επί τρία (3).

Αύγουστος – Σεπτέμβριος 2020:Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου – Απριλίου-Μαΐου-Ιουνίου 2019.

 • Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών ενός εκ των τεσσάρων (4) μηνών δεν είναι θετικός, λογίζεται το σύνολο του κύκλου εργασιών του 2019 διαιρεμένο δια τρία (3).
 • Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών του 2019 δεν είναι θετικός, λογίζεται ο κύκλος εργασιών του Φεβρουαρίου 2020 πολλαπλασιαζόμενος επί τέσσερα (4).

Για τις επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία:

Ιούνιος 2020: Άθροισμα κύκλου εργασιών πρώτου και δεύτερου τριμήνου 2019, διαιρεμένο δια τρία (3).

 • Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών ενός εκ των δύο τριμήνων δεν είναι θετικός, λογίζεται το σύνολο του κύκλου εργασιών του 2019 διαιρεμένο δια έξι (6).
 • Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών του 2019 δεν είναι θετικός, λογίζεται ο κύκλος εργασιών του πρώτου τριμήνου του 2020 πολλαπλασιαζόμενος επί τα δύο τρίτα (2/3).

Ιούλιος 2020:Άθροισμα του κύκλου εργασιών του πρώτου τριμήνου 2019, πολλαπλασιαζόμενο επί το ένα τρίτο (1/3) και του δεύτερου τριμήνου του 2019, πολλαπλασιαζόμενο επί δύο τρίτα (2/3).

 • Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών ενός εκ των δύο τριμήνων δεν είναι θετικός, λογίζεται το σύνολο του κύκλου εργασιών του 2019 διαιρεμένο διά τέσσερα (4).
 • Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών του 2019 δεν είναι θετικός, λογίζεται ο κύκλος εργασιών πρώτου τριμήνου του 2020.

Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2020:Άθροισμα του κύκλου εργασιών του πρώτου τριμήνου 2019, πολλαπλασιαζόμενο επί το ένα τρίτο (1/3) και του δεύτερου τριμήνου του 2019.

 • Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών ενός εκ των δύο τριμήνων δεν είναι θετικός, λογίζεται το σύνολο του κύκλου εργασιών του 2019 διαιρεμένο διά τρία (3).
 • Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών του 2019 δεν είναι θετικός, λογίζεται ο κύκλος εργασιών πρώτου τριμήνου του 2020, πολλαπλασιαζόμενος επί τέσσερα τρίτα (4/3).

Ανεξαρτήτως μήνα ένταξης, δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, σε περίπτωση μηδενικού κύκλου εργασιών κατά το έτος 2019 και τον Φεβρουάριο 2020, και οι επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία, σε περίπτωση μηδενικού κύκλου εργασιών κατά το έτος 2019 και το πρώτο τρίμηνο του 2020.

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες, που δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης ΦΠΑ ή απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ, πρέπει να παρουσιάζουν μείωση κατά 20% τουλάχιστον των ακαθάριστων εσόδων (κωδικός 047 δήλωσης Ε3), σε σχέση με τα ακαθάριστα έσοδα αναφοράς, ανάλογα με τον μήνα ένταξης, ως εξής:

 • Ιούνιος 2020: Άθροισμα ακαθάριστων εσόδων Μαρτίου-Απριλίου 2020
 • Ιούλιος 2020: Άθροισμα ακαθάριστων εσόδων Μαρτίου- Απριλίου-Μαΐου 2020
 • Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2020:Άθροισμα ακαθάριστων εσόδων Μαρτίου-Απριλίου-Μαΐου-Ιουνίου 2020

Ο κύκλος εργασιών αναφοράς, για τις επιχειρήσεις που δεν είναι υποκείμενες σε περιοδική δήλωση ΦΠΑ, ορίζεται ως ακολούθως:

 • Ιούνιος 2020:Σύνολο ακαθάριστων εσόδων 2019 διαιρεμένο δια έξι (6).
  Σε περίπτωση μη θετικών ακαθάριστων εσόδων το 2019, η επιχείρηση έχει δικαίωμα συμμετοχής.
 • Ιούλιος 2020:Σύνολο ακαθάριστων εσόδων 2019 διαιρεμένο δια τέσσερα (4).
  Σε περίπτωση μη θετικών ακαθάριστων εσόδων το 2019, η επιχείρηση έχει δικαίωμα συμμετοχής.
 • Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2020:Σύνολο ακαθάριστων εσόδων 2019 διαιρεμένο δια τρία (3).
  Σε περίπτωση μη θετικών ακαθάριστων εσόδων το 2019, η επιχείρηση έχει δικαίωμα συμμετοχής.

Διαβάστε όλα τα νέα στο topics.gr