Πότε μπαίνει η επιστροφή φόρου 2022: Γιατί δεν έχει γίνει ακόμα η πληρωμή

Επιστροφή φόρου 2022: Με αγωνία περιμένουν χιλιάδες φορολογούμενοι την επιστροφή φόρου που τους βγήκε μετά την εκκαθάριση της φορολογικής τους δήλωσης.

Σχεδόν ένας στους επτά φορολογούμενους που έχουν υποβάλει μέχρι στιγμής φορολογική δήλωση δικαιούται επιστροφή φόρου για τα εισοδήματα που απέκτησε το 2021 σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ.

Την ίδια ώρα, ορισμένοι από τους φορολογούμενους που δεν έχουν άλλες υποχρεώσεις ή χρέη προς το Δημόσιο θα δουν στους λογαριασμούς του, το ύψος της επιστροφής φόρου που δικαιούνται.

Αν στην προσωποποιημένη πληροφόρηση όφειλαν στο κράτος 500 ευρώ και η επιστροφή φόρου ήταν 400 ευρώ, δεν θα την έπαιρναν και το τελικό ποσό στην προσωποποιημένη πληροφόρηση θα γίνονταν 100 ευρώ ύστερα από τον συμψηφισμό.

Υπάρχουν αρκετοί φορολογούμενοι που πήραν την επιστροφή φόρου έναν μήνα μετά την κοινοποίηση της πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου.

Η καθυστέρηση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) έχουν λάβει εντολή πρώτα να προχωρήσουν σε συμψηφισμό των επιστροφών με πιθανές οφειλές των φορολογούμενων, είτε αυτές είναι ληξιπρόθεσμες, είτε όχι και μετά να προχωρήσει η διαδικασία επιστροφής του ποσού που τους αναλογεί.

Είναι χαρακτηριστικό ότι όσοι φορολογούμενοι μπήκαν σε αναστολή και έχουν μισθό πάνω από 1.000 ευρώ και όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες που υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου 20% επί των μεικτών αμοιβών τους, έχουν εκκαθαριστικό σημείωμα πιστωτικό.

Οι υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) θα προχωρήσουν σε συμψηφισμούς των πιστωτικών υπολοίπων που δικαιούνται οι φορολογούμενοι με τις οφειλές τους από ΦΠΑ, ΕΝΦΙΑ και φόρο εισοδήματος.

Οι φορολογούμενοι που ήδη έχουν τακτοποιήσει εφάπαξ το φόρο εισοδήματος και τον ΕΝΦΙΑ θα περιμένουν να καταβληθεί στον τραπεζικό τους λογαριασμό το συνολικό ποσό της επιστροφής φόρου 2022. Κάθε χρόνο σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, αντιστοιχούν οι επιστροφές φόρων εισοδήματος.

Η επιστροφή φόρου δεν αναμένεται να γίνει αυτόματα σε όλους τους φορολογούμενους, ενώ στην περίπτωση που υπάρχουν οφειλές προς το Δημόσιο, αυτές αναμένεται ακόμα και να μηδενίσουν την επιστροφή, ανάλογα με το ποσό.

Επιστροφή φόρου 2022: Πότε θα μπει η επιστροφή φόρου 2022

Το 2021, η επιστροφή φόρου έγινε μετά το καλοκαίρι. Φέτος αναμένεται να γίνει νωρίτερα. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη ημερομηνία για το πότε θα καταβληθεί μιας και αυτό εξαρτάται από τον χρόνο που υποβλήθηκε η φορολογική δήλωση.

Επιστροφή φόρου 2022: Πώς θα πιστωθεί το ποσό

Με την υποβολή της φορολογικής δήλωσης εκδίδεται αυτόματα το εκκαθαριστικό σημείωμα και ενημερώνεται ο φορολογούμενος ότι έχει επιστροφή φόρου.

Οι επιστροφές φόρου περνούν από έλεγχο προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν εκκρεμείς οφειλές προς την εφορία ή προς τον ΕΦΚΑ ή ακόμη και αν υπάρχουν μελλοντικές οφειλές, που δεν έχουν λήξει.

Εφόσον ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ελέγχου, εάν υπάρχει ποσό για επιστροφή, πιστώνεται στον λογαριασμό του δικαιούχου.

Όταν το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης της φορολογικής δήλωσης είναι πιστωτικό, υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία. Αν για παράδειγμα κατά την υποβολή της δήλωσης προκύπτει πιστωτικό αποτέλεσμα και δεν υπάρχει ήδη δηλωμένος τραπεζικός λογαριασμός, θα πρέπει να ενημερωθείτε με μήνυμα για τις ενέργειες που πρέπει να κάνετε.

Για παράδειγμα αν η επιστροφή φόρου αφορά υπόχρεο, τότε το μήνυμα που θα εμφανίζεται είναι το ίδιο με το παρακάτω.

«Το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι πιστωτικό και για να λάβετε την επιστροφή φόρου θα πρέπει να γνωστοποιήσετε τον λογαριασμό πληρωμών σας (αριθμός ΙΒΑΝ) στη Φορολογική Διοίκηση με την υποβολή ηλεκτρονικής Υπεύθυνης Δήλωσης στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), στην επιλογή «Μητρώο & Επικοινωνία» και στην ενότητα «Δήλωση Λογαριασμού ΙΒΑΝ». Σε περίπτωση κοινού Λογαριασμού, αυτός δύναται να δηλώνεται από έως δύο (2) δικαιούχους.»

Επιστροφή φόρου 2022: Στα… αζήτητα 300 εκατ. ευρώ από επιστροφές – Δείτε τι έχει συμβεί

Μπορεί η Εφορία να θέλει να επιστρέψει τους φόρους που δικαιούνται σε χιλιάδες δικαιούχους αλλά δεν προσέρχονται να εισπράξουν τα σχετικά ποσά. Δείτε τον λόγο στο xristika.gr

Πρόκειται για μια παράδοξη διαπίστωση που προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών και προκαλεί μεν απορία, αλλά έχει την εξήγησή της.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, το σύνολο των εκκρεμών επιστροφών φόρου, στις 31 Μαΐου 2022 ήταν 541 εκατ. ευρώ.

Από το ποσό αυτό, τα 314 εκατ. ευρώ είναι σε εκκρεμότητα άνω των 90 ημερών και τα 227 εκατ. ευρώ, δεν έχουν συμπληρώσει το τρίμηνο από την ημερομηνία έκδοσης του Ατομικού Φύλλου Έκπτωσης (ΑΦΕΚ).

Όμως από τα αναλυτικά στοιχεία της ΑΑΔΕ προκύπτει ότι, από το ποσό των 314 εκατ. ευρώ που είναι επιστροφές άνω των 90 ημερών, ποσό ύψους 290 εκατ. ευρώ είναι στα αζήτητα.

Δηλαδή, πάνω από το μισό ποσό των επιστροφών φόρου, που έχει δεσμεύσει για να το επιστρέψει η ΑΑΔΕ, δεν προσέρχεται κανείς να το εισπράξει.

Στην υποσημείωση στον σχετικό πίνακα, η ΑΑΔΕ, αναφέρει «εκ των οποίων ποσό που δεν μπορεί να αποπληρωθεί λόγω εξωγενών παραγόντων, όπως μη ανταπόκριση δικαιούχου ή μη προσκόμιση δικαιολογητικών».

Σύμφωνα με στελέχη της ΑΑΔΕ, η μη προσέλευση των δικαιούχων, για να εισπράξουν τις επιστροφές φόρου, οφείλεται βασικά στον φόβο του ελέγχου τόσο των δικαιολογητικών, αλλά και τον γενικότερο φορολογικό έλεγχο, που μπορεί να προκαλέσουν τυχόν ελλιπή δικαιολογητικά ή παρατυπίες που εντοπιστούν.

Επιστροφή φόρου 2022: Αλλάζει η διαδικασία των επιστροφών

Παράλληλα, στην τελική ευθεία βρίσκεται το σχέδιο της ΑΑΔΕ για την αυτόματη και ηλεκτρονική επιστροφή ΦΠΑ και άλλων φόρων, στους συνεπείς φορολογούμενους.

Σύμφωνα με το σχέδιο της ΑΑΔΕ, που έχει αποκαλύψει το Σin, oι επιστροφές φόρων θα είναι ταχύτατες, προς όσους δεν έχουν ιστορικό φορολογικών παραβάσεων αλλά και πληρώνουν εμπρόθεσμα τις οφειλές τους προς την εφορία. Τα στοιχεία αυτά και ή γενικότερη συμπεριφορά, θα συνθέτουν το «προφίλ των φορολογουμένων».

Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο που θα θεσμοθετηθεί για τις επιστροφές φόρων και το οποίο επεξεργάζεται η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, που δικαιούνται επιστροφή ΦΠΑ, θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν ηλεκτρονικά το αίτημα επιστροφής του φόρου και θα λαμβάνουν το ποσό άμεσα, μέσω αυτόματων ελέγχων που θα διενεργούνται από το Taxisnet για την πλήρωση των προϋποθέσεων.

Οι δικαιούχοι θα ενημερώνονται άμεσα, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος και χωρίς παρέμβαση υπαλλήλου της Εφορίας, για την ημερομηνία επιστροφής του ποσού μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όταν το αίτημά τους πρόκειται να υποβληθεί σε αυτόματη επεξεργασία χωρίς έλεγχο.

Από το αυτοματοποιημένο σύστημα επιστροφής των φόρων ευνοούνται βασικά οι κατηγορίες επιτηδευματιών που πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

Έχουν ελεγχθεί για τουλάχιστον τρεις φορολογικές περιόδους και το σύνολο των επιστραφέντων, κατόπιν ελέγχων, ποσών δεν διαφέρει από το συνολικά αιτούμενο ποσό σε ποσοστό άνω 5%.

Δεν έχουν υποπέσει σε φορολογικές και τελωνειακές παραβάσεις.

Δεν χαρακτηρίζονται ύποπτοι για συμμετοχή σε απάτη που αφορά τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές, κατόπιν εφαρμογής κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου.

Πληρώνουν έγκαιρα τις τρέχουσες φορολογικές τους υποχρεώσεις και εξυπηρετούν ρυθμίσεις για παλαιότερα χρέη.

Εξαιρέσεις

Πάντως, από τις αυτόματες επιστροφές φόρων θα εξαιρούνται:

Τα μεγάλα ποσά επιστροφής, οι υποθέσεις των οποίων θα ελέγχονται.

Όσοι στο παρελθόν έχουν υποπέσεις σε φορολογικές παραβάσεις και ειδικά όσοι επιχείρησαν να εισπράξουν ΦΠΑ που δεν δικαιούνταν.