Πωλείται πασίγνωστη ελληνική εταιρεία – «Σεισμός» στην αγορά

Volterra: Πωλητήριο αποφάσισε να βάλει ο ΑΒΑΞ στην εταιρεία Volterra, καθώς υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με την έκρηξη τιμών στην αγορά.

Η σημαντική βελτίωση των επιδόσεων της ΑΒΑΞ στο μέτωπο των παραχωρήσεων και των κατασκευών αντισταθμίστηκε πέρυσι μερικώς από τις αρνητικές εξελίξεις στη θυγατρική Volterra που δραστηριοποιείται στην ενέργεια και την έκρηξη τιμών στα υλικά κατασκευών.

Και μπορεί η διοίκηση της ΑΒΑΞ να έλαβε οριστική απόφαση αποχώρησης από τον τομέα της ενέργειας με πώληση της Volterra (εδώ και μήνες κυκλοφορούν φήμες και για τους ενδιαφερόμενους…), αλλά οι αυξήσεις στα υλικά κατασκευών συνεχίζονται. Ωστόσο είναι σε εξέλιξη η συζήτηση με το υπουργείο Υποδομών για την εξεύρεση λύσης που θα περιορίζει τις επιπτώσεις. Έτσι η διοίκηση προβλέπει πως φέτος «θα καταγραφεί περαιτέρω βελτίωση στις οικονομικές επιδόσεις, με δυναμική ανάπτυξη της κατασκευαστικής δραστηριότητας και ενίσχυση της κερδοφορίας».

Για την Volterra στον όμιλο ΑΒΑΞ θεωρούν πως η παρουσία της εταιρείας στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας θα επιτρέψει να πωληθεί σε μια καλή αποτίμηση λόγω και της ταχύτερης στροφής προς τις ΑΠΕ που φέρνει η προσπάθεια της Ευρώπης για απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο. Κύκλοι του ομίλου υποστηρίζουν πως «ένας από τους λόγους της απόφασης πώλησης της Volterra, είναι οι ιδιαίτερα ελκυστικές αποτιμήσεις στα εν λειτουργία έργα ΑΠΕ. Η αποεπένδυση θα μας δώσει τη δυνατότητα να επενδύσουμε / αξιοποιήσουμε τα κεφάλαια που θα προκύψουν σε νέα έργα ΣΔΙΤ / Παραχωρήσεις».

Για να αντιμετωπιστεί η οικονομική αιμορραγία η διοίκηση «έλαβε απόφαση αποεπένδυσης από την αγορά ενέργειας και τις δραστηριότητες της Volterra, συμπεριλαμβανομένων των κερδοφόρων θυγατρικών της στον χώρο των ΑΠΕ, προκειμένου να ενισχύσει την ρευστότητά της. Προς τούτο προχώρησε στη σύναψη σύμβασης με χρηματοοικονομικό σύμβουλο για την διερεύνηση ενδιαφέροντος από αγοραστές είτε για το σύνολο του Ομίλου Volterra, είτε ξεχωριστά για τα έργα ΑΠΕ και τις δραστηριότητες στη λιανική & χονδρική αγορά ηλεκτρισμού & Φυσικού Αερίου».

Όπως επισημαίνεται στον ετήσιο απολογισμό της περυσινής χρονιάς, κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2021 χρειάστηκε η στήριξη της Volterra από τη μητρική ΑΒΑΞ κατά ποσό 7.200.000 ευρώ, για το οποίο ποσό η έκτακτη Γενική Συνέλευση της Volterra πήρε οριστική και αμετάκλητη απόφαση για τη κεφαλαιοποίησή του». Η Volterra παρουσίασε πέρυσι πωλήσεις ύψους 190,5 εκατ. ευρώ αλλά και ζημιές μετά φόρων 14 εκατ. ευρώ λόγω της έκρηξης τιμών στη χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Οι ζημιές από την ενέργεια αποτυπώθηκαν και στον όμιλο που σε διαφορετική περίπτωση θα είχε θετικό πρόσημο στην κερδοφορία του 2021. Αν δεν συμπεριληφθεί η Volterra, ο όμιλος ΑΒΑΞ παρουσίασε πέρυσι κέρδη δύο εκατ. ευρώ.

Volterra: Οι ανατιμήσεις στα υλικά κατασκευών

Τα στοιχεία που παρουσιάζει η διοίκηση της ΑΒΑΞ δείχνουν και τις σοβαρές επιπτώσεις που έχει στις τεχνικές εταιρείες η έκρηξη τιμών στα υλικά κατασκευών. Όπως επισημαίνει η διοίκηση της εταιρείας «τα υλικά, οι ανατιμήσεις των οποίων επηρεάζουν την εταιρεία, τα υποκαταστήματά της στο εξωτερικό και τις κοινοπραξίες μέσω των οποίων εκτελούνται τα έργα, αφορούν στον σίδηρο, τον χαλκό, το αλουμίνιο, τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, την άσφαλτο, κλπ. Οι τιμές προμήθειας ξεκίνησαν να αυξάνονται από τους τελευταίους μήνες του 2020 μέχρι και σήμερα, χωρίς να υπάρχουν ενδείξεις ότι το φαινόμενο αυτό θα αντιστραφεί τους επόμενους μήνες. Οι αυξήσεις τιμών κυμαίνονται μεταξύ 25% και 70%».

Μάλιστα τα έργα της ΑΒΑΞ στο εξωτερικό δεν καλύπτονται από αναθεωρήσεις τιμών, και εκτιμάται ότι η αρνητική επίδραση στο μεικτό αποτέλεσμα της ανέρχεται σε 26 εκατ. ευρώ τουλάχιστον. Το ποσό αυτό αφορά το οδικό έργο στην Κροατία, τα κτηριακά έργα Casino Resort και Trilogy στην Κύπρο, το ενεργειακό έργο στο Ιράκ και τον αγωγό φυσικού αερίου IGB στη Βουλγαρία. Στο εσωτερικό, η επίδραση αφορά κυρίως στο έργο στο σταθμό ενέργειας στον Άγιο Δημήτριο της ΔΕΗ και ανέρχεται σε τουλάχιστον 4 εκατ. ευρώ.

Πάντως, με δεδομένο πως τα υπό εκτέλεση έργα «θα ολοκληρωθούν μέχρι το 3ο τρίμηνο του 2022, έχει απορροφηθεί περίπου το 70% των ανατιμήσεων με ημερομηνία αναφοράς την 31.12.2021». Παρ’ όλα αυτά, «έχουν κατατεθεί αιτήματα αποζημίωσης (claims) και διεξάγονται διαπραγματεύσεις με τους πελάτες καθότι οι συνθήκες δεν αφορούν σε κανονικές αυξήσεις τιμών αλλά σε έκτακτες καταστάσεις (force majeure). Τα ποσά αποζημίωσης που τυχόν προκύψουν από τις διαπραγματεύσεις αναμένεται να επηρεάσουν τα αποτελέσματα του 2022».

Για τα δημόσια έργα η διοίκηση επισημαίνει πως «γίνεται προσπάθεια και διαπραγματεύσεις με τα αρμόδια υπουργεία ούτως ώστε αυτά τα υλικά με την μεγάλη ανατίμηση να πληρώνονται απολογιστικά. Για τα νέα έργα τα οποία δεν είναι δημόσια, πραγματοποιούνται διαπραγματεύσεις ώστε οι συμβάσεις να περιλαμβάνουν όρους αναθεώρησης τιμών».

Σύμφωνα με τη διοίκηση της ΑΒΑΞ στις παραχωρήσεις η σταδιακή κατάργηση των περιορισμών των μετακινήσεων αύξησε την κυκλοφορία κατά 15% το 2021 σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις στην κυκλοφορία παρατηρήθηκαν στην Εγνατία Οδό και στην Αττική Οδό κατά 22% και 17% αντίστοιχα. Συνεπώς υπήρξε και η αντίστοιχη αύξηση των εσόδων.

Παρόλα αυτά ακόμα δεν έχουν επανέλθει στα προ covid επίπεδα του 2019 με επιπτώσεις στα μερίσματα που λαμβάνει η ΑΒΑΞ από τις παραχωρήσεις. Όσο για το σχέδιο μεταφοράς των συμμετοχών στις παραχωρήσεις σε ξεχωριστή θυγατρική (ΑΒΑΞ Παραχωρήσεις) επισημαίνεται πως πέρυσι έγινε η μεταβίβαση των δευτερογενών δανείων (subdebt) της Ολυμπίας Οδού και του Αυτοκινητοδρόμου Αιγαίου. Η μεταβίβαση των λοιπών περιουσιακών στοιχείων στην ΑΒΑΞ Παραχωρήσεις (μετοχές των εταιρειών Ολυμπίας Οδού, Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου και Μωρέα, καθώς και το subdebt της εταιρείας Μωρέα), αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2022.

Σε αλλαγές προχώρησαν οι Dimand και ΑΒΑΞ Development όσον αφορά στο σχέδιο ανάπτυξης του μεγάλου οικοπέδου των 18,7 στρεμμάτων στο Νέο Φάληρο για το οποίο έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια ανέγερσης κτιρίου 57.450 τετραγωνικών μέτρων.

Αντί για γραφειακούς χώρους και καταστήματα, στο ακίνητο θα αναπτυχθεί ένα συγκρότημα μικτής οικιστικής και εμπορικής χρήσης με σκοπό την εκμετάλλευσή του. Σημειώνεται πως η Dimand ελέγχει το 55% της 3V ΑΕ που θα αναπτύξει το συγκρότημα, η ΑΒΑΞ Development το 15% ενώ το υπόλοιπο ποσοστό ανήκει σε μέλη των οικογενειών Ιωάννου και Δαυίδ.

Volterra: Αυτές οι συσκεύες καίνε το περισσότερο ηλεκτρικό ρεύμα

Το ηλεκτρικό ρεύμα εξελίσσεται σε εφιάλτη για εκατομμύρια νοικοκυριά και όλοι αναζητούν τρόπους για να μειώσουν τους λογαριασμούς τους.

Με τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος να βρίσκονται στα ύψη και τα νοικοκυριά να μην μπορούν να αντεπεξέλθουν στους φουσκωμένους λογαριασμούς, έχετε σκεφτεί πόσα χρήματα θα εξοικονομούσατε αν κλείνατε τελείως τις συσκευές – βαμπίρ; Δηλαδή αυτές που συνεχίζουν να καταναλώνουν ενέργεια, παρότι δεν λειτουργούν και είναι κλειστές.

Για να σας βγάλουμε από τον κόπο, αυτήν ακριβής την έρευνα υλοποίησε η εταιρεία British Gas στο Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία κατέδειξε ότι τα βρετανικά νοικοκυριά πληρώνουν 3,16 δισ. λίρες (3,74 δισ. ευρώ) ετησίως, μόνο και μόνο για να έχουν τις συγκεκριμένες συσκευές σε κατάσταση stand-by. Δηλαδή κλειστές, χωρίς να βγαίνουν από την πρίζα.

Σύμφωνα με το BBC, αυτό το ποσό ισούται με 147 λίρες (173 ευρώ) για κάθε νοικοκυριό ετησίως ή αλλιώς με το αντίτιμο δύο μηνιαίων λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος.

Κάθε ηλεκτρική συσκευή που παραμένει συνδεδεμένη στην πρίζα, ανεξαρτήτως αν λειτουργεί ή όχι, εξακολουθεί να καταναλώνει ενέργεια, με αποτέλεσμα το… ρολόι να συνεχίζει να γράφει.

Λάπτοπ, τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, φορτιστές, φούρνοι μικροκυμάτων κ.ο.κ., επομένως, συνιστούν τους αθόρυβους καταναλωτές ηλεκτρικού ρεύματος, την παρουσία των οποίων αντιλαμβανόμαστε μόνο στο τέλος κάθε μήνα, όταν έρχεται ο λογαριασμός.

Μπορεί να είναι άβολο κάθε φορά που κλείνεις την τηλεόραση να την «βγάζεις» κι από την πρίζα, αλλά αυτό μπορεί να σου εξοικονομήσει 24,61 λίρες ετησίως (29 ευρώ), όπως αναφέρεται στη σχετική έρευνα. Το ίδιο ισχύει και με έναν αποκωδικοποιητή συνδρομητικής τηλεόρασης (όφελος 27,3 ευρώ ετησίως).

Και πάει λέγοντας:

  • Κονσόλες παιχνιδιών 12,17 λίρες (15 ευρώ)
  • Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 11,22 λίρες (13,2 ευρώ)
  • Φούρνος μικροκυμάτων 16,37 λίρες (19,7 ευρώ)
  • Πλυντήριο πιάτων 4,73 λίρες (5,5 ευρώ)
  • Εκτυπωτής 3,81 λίρες (4,5 ευρώ)
  • Φορτιστής κινητού 1,26 λίρα (1,48 ευρώ)