Ποιοι δικαιούνται διπλό επίδομα έως 854 ευρώ πριν από τα Χριστούγεννα: Οι προϋποθέσεις

Επιδόματα 2022:  Κερδισμένοι είναι όσοι δικαιούνται από τα επιδόματα 2022 και το επίδομα θέρμανσης και την επιταγή ακρίβειας. Όλες οι λεπτομέρειες στο xristika.gr.

Διπλό επίδομα θα λάβουν πριν από τα Χριστούγεννα 2022 δεκάδες χιλιάδες δικαιούχοι αλλά και ευάλωτες ομάδες, καθώς θα δουν στους λογαριασμούς τους να πιστώνονται τα ποσά τόσο από την επιταγή ακρίβειας όσο και από το επίδομα θέρμανσης,

Κερδισμένοι είναι όσοι δικαιούνται και τις δύο κρατικές ενισχύσεις, οι οποίες θα καταβληθούν μία εβδομάδα πριν τις γιορτές (19-23 Δεκεμβρίου). Δυνητικά μπορεί ένας δικαιούχος να λάβει έως 854 ευρώ.

Η προκαταβολή του επιδόματος θέρμανσης θα δοθεί στις 21 Δεκεμβρίου, ενώ, όπως δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εργασίας κ. Χατζηδάκης την εβδομάδα πριν τα Χριστούγεννα προγραμματίζεται να καταβληθεί και η επιταγή ακρίβειας ύψους 250 ευρώ.

Κάποιοι από αυτούς θα πάρουν «δώρο» έως και 853 ευρώ, ανάλογα με το νομό όπου κατοικούν.

Επιδόματα 2022: Τα κριτήρια για το επίδομα θέρμανσης

Δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης είναι:

 • Άγαμος με ετήσιο εισόδημα έως 16.000 ευρώ
 • Εγγαμος με ετήσιο εισόδημα έως 24.000 ευρώ
 • Εγγαμος με 1 παιδί και ετήσιο εισόδημα έως 27.000 ευρώ
 • Εγγαμος με 2 παιδιά και ετήσιο εισόδημα έως 30.000 ευρώ
 • Εγγαμος με 3 παιδιά και ετήσιο εισόδημα έως 33.000 ευρώ

Επιδόματα 2022: Επιταγή ακρίβειας – κριτήρια

Η επιταγή ακρίβειας ύψους 250 ευρώ θα δοθεί σε 2.300.000 δικαιούχους και πρόκειται για τις εξής κατηγορίες:

 • στους ευάλωτους συνταξιούχους με εισοδηματικά κριτήρια
 • στους δικαιούχους αναπηρικού επιδόματος (+ 250 ευρώ)
 • στους ανασφάλιστους υπερήλικες (+ 250 ευρώ)
 • στους δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (διπλή δόση)
 • στους μακροχρόνια ανέργους, και
 • στους δικαιούχους Επιδόματος Παιδιού έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Ειδικά για τους συνταξιούχους θα ισχύσουν τα εξής εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια:

Το ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα για το φορολογικό έτος 2022 δεν υπερβαίνει τις 9.600 ευρώ, που σημαίνει ότι το ατομικό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 800 ευρώ το μήνα.

Το ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημά τους (το άθροισμα των φορολογητέων εισοδημάτων του υπόχρεου και του/της συζύγου/μέρους συμφώνου συμβίωσης) δεν υπερβαίνει τις 16.800 ευρώ, που πρακτικά σημαίνει ότι για ζευγάρι το μηνιαίο εισόδημα δεν μπορεί να ξεπερνά τα 1.400 ευρώ.

Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού που προκύπτει από την πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ έτους 2022 (φορολογικού έτους 2021), δεν υπερβαίνει το ποσό των 300.000 ευρώ

Επιδόματα 2022: Παραδείγματα

Ζευγάρι συνταξιούχων στην Αθήνα 

Ζευγάρι συνταξιούχων στην Αθήνα που χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης για το σπίτι τους και έχουν εισοδήματα μόνο από συντάξεις 700 ευρώ ο σύζυγος και 500 ευρώ η σύζυγος.

Εμπίπτουν στα εισοδηματικά κριτήρια για την επιταγή ακρίβειας, καθώς το ατομικό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει τα 9.600 ευρώ έκαστος, αλλά ούτε έχουν οικογενειακό εισόδημα πάνω από 16.800 ευρώ. Δηλαδή ως ζευγάρι δεν ξεπερνούν τα 1.400 ευρώ το μήνα εισόδημα.

Συνεπώς είναι και οι δυο δικαιούχοι της επιταγής ακρίβειας – Θα εισπράξουν 250 + 250 ευρώ = 500 ευρώ από την επιταγή ακρίβειας.

Παράλληλα, τα εισοδήματα τους πληρούν τα κριτήρια για το επίδομα θέρμανσης, καθώς δεν υπερβαίνουν τις 24.000 ευρώ.

Μένουν στην Αθήνα και επιδοτήθηκαν πέρσι. Εφόσον υποβάλλουν αίτηση έως τις 9 Δεκεμβρίου, θα λάβουν στις 21/12 ως προκαταβολή το συνολικό ποσό του περσινού επιδόματος, δηλαδή €129.

Συνεπώς, συνολικά θα λάβουν από επίδομα θέρμανσης και επιταγή ακρίβειας 629€ πριν τα Χριστούγεννα.

Επιδόματα 2022: Πότε μπαίνει το δώρο Χριστουγέννων

Όπως είναι γνωστό από την ισχύουσα νομοθεσία όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας, σύμβαση αορίστου ή ορισμένου χρόνου σε οποιοδήποτε εργοδότη δικαιούνται Δώρα Εορτών.

Για τον υπολογισμό του ποσού των Δώρων λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών δηλαδή αν αμείβονται με ημερομίσθιο ή με μισθό.

Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το Δώρο Χριστουγέννων αρχίζει από την 1η Μαΐου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Έτσι, οι εργαζόμενοι που η σχέση εργασίας τους με τον εργοδότη είχε διάρκεια χωρίς διακοπή όλη τη χρονική περίοδο που αναφέραμε δηλαδή από 1ης Μαΐου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου κάθε έτους, δικαιούνται ολόκληρο το Δώρο που είναι ίσο με ένα (1) μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και με 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

Όσοι όμως από τους παραπάνω μισθωτούς τους που η σχέση τους με τον εργοδότη δεν διήρκησε ολόκληρο το χρονικό διάστημα που αναφέραμε είτε γιατί αποχώρησαν οικειοθελώς από την εργασία τους, είτε γιατί απολύθηκαν δικαιούνται να λάβουν τμήμα δώρου ανάλογο με τη χρονική διάρκεια της εργασιακής τους σχέσης. Σε αυτή τη περίπτωση το δώρο Χριστουγέννων θα το υπολογίσουν ως εξής:

2/25 του μηνιαίου μισθού ή 2 ημερομίσθια – ανάλογα με το πώς αμείβονται – για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης.

Ακόμα και οι μισθωτοί που εργάστηκαν χρονικό διάστημα μικρότερο των 19ημέρων δικαιούνται ανάλογο κλάσμα του δώρου.

Tο Δώρο Χριστουγέννων πρέπει να καταβληθεί μέχρι την 21η Δεκεμβρίου κάθε έτους, υπόκειται σε εισφορές υπέρ ΙΚΑ, Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών. Νοείται βέβαια ότι ο εργοδότης μπορεί να καταβάλλει το δώρο και νωρίτερα από την παραπάνω ημερομηνία. Τα δώρα εορτών σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθούν σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα.