Πληρωμή συντάξεων Μαρτίου 2023: Ανατροπή λόγω τριημέρου Καθαράς Δευτέρας

Συντάξεις Μαρτίου: Τι θα γίνει με τις αυξήσεις για όσους δεν πήραν. Πότε πληρώνονται οι συνταξιούχοι. Δείτε όλες τις ημερομηνίες ανά Ταμείο.

«Πάνε ταμείο» νωρίτερα οι συνταξιούχοι για να πάρουν τις συντάξεις Μαρτίου του 2023. Η πιο πιθανή ημερομηνία καταβολής είναι μέχρι στιγμής είναι μεταξύ 22 και 24 Φεβρουαρίου.

Με αγωνία πάντως θα πάνε στο ΑΤΜ και όσοι ευελπιστούν ότι θα δουν αυτή τη φορά αυξήσεις στις συντάξεις τους.

Οι επικρατέστερες ημερομηνίες πληρωμής είναι οι εξής:

 • Οι συνταξιούχοι των ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΔΕΗ θα πληρωθούν την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου και η κατάθεση θα γίνει το απόγευμα Τρίτης.
 • Οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ, των τραπεζών, του ΟΤΕ και του Δημοσίου, εφόσον το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 1,3,5,7,9, θα πληρωθούν την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου. Η κατάθεση θα γίνει το απόγευμα της Τετάρτης.
 • Οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ, των τραπεζών, του ΟΤΕ και του Δημοσίου, που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 0,2,4,6,8, θα πληρωθούν την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου, με την καταβολή να γίνεται το απόγευμα της Πέμπτης 23 Φεβρουαρίου.

Συντάξεις Μαρτίου: Πώς θα δοθούν τα αναδρομικά Ιανουαρίου

Ο τρόπος που θα δοθούν τα αναδρομικά Ιανουαρίου στους συνταξιούχους είναι ο εξής:

Εάν κάποιος συνταξιούχος είδε στα τέλη Ιανουαρίου να του καταβάλλεται σύνταξη αυξημένη κατά 20 ευρώ:

 • με τη σύνταξη Μαρτίου θα πάρει επιπλέον 40 ευρώ που αντιστοιχούν στις αυξήσεις για τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο,
 • Από τον Απρίλιο και έως το τέλος του έτους η σύνταξη του επανέρχεται στα επίπεδα του Ιανουαρίου δηλαδή αυξημένα κατά 20 ευρώ σε σχέση με όσα λάμβανε πέρυσι.

Αυξήσεις συντάξεων: Οι τυχεροί και οι άτυχοι

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας, υπήρξαν 1.724.713 συνταξιούχοι που θα δουν αύξηση στις κύριες συντάξεις τους. Από αυτούς όμως, το 15% περίπου, δηλαδή περίπου 340.000 άτομα, έλαβε μικρότερη από την αναμενόμενη, λόγω ύπαρξης προσωπικής διαφοράς. Ουσιαστικά, αυτή η ομάδα συνταξιούχων θα καταφέρει να μηδενίσει την προσωπική διαφορά και ό,τι περισσέψει, θα το λάβει ως αύξηση.

Οι συγκεκριμένοι συνταξιούχοι θα πρέπει να προστεθούν στους περίπου 750.000 οι οποίοι δεν θα λάβουν την παραμικρή αύξηση λόγω ύπαρξης μεγάλης προσωπικής διαφοράς. Οι τελευταίοι απλώς θα διαπιστώσουν μείωση της προσωπικής διαφοράς τους, αλλά όχι μηδενισμό αυτής, κάτι που ενδεχομένως να συμβεί σε επόμενη αύξηση.

Αυξήσεις συντάξεις: Παραδείγματα για τον αντίκτυπο της προσωπικής διαφοράς

Ας δούμε συγκεκριμένα παραδείγματα για το πώς επηρεάζει η προσωπική διαφορά τις αποδοχές συνταξιούχων μετά την εφαρμογή των προγραμματισμένων αυξήσεων:

 • 1ο: Συνταξιούχος πριν από τη 13η Μαΐου 2016 (έναρξη εφαρμογής «νόμου Κατρούγκαλου» – ν. 4387/16) είχε κύρια σύνταξη 1.030,97 ευρώ (άθροισμα κύριας και ανταποδοτικής). Με τον επανυπολογισμό της κύριας σύνταξής του προέκυψε προσωπική διαφορά 67,80 ευρώ. Με την αύξηση που δικαιούται από 1.1.23 και η οποία είναι 7,75%, θα έπρεπε να λάβει ποσό 77,32 ευρώ. Όμως, επειδή η αύξηση προκύπτει μόνο αφού μηδενιστεί η προσωπική διαφορά, ο εν λόγω συνταξιούχος θα λάβει τελικά μόλις 9,52 ευρώ. Άρα, η κύρια σύνταξή του από την 1.1.23 και μετά θα αναπροσαρμοστεί στα 1.040,49 ευρώ τον μήνα. Αν όμως δεν είχε καθόλου προσωπική διαφορά, ο ίδιος συνταξιούχος θα λάμβανε κύρια σύνταξη 1.108,29 ευρώ.
 • 2ο: Συνταξιούχος με έναρξη καταβολής σύνταξης το 2020, που λαμβάνει τον μήνα ως κύρια σύνταξη 850 ευρώ καθαρά. Η συγκεκριμένη σύνταξη δεν χρειάστηκε να τύχει της διαδικασίας επανυπολογισμού. Έτσι, με την εφαρμογή της αύξησης του 7,75%, το μηνιαίο όφελος που θα έχει θα είναι περίπου 66 ευρώ. Άρα, ο εν λόγω συνταξιούχος θα διαπιστώσει ότι από την 1η.1.23 και μετά η κύρια σύνταξή του θα είναι 916 ευρώ τον μήνα καθαρές αποδοχές.
 • 3ο: Συνταξιούχος πριν από τη 13η Μαΐου 2016 λαμβάνει ως κύρια σύνταξη ποσό 560 ευρώ καθαρά. Μετά τον επανυπολογισμό διαπιστώθηκε ότι έχει προσωπική διαφορά 70 ευρώ. Η αύξηση που θα λάβει της τάξης του 7,75% αντιστοιχεί σε 42 ευρώ τον μήνα. Πρακτικά, όμως, ο συνταξιούχος του συγκεκριμένου παραδείγματος θα συνεχίσει από την 1η.1.2023 να εισπράττει 560 ευρώ τον μήνα. Αιτία είναι ότι η αύξηση αυτή θα χρησιμοποιηθεί για να μειώσει την προσωπική διαφορά του στα 28 ευρώ. Αν όμως δεν είχε προσωπική διαφορά, ο ίδιος συνταξιούχος θα λάμβανε κύρια σύνταξη 602 ευρώ τον μήνα.

Αυξήσεις συντάξεων: Τι ισχύει για όσους λαμβάνουν από δύο συντάξεις και πάνω

Όσοι παίρνουν δύο ή και τρεις κύριες συντάξεις θα δουν τρεις αυξήσεις, κατά 7,75% σε κάθε μία σύνταξη χωριστά. Το μυστικό στις διπλές ή τριπλές κύριες συντάξεις είναι ότι, αν η μία έχει μεγάλη θετική προσωπική διαφορά και η άλλη δεν έχει, ο συνταξιούχος θα πάρει σίγουρα αύξηση στη σύνταξη που δεν έχει προσωπική διαφορά. Θα βγει δηλαδή κερδισμένος με αύξηση σε μία εκ των δύο ή περισσότερων κύριων συντάξεων.

Η αύξηση 7,75% θα μειώσει όλες τις προσωπικές διαφορές και θα βάλει τις βάσεις για να μηδενιστούν στις επόμενες αυξήσεις.

Πάντως όσοι μειώσουν την προσωπική διαφορά και δεν πάρουν αύξηση στην τσέπη θα λάβουν μια συμπληρωματική αύξηση της τάξης του 0,5% με 0,7%, που θα προκύψει από τα τελικά μεγέθη για τις επιδόσεις της οικονομίας το 2022, που θα ανακοινωθούν το φθινόπωρο του 2023.

Για τους παλαιούς συνταξιούχους η αύξηση θα φανεί εφόσον είναι μεγαλύτερη από το ποσό της (θετικής) προσωπικής διαφοράς.

Καθαρές αυξήσεις πάνω από την προσωπική διαφορά θα δουν δεκάδες χιλιάδες συνταξιούχοι με 35, και κυρίως με 36 ως 40 έτη ασφάλισης, προερχόμενοι από το ΙΚΑ, Ταμεία ΔΕΚΟ, τραπεζών, Συνεταιρισμών, ΝΑΤ, κ.ά.

Η αύξηση θα φανεί εφόσον:

 • Δεν υπάρχει θετική προσωπική διαφορά – συμπλήρωμα στη σύνταξη που επανυπολογίστηκε με τους νόμους 4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου) και 4670/2020 (νόμος Βρούτση).
 • Δεν υπάρχει θετική προσωπική διαφορά που μειώθηκε ή εξαλείφθηκε με τον επανυπολογισμό του νόμου Βρούτση για συνταξιούχους με 30 έτη ασφάλισης και άνω.
 • έχει δοθεί ήδη αύξηση στη σύνταξη με τους επανυπολογισμούς (αρνητική διαφορά).

Να σημειωθεί ότι εφόσον δεν υπάρχει θετική διαφορά ολόκληρη την αύξηση θα λάβουν όλοι οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ (περίπου 550.000 άτομα), καθώς και συνταξιούχοι λόγω θανάτου και αναπηρίας από όλα τα Ταμεία, αλλά και συνταξιούχοι λόγω γήρατος με 20 ως 30 έτη ασφάλισης. Στους δικαιούχους αυξήσεων που παίρνουν όλο το ποσό στην τσέπη περιλαμβάνονται και 500.000 νέοι -από 13/5/2016 και μετά- συνταξιούχοι που δεν έχουν προσωπική διαφορά.