Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης: Κάντε ΕΔΩ αίτηση – Τα δικαιολογητικά

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης: Πώς θα κάνω αίτηση στο ermis.gov.gr (ΕΡΜΗΣ); Από πού παίρνω το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης μόλις εκδοθεί; Μπορώ και μέσω ίντερνετ και στα ΚΕΠ; Ποια δικαιολογητικά χρειάζονται, πού βρίσκω το υπόδειγμα και ποια είναι η ισχύς του;

Το xristika.gr έψαξε και βρήκε όλα όσα χρειάζονται για την έκδοση του πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης και σας τα παρουσιάζει, ώστε να βρείτε εύκολα και γρήγορα όλα όσα ψάχνετε.

Περιεχόμενα
 1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης: Χορήγηση μέσω του ermis.gov.gr (ΕΡΜΗΣ)
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης: Βήμα – βήμα η αίτηση στο ermis.gov.gr (ΕΡΜΗΣ)
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης: Χορήγηση μέσω ΚΕΠ
 4. Δικαιολογητικά για πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης: Χρήσιμες πληροφορίες

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης: Χορήγηση μέσω του ermis.gov.gr (ΕΡΜΗΣ)

Ο πιο εύκολος τρόπος για τη χορήγηση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης είναι μέσω της διαδικτυακής πύλης «ΕΡΜΗΣ», η οποία αποτελεί την Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη της δημόσιας διοίκησης, παρέχοντας στους πολίτες και τις επιχειρήσεις πληροφόρηση και ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Σε αυτήν οι πολίτες μπορούν εύκολα και γρήγορα να εκδώσουν πάνω από 100 πιστοποιητικά που χρειάζονται καθημερινά.

Ο ενδιαφερόμενος κάνει την αίτηση για το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και παραλαμβάνει στην Ηλεκτρονική Θυρίδα του ermis ηλεκτρονικό αντίγραφο, επικυρωμένο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν.3979/2011. Μόνος αστερίσκος στην εν λόγω διαδικασία είναι ότι το ΚΕΠ που θα επιλέξει θα πρέπει να έχει δυνατότητα ψηφιοποίησης.

Εναλλακτικά, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να παραλάβει το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το ΚΕΠ της επιλογής του.

Κάντε κλικ ΕΔΩ για να κάνετε την αίτηση

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης: Βήμα – βήμα η αίτηση στο ermis.gov.gr (ΕΡΜΗΣ)

Η διαδικασία της αίτησης για το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης μέσω του ΕΡΜΗΣ είναι πολύ απλή και περιλαμβάνει τα εξής βήματα:

 1. Εισέρχεστε στη διαδικτυακή πύλη ermis.gov.gr και κάνετε σύνδεση μέσω των κωδικών που έχετε για το Taxisnetπιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 2. Στη συνέχεια κάνετε κλικ στην επιλογή «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – Κατηγορία 01».  πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 3. Στην επόμενη σελίδα επιλέγετε από τις «Δημοφιλέστερες υπηρεσίες» τη «Χορήγηση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης». πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 4. Αμέσως μετά κάνετε κλικ στην επιλογή «Εκτέλεση Υπηρεσίας». πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 5. Η επόμενη σελίδα σας ζητά να επιλέξετε το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών που θα διεκπεραιώσει και από το οποίο μπορείτε παραλάβετε το αποτέλεσμα του αιτήματος σας αν το επιθυμείτε. Επιλέξτε πρώτα το γεωγραφικό νομό και στην συνέχεια το συγκεκριμένο Κ.Ε.Π. που επιθυμείτε να διεκπεραιώσει το αίτημα σας. Εάν επιλέξετε ένα από τα ΚΕΠ με δυνατότητα ψηφιοποιήσης έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε να παραλάβετε στην ηλεκτρονική θυρίδα σας το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Μόλις ολοκληρώσετε, κάντε κλικ στην επιλογή «Συνεχίστε». πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 6. Στην επόμενη οθόνη επιλέξτε το δημοτολόγιο του δήμου ή της κοινότητας στο οποίο είστε εγγεγραμμένος. Επιλέξτε πρώτα Νομό και μετά Δήμο. Μόλις ολοκληρώσετε, κάντε κλικ στην επιλογή «Συνεχίστε». πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 7. Η επόμενη οθόνη είναι μια ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (του νόμου 105 όπως την ξέρουν οι περισσότεροι). Σε αυτή συμπληρώνετε τα στοιχεία σας προσεκτικά. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασηςΠΡΟΣΟΧΗ: Στην επιλογή «Απαιτούμενα Δικαιολογητικά». Στο πεδίο αυτό, σας ζητά να επισυνάψετε φωτοαντίγραφο της αστυνομικής σας ταυτότητας. Διαβάστε προσεκτικά πώς θα το κάνετε ΕΔΩ. Μόλις έχετε ολοκληρώσει κι αυτό το βήμα, κάνετε κλικ στην επιλογή «Υποβολή».
 8. Στο επόμενο και τελευταίο βήμα, επιλέγετε τον τρόπο παραλαβής του εγγράφου, καθώς κι αν επιθυμείτε ενημέρωση με SMS όταν ολοκληρωθεί η διεκπεραίωση του ηλεκτρονικού σας αιτήματος. Αν όλα τα στοιχεία που βλέπετε είναι σωστά, κάντε κλικ στην επιλογή «Οριστική υποβολή αίτησης».  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης: Χορήγηση μέσω ΚΕΠ

Αν τώρα η παραπάνω διαδικασία για τη χορήγηση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης σας φαίνεται δύσκολη, μπορείτε πάντα να κάνετε αίτηση και σε οποιοδήποτε ΚΕΠ.

Η διαδικασία είναι η ακόλουθη:

 1. Ο πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ της επιλογής του για να αιτηθεί τη χορήγηση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
 2. Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο πολίτης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί πως απουσιάζει ή είναι ελλιπές κάποιο δικαιολογητικό, ο υπάλληλος ενημερώνει τον πολίτη και δεν προβαίνει στην υποβολή της αίτησης. Αν κάποιο δικαιολογητικό είναι δυνατόν να αναζητηθεί υπηρεσιακά από το ΚΕΠ, τότε ο υπάλληλος εκκινεί τη σχετική διαδικασία.
 3. Ο υπάλληλος συμπληρώνει την ηλεκτρονική αίτηση και δημιουργεί νέο φάκελο στο Πληροφοριακό Σύστημα των ΚΕΠ. Αν ο πολίτης επιθυμεί, έχει την δυνατότητα, δηλώνοντας τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του, να ενημερωθεί με SMS για την ολοκλήρωση του αιτήματός. Τέλος, ο υπάλληλος παραδίδει στον πολίτη την βεβαίωση υποβολής αιτήματος στην οποία αναγράφεται ο αριθμός φακέλου του αιτήματος και τα στοιχεία επικοινωνίας του ΚΕΠ.
 4. O υπάλληλος ΚΕΠ αποστέλλει στον αρμόδιο Φορέα τον φάκελο της υπόθεσης (ο οποίος περιέχει την αίτηση και τα δικαιολογητικά) με έναν από τους αποδεκτούς τρόπους (fax, courier, ταχυδρομείο).
 5. Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει το τελικό έγγραφο από τον αρμόδιο Φορέα και ειδοποιεί τον πολίτη (μέσω sms ή τηλεφώνου) να προσέλθει για να το παραλάβει.
 6. Ο πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ και παραλαμβάνει το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Δικαιολογητικά για πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Για την αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης θα σας ζητηθεί από τον υπάλληλο των ΚΕΠ:

 • Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης: Χρήσιμες πληροφορίες

 • Αρμόδιος φορέας: Δημοτολόγια [Δήμων και Κοινοτήτων]
 • Εμπλεκόμενοι φορείς: ΚΕΠ
 • Κωδικός υπηρεσίας: 0024
 • Κόστος: Μηδέν
 • Ιστοσελίδα: http://www.ermis.gov.gr
 • Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ 896/Β΄/16.07.2002.

Διαβάστε επίσης:

Βιβλιάριο υγείας: Τα δικαιολογητικά, οι προϋποθέσεις κι οι δικαιούχοι – Τι χρειάζεται (ΕΦΚΑ – ΙΚΑ – ΟΑΕΕ – ΝΑΤ)

Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ): Τα δικαιολογητικά, οι δικαιούχοι και η αίτηση

Δικαιολογητικά για κάρτα ανεργίας – Αυτά ζητά ο ΟΑΕΔ

Υπεύθυνη δήλωση νόμου 105 (ν. 1599/86) – Κατεβάστε την ΕΔΩ σε word ή pdf