Το ‘πε και το ‘κανε η Εθνική Τράπεζα! Δείτε πόσα δίνει

Δάνεια: Άμεση χρηματοδότηση και μάλιστα γενναία από την Εθνική Τράπεζα. Μεγάλη ευκαιρία για επιχειρηματικά δάνεια. Στόχος είναι η εγκριτική διαδικασία να μην υπερβαίνει τους δύο μήνες για μεγάλα επενδυτικά έργα και τον ένα μήνα για μεσαία επιχειρηματικά σχέδια. Όλες οι λεπτομέρειες στο xristika.gr.

Μια ιστορική ευκαιρία και ταυτόχρονα μια μεγάλη πρόκληση αποτελεί για τη χώρα μας η αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που συστάθηκε για να οδηγήσει τις ευρωπαϊκές οικονομίες στην επόμενη μέρα μετά την κρίση COVID-19. Η Εθνική Τράπεζα απαντά σε αυτή την πρόκληση με το ΕΘΝΙΚΗ 2.0, ένα πλαίσιο υπηρεσιών που παρέχει ολοκληρωμένη στήριξη στις επιχειρήσεις ώστε να επωφεληθούν από τους πόρους του Ταμείου.

Ας δούμε όμως το μέγεθος της πρόκλησης. Οι διαθέσιμοι πόροι του Ταμείου για την Ελλάδα ανέρχονται σε €31 δισ. Αν σε αυτά προστεθεί και ο τραπεζικός δανεισμός, η μόχλευση για την οικονομία μπορεί να ξεπεράσει τα €50 δισ.

Το ύψος των κονδυλίων, σε συνδυασμό με τον χρονικό ορίζοντα διάθεσής τους, καθιστά το πρόγραμμα μοναδικό στη σύγχρονη ιστορία της χώρας μας, καθώς εκτιμάται ότι θα αυξήσει το μακροχρόνιο ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας κατά τουλάχιστον 30%.

Η αξιοποίηση των πόρων θα πραγματοποιηθεί μέσα από τρεις άξονες:

α) μέσω της ένταξης σε προγράμματα επιδοτήσεων για την ίδια την επιχείρηση

β) μέσω δανείων προς χρηματοδότηση επιλέξιμων δαπανών για τα επενδυτικά της σχέδια

γ) μέσα από τη συμμετοχή της επιχείρησης στην υλοποίηση είτε δημόσιων είτε ιδιωτικών έργων με χρηματοδότηση του Ταμείου, ως ανάδοχος, υπεργολάβος ή και προμηθευτής.

Οι πόροι του Ταμείου θα διοχετευθούν προς τις επιχειρήσεις μέσω της παροχής επιδοτήσεων και δανείων στη βάση των εξής προτεραιοτήτων:

 • πράσινη μετάβαση
 • ψηφιακός μετασχηματισμός
 • καινοτομία, έρευνα και ανάπτυξη
 • εξωστρέφεια
 • αύξηση μεγέθους μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων.

Επιλέξιμοι είναι όλοι οι κλάδοι της οικονομίας και όλες οι επιχειρήσεις, οι οποίες σχεδιάζουν να επενδύσουν σε έργα που προωθούν τους στόχους και τις προτεραιότητες του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η Εθνική Τράπεζα συμμετέχει στη διάθεση των πόρων του Ταμείου στις επιχειρήσεις με το ολοκληρωμένο πλαίσιο υπηρεσιών ΕΘΝΙΚΗ 2.0. Διαθέτοντας την απαραίτητη τεχνογνωσία και τις κατάλληλες λύσεις, είναι έτοιμη να δώσει ώθηση στα σχέδια των επιχειρήσεων, παρέχοντας ένα αξιόπιστο, ευέλικτο και λειτουργικό πλέγμα υπηρεσιών, με στόχο να παρέχει όλα τα εργαλεία για την εύρεση του κατάλληλου διαθέσιμου επενδυτικού προγράμματος.

Το ΕΘΝΙΚΗ 2.0 παρέχει άμεση πρόσβαση σε λύσεις χρηματοδότησης για μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, που θέλουν να γίνουν πιο πράσινες, ψηφιακά αναβαθμισμένες, εξωστρεφείς και καινοτόμες.

Κλειδί για την επαφή των επιχειρήσεων με την Εθνική Τράπεζα αποτελεί ο υπεύθυνος σχέσεων (Relationship Manager – RM), ο οποίος μπορεί να συζητήσει μαζί τους τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζει κάθε επιμέρους στόχος του αναπτυξιακού προγράμματος του Ταμείου και πώς μπορούν να επωφεληθούν.

Ο RM σκιαγραφεί τις ανάγκες της επιχείρησης και προτείνει λύσεις προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες συνθήκες του επιχειρηματικού της περιβάλλοντος που υποστηρίζουν την ένταξή της στο κατάλληλο πρόγραμμα δράσης και βρίσκεται δίπλα της σε κάθε βήμα ανάπτυξης.

Στόχος είναι η εγκριτική διαδικασία να μην υπερβαίνει τους δύο μήνες για μεγάλα επενδυτικά έργα και τον ένα μήνα για μεσαία επιχειρηματικά σχέδια.

Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η Εθνική Τράπεζα είναι έτοιμη να υποδεχτεί τα αιτήματα, ώστε να εξετάζονται και να εγκρίνονται ταχύτερα. Σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά κάθε επιχείρησης, όπως π.χ. δραστηριότητα, κύκλος εργασιών, που θα καταχωρούνται σε σχετικό εργαλείο ή οδηγό, ο πελάτης θα έχει στη διάθεσή του όλες τις κατάλληλες επιλογές, προκειμένου να καλυφθεί η οποιαδήποτε ανάγκη μέσω των διαθέσιμων πόρων του Ταμείου, καθώς και η δυνατότητα επιπλέον χρηματοδότησης με εξειδικευμένα προϊόντα που παρέχει η Εθνική Τράπεζα.

Μέσα στο τελευταίο τρίμηνο του 2021 η Εθνική Τράπεζα θα αρχίσει να υποδέχεται τα αιτήματα των επιχειρήσεων για τη χορήγηση δανείων παράλληλα με τη δημοσίευση των πρώτων προσκλήσεων για επιδοτήσεις.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ΕΘΝΙΚΗ 2.0 εδώ

Δάνεια: Μοιράζει στεγαστικά δάνεια η Πειραιώς

Ανοίγει την… κάνουλα των δανείων η Τράπεζα Πειραιώς καθώς αρχίζει η χορήγηση στεγαστικών με πολύ ευνοϊκούς όρους. Όλες οι εξελίξεις στο xristika.gr

Η αγορά κατοικίας πλέον είναι πιο συμφέρουσα από την ενοικίαση, με δεδομένο ότι τα ενοίκια έχουν αυξηθεί λόγω των βραχυχρόνιων μισθώσεων, όπως υπογράμμισαν στελέχη της τράπεζας Πειραιώς παρουσιάζοντας τις τάσεις της αγοράς και το προφίλ των υποψήφιων αγοραστών.

Οι εκταμιεύσεις στεγαστικών της τράπεζας το 2021, θα είναι περί τα 260 εκατ. ευρώ και τα 7 στα 10 δάνεια που χορηγούνται είναι με κυμαινόμενο επιτόκιο.

«Οι τράπεζες έχουν τεράστια ρευστότητα και θέλουν να δώσουν στεγαστικά δάνεια. Σήμερα η Πειραιώς έχει 12 δισ. ευρώ στην ΕΚΤ με αρνητικό επιτόκιο και αυτό μας κοστίζει 60 εκατ. ευρώ ετησίως. Είναι, λοιπόν, προτιμότερο να χορηγούμε στεγαστικά και να έχουμε κέρδος», σημείωσε ο Βασίλης Κουτεντάκης, ανώτερος γενικός διευθυντής, Chief Retail Banking της τράπεζας Πειραιώς και προσέθεσε ότι «προτιμάμε τη σημερινή αγορά με τα 800-900 εκατ. ευρώ νέες εκταμιεύσεις το χρόνο, από τα 11 δισ. ευρώ εκταμιεύσεις του 2007».

Σύμφωνα με τον επικεφαλής οικονομολόγο της τράπεζας Πειραιώς Ηλία Λεκκό, καθώς η ελληνική οικονομία έχει μπει σε τροχιά επιταχυνόμενης ανάπτυξης, καταγράφεται ήδη αύξηση της ζήτησης και κατ’ επέκτασιν αύξηση των τιμών σε όλη την επικράτεια. Και παράλληλα η συντήρηση των επιτοκίων σε χαμηλά επίπεδα από την ΕΚΤ, η μεγάλη ρευστότητα που διαθέτουν οι ελληνικές τράπεζες και η πρόθεση τους για ισχυρή πιστωτική επέκταση, ευνοούν το δανεισμό.

«Η μεγάλη πρόκληση είναι να πειστεί ο κόσμος ότι οι τράπεζες όχι μόνο μπορούν αλλά και θέλουν να δώσουν δάνεια», σημείωσε από την πλευρά του ο κ. Γιάννης Γραμματικός, γενικός διευθυντής Retail Banking & Distribution Networks.

Σήμερα, στην αγορά κατοικίας στρέφονται άνθρωποι ηλικίας 25-44 ετών, οι οποίοι έχουν κατά κύριο λόγο σταθερό εισόδημα (δημόσιοι υπάλληλοι, στρατιωτικοί) και μπορούν να χρηματοδοτήσουν οι ίδιοι με τουλάχιστον 20% την αγορά ακινήτου και δανειστούν το υπόλοιπο ποσό. Στην περίπτωση αύξησης της ιδίας συμμετοχής, το επιτόκιο εκτοκισμού διαμορφώνεται χαμηλότερα.

Επιπρόσθετα η τράπεζα Πειραιώς, όπως είπε η Ειρήνη Μικροπούλου, Senior Director, Retail Banking & Distribution Networks προσφέρει απόλυτα προσωποποιημένη τιμολόγηση και το επιτόκιο καθορίζεται ανάλογα το πιστωτικό προφίλ του δανειολήπτη, τη διάρκεια και το ύψος του δανείου. Μάλιστα, η αγορά κατοικίας χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης πριμοδοτείται με έκπτωση 0,15% στο επιτόκιο και χωρίς έξοδα έγκρισης.

«Το 2021, ο ένας στους 2 πελάτες μας που πήραν στεγαστικό δάνειο κυμαινόμενου επιτοκίου, το πήραν με τελικό επιτόκιο κάτω του 2,2%» ανέφερε η Ε. Μικροπούλου

Οπως τόνισαν τα στελέχη της Πειραιώς η πληρωμή ενοικίου κάθε μήνα αν και προσφέρει στέγαση, δεν επιστρέφει τίποτα από πλευράς επένδυσης. Στην περίπτωση της αγοράς κατοικίας, είτε με ίδιους πόρους, είτε με λήψη στεγαστικού δανείου, το ακίνητο αποτελεί ιδιοκτησία που παρέχει τεκμαρτό εισόδημα αν ιδιοκατοικείται.

Επίσης, υπάρχει η πιθανότητα κέρδους σε περίπτωση μελλοντικής μεταπώλησης καθώς παρόλο που οι τιμές των ακινήτων αυξήθηκαν σημαντικά τα τελευταία χρόνια, προέρχονται από μεγάλη πτώση στα πρώτα χρόνια της κρίσης.

Σύμφωνα με το παράδειγμα που έδωσαν τα στελέχη της Πειραιώς:

Ας υποθέσουμε ότι μια οικία εμπορικής αξίας 100.000 ευρώ ενοικιάζεται για 450 ευρώ το μήνα, ή 5,400 ευρώ ετησίως.

Στην περίπτωση της αγοράς της για ιδιοκατοίκηση στην τρέχουσα αξία, η εικόνα διαμορφώνεται ως εξής:

 • 100.000 η αξία
 • 6.000 τα διάφορα έξοδα (μεσιτικά, συμβολαιογραφικά, δικηγόρου, φόρο μεταβίβασης, δικαιώματα υποθηκοφυλακείου κλπ.,)
 • Συνολικό κόστος 106.000 ευρώ.
 • Επιπλέον, προκύπτει ετήσια επιβάρυνση λόγω ΕΝΦΙΑ και δαπανών συντήρησης που ανέρχεται σε 400 ευρώ.

Στην περίπτωση λήψης στεγαστικού δανείου:

 • ύψους 80.000 ευρώ με επιτόκιο 3% και διάρκεια 30 έτη
 • η μηνιαία δόση διαμορφώνεται στα 340 ευρώ (-24% του μισθώματος) ή 4.080 ευρώ ετησίως

Το ποσό ελάφρυνσης που προκύπτει αν από το ενοίκιο αφαιρέσει κανείς τη δόση του δανείου και τον επιμερισμό του ετήσιου ΕΝΦΙΑ είναι 77 ευρώ μηνιαίως ή περίπου 1.000 ευρώ ετησίως (924 ευρώ).