Παράταση Φορολογικές Δηλώσεις 2020: Αυτά είναι τα δύο σενάρια του ΥΠΟΙΚ

Παράταση Φορολογικές Δηλώσεις 2020: Ολοκληρώνεται σε λίγες ημέρες η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων με το Υπουργείο Οικονομικών να εξετάζει δυο σενάρια.

 • Το πρώτο προβλέπει κανονική παράταση 15 ηµερών για όλους τους φορολογούµενους και
 • το δεύτερο -και πιθανότερο- τη µη χορήγηση παράτασης, αλλά περικοπή του αριθµού των µηνιαίων δόσεων µόνο για όσους υποβάλουν τη δήλωση µέχρι τα µέσα Αυγούστου.

Η προθεσµία για την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων εκπνέει στις 29 Ιουλίου και ο κλάδος των φοροτεχνικών ζητά να υπάρξει παράταση. Προς το παρόν το υπουργείο Οικονοµικών αρνείται τη χορήγηση παράτασης, αλλά κανείς δεν µπορεί να την αποκλείσει στην περίπτωση που φθάσουµε µερικά 24ωρα από την εκπνοή της προθεσµίας και περισσότερες από ένα εκατοµµύριο δηλώσεις δεν έχουν υποβληθεί.

Παράταση Φορολογικές Δηλώσεις 2020: To μεγάλο πρόβλημα

Σηµειώνεται ότι το σύνολο των φορολογικών δηλώσεων που αναµένεται να υποβληθούν φέτος ανέρχεται σε περίπου 6,5 εκατοµµύρια. Αυτές που έχουν υποβληθεί ανέρχονται σε περίπου 4 εκατοµµύρια. Ετσι αποµένει η υποβολή άλλων 2,5 εκατοµµυρίων δηλώσεων, αριθµός µεγάλος για τις δέκα ηµέρες που αποµένουν έως την εκπνοή της προθεσµίας. Τα σενάρια που εξετάζονται από την ηγεσία του υπουργείου Οικονοµικών είναι δύο:

 • Το πρώτο προβλέπει τη χορήγηση παράτασης δύο εβδοµάδων για όλους τους φορολογούµενους, αλλά µε παράλληλη µείωση του αριθµού των δόσεων από τις 8 στις 7 µηνιαίες για όλους.
 • Το δεύτερο σενάριο προβλέπει µια ιδιαίτερη διευθέτηση. Οσοι φορολογούµενοι υποβάλουν τη φορολογική δήλωση κανονικά εντός της προθεσµίας της 29ης Ιουλίου θα πληρώσουν τον φόρο σε 8 µηνιαίες δόσεις. Ωστόσο, θα δοθεί η δυνατότητα σε όσους δεν έχουν υποβάλει τη φορολογική δήλωση εµπρόθεσµα, να την υποβάλουν έως τις 15 Αυγούστου, µε µοναδική επίπτωση την πληρωµή του φόρου σε 7 δόσεις, δηλαδή µία δόση λιγότερη.

Παράταση Φορολογικές Δηλώσεις 2020: Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Η Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων έχει εκδώσει έναν ανανεωµένο οδηγό για τις φετινές φορολογικές δηλώσεις µε τις κυριότερες ερωτήσεις και απαντήσεις.

 • Συµπληρώνοντας τη δήλωση Ε1 µου εµφανίζονται ερωτηµατικά (???) σε διάφορα πεδία. Γιατί συµβαίνει αυτό;

Το πιθανότερο είναι ότι χρησιµοποιείτε λογιστικό πρόγραµµα το οποίο δεν είναι συµβατό µε τις προδιαγραφές των προγραµµάτων της ΑΑ∆Ε.

 • Πώς µπορώ να υποβάλω τη φορολογική µου δήλωση;

Οι δηλώσεις υποβάλλονται µόνο ηλεκτρονικά. Εξαιρούνται οι δηλώσεις των αποβιωσάντων και των ανηλίκων τέκνων µε υποχρέωση υποβολής Ε3, οι οποίες υποβάλλονται σε έντυπη µορφή στην αρµόδια ∆ΟΥ. Οσοι φορολογούµενοι δεν διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης πρέπει να εγγραφούν ηλεκτρονικά στις υπηρεσίες πιστοποίησης του Taxisnet. Εναλλακτικά, η δήλωση φορολογούµενου που δεν διαθέτει κωδικούς πρόσβασης µπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά από εξουσιοδοτηµένο λογιστή. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 µε το γνήσιο της υπογραφής του φορολογούµενου (και της συζύγου του αν υπάρχει) προς τον λογιστή.

 • Πώς γίνεται επιβεβαίωση όταν ο γάµος δεν έχει δηλωθεί και στον πίνακα επιβεβαίωσης δεν εµφανίζεται η σύζυγος;

Κατά την είσοδό σας στον πίνακα της επιβεβαίωσης, εάν δεν εµφανίζονται τα στοιχεία της συζύγου, τότε πριν από την επιβεβαίωση των στοιχείων της δήλωσής σας πρέπει να ενηµερώσετε το Μητρώο της ∆ΟΥ για την έγγαµη σχέση. Μετά την ενηµέρωση θα προχωρήσετε στην επιβεβαίωση, αφού πληκτρολογήσετε τον ΑΦΜ της συζύγου και τα υπόλοιπα στοιχεία της που απαιτούνται.

 • Είναι υποχρεωτική η κοινή υποβολή δήλωσης για τα µέρη συµφώνου συµβίωσης;

Στο τραπέζι δύο σενάρια για την παράταση των δηλώσεων Τα µέρη του συµφώνου συµβίωσης δύνανται να υποβάλλουν κοινή δήλωση φορολογίας εισοδήµατος εφόσον έχουν ενηµερώσει το Τµήµα – Γραφείο ∆ιοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της αρµόδιας ∆ΟΥ. Στην περίπτωση αυτή έχουν την ίδια φορολογική αντιµετώπιση µε τους έγγαµους.
Εχω χωρίσει, πώς θα διαγράψω τον σύζυγο στον πίνακα της επιβεβαίωσης; Πριν από την επιβεβαίωση των στοιχείων της δήλωσής σας πρέπει να ενηµερώσετε το Μητρώο της ∆ΟΥ για τη διακοπή της έγγαµης σχέσης. Στη συνέχεια θα διαγράψετε τον ΑΦΜ σας από το πεδίο της «Συζύγου» και θα τον πληκτρολογήσετε στο πεδίο «Υπόχρεος». Τέλος, επιλέγετε «Επιβεβαίωση».

 • Θέλω να υποβάλω δήλωση και ο/η σύζυγος έχει αποβιώσει πριν από την υποβολή της δήλωσης.Tι να κάνω;

∆ηλώνεται ο θάνατος στο Τµήµα – Γραφείο ∆ιοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της αρµόδιας ∆ΟΥ και υποβάλλονται χωριστές δηλώσεις. Ο εν ζωή σύζυγος υποβάλλει τη δήλωση ηλεκτρονικά, ενώ για τον αποβιώσαντα σύζυγο η δήλωση υποβάλλεται από τους κληρονόµους στην αρµόδια ∆ΟΥ. Για την ηλεκτρονική δήλωση του εν ζωή συζύγου στη διαδικασία επιβεβαίωσης ισχύει ό,τι έχει αναφερθεί στις περιπτώσεις του χωρισµού.

 • Είναι υποχρεωτική η συµπλήρωση του ΑΜΚΑ κατά την επιβεβαίωση των στοιχείων;

Για την επιβεβαίωση των στοιχείων σας θα πρέπει να συµπληρώσετε τον ΑΜΚΑ σας. Σε περίπτωση που δεν σας έχει χορηγηθεί ΑΜΚΑ, θα επιλέξετε έναν από τους λόγους της µη απόκτησης.

 • Είµαι φορολογικός κάτοικος αλλοδαπής και εµφανίζεται λανθασµένα η φορολογική µου κατοικία. Πώς θα τη διορθώσω;

Μπορείτε να επιλέξετε την ορθή χώρα φορολογικής κατοικίας σας από τη λίστα που εµφανίζεται. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να ενηµερώσετε και το Τµήµα ∆ιοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης

Παράταση Φορολογικές Δηλώσεις 2020: Ποιοι είναι υπόχρεοι υποβολής φορολογικής δήλωσης

Από τη φορολογική νομοθεσία προκύπτει ότι υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης έχουν:

 • Κάθε φυσικό πρόσωπο, εφόσον έχει την κατοικία του στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και αποκτά πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, φορολογούμενο με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ., βάσει κλιμακίων ή αυτοτελώς) ή απαλλασσόμενο, ανεξάρτητα από το αν είναι εξαρτώμενο μέλος ή όχι
 • Οι φορολογούμενοι οι οποίοι έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος σε κάθε περίπτωση.
 • Οι κάτοικοι εξωτερικού υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα μόνον όταν αποκτούν πραγματικό εισόδημα, φορολογούμενο με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. βάσει κλίμακας ή αυτοτελώς) ή απαλλασσόμενο, από πηγές Ελλάδας (τόκοι, ενοίκια, μερίσματα κ.λπ.).

Αντίθετα, ένας κάτοικος εξωτερικού που διαθέτει,δευτερεύουσα κατοικία / επιβατικό αυτοκίνητο στην Ελλάδα ή προβαίνει σε αγορά ακινήτου/αυτοκινήτου στην Ελλάδα, εφόσον δεν αποκτά πραγματικό εισόδημα στη χώρα μας, δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

 • Ενήλικα τέκνα (άνω των 18 ετών) που αποκτούν εισόδημα πραγματικό ή τεκμαρτό, φορολογούμενο με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. βάσει κλιμακίων ή αυτοτελώς) ή απαλλασσόμενο, ακόμα και εάν αυτά αναγνωρίζονται ως εξαρτώμενα μέλη (π.χ. φοιτητές κ.λπ.). Συνεπώς, καμία πλέον εξαίρεση στην υποχρέωση για δήλωση εισοδήματος. Καθιερώνεται καθολικό ηλικιακό κριτήριο
 • Ο κηδεμόνας ή ο προσωρινός διαχειριστής ή ο σύνδικος πτώχευσης ή ο μεσεγγυούχος για περιπτώσεις σχολάζουσας κληρονομιάς ή επιδικίας ή πτώχευσης ή μεσεγγύησης, αντίστοιχα. Σε περίπτωση πτώχευσης υποβάλλονται δύο δηλώσεις, μία δήλωση από τον σύνδικο πτώχευσης για την πτωχευτική περιουσία σε χειρόγραφη μορφή στην αρμόδια ΔΟΥ και μία δήλωση από τον πτωχό για την τυχόν μη πτωχευτική περιουσία και εισοδήματα ηλεκτρονικά.
 • Ο επίτροπος ή ο κηδεμόνας ή ο δικαστικός συμπαραστάτης, στις περιπτώσεις, αντίστοιχα, ανηλίκων ή αυτών που έχουν υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση.
 • Οι κληρονόμοι του φορολογουμένου για το συνολικό εισόδημά του μέχρι την ημέρα του θανάτου του.

Δεν είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν φορολογική δήλωση:

 • Οι φορολογούμενοι που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν αποκτούν πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα.
 • Οι κεκαρμένοι μοναχοί (εκτός μονών – ασκητές) για το καθαρό ποσό της σύνταξης που καταβάλλεται σε αυτούς κατά το χρονικό διάστημα που διατηρούν την ανωτέρω ιδιότητα, εφόσον αυτό δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ.

Διαβάστε όλα τα νέα στο topics.gr