Πανελλήνιες 2022: Θρίλερ με την ημερομηνία διεξαγωγής – Αγωνία για χιλιάδες μαθητές και γονείς

Πανελλήνιες 2022: Πρόβλημα από το πουθενά έχει προκύψει με τις φετινές Πανελλήνιες, αφού κινδυνεύουν να αλλάξουν ημερομηνία.

Συγκεκριμένα, βασικός λόγος η έλλειψη πρώτης ύλης στην αγορά και ιδιαίτερα η έλλειψη διαθεσιμότητας, σε συνδυασμό με τη συνεχή και απότομη αύξηση του κόστους της πρώτης ύλης χάρτου στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Η διεξαγωγή των πανελλαδικών σε υπερβολικά μεταγενέστερο από τον προβλεπόμενο χρόνο είναι αδύνατη, διότι προκαλεί αναταραχή σε ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα.

Δημιουργεί τεράστια δημοσιονομική επιβάρυνση λόγω απασχόλησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών πέρα από τη λήξη της σύμβασής τους (30-06-2022) και τυχόν καθυστερήσεις, ειδικά μέσα στις συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί λόγω της πανδημίας του COVID-19, συνεπάγονται ισχυρό κλονισμό της αρχής της εμπιστοσύνης του διοικουμένου από εκατοντάδες χιλιάδες υποψηφίους και τις οικογένειές τους.

Την επισήμανση αυτή κάνει η υπουργός Παιδείας Ν. Κεραμέως, σε έγγραφο, προκειμένου να αιτιολογήσει την απόφασή της για τη σύντμηση προθεσμιών για την επιλογή Αναδόχου/-ων, για την προμήθεια των απαιτούμενων εντύπων, για τις ανάγκες των Πανελλαδικών Εξετάσεων σχολικού έτους 2021-2022, προϋπολογισμού 297.600,00€.

Η ημερομηνία έναρξης της διενέργειας των πανελλαδικών εξετάσεων κάθε σχολικού έτους δεν είναι γνωστή από την έναρξη της σχολικής χρονιάς, αλλά κρίνεται σύμφωνα με τις τρέχουσες συνθήκες και ανακοινώνεται συνήθως κατά τους μήνες Μάρτιο ή Απρίλιο του επόμενου της έναρξης των σχολείων έτους, με αναμενόμενες ημερομηνίες έναρξης από μέσα του μηνός Μαΐου έως τις αρχές του μηνός Ιουνίου εκάστου έτους.

Επιπρόσθετα, δεδομένου πως τα επίμαχα ζητούμενα έντυπα κάθε έτους είναι τάξης μεγέθους του ενός εκατομμυρίου τεμαχίων, η με σχετική ακρίβεια οριστικοποίηση της ποσότητάς τους πραγματοποιείται με ασφάλεια μετά τα μέσα του καλοκαιριού του προηγούμενου της διενέργειας των εξετάσεων έτους.

Για τους παραπάνω λόγους και προκειμένου να πραγματοποιείται εγκαίρως η προμήθεια των απαραίτητων εντύπων, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προβαίνει στην προκήρυξη της εν λόγω προμήθειας πολύ νωρίτερα από την αναμενόμενη διενέργεια των πανελλαδικών εξετάσεων.

Ειδικά για το σχολικό έτος 2021-2022 ο απαραίτητος ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων προκηρύχθηκε στις 22-11-2021, νωρίτερα από τους αντίστοιχους σχολικών ετών 2018-2019 (προκήρυξη στις 19-12-2018), 2019-2020 (προκήρυξη στις 12- 12-2019) και 2019-2020 (προκήρυξη στις 27-11-2020), ο οποίοι αφορούσαν των προμήθεια εντύπων μόνο για τις πανελλαδικές εξετάσεις του αντίστοιχου σχολικού έτους.

Η Αναθέτουσα Αρχή όπως αναλύθηκε και ανωτέρω, δεν μπορούσε να προβλέψει την τρέχουσα κατάσταση της αγοράς που επηρεάζει την προμήθεια των ζητούμενων ειδών, ούτε την έκτακτη διαδικασία αναβάθμισης του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ εντός της αρχικής προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

(v) Η ανάθεση της εν λόγω σύμβασης θα λάβει χώρα στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο:

Η εν λόγω προμήθεια δεν αποτελεί κάλυψη πάγιας και διαρκούς ανάγκης του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε έντυπο υλικό γενικού σκοπού, αλλά την προμήθεια των απαραίτητων εντύπων (τετραδίων) για τις πανελλαδικές εξετάσεις μόνο του τρέχοντος σχολικού έτους 2021-2022, ώστε το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προμήθειας να μη βγει εκτός ορίων διενέργειας των εν λόγω εξετάσεων.

Για τα υπόλοιπα απαιτούμενα έντυπα είδη των εξετάσεων θα συνεχιστεί κανονικά η υπό διενέργεια ανοιχτή διαγωνιστική διαδικασία άνω των ορίων για δύο (2) συν ένα (1) έτη, ενώ και όλα τα υπόλοιπα απαιτούμενα για το έτος 2022 έντυπα είδη για τις ανάγκες του Υ.ΠΑΙ.Θ., θα αποκτηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή με την κατάλληλη διαγωνιστική διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Επιπρόσθετα, επειδή περί τα τέλη του καλοκαιριού έτους 2022 αναμένεται βελτίωση των προβλημάτων της πανδημίας του COVID-19 και θα υπάρχουν καλύτερα δεδομένα για την αγορά πρώτων υλών και τη δυνατότητα της αγοράς να ανταποκριθεί στην παροχή των ζητούμενων υπό προμήθεια ειδών, θα προκηρυχθεί νέος ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων είτε για ένα (1) συν (1), είτε για δύο (2) συν ένα (1) έτη, με πιθανή την εισαγωγή και βελτιωμένων προδιαγραφών.

Πανελλήνιες 2022: Οι ημερομηνίες εξετάσεων και τα δικαιολογητικά για τις στρατιωτικές σχολές

Το χρονοδιάγραμμα διεξαγωγής των προκαταρκτικών εξετάσεων για εισαγωγή στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και τις Ανώτατες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) με τις πανελλήνιες 2022 ανακοινώθηκε, από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ).

Αναλυτικότερα, η έκδοση της τελικής κατάστασης των υποψηφίων που γίνονται δεκτοί για συμμετοχή στις προκαταρκτικές εξετάσεις καθώς και του προγράμματος διεξαγωγής τους θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 8 Μαρτίου 2022.

Ως ημερομηνία έναρξης των εξετάσεων έχει οριστεί η Δευτέρα 14 Μαρτίου 2022.

Οι εξετάσεις θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 15 Απριλίου 2022 (συμπεριλαμβάνεται στον κύκλο των εξετάσεων ως «ημέρα εξέτασης», με μέριμνα των Εξεταστικών Κέντρων).

Σύμφωνα με το παράρτημα «Γ», παρ.7 της ΕΔΥΕΘΑ 3/22(ΟΕ) υπάρχει πρόβλεψη για τους υποψήφιους που θα νοσήσουν με κορονοϊό κατά την διάρκεια της περιόδου των εξετάσεων και μόνο για τις περιπτώσεις αυτές (μη συμμετοχή τους λόγω ανωτέρας βίας), με επέκταση των εξετάσεων για χρονικό διάστημα δύο εβδομάδων πέραν της καταληκτικής ημερομηνίας της Παρασκευής 15 Απριλίου 2022.

Υπογραμμίζεται, δε, ότι λαμβανομένης υπόψη της περιόδου Πάσχα που ακολουθεί, οι ανωτέρω συμπληρωματικές εξετάσεις θα λάβουν χώρα από Δευτέρα 2 Μαΐου έως Παρασκευή 13 Μαΐου 2022.

Τις συμπληρωματικές εξετάσεις διενεργούν τα εξεταστικά κέντρα στα οποία οι υποψήφιοι έχουν καταθέσει ενδιαφέρον συμμετοχής και έχουν εγγραφεί στις συναφείς καταστάσεις, και μόνο σε περίπτωση που υφίσταται ανάγκη διενέργειάς τους.

Εάν δεν προκύψει περίπτωση υποψηφίου που διέκοψε ή δεν εκτέλεσε τις εξετάσεις λόγω νόσησης ως περιγράφεται ανωτέρω, οι εξεταστικές επιτροπές είναι στη διάθεση των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων για να αποδεσμευθούν νωρίτερα.

Η υποβολή των αποτελεσμάτων στο υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων θα γίνει την Παρασκευή 20 Μαΐου 2022.

Για τις εξετάσεις των Ελλήνων του εξωτερικού ισχύουν τα ακόλουθα:

Ημερομηνία έναρξη: Δευτέρα 22 Αυγούστου 2022.

Ημερομηνία ολοκλήρωσης εξετάσεων: Δευτέρα 29 Αυγούστου 2022.

Τονίζεται ότι τυχόν περιστατικά νόσησης με κορονοϊό (λόγοι ανωτέρας βίας) θα αντιμετωπίζονται με άλλη ανακοίνωση.

Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις, οι προσερχόμενοι την πρώτη ημέρα στο εξεταστικό κέντρο επιθυμίας τους απαιτείται να προσκομίσουν δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο. Δεν απαιτείται η επίδειξη του δελτίου ταυτότητας υποψήφιου του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, που αφορά στη συμμετοχή των υποψηφίων στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Σύμφωνα με τα καθορισθέντα στην παρ. 10δ «Προσόντα Υποψηφίων» της ΕΔΥΕΘΑ 3/22 (ΟΕ), οι επιτυχόντες/ούσες απαιτείται όπως κατά την κατάταξή τους καταθέσουν επικυρωμένα και μεταφρασμένα από αρμόδιους φορείς τα πτυχία αγγλικής γλώσσας που κατέχουν.

Παρόλα αυτά και κατά την αποστολή – κατάθεση των δικαιολογητικών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης των υποψήφιων των παραγωγικών σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων), αρκεί η φόρτωση των πτυχίων αγγλικής γλώσσας ως ακριβούς αντιγράφου επικυρωμένου από δικηγόρο.

Επισημαίνεται ότι λόγω της τρέχουσας επιδημιολογικής κατάστασης, οι υποψήφιοι που θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις απαιτείται να ενημερώνονται τακτικά για τις επικαιροποιημένες οδηγίες αντιμετώπισης της μετάδοσης του κορονοϊού, οι οποίες θα εκδοθούν πριν την διενέργεια των εξετάσεων.