Jumbo

Η υποχώρηση των πωλήσεων κατά 18,2% για το 2020 κάθε άλλο παρά αποτυχία μπορεί να χαρακτηριστεί για τον όμιλο Jumbo, τηρουμένων των αναλογιών.

Η σύγκριση με βάση ομοειδείς εταιρείες του κλάδου σε όρους EV/EBITDA (2021) δείχνει ότι η Jumbo διαπραγματεύεται με έκπτωση περί το 50%.

Εύλογα θα αναρωτηθεί κανείς, μα γιατί η αγορά, αφού είναι αποτελεσματική, δεν κλείνει αυτήν τη διαφορά;

Η ανάκαμψη των πωλήσεων που παρατηρήθηκε μετά το πρώτο lockdown τον περασμένο Απρίλιο και Μάιο είχε ως αποτέλεσμα τη συρρίκνωση των πωλήσεων κατά 16,9% το α’ εξάμηνο του 2020 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Να μην ξεχνάμε ότι τον Μάρτιο και τον Απρίλιο η μείωση ήταν 51% και 86% αντίστοιχα. Στη συνέχεια, παρά το γεγονός ότι η χαμηλή τουριστική κίνηση δεν έδωσε την απαραίτητη ώθηση στις καλοκαιρινές πωλήσεις, το γ’ τρίμηνο έκλεισε με +2,5%. Έτσι, στο 9μηνο η υποχώρηση των πωλήσεων άγγιξε το -9,3%.

Στο δ’ τρίμηνο, όπου η περίοδος των Χριστουγέννων αποτελεί περί το 30% του ετήσιου τζίρου της εταιρείας, η υποχώρηση έφτασε το 35%. Σε αυτό συνετέλεσε η σημαντική αύξηση των πωλήσεων τον Οκτώβριο (+12,7%), αλλά και το γεγονός ότι οι περιορισμοί που εφαρμόστηκαν στην Ελλάδα δεν ήταν αντίστοιχοι στις υπόλοιπες χώρες όπου δραστηριοποιείται ο όμιλος.

Για τη συνέχεια πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι το πρώτο δίμηνο (Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου) οι πωλήσεις είχαν διψήφια ανάπτυξη (η δυναμική του ομίλου συνεχιζόταν προ κρίσης), καθώς επίσης και το γεγονός ότι, εφόσον σε μερικές εβδομάδες αποκατασταθεί το άνοιγμα του λιανεμπορίου, η σύγκριση με το 2020 θα δώσει σημαντικούς ρυθμούς ανάκαμψης.

Παράλληλα, σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, η σύγκριση είναι αυτή που έχει σημασία. Έτσι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αγοράς, η Jumbo με βάση τον δείκτη EV/EBITDA διαπραγματεύεται 6,5 φορές τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) του 2021, ενώ η μετοχή διαπραγματεύεται 15,5 φορές τα κέρδη του.

Μεγάλο πλεονέκτημα του ομίλου αποτελεί ο καθαρός δανεισμός (μετρητά μείον δάνεια) άνω των 320 εκατ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 17% της τρέχουσας κεφαλαιοποίησης του ομίλου (2,37 ευρώ/μετοχή). Οι δύο μεγάλες εταιρείες παιχνιδιών, Mattel και Hasbro, αν θα μπορούσαμε να τις συγκρίνουμε με την Jumbo, διαπραγματεύονται με δείκτη EV/EBITDA (2021) 12 και 14,5 φορές αντίστοιχα.

Προσπαθώντας να δώσουμε ακόμα μεγαλύτερη ακρίβεια στη σύγκριση, καθώς πολλοί θα ισχυριστούν ότι οι πωλήσεις παιχνιδιών της Jumbo αποτελούν μόλις το 1/3 των συνολικών πωλήσεων του ομίλου και οι παραπάνω εταιρείες δεν είναι πλήρως αντιπροσωπευτικές, θα εξετάσουμε ακόμα μία σύγκριση, με τη Walmart. Ο δείκτης EV/EBITDA (2021) του συγκεκριμένου πολυκαταστήματος ξεπερνά τις 13 φορές.

Σαφώς η Jumbo δεν είναι μόνο λιανεμπόριο παιχνιδιών, όμως το λειτουργικό περιθώριο κέρδους δεν μπορεί να συγκριθεί με αυτό της Walmart ή των υπολοίπων εταιρειών λιανεμπορίου (super-hyper market), αφού σε λειτουργικό επίπεδο (EBITDA margin) ξεπερνά το 30%, ενώ στις αντίστοιχες αλυσίδες διαμορφώνεται μόλις στο 6,5%.

Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία συγκαταλέγεται στις τρεις εναπομένουσες του δείκτη MSCI, με συμμετοχή 22,45%, με τους αλλοδαπούς επενδυτές να δείχνουν την προτίμησή τους.

Η σύγκριση σε όρους EV/EBITDA δείχνει ότι η Jumbo διαπραγματεύεται με έκπτωση 45%-50%. Εύλογα θα αναρωτηθεί κανείς, μα γιατί η αγορά, αφού είναι αποτελεσματική, δεν κλείνει τη διαφορά (gap);

Ο πιο σημαντικός λόγος είναι η αγορά διαπραγμάτευσης (Ελλάδα) και η κατάταξή της στις αναδυόμενες αγορές. Ταυτόχρονα, ψηλά στην ατζέντα οι αλλοδαποί επενδυτές τοποθετούν το γεγονός ότι η διοίκηση τoυ ομίλου είναι το λεγόμενο one man show!

Σαφώς και ο μεγαλομέτοχος κ. Βακάκης έχει αποδείξει την αξία του με το πέρασμα του χρόνου, ωστόσο οι αλλοδαποί επενδυτές δίνουν μεγάλη βαρύτητα στην εταιρική διακυβέρνηση, εισάγοντας ένα discount στην αποτίμηση λόγω αυτού του γεγονότος. Το λεγόμενο ESG (Environmental, Social and Governance) αναμένεται να μας απασχολήσει ιδιαίτερα τα επόμενα χρόνια, καθώς οι εκτιμήσεις έχουν αρχίσει να λαμβάνουν υπ’ όψιν τούς παραπάνω παράγοντες.

Καταλήγοντας, η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι, ακόμα και όταν θα ανοίξουν τα καταστήματα, θα υπάρχει πρόσθετος αρνητικός αντίκτυπος λόγω της σταδιακής επιστροφής στην κανονικότητα και του χρόνου που απαιτείται για την αποκατάσταση προηγούμενων καταναλωτικών συνηθειών.

Υπενθυμίζεται ότι το click away δεν εφαρμόστηκε από τον όμιλο, ενώ το online κατάστημα λειτούργησε μέχρι κάποιο βαθμό.

Η στρατηγική του ομίλου εστιάζει στην προσέλκυση του πελάτη στο φυσικό κατάστημα, καθώς προβαίνει και στις λεγόμενες αγορές από παρόρμηση, μεγαλώνοντας, έτσι, τη μέση απόδειξη ανά πελάτη σε σχέση με τις διαδικτυακές αγορές.

Τέλος, μην ξεχνάμε ότι η κρίση θα αφήσει τα απόνερά της, διευρύνοντας τις ανισότητες, με αποτέλεσμα ο ισχυρός να μεγεθυνθεί και ο ανίσχυρος να μικρύνει!

Jumbo: Η διαδρομή για την Ιθάκη έχει μόλις ξεκινήσει

Ο επενδυτικός οίκος Fitch κατά την τελευταία προγραμματισμένη αναθεώρηση είχε κατατάξει την Ελλάδα στην κερδοσκοπική βαθμίδα με αξιολόγηση «ΒΒ» και σταθερές προοπτικές.

Ο εν λόγω οίκος κατατάσσει την Ελλάδα στην υψηλότερη βαθμίδα ανάμεσα στους τέσσερις οίκους (Fitch, DBRS, S&P, Moody’s), καθώς χρειάζεται μόνο δύο βαθμίδες αναβάθμιση για να βρεθεί από τον κερδοσκοπικό στον επενδυτικό βαθμό. Στην παρούσα φάση (επαναξιολόγηση 22 Ιανουαρίου) δεν εκτιμώ ότι η Fitch θα προχωρήσει σε μεταβολή της αξιολόγησης, με τις προοπτικές να παραμένουν σταθερές.

Ίσως στην επόμενη προγραμματισμένη αξιολόγηση, που θα πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Ιούλιο, αν έχει ξεκαθαρίσει περισσότερο το τοπίο σε ό,τι αφορά την εξέλιξη της πανδημίας και την αντιμετώπισή της, ο οίκος θα έχει αποκτήσει περισσότερη ορατότητα ώστε να προχωρήσει στην επαναξιολόγηση της χώρας.

Υπενθυμίζεται ότι λίγο πριν ξεσπάσει η πανδημία, και συγκεκριμένα στις 24 Ιανουαρίου, ο οίκος Fitch είχε αναβαθμίσει κατά μία βαθμίδα την πιστοληπτική αξιολόγηση της χώρας, ενώ στις 23 Απριλίου είχε υποβαθμίσει τις προοπτικές από θετικές σε σταθερές.

Όμως τι θα σημαίνει για την Ελλάδα η αναβάθμιση της αξιολόγησης; Κατ’ αρχάς η αναβάθμιση βαθμολογίας σημαίνει ότι μια οικονομία μπορεί να πάρει φθηνότερο κόστος δανεισμού όταν εκδίδει ομόλογα.

Σε αυτό το κομμάτι, εφόσον η χώρα βρίσκεται στη ζώνη του ευρώ, έχει ήδη πρόσβαση στις αγορές με ελκυστικό επιτόκιο. Σε διαφορετική περίπτωση, αν η χώρα είχε δικό της νόμισμα, δεν θα είχε αυτή τη δανειακή μεταχείριση.

Ακόμα ένα μεγάλο όφελος για τη χώρα θα είναι οι άμεσες ξένες επενδύσεις, που θα ενισχύσουν περαιτέρω τους ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης, καθώς θα δώσουν πρόσβαση σε μια ευρύτερη ομάδα επενδυτών.

Τέλος, η αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης θα οδηγήσει και τους οίκους FTSE Russel και MSCI να επανεντάξουν την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά στις ανεπτυγμένες αγορές, ανοίγοντας, έτσι, την γκάμα των διεθνών επενδυτών που θα βλέπουν Ελλάδα.

Για το Χρηματιστήριο αυτό που έχει σημασία είναι η διαδρομή μέχρι εκεί και όχι μόνο η Ιθάκη (προορισμός)!

Jumbo: Το μικρότερο μέσο πινακίδιο από το 1997 για την αγορά μετοχών στο Χ.Α.

Τα στοιχεία του Ελληνικού Χρηματιστηρίου από το 1997 έως τις 31/12/2020 δείχνουν ότι το μέσο πινακίδιο της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς δεν ξεπέρασε τα 2.000 ευρώ (1.975 ευρώ) για το 2020. Δηλαδή ο συνολικός τζίρος του Χ.Α. (αγοράς μετοχών), διαιρούμενος από τις συνολικές πράξεις που πραγματοποιήθηκαν μέσα στο 2020, είχε τον μικρότερο μέσο όρο από το 1997. Πολλοί, βέβαια, θα υποστηρίξουν ότι το συγκεκριμένο φαινόμενο μπορεί να οφείλεται στις ηλεκτρονικές συναλλαγές που πραγματοποιούνται από αλγορίθμους μέσω Η/Υ κυρίως από αλλοδαπούς επενδυτές που διασπούν τις εντολές σε μικρότερα κομμάτια με σκοπό να μην επηρεάζουν την τιμή υπέρμετρα. Ωστόσο, αυτό το γεγονός προϋπήρχε, και μάλιστα σε μεγαλύτερο βαθμό όταν η ελληνική αγορά βρισκόταν ανάμεσα στις ανεπτυγμένες αγορές, όπου οι επαγγελματίες αλλοδαποί επενδυτές ήταν σαφώς περισσότεροι.

Το παραπάνω γεγονός ενδυναμώνεται αν δούμε τους αντίστοιχους αριθμούς σε μηνιαία βάση το 2020. Πιο συγκεκριμένα, τους δύο πρώτους μήνες, δηλαδή πριν ξεσπάσει η πανδημία, η μέση πράξη είχε αξία 2.858 ευρώ για τον Ιανουάριο και 2.452 ευρώ για τον Φεβρουάριο, ενώ στη συνέχεια οι αντίστοιχες μέσες πράξεις δεν ξεπέρασαν τα 2.100 ευρώ παρά μόνο τον Δεκέμβριο, που ουσιαστικά ήταν ο πρώτος μήνας μετά την ανακοίνωση του εμβολίου.

Στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού το γεγονός αυτό έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις, με αποκορύφωμα το τελευταίο συμβάν με τη Signal. Οι επενδυτές αγόρασαν μια μετοχή με διαφορετικό αντικείμενο εργασιών από αυτό που ήθελαν, χωρίς να το γνωρίζουν, παρά μόνο βλέποντας το όνομα, εκτοξεύοντας την αξία της μετοχής από 0,58 δολ. σε 70 δολ.! Το γεγονός αυτό ξεκίνησε από το tweet του Elon Musk (Tesla) ότι το WhatsΑpp δεν είναι πια ασφαλές και θα πρέπει να χρησιμοποιούμε το Signal! Οι επενδυτές αγόρασαν τη μετοχή με το όνομα Signal χωρίς να γνωρίζουν ότι δεν ήταν αυτή που ανέφερε στο tweet ο Elon Musk! Ο νοών νοείτω!

Jumbo: Ατζέντα (18/1 – 24/1)

Σήμερα, Τρίτη, η Τράπεζα της Ελλάδος ανακοινώνει την έρευνα για τις τραπεζικές χορηγήσεις του δ’ τριμήνου του 2020, ενώ η ΕΛΣΤΑΤ ανακοινώνει τον κύκλο εργασιών για τη βιομηχανία για τον Νοέμβριο. Την Τετάρτη η Τράπεζα της Ελλάδος ανακοινώνει το ισοζύγιο πληρωμών για τον μήνα Νοέμβριο, ενώ η ΕΛΣΤΑΤ την εξέλιξη του κύκλου εργασιών επιχειρήσεων παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης για τον μήνα Νοέμβριο. Την Πέμπτη η Τράπεζα της Ελλάδος ανακοινώνει τις εξελίξεις στο ταξιδιωτικό ισοζύγιο πληρωμών για τον μήνα Νοέμβριο. Την Παρασκευή η ΕΛΣΤΑΤ ανακοινώνει τους τριμηνιαίους μη χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς της γενικής κυβέρνησης για το γ’ τρίμηνο του 2020, ενώ η Fitch αναμένεται να ανακοινώσει την αξιολόγηση της χώρας. Τέλος, την ίδια ημέρα αναμένεται να λάβει χώρα η εξ αναβολής έκτακτη γ.σ. της REDS με μοναδικό θέμα την εκποίηση ακινήτου της ρουμανικής εταιρείας Profit Construct SRL.

Στο εξωτερικό σήμερα Τρίτη ανακοινώνουν τα οικονομικά αποτελέσματα δ’ τριμήνου οι Bank of America, Goldman Sachs (Dow Jones), Halliburton, Netflix (μετά το κλείσιμο της αγοράς). Επίσης, ανακοινώνεται ο πληθωρισμός στη Γερμανία για τον Δεκέμβριο, ενώ λίγο αργότερα το ινστιτούτο ZEW ανακοινώνει τον ομώνυμο δείκτη για τις οικονομικές προοπτικές του επόμενου εξαμήνου. Την Τετάρτη είναι η σειρά των Abbott, Bank of New York Mellon, Morgan Stanley, Procter & Gamble (Dow Jones) και UnitedHealth (Dow Jones) να προβούν στις ανακοινώσεις των οικονομικών τους αποτελεσμάτων. Την ίδια ημέρα ανακοινώνει τον πληθωρισμό η Ευρωζώνη, με τις εκτιμήσεις της αγοράς να παραμένουν σε αρνητικό έδαφος σε ετήσια βάση για τον Δεκέμβριο. Την Πέμπτη ανακοινώνεται ο βιομηχανικός δείκτης Philadelphia Fed για τον μήνα Ιανουάριο, καθώς και οι οικοδομικές άδειες για τον Δεκέμβριο. Την ίδια ημέρα η ΕΚΤ αναμένεται να πραγματοποιήσει την πρώτη της συνάντηση για το 2021, ανακοινώνοντας τις αποφάσεις της για τα επιτόκια της Ευρωζώνης (δεν αναμένεται κάποια μεταβολή). Τα οικονομικά αποτελέσματα που κυριαρχούν την Πέμπτη είναι των Coca-Cola Company (Dow Jones), Travelers (Dow Jones), Intel (Dow Jones − μετά το κλείσιμο της αγοράς) και IBM (Dow Jones − μετά το κλείσιμο της αγοράς). Την Παρασκευή αναμένεται να ανακοινωθεί ο βιομηχανικός δείκτης PMI τόσο στη Γερμανία όσο και στην Ευρωζώνη για τον Ιανουάριο. Την ίδια ημέρα το απόγευμα αναμένεται να ανακοινωθούν οι πωλήσεις των υφιστάμενων κατοικιών για τον Δεκέμβριο, καθώς και τα οικονομικά αποτελέσματα της Schlumberger. Οι όποιες διαφοροποιήσεις στις ημερομηνίες των αποτελεσμάτων οφείλονται σε κάποιες μη επιβεβαιωμένες ανακοινώσεις που αλλάζουν την τελευταία στιγμή.

* Ο κ. Δημοσθένης Τρίγγας είναι Πιστοποιημένος Αναλυτής Μετοχών & Αγοράς, BETA Χρηματιστηριακή

** Αναδημοσίευση από την εφημερίδα «Κεφάλαιο»