Νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2023: Πώς θα πάρετε από 18.000 έως και 30.000 ευρώ

ΕΣΠΑ 2023: Νέα δράση ΕΣΠΑ 2023 για την ψηφιακή αναβάθμιση μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Επιδότηση για λογισμικό και τεχνολογικό εξοπλισμό. Όλες οι λεπτομέρειες στο xristika.gr.

Όπως αναφέρει η εταιρεία VK PREMIUM Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων, το νέο ΕΣΠΑ θα εγκαινιαστεί με την εμβληματική δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» του προγράμματος Ανταγωνιστικότητα.

Η δράση έχει αρχικό προϋπολογισμό 300 εκατ. ευρώ και αφορά σε επιδοτήσεις για την ψηφιακή μετάβαση μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

ΕΣΠΑ 2023: Με σειρά προτεραιότητας η ένταξη των επιχειρήσεων

Στα πλαίσια της δράσης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» η υπαγωγή των επιχειρήσεων στο πρόγραμμα θα γίνεται με σειρά προτεραιότητας και όχι μέσω συγκριτικής αξιολόγησης, όπως ίσχυε παλαιότερα.

Πλέον, την ένταξή τους στις δράσεις θα διασφαλίζουν πρώτα οι επιχειρήσεις των οποίων οι αιτήσεις έχουν προηγηθεί και η σειρά προτεραιότητας θα τηρείται μέχρι να εξαντληθεί ο προϋπολογισμός.

Η δράση, η οποία θα ξεκινήσει στις 23 Φεβρουαρίου, καλύπτει τις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) για την ψηφιακή κα τεχνολογική αναβάθμισή τους και διακρίνεται σε 3 επιμέρους δράσεις ανάλογα με το βαθμό ψηφιακής ωριμότητας της προς ενίσχυση επιχείρησης.

ΕΣΠΑ 2023:Δράση 1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Η 1η δράση αφορά μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν ακόμα ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στην λειτουργία τους και στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό.

Ο συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός (Π/Υ) της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται από €18.000 έως και €30.000.

Δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις που διαθέτουν τουλάχιστον τρεις (3) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης και έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση.

Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται στο 50%, ενώ στις περιοχές δίκαιης μετάβασης το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται στο 60%.

ΕΣΠΑ 2023: Δράση 2 – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Η 2η δράση αφορά μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες στοχεύουν στη διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας με ολοκληρωμένες επενδύσεις σε νέες ΤΠΕ που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητα τους στις διεθνείς αγορές και θα βελτιώσουν την παραγωγικής τους διαδικασία.

Ο συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός (Π/Υ) της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται από €50.000 έως και €650.000.

Δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις που διαθέτουν τουλάχιστον πέντε (5) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης και έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση.

Το ποσοστό επιδότησης είναι έως 50% ανάλογα με την περιοχή όπου θα υλοποιηθεί η επένδυση και το μέγεθος της επιχείρησης.

ΕΣΠΑ 2023: Δράση 3 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ

Η τελευταία επιμέρους δράση αφορά την αναβάθμιση των επιχειρήσεων οι οποίες επιδιώκουν να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ή σε εξελιγμένα ψηφιακά συστήματα 4ης βιομηχανικής επανάστασης για να βελτιώσουν τη παραγωγική διαδικασία αλλά και θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

Ο συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός (Π/Υ) της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται από €200.001 έως και €1.200.000.

Δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις που διαθέτουν τουλάχιστον εννέα (9) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης και έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση.

Το ποσοστό επιδότησης είναι έως 50% ανάλογα με την περιοχή όπου θα υλοποιηθεί η επένδυση και το μέγεθος της επιχείρησης.

ΕΣΠΑ 2023: Επιδοτούμενες δαπάνες (ενδεικτικά)

Ανάλογα με το ύψος του προϋπολογισμού και το είδος των δαπανών που πρόκειται να υλοποιηθούν, η κάθε επιχείρηση θα πρέπει να επιλέξει μία από τις τρεις παραπάνω δράσεις ώστε να υποβάλει αντίστοιχη αίτηση χρηματοδότησης.

Οι επιμέρους δράσεις καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δαπανών όπως ψηφιακός εξοπλισμός γραφείου, λογισμικό για τη βελτιστοποίηση της παραγωγής & άλλων διαδικασιών, συστήματα αυτοματοποίησης παραγωγής καθώς και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την υποστήριξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου.

Γενικό Λογισμικό

Κατασκευή website, e-shop, mobile εφαρμογών

 • Συστήματα τιμολόγησης και εμπορικής διαχείρισης
 • Λογισμικό αποθήκευσης δεδομένων σε υπολογιστικό νέφος (cloud)
 • Εφαρμογές VPN
 • Εφαρμογές γραφιστικής ή επεξεργασίας εικόνας
 • Εφαρμογές σχεδίασης – CAD
 • Εφαρμογές τηλεδιάσκεψης
 • Εφαρμογές Firewall

Ψηφιακός εξοπλισμός γραφείου

 • Ηλεκτρονικοί υπολογιστές & πολυμηχανήματα
 • Συσκευές ήχου
 • Αναγνώστες barcode και εκτυπωτής ένδειξης barcode)
 • Καλωδίωση εσωτερικού χώρου για σύνδεση σε δίκτυο UFBB/SFBB
 • Αναγνώστες RFID και εκτυπωτής ένδειξης RFID

Συστήματα αυτοματοποίησης παραγωγής

 • Προγραμματιζόμενοι Ελεγκτές (PLC)

Βιομηχανικά ψηφιακά αισθητήρια

Βιομηχανικά ψηφιακά Όργανα

 • Ψηφιακά συστήματα κίνησης (ρυθμιστές στροφών, κινητήρες)
 • Ψηφιακά συστήματα Διαχείρισης Παραγωγής (Manufacturing Execution Systems)
Λογισμικό για τη βελτιστοποίηση της παραγωγής & άλλων διαδικασιών 

 • Εφαρμογές διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων – ERP
 • Εφαρμογές συστήματος ελέγχου θέρμανσης/ψύξης
 • Εφαρμογές αυτόματου βιομηχανικού ελέγχου και τηλεμετρίας (SCADA)
 • Εφαρμογές ελέγχου πρόσβασης κλειστού κυκλώματος (CCTV)
 • Εφαρμογές Διαχείρισης Αποθήκης – WMS
 • Εφαρμογές Διαχείρισης Πελατών – CRM
 • Εφαρμογές ασφαλούς ηλεκτρονικής πληρωμής
 • Εφαρμογές ανάλυσης Big Data
 • Εφαρμογές «διαδικτύου των πραγμάτων» (IoT)
 • Εφαρμογές εικονικών αισθητήρων (virtual sensors)
 • Εφαρμογές Digital Twin
 • Εφαρμογές Διαχείρισης Ενέργειας 

Tεχνολογικός εξοπλισμός αιχμής

 • Ρομποτικά συστήματα και εξοπλισμός ελέγχου αυτών
 • 3D printers & 3D scanners
 • Ρομποτικός εξοπλισμός
 • Συστήματα/τεχνολογίες συλλογής ήχου, εικόνας, φωτός (Voice,Vision, Light Picking)

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

 • Συμβουλευτική υποστήριξη 
 • Αμοιβές τεχνικών Συμβούλων

Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας και μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού.

Η εταιρεία VK PREMIUM – Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων διαθέτοντας την απαραίτητη εμπειρία και εξειδίκευση, αναλαμβάνει την εκπόνηση της απαιτούμενης τεχνικοοικονομικής μελέτης για το επενδυτικό σχέδιο τις τρεις δράσεις που ανήκουν στο πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ».

Περισσότερες πληροφορίες στo https://bit.ly/3YR99gM ή στο τηλέφωνο 210-6835560.

ΕΣΠΑ 2023: Πάρτε άμεσα 100.000 ευρώ

Το καθεστώς «Επιχειρηματικότητα 360ᵒ» παρέχει ενισχύσεις έως 75% στο σύνολο των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στον Αναπτυξιακό Νόμο, πλην συγκεκριμένων κατηγοριών.

Ενδεικτικά επενδυτικά σχέδια που επιδοτούνται:

Αθλητικές εγκαταστάσεις

 • Υπηρεσίες γηπέδων (4Χ4, 5Χ5 κλπ) ποδόσφαιρου, basket, tennis κλπ. με κατασκευή τουλάχιστον έξι (6) γηπέδων
 • Υπηρεσίες κολυμβητηρίου (πισίνας) διαστάσεων άνω των 25 μέτρων αποκλειστικά για αθλητικούς σκοπούς

Κέντρα αποθεραπείας – γηροκομεία

Δημιουργία κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης, με ελάχιστο ύψος άνω του ενός (1) εκατομμυρίου ευρώ

 • Επενδύσεις για την παροχή Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία, με ελάχιστο ύψος άνω του ενός (1) εκατομμυρίου ευρώ
 • Παροχή υπηρεσιών οίκων ευγηρίας με ελάχιστο ύψος άνω του ενός (1) εκατομμυρίου ευρώ

Επαγγελματικά πλυντήρια & σιδερωτήρια

Υπηρεσίες Μηχανικών Πλυντηρίων και Υπηρεσίες Σιδερωτηρίου Ρούχων των οποίων η δραστηριότητα αφορά, σε ποσοστό άνω του 60%, υπηρεσίες σε νοσοκομεία, ξενοδοχεία, οίκους ευγηρίας κ.λπ.

Παραγωγή ταινιών

Δημιουργία μόνιμων εγκαταστάσεων «studios» για την παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, τηλεοπτικών προγραμμάτων και ηχογραφήσεων.

Ανακύκλωση

 • Επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων
 • Επεξεργασία και διάθεση μη επικίνδυνων απορριμμάτων
 • Υπηρεσίες επεξεργασίας μη επικίνδυνων απορριμμάτων για τελική διάθεση
 • Υπηρεσίες κομποστοποίησης απορριμμάτων
 • Υπηρεσίες λιπασματοποίησης απορριμμάτων
 • Αποσυναρμολόγηση παλαιών ειδών
 • Υπηρεσίες αποσυναρμολόγησης αχρηστευμένων ειδών
 • Διάλυση (κανιβαλισμός) μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και άλλων βαρέων μεταλλικών απορριμμάτων
 • Μηχανική ή χημική επεξεργασία μεταλλικών απορριμμάτων
 • Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών

Υποβολή αιτήσεων έως 10 Απριλίου 2023.

Τα επενδυτικά σχέδια με προϋπολογισμό άνω των 100.000 € μπορούν να ενισχυθούν από το παρόν καθεστώς εκτός από εκείνα τα επενδυτικά σχέδια για τα οποία αναφέρεται ρητά μεγαλύτερο ύψος προϋπολογισμού.