Νέες θέσεις εργασίας: Αιτήσεις για 3.000 με μισθό 715 ευρώ – Τα κριτήρια

Θέσεις εργασίας: Η ΔΥΠΑ άνοιξε αιτήσεις για ανέργους σε συγκεκριμένη ηλικιακή κατηγορία με συγκεκριμένα κριτήρια και προϋποθέσεις. Δείτε τις λεπτομέρειες της προκήρυξης.

Ένα νέο πρόγραμμα συστήνει η ΔΥΠΑ που απευθύνεται σε 3.000 μακροχρόνια ανέργους ηλικίας από 56 έως 67 ετών για να εργαστούν στον ιδιωτικό τομέα. Πρόκειται για μια κατηγορία εξαιρετικά δύσκολη στην απορρόφηση στην αγορά εργασίας και η ΔΥΠΑ επιχορηγεί αυτές τις 3.000 θέσεις με 8.580 ευρώ.

Ο μισθός ανέρχεται σε 715 ευρώ και οι αιτήσεις για τους ενδιαφερόμενους έχουν ξεκινήσει από την Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου και συνεχίζονται.

Πρόκειται συγκεκριμένα για ανέργους που εργάστηκαν σε θέσεις του δημοσίου για ορισμένο χρόνο, πάλι με πρόγραμμα της ΔΥΠΑ και τώρα επιχειρείται η μετάβασή τους στον ιδιωτικό τομέα σε θέσεις πλήρους απασχόλησης.

Το ένα βασικό κριτήριο -εκτός από την ηλικία- για την πρόσληψη των ανέργων ηλικίας μεταξύ 56 ετών-67 ετών είναι να έχουν ολοκληρώσει και τουλάχιστον το πρώτο 12μηνο του προγράμματος επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων της ηλικιακής τους ομάδας.

Η αίτηση για τις νέες θέσεις εργασίας

Η διάρκεια της επιχορήγησης είναι 12 μήνες και η επιχορήγηση 715 ευρώ μηνιαία για κάθε πρόσληψη. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε

25.755.000 ευρώ και θα καλυφθεί με πόρους της ΔΥΠΑ. Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν θα υποβάλουν αίτηση μέσω του gov.gr ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΛΙΚ ΕΔΩ.

Θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα μέσω ΔΥΠΑ – Όλες οι λεπτομέρειες

Το πρόγραμμα

Πρόκειται για το πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 3.000 ανέργων ηλικίας 56 ετών και άνω που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών.

Σκοπός

Η δημιουργία 3.000 νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης, με την πρόσληψη ανέργων ηλικίας 56 ετών και άνω, που ολοκλήρωσαν το «πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών».

Ωφελούμενοι

Οι ωφελούμενοι του προγράμματος πρέπει σωρευτικά:

  • να είναι άνεργοι, ηλικίας 56 ετών και άνω, εγγεγραμμένοι στο μητρώο της ΔΥΠΑ, και
  • να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον το πρώτο 12μηνο του προγράμματος επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55- 67 ετών.

Διάρκεια και ποσό επιχορήγησης

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε 12 μήνες και το ποσό ανέρχεται σε 715 ευρώ μηνιαία.

Δικαιούχοι

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλες τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά τους εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα.

Καθεστώς Κρατικής Ενίσχυσης

Εάν επιλέξει η επιχείρηση το καθεστώς κρατικής ενίσχυσης de minimis, θα πρέπει να μην έχει μειώσει το προσωπικό της το 3μηνο πριν την αίτηση και να μην έχει λάβει χρηματοδότηση από κρατική ενίσχυση άνω των 200.000 ευρώ τα προηγούμενα 3 χρόνια (τρέχον και 2 προηγούμενα).

Εάν επιλέξει η επιχείρηση το καθεστώς κρατικής ενίσχυσης του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού (ΓΑΚ), να μην έχει μειώσει το προσωπικό της το 12μηνο πριν την αίτηση και να μην έχει λάβει χρηματοδότηση από κρατική ενίσχυση άνω των 5.000.000  ευρώ από το έτος 2014.

Διαδικασία

  • Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονικά αιτήσεις
  • Επιλέγουν το καθεστώς κρατικής ενίσχυσης
  • Προσδιορίζουν την ειδικότητα και τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης
  • H ΔΥΠΑ επιβεβαιώνει ότι η επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις
  • Οι εργασιακοί σύμβουλοι της ΔΥΠΑ υποδεικνύουν στην επιχείρηση υποψηφίους σύμφωνα με τα απαιτούμενα προσόντα της κενής θέσης
  • Η επιχείρηση επιλέγει μεταξύ των υποψηφίων και προσλαμβάνει τον άνεργο
  • Μετά την πρόσληψη μέσω του ΕΡΓΑΝΗ, η επιχείρηση υποβάλει εντός 90 ημερών ηλεκτρονική αίτηση υπαγωγής.

Απασχόληση στους τομείς πράσινης οικονομίας, με έμφαση στις γυναίκες

Παράλληλα, το επόμενο διάστημα αναμένεται να ανακοινωθεί το πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 5.000 ανέργων στους τομείς της πράσινης οικονομίας, με έμφαση στις γυναίκες 18-66 ετών.

Σκοπός του προγράμματος, προϋπολογισμού 49,8 εκατ. ευρώ με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης είναι να υποστηρίξει τη μετάβαση στην πράσινη οικονομία με την δημιουργία 5.000 νέων επιχορηγούμενων θέσεων εργασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή προτίθενται να δραστηριοποιηθούν στον τομέα αυτό, με έμφαση στις άνεργες γυναίκες

Η διάρκεια το προγράμματος είναι 15 μήνες και οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν τις θέσεις για 5 επιπλέον μήνες μετά τη λήξη της επιχορήγησης.

Η επιχορήγηση ανέρχεται στο 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου, με ανώτατο όριο τα 750 ευρώ μηνιαίως.

Αναβάθμιση δεξιοτήτων/επανειδίκευση και βραχυπρόθεσμη απασχόληση

Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει κατάρτιση, πιστοποίηση και βραχυπρόθεσμη επιδοτούμενη απασχόληση 15.000 ανέργων 25-45 ετών, εγγεγραμμένων στον ΟΑΕΔ.

Σκοπός του είναι η ένταξη στην αγορά εργασίας των ωφελούμενων που ολοκλήρωσαν την δράση της κατάρτισης, με την αξιοποίηση των νέων δεξιοτήτων τους και απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις που θα λάβουν επιχορήγηση που ανέρχεται στο 80% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους για να προσλάβουν και να απασχολήσουν για 6 μήνες τους ανέργους που ολοκλήρωσαν με επιτυχία το πρόγραμμα κατάρτισης.

Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν τις θέσεις για 2 επιπλέον μήνες μετά τη λήψη της επιχορήγησης.

Σημειώνεται πως το πρόγραμμα έχει προϋπολογισμό 73,5 εκατ. ευρώ, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Πρόγραμμα επιδότησης εργασίας σε περιοχές-θύλακες υψηλής ανεργίας

Πρόγραμμα επιδότησης της εργασίας για 10.000 μακροχρόνια ανέργους 45 ετών και άνω, σε περιοχές-θύλακες υψηλής ανεργίας και με συνολικό προϋπολογισμό 120 εκατ. ευρώ.

Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτεί έως και το 80% του μισθού και των εισφορών για 18 μήνες, με υποχρέωση διατήρησης της θέσης για 6 μήνες. Η μέγιστη επιχορήγηση ανέρχεται σε 13.709 ευρώ ανά θέση εργασίας, ενώ προτεραιότητα θα δοθεί σε επιχειρήσεις της «πράσινης» και ψηφιακής οικονομίας.