Μείωση ενοικίου: Οι ημερομηνίες – «κλειδιά» για τις αποζημιώσεις – Πότε μπαίνουν τα χρήματα

Μείωση ενοικίου: Άμεσα και με ταχύτατες διαδικασίες οι πληρωμές. Πότε θα μπουν τα χρήματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των ιδιοκτητών. Το χρονοδιάγραμμα της ΑΑΔΕ. Όσα πρέπει να ξέρετε στο xristika.gr.

Η νέα επεξεργασία των δηλώσεων Covid για τα «κουρεμένα» ενοίκια Μαρτίου – Δεκεμβρίου 2020 αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι αύριο Τρίτη 9 Μαρτίου. Αμέσως μετά η ΑΑΔΕ θα στείλει στους ιδιοκτήτες ηλεκτρονικό μήνυμα όπου θα εξηγεί του λόγους για τους οποίους απορρίπτεται η αίτηση τους. Στην συνέχεια η ΑΑΔΕ θα ανοίξει ξανά την ηλεκτρονική πλατφόρμα για να διορθώσουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων τα λάθη στις δηλώσεις του 2020.

Παράλληλα η ΑΑΔΕ «τρέχει» τις πληρωμές καταβάλλοντας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των ιδιοκτητών τις αποζημιώσεις για τα κουρεμένα ενοίκια του Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου ενώ από τις 15 Μαρτίου και μετά οι ιδιοκτήτες θα αποζημιωθούν για τα κουρεμένα έως 100% ενοίκια του Ιανουαρίου. Στην ΑΑΔΕ έχουν φτιάξει το χρονοδιάγραμμα των επόμενων ενεργειών που πρέπει να γίνουν για να διορθωθούν τα λάθη που έχουν γίνει και για να καταβληθούν οι αποζημιώσεις για τα μειωμένα ενοίκια.

Οι κρίσιμες ημερομηνίες είναι οι εξής:

1. Μέχρι την Τετάρτη 10 Μαρτίου έχει παραταθεί η προθεσμία υποβολής δηλώσεων COVID για τα «κουρεμένα» έως 100% ενοίκια τους Ιανουαρίου 2021.

2. Από τις 15 Μαρτίου θα ανοίξει η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για τις δηλώσεις COVID μηνός Φεβρουαρίου 2021.

3. Μετά τις 15 Μαρτίου αναμένεται να αρχίσουν οι πληρωμές αποζημιώσεων για μισθώματα Ιανουαρίου 2021.

4. Μέχρι 9 Μαρτίου αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η εκ νέου επεξεργασία των Δηλώσεων COVID Μαρτίου – Δεκεμβρίου 2020.

5. Μέχρι 9 Μαρτίου αναμένεται να έχει πραγματοποιηθεί συμπληρωματική πληρωμή για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο.

6. Αμέσως μετά στους ιδιοκτήτες που έχουν υποβάλει δηλώσεις COVID και έχουν απορριφθεί, θα αποσταλεί από την ΑΑΔΕ ενημέρωση σχετικά με τους λόγους απόρριψης.

7. Όταν οι ιδιοκτήτες αυτοί ενημερωθούν για τους λόγους απόρριψης, η ΑΑΔΕ θα ανοίξει εκ νέου την πλατφόρμα για την υποβολή των δηλώσεων COVID, ώστε να δοθεί η ευκαιρία στους ιδιοκτήτες ακινήτων να διορθώσουν σφάλματα για τους μήνες Μάρτιο 2020 – Δεκέμβριο 2020.

8. Όσοι ιδιοκτήτες δεν έλαβαν αποζημίωση διότι δεν είχαν επικαιροποιήσει τις δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας μέχρι 15/2/2021, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητή της ΑΑΔΕ, θα αποκτήσουν τη δυνατότητα να το πράξουν χωρίς πρόστιμο.

9. Μέχρι τις 16 Μαρτίου αναμένεται να έχουν διενεργηθεί και άλλοι συμψηφισμοί με φορολογικές υποχρεώσεις για τους μήνες Μάρτιο έως Οκτώβριο 2020.

Μείωση ενοικίου: Επιστολή ΠΟΜΙΔΑ

Στο μεταξύ η ΠΟΜΙΔΑ με νέα επιστολή της προς τον υφυπουργό Απόστολο Βεσυρόπουλο ζητάει:

1.Να γίνουν δεκτές και αρχικές δηλώσεις COVID. Όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας έδωσε κατ΄επανάληψη στους εργοδότες και εργαζόμενους το δικαίωμα, συχνά πολύμηνης, αναδρομικής υποβολής δήλωσης αναστολής σύμβασης εργασίας. Επίσης πολλοί επαγγελματίες κλπ. εκμεταλλευόμενοι τη δυνατότητα που τους δόθηκε, προέβησαν σε αναδρομικές αλλαγές ΚΑΔ που να τους εξασφαλίζουν μείωση ενοικίων.

Όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι και επαγγελματίες σε όλη τη χώρα, ανακοίνωσαν στους εκμισθωτές τους ότι δικαιούνται μείωση ενοικίων, χωρίς την τήρηση καμιάς προθεσμίας, όποτε ήθελε ο καθένας και σε πολύ μεταγενέστερο χρόνο, όταν είχε ήδη παρέλθει για τους ιδιοκτήτες η προθεσμία για να υποβάλουν εκείνοι δήλωση COVID στην ΑΑΔΕ, παρακρατώντας αυθαίρετα τα ποσά των μειώσεων από τα επόμενα μισθώματα και αδιαφορώντας για το ότι οι ιδιοκτήτες είχαν χάσει την προθεσμία και συνεπώς το δικαίωμα αποζημίωσής τους! Επίσης αριθμός ιδιοκτητών, προχωρημένης ηλικίας και ιδιαίτερα από την περιφέρεια αλλά και τον Απόδημο Ελληνισμό, δεν υπέβαλε δηλώσεις COVID λόγω πλήρους έλλειψης ενημέρωσης για τις δηλώσεις αυτές και τις εκάστοτε συντομότατες προθεσμίες υποβολής τους. Επειδή είναι απαράδεκτη η ισχύς αποκλειστικών προθεσμιών μόνον για τους ιδιοκτήτες, όταν δεν ισχύουν για τους ενοικιαστές, πρέπει σήμερα να προβλεφθεί ρητά όχι μόνον η δυνατότητα διόρθωσης υποβληθεισών δηλώσεων, αλλά και η δυνατότητα υποβολής αρχικών δηλώσεων COVID, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, για όλους όσους έχασαν τις εκάστοτε συντομότατες προθεσμίες, έτσι ώστε ουδείς να χάσει τη νόμιμη αποζημίωσή του, εξ αιτίας τυπικών σφαλμάτων και αβλεψιών είτε της Διοίκησης, είτε των διοικουμένων.

2.Μηνιαίες προθεσμίες δηλώσεων-διορθώσεων: Πρέπει να δοθεί επαρκής χρόνος για τις διορθώσεις που αφορούν την περίοδο του 2020, ώστε να προλάβουν οι ιδιοκτήτες και ιδιαίτερα οι φοροτεχνικοί τους, πρώτα να ενημερωθούν για τα λάθη και στη συνέχεια να τα διορθώσουν, δεδομένου ότι σήμερα τρέχουν πολλές άλλες παράλληλες προθεσμίες πλήθους άλλων εφαρμογών. Γι’ αυτό ζητούμε να οριστούν τουλάχιστον μηνιαίες προθεσμίες μετά την ενημέρωση, χωρίς καμιά παράταση.

3.Υπομισθώσεις ακινήτων. Να υπάρξει διευκρίνιση εάν είναι νόμιμη η μείωση του μισθώματος που οφείλεται προς τον ιδιοκτήτη-αρχικό εκμισθωτή ακινήτου, από το μισθωτή του που το έχει υπεκμισθώσει σε τρίτο ο οποίος ασκεί «κλειστή» ή «πληττόμενη» επαγγελματική/ επιχειρηματική δραστηριότητα σε αυτό, έτσι ώστε να σταματήσουν οι μονομερείς και παράνομες περικοπές μισθωμάτων από τους υπεκμισθωτές σε βάρος των εκμισθωτών ακινήτων.

Μείωση ενοικίου: Πώς δεν θα πληρώσετε δυο μήνες

Η πανδημία του κορονοϊού έχει προκαλέσει πολύ σοβαρά προβλήματα στις επιχειρήσεις και το Υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε τον μηδενισμό ενοικίων για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο!

Η καταβολή των αποζημιώσεων θα ξεκινήσει στις 15 Μαρτίου για τα μηδενικά ενοίκια του Ιανουαρίου του 2021 τα οποία θα πρέπει να δηλωθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα.

Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι από την υποχρέωση καταβολής μισθώματος για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2021 απαλλάσσονται κατά 100% επιχειρήσεις οι οποίες ήταν κλειστές με κρατική εντολή λόγω της διάδοσης του κορονοϊού.

Στους εκμισθωτές-φυσικά πρόσωπα θα καταβληθεί ως αποζημίωση το 80% του μηνιαίου συμφωνημένου μισθώματος. Επιπλέον, για τους εκμισθωτές-νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που εκμισθώνουν ακίνητα στις επιχειρήσεις που δικαιούνται απαλλαγή κατ’ επιταγή του νόμου, θα καταβληθεί ως αποζημίωση στους ιδιοκτήτες το 60% του μηνιαίου μισθώματος για τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο.

Αναφορικά με τους κληρονόμους εκμισθωτών και υπεκμισθωτών που έχουν αποβιώσει, θα πρέπει να υποβάλλουν στη Δ.Ο.Υ. όπου υπάγεται ο κληρονομούμενος τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι έχουν καταστεί κληρονόμοι του αποβιώσαντος ώστε να ενημερωθούν τα στοιχεία του Φορολογικού Μητρώου.

Μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής «Δήλωσης COVID», η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει σε έλεγχο των στοιχείων, προκειμένου να την εγκρίνει. Σε περίπτωση λαθών ή παραλείψεων η ΑΑΔΕ θα στείλει mail στον ενδιαφερόμενο προκειμένου να προχωρήσεις στις απαιτούμενες διορθώσεις. Αντίστοιχα, με ηλεκτρονικό μήνυμα θα ενημερωθούν και οι ιδιοκτήτες ακινήτων των οποίων θα απορριφθούν οι αιτήσεις τους, είτε να αποστέλλει μήνυμα για την διόρθωσή τους ή τις απορρίπτει.

Το ποσό που αντιστοιχεί στο 80% ή στο 60%, κατά περίπτωση, του συνολικού μισθώματος θα καταβληθεί στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου που έχει δηλωθεί στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του TAXISnet της ΑΑΔΕ.

Οι αποζημίωση στους ιδιοκτήτες δεν εμπίπτει σε καμία κατηγορία εισοδήματος, δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.