Mεγάλη μείωση στους λογαριασμούς ρεύματος: Ραγδαίες εξελίξεις

Ηλεκτρικό ρεύμα: Χιλιάδες χαμόγελα στους καταναλωτές ηλεκτρικού ρεύματος καθώς οι πολύ υψηλής ποιότητας υπηρεσίες που δίνουν οι εταιρείες, θα συνδυαστεί και με μείωση στους λογαριασμούς, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου!

Ποια είναι η αιτία; Το φυσικό αέριο!

Πέρα από τις άμεσες επιπτώσεις, όπως επισημαίνει το ΙΟΒΕ, η ενέργεια επηρεάζει και με έμμεσους (και εξίσου σημαντικούς) τρόπους τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας – όπως την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, μέσω του ενεργειακού κόστους.

Σε αυτό το πλαίσιο, στην έκθεση εξετάζεται το σενάριο μείωσης 10% στις τιμές ρεύματος και φυσικού αερίου, από το οποίο προκύπτει θεαματική επίδραση στο ΑΕΠ, αλλά και την απασχόληση.

Η μελέτη, η οποία πραγματοποιήθηκε από ερευνητική ομάδα του Ινστιτούτου υπό τον συντονισμό του γενικού διευθυντή Νίκου Βέττα, πραγματοποιεί μια πλήρη και αναλυτική χαρτογράφηση του τομέα ενέργειας στη χώρα μας, αποτυπώνοντας παράλληλα τις ραγδαίες αλλαγές στο πλαίσιο της ενεργειακής μετάβασης.

Αλλαγές οι οποίες πρόκειται να εντατικοποιηθούν τα επόμενα χρόνια, στην προοπτική υλοποίησης της δέσμευσης της χώρας μας για μηδενικό ισοζύγιο αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050, και με ενδιάμεσο «σταθμό» την επίτευξη των κλιματικών στόχων που θέτει το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια για την Ενέργεια (ΕΣΕΚ) για το 2030.

Ηλεκτρικό ρεύμα: Ζημιογόνες όλες οι λιγνιτικές μονάδες

Αν το μέλλον του εγχώριου ενεργειακού κλάδου είναι η κλιματική ουδετερότητα, το παρόν του σύμφωνα με την μελέτη χαρακτηρίζεται από τη μεγάλη συμμετοχή των ορυκτών καυσίμων (άνθρακας, πετρέλαιο και φυσικό αέριο), καθώς και τη μεγάλη εξάρτηση από εισαγωγές πρωτογενούς ενέργειας.

Επίσης, οι δύο μεγαλύτερες πηγές κατανάλωσης είναι οι μεταφορές και ο οικιακός τομέας, με το ενεργειακό κόστος να ασκεί πιέσεις σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Από την άλλη πλευρά, η άμεση συμβολή του ενεργειακού τομέα στην ελληνική οικονομία εκτιμάται στο 3,8% του ΑΕΠ (2017), απασχολώντας 50.000 εργαζόμενους.

Όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια, το εγχώριο μίγμα καυσίμων έχει ήδη αρχίσει να απομακρύνεται από την παραπάνω αφετηρία, καθώς το 1/3 της παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος στην Ελλάδα προέρχεται από τις ΑΠΕ, ενώ έχει ήδη δρομολογηθεί η απόσυρση όλων των υφιστάμενων λιγνιτικών μονάδων.

Μάλιστα, σύμφωνα με την έκθεση, με την άνοδο των τιμών ρύπων, όλες οι λιγνιτικές μονάδες είναι ήδη από το 2019 ζημιογόνες.

Ένα σημαντικό μέρος του λιγνίτη θα καλύψει η επιπλέον διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών, για την επίτευξη της οποίας προβλέπεται επίσης σημαντικές επενδύσεις στα δίκτυα μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

Ηλεκτρικό ρεύμα: Η υψηλότερη χονδρεμπορική τιμή ρεύματος το 2019

Την ίδια στιγμή, το «προφίλ» και η δομή του εγχώριου ενεργειακού τομέα επηρεάζει και τις τιμές των ενεργειακών προϊόντων. Στην έκθεση του ΙΟΒΕ γίνεται ιδιαίτερα αναφορά στις χονδρεμπορικές τιμές ρεύματος, με την Ελλάδα να καταγράφει το 2019 την υψηλότερη τιμή χονδρικής στην ΕΕ, ως αποτέλεσμα της μεγάλης εξάρτησης από τον λιγνίτη και των σχετικά υψηλών τιμών εισαγωγής φυσικού αερίου στη χώρα.

Αυτό το αποτέλεσμα, σύμφωνα με τη μελέτη, δεν μεταφράστηκε σε υψηλότερες τιμές για τους τελικούς καταναλωτές του οικιακού τομέα και των υπηρεσιών, λόγω ευνοϊκότερης φορολογίας και χαμηλότερων χρεώσεων εκτός του ανταγωνιστικού σκέλους των τιμολογίων, σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ.

Ωστόσο, στην υψηλότερη κατηγορία κατανάλωσης του επιχειρηματικού τομέα όπου κατά μέσο όρο στην ΕΕ οι τιμές είναι σημαντικά χαμηλότερες σε σύγκριση με τις εγχώριες τιμές χονδρικής και λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του υποδείγματος λειτουργίας της εγχώριας αγοράς που ήταν σε ισχύ μέχρι πρόσφατα (mandatory pool), υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι πράγματι οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα αποτελούν σημαντικό εμπόδιο για την ανταγωνιστικότητα των εγχώριων βιομηχανιών εντάσεως ηλεκτρικής ενέργειας.

Ηλεκτρικό ρεύμα: 21.500 θέσεις εργασίας από τη μείωση τιμών σε ρεύμα και αέριο

Έτσι, στο σενάριο «οριζόντιας» μείωσης 10% στην τελική τιμή που χρεώνεται στους καταναλωτές για ηλεκτρισμό και φυσικό αέριο, το ΙΟΒΕ συμπεραίνει πως θα επερχόταν μείωση των τιμών των προϊόντων των κλάδων παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών, ενώ θα υπήρχε θετική επίδραση και στην ανταγωνιστική θέση κλάδων και επιχειρήσεων, ιδιαίτερα εκείνων για τους οποίους η ενέργεια συνιστά σημαντικό στοιχείο του κόστους παραγωγής. Λόγω της μείωσης του κόστους παραγωγής και κατά συνέπεια των τιμών, η ζήτηση στην οικονομία θα αυξανόταν και θα καλυπτόταν από την αυξημένη εγχώρια παραγωγή.

Ειδικότερα, η αξία του προϊόντος στην οικονομία εκτιμάται ότι αυξάνεται άμεσα κατά 783 εκατ., ενώ αν ληφθούν υπόψη οι πολλαπλασιαστικές επιδράσεις (έμμεσο και προκαλούμενο αποτέλεσμα) η αξία παραγωγής εκτιμάται ότι αυξάνεται συνολικά κατά 1,97 δισ. Ως αποτέλεσμα, το ΑΕΠ θα αυξανόταν συνολικά κατά 941 εκατ., ενώ αυξημένα κατά 237 εκατ. προβλέπονται τα έσοδα από φόρους και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Θετική θα ήταν και η επίδραση στην απασχόληση, η οποία εκτιμάται ότι θα αυξανόταν συνολικά κατά 21.500 θέσεις εργασίας.

Ηλεκτρικό ρεύμα: Οι αλλαγές που έρχονται στην αγορά ενέργειας

Η είσοδος των traders στην Ενδοημερήσια Αγορά και των ΑΠΕ στην Aγορά Εξισορρόπησης, είναι δύο από τις αλλαγές που έρχονται το επόμενο διάστημα στη λειτουργία της χονδρεμπορικής αγοράς με το target model, με βασικό στόχο να αυξηθεί η ρευστότητα.

Την ίδια στιγμή, ετοιμάζονται κι άλλες αλλαγές, με σκοπό να μειωθούν οι στρεβλώσεις και μεσοπρόθεσμα να επιτευχθεί ανταγωνιστική λειτουργία της αγοράς ενέργειας.

Ταυτόχρονα, γίνεται η προετοιμασία των επομένων βημάτων ευρωπαϊκής «ενοποίησης» των εγχώριων χονδρεμπορικών αγορών και στις 11 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί το coupling της ελληνικής και της ιταλικής Αγοράς Επόμενης Ημέρας.

Ο πρόεδρος της ΡΑΕ, Επίκουρος Καθηγητής Α. Δαγούμας, σημείωσε σε πρόσφατη ενημέρωση, ότι η Αρχή συνεργάζεται πολύ στενά με τον ΑΔΜΗΕ, ώστε να καταρτισθεί ένας οδικός χάρτης για την εφαρμογή αυτών των αλλαγών.

Σημειώνεται ότι ο ΑΔΜΗΕ έχει αναθέσει στην Grant Thornton Hellas την εκπόνηση συγκριτικής μελέτης, τα συμπεράσματα της οποίας πρέπει να παρουσιαστούν στο τέλος Μαΐου.

Μεταξύ άλλων, στόχος των επερχόμενων αλλαγών είναι να αποκλειστεί το ενδεχόμενο σενάριο, μονάδες παραγωγής να μπορούν να εκμεταλλευτούν τους περιορισμούς του Συστήματος, επειδή π.χ. το τοπικό δίκτυο είναι κορεσμένο, ώστε να υποβάλλουν υψηλές προσφορές για υπηρεσίες καθοδικής ή ανοδικής ενέργειας εξισορρόπησης.

Άλλος ένας στόχος είναι να διαχωριστούν οι εφεδρείες και να γίνεται ξεχωριστή δημοπρασία για την ενέργεια Εξισορρόπησης, πριν από την αγορά Επόμενης Ημέρας. Έτσι η λειτουργία της αγοράς θα γίνεται σε τρία βήματα, αντί των σημερινών δύο:

  • πρώτα θα γίνεται η δημοπρασία για την παροχή υπηρεσιών εξισορρόπησης,
  • στη συνέχεια οι τυχόν ανακατανομές φόρτισης των μονάδων,
  • και στο τέλος η ενεργοποίηση των εντολών.

Σημαντική προτεραιότητα είναι η ενίσχυση της ρευστότητας της αγοράς Εξισορρόπησης και της ενδοημερήσιας και γι’ αυτό προγραμματίζεται η συμμετοχή και άλλων «παικτών». Έτσι, σχεδιάζεται η παροχή υπηρεσιών εξισορρόπησης και από ΦοΣΕ ΑΠΕ από άλλους παρόχους και μονάδες αποθήκευσης.

Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι άλλαξε από την 1η Μαΐου 2021

Χιλιάδες νοικοκυριά θα έχουν τη δυνατότητα να… απολαύσουν φθηνότερο ρεύμα καθώς ξεκινά επίσημα η σεζόν του νυχτερινού!

Σύμφωνα με την ανακοίνωση το νυχτερινό οικιακό τιμολόγιο θερινής περιόδου της ΔΕΗ τίθεται σε ισχύ από την 1η Μαΐου 2021 έως την 31η Οκτωβρίου 2021 με
συνεχές ωράριο από 23:00 έως 07:00 καθημερινά.

Περισσότερες πληροφορίες στο τμήμα τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών της ΔΕΗ (τηλ/ 800-900-1000), καθώς και στα κατά τόπους καταστήματα της ΔΕΗ και του ΔΕΔΔΗΕ.

Ο πιο ασφαλής τρόπος για να διαπιστώσει κάποιος αν έχει ενεργοποιημένο το νυχτερινό ρεύμα είναι ελέγχοντας τον μετρητή της παροχής. Για να «τρέχει» το νυχτερινό ρεύμα θα πρέπει ο μετρητής να είναι διπλής εγγραφής, δηλαδή να υπάρχουν δυο κοντέρ.

Το ένα θα φέρει την ένδειξη Κ και το άλλο την ένδειξη Μ. Αν ο δείκτης με την ένδειξη Μ (νυχτερινό τιμολόγιο) προχωρά, τότε σημαίνει ότι είναι ενεργοποιημένο το νυχτερινό ρεύμα.

Ο δεύτερος τρόπος επιβεβαίωσης ενεργοποίησης του νυχτερινού ρεύματος είναι μια… ματιά στον λογαριασμό του ρεύματος. Για παράδειγμα, σε λογαριασμό της ΔΕΗ οι συνδέσεις που έχουν νυχτερινό τιμολόγιο είναι αυτές που φέρουν τον τίτλο «Γ1Ν Οικιακό Τιμολόγιο».

Και στους «εναλλακτικούς» παρόχους όμως, υπάρχει αυτό το «Ν» δίπλα από τα προγράμματα που προσφέρουν νυχτερινό ρεύμα.

Επιπλέον, στους λογαριασμούς προγραμμάτων με νυχτερινό ρεύμα -στην πίσω πλευρά- θα πρέπει να εμφανίζεται αναλυτικά η χρέωση νύχτας και οι κιλοβατώρες.

Η τρίτη μέθοδος είναι ο έλεγχος του πίνακα εγκατάστασης του σπιτιού, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις υπάρχει ένα ενδεικτικό λαμπάκι, το οποίο ανάβει κατά τις ώρες ισχύος του νυχτερινού τιμολογίου.

Σε κάθε περίπτωση, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας για να διαπιστώνουν αν έχουν ενεργοποιήσει την υπηρεσία του νυχτερινού ρεύματος, το οποίο προσφέρει χαμηλότερες χρεώσεις.