Με Πανελλήνιες στο Δημόσιο – Αυτό είναι το νέο τεστ του ΑΣΕΠ

Προσλήψεις στο Δημόσιο: Συνολικά 17.942 μόνιμες προσλήψεις στο Δημόσιο προκηρύχθηκαν για το 2023. Τι αλλάζει στον ΑΣΕΠ.

Ριζικές αλλαγές ξεκινούν να ισχύουν το 2023 στον ΑΣΕΠ. Πλέον, οι προσλήψεις και οι διορισμοί στο Δημόσιο θα γίνονται με Πανελλήνιες Εξετάσεις. Ο νέος διαγωνισμός θα είναι για πρώτη φορά μία ενιαία και υποχρεωτική διαδικασία, σαν τις πανελλαδικές, που θα πρέπει υποχρεωτικά να περάσουν όλοι οι υποψήφιοι.

Το χρονοδιάγραμμα του Πανελλήνιου Διαγωνισμού ΑΣΕΠ έχει ως εξής:

 • Έκδοση Προκήρυξης: Τέλη Οκτωβρίου 2022
 • Αιτήσεις: Νοέμβριος 2022
 • Εξετάσεις: Μάρτιος 2023

Τι περιλαμβάνει η Εξέταση του ΑΣΕΠ

 • Γλωσσικός συλλογισμός
 • Αριθμητικός συλλογισμός
 • Αποτελεσματικότητα στην εργασία
 • Γενικές γνώσεις

Ο γραπτός διαγωνισμός ΑΣΕΠ θα περιλαμβάνει δύο μέρη:

 • Την εξέταση γνώσεων, όπου οι υποψήφιοι θα εξετάζονται σε γνωστικό επίπεδο πάνω στις ευρύτερες κατηγορίες που θα περιλαμβάνει η πρόσκληση
 • Τις δοκιμασίες δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας, οι οποίες στόχο έχουν να σκιαγραφήσουν το εργασιακό προφίλ κάθε υποψηφίου

Τι αλλάζει στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ

Σύμφωνα με τον κ. Βορίδη, αλλάζει η διαδικασία στελέχωσης του Δημοσίου, και αυτό γιατί μέχρι πρότινος κάθε φορέας εξέδιδε προκήρυξη με την ακριβή περιγραφή των θέσεων για την κάλυψη των αναγκών του σε ανθρώπινο δυναμικό, η οποία συνδεόταν πάντα με τη συγκεκριμένη θέση και τον συγκεκριμένο φορέα.

Η καινοτομία του διαγωνισμού έγκειται στο γεγονός ότι πλέον θα εκδίδεται μία και μόνο πρόσκληση, η οποία θα αφορά ευρύτερες κατηγορίες, χωρίς, δηλαδή, να είναι προσδιορισμένη η θέση στην οποία θα προσληφθούν οι ενδιαφερόμενοι σε περίπτωση που επιτύχουν στον διαγωνισμό.

Με αυτόν τον τρόπο, στην πραγματικότητα δημιουργείται μία δεξαμενή υποψηφίων οι οποίοι θα αξιοποιηθούν όταν προκύψει θέση, με βάση πάντα τα αποτελέσματα του γραπτού διαγωνισμού και της μοριοδότησης, από την οποία οι φορείς θα μπορούν να αντλούν προσωπικό χωρίς τις καθυστερήσεις που εμφάνιζε η σημερινή διαδικασία προσλήψεων.

Πώς θα γίνει ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός του ΑΣΕΠ

Πρόθεση του υπουργείου Εσωτερικών είναι να εκδοθεί η πρόσκληση για τον διαγωνισμό μέσα στον μήνα και να διεξαχθεί έως τον Μάρτιο. Μάλιστα, στην πρόσκληση θα συμπεριληφθεί τόσο ο προγραμματισμός του 2022 όσο και του 2023, με στόχο το πρώτο εξάμηνο της επόμενης χρονιάς να έχουν πραγματοποιηθεί οι προσλήψεις για τα δύο αυτά έτη, κάτι που, όπως επεσήμανε χαρακτηριστικά ο κ. Βορίδης, θα έχει επιτευχθεί για πρώτη φορά στον χρονοπρογραμματισμό προσλήψεων.

Βασικός πυλώνας του νομοσχεδίου αποτελεί η ψηφιοποιημένη γραπτή διαδικασία, με ηλεκτρονικά δηλαδή μέσα και σε συνεργασία του ΑΣΕΠ µε το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για διαχειριστικά θέματα, όπου απαιτείται. Αξίζει να σημειωθεί πως το ηλεκτρονικό σύστημα το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τον πρώτο πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ έχει ήδη κάνει πρεμιέρα, αφού για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκε πέρυσι, στη διεξαγωγή των νέων εξετάσεων απόκτησης ιθαγένειας.

Υπενθυμίζεται πως ο γραπτός διαγωνισμός θα περιλαμβάνει δύο διακριτά μέρη: Την εξέταση γνώσεων, όπου οι υποψήφιοι θα εξετάζονται σε γνωστικό επίπεδο πάνω στις ευρύτερες κατηγορίες που θα περιλαμβάνει η πρόσκληση, καθώς και τις δοκιμασίες δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας, οι οποίες στόχο έχουν να σκιαγραφήσουν το εργασιακό προφίλ κάθε υποψηφίου. Ετσι, σύμφωνα με τα Νέα, στη δεύτερη αυτή κατηγορία δοκιμασιών μπορεί να περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων τεστ αριθμητικού συλλογισμού, δοκιμασία προσαρμογής σε εργασιακό περιβάλλον, ενσωμάτωσης σε ομάδα αλλά και αφαιρετικής ικανότητας.

Ερωτηματικό, ωστόσο, παραμένει το πώς θα γίνονται οι συνεντεύξεις υποψηφίων.

Όπως αρχικά είχε ξεκαθαριστεί, πρόκειται για πρόσθετη διαδικασία και για ειδικές μόνο περιπτώσεις θέσεων, όπως είναι το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό, ή για περιπτώσεις που η κύρια εργασία συνδέεται άμεσα με την υγεία και την ασφάλεια ζωής προσώπων, όπως είναι για παράδειγμα η θέση των σωφρονιστικών υπαλλήλων.

ΑΣΕΠ: Πότε βγαίνει η επόμενη προκήρυξη για μόνιμες προσλήψεις στο Δημόσιο

Νέα προκήρυξη βρίσκεται προς επεξεργασία στα γραφεία του ΑΣΕΠ και αφορά μόνιμες προσλήψεις σε 6 μεγάλους φορείς του Δημοσίου.

Η προκήρυξη 8Κ/2022 θα προβλέπει την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ), στο ΝΑΤ, στον ΟΠΕΚΑ, στη ΔΥΠΑ (ΟΑΕΔ) καθώς και στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) και αναμένεται να αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση εντός των επόμενων ημερών.

Πιο συγκεκριμένα, οι 69 προσλήψεις στο νέο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ θα κατανέμονται ως εξής:

 • 11 θέσεις Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων,
 • 11 θέσεις Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης στο ΜΤΠΥ
 • 5 θέσεις Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στο ΝΑΤ
 • 24 θέσεις Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης στον ΟΠΕΚΑ
 • 15 θέσεις Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης στον ΟΑΕΔ
 • 3 θέσεις Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στο ΕΚΚΑ

Πώς κάνετε αίτηση στους διαγωνισμούς ΑΣΕΠ

Για να μπορέσετε να κάνετε αίτηση στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ θα πρέπει να κάνετε μητρώο στον ΑΣΕΠ ή να το επικαιροποιήσετε, διαδικασία που είναι σχετικώς χρονοβόρα.

Η «βόμβα» με τις εκλογές

Ο αριθμός των εκκρεμών προσλήψεων προηγούμενων ετών ωστόσο φτάνει τις 33.602, γεγονός που αποδίδεται στις χρονοβόρες διαδικασίες των σχετικών διαδικασιών.

Το φαινόμενο αυτό, σύμφωνα με τον κ. Βορίδη θα εξαλειφθεί χάρη στον μεγάλο γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, ο οποίος, σύμφωνα με τον ίδιο, θα υλοποιηθεί τελικά τον Μάρτιο του 2023 αντί για φέτος, προκειμένου σε αυτόν να συμπεριληφθούν όχι μόνο οι μη υλοποιηθείσες προσλήψεις των εκπαιδευτικών κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ του 2022, αλλά και του 2023.

Η πρόσκληση για τον γραπτό διαγωνισμό θα εκδοθεί μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου, αν και δεν θα αναφέρει συγκεκριμένο αριθμό θέσεων, θα περιλαμβάνει τις προσλήψεις τόσο του 2022 (1019) όσο και του 2023 (περίπου 3 με 3.500).

Όπως έχει εξηγήσει ο υπουργός Εσωτερικών, από τον διαγωνισμό θα δημιουργηθεί μια «δεξαμενή» επιτυχόντων, από την οποία οι φορείς θα αντλούν το προσωπικό που αιτούνται αμέσως μετά την έγκριση της σχετικής προκήρυξης, χωρίς να απαιτείται η σημερινή διαδικασία.

Τα αποτελέσματα του γραπτού διαγωνισμού αναμένεται να εκδοθούν σε ένα δίμηνο (περίπου τον Μάιο) μετά τη διεξαγωγή του διαγωνισμού και οι επιτυχόντες θα πιάσουν δουλειά το Φθινόπωρο εντός των μηνών Σεπτεμβρίου –  Οκτωβρίου του 2023.

Ωστόσο όλα τα παραπάνω μπορεί να ανατραπούν. Αν τον Μάρτιο γίνουν εθνικές εκλογές (ένα σενάριο πολύ πιθανό) και ο γραπτός διαγωνισμός συμπέσει με την προκήρυξη των εθνικών εκλογών, όλα θα «παγώσουν».

Αν η Βουλή διαλυθεί τον Μάρτιο, σημαίνει ότι κάθε διαδικασία πρόσληψης στο Δημόσιο Τομέα «παγώνει» μαζί της και ο γραπτός διαγωνισμός. Αυτό θα συμπαρασύρει όχι μόνο προσλήψεις που έχουν προγραμματιστεί για το 2023, αλλά και πολλές άλλες που έχουν εγκριθεί από το 2022 και αναμένουν τον γραπτό διαγωνισμό.

Εάν ο διαγωνισμός διεξαχθεί πριν από τη διάλυση της Βουλής, το ΑΣΕΠ θα μπορεί να εξετάζει τα γραπτά, αλλά δεν θα μπορεί να ανακοινώνει τα αποτελέσματα του μέχρι την στιγμή που θα υπάρξει νέα κυβέρνηση. Αν όμως οι εκλογές γίνουν Μάϊο τότε το ΑΣΕΠ πιθανά να μην μπορεί να βγάλει αποτελέσματα μέχρι και τα τέλη Ιουνίου αν υπάρξουν διπλές κάλπες.

Στην περίπτωση δε που ο διαγωνισμός καθυστερήσει και δεν διεξαχθεί τον Μάρτιο τότε όλος ο προγραμματισμός ανατρέπεται πλήρως και χιλιάδες υποψήφιοι θα είναι κυριολεκτικά στον «αέρα».