Λογαριασμοί ρεύματος: Μπλε, κίτρινο, πράσινο ή πορτοκαλί – Ποιο να επιλέξετε για να πληρώνετε λιγότερα

Λογαριασμοί ρεύματος: Αλλαγές έρχονται στα τιμολόγια ρεύματος τα οποία θα έχουν χρωματικές ενδείξεις.

Έρχονται από 01/01/2024 τα νέα τιμολόγια ρεύματος, τα οποία ανάλογα με το χρώμα που θα φέρουν θα έχουν και αντίστοιχες χρεώσεις.

Οι προμηθευτές το αργότερο έως την 1η Δεκεμβρίου 2023, δηλαδή την ερχόμενη Παρασκευή, οφείλουν να ενημερώσουν με μηνύματα και e-mails που θα αποστείλουν στους καταναλωτές για τα νέα τιμολόγια για οικιακούς και μη καταναλωτές (στη χαμηλή τάση), που θα εφαρμοστούν από την 1η Ιανουαρίου του 2024.

Τα νέα τιμολόγια θα έχουν χρωματική επισήμανση, με αυτήν του ειδικού τιμολογίου να είναι πράσινη. Τα σταθερά θα είναι μπλε, στα υπόλοιπα κυμαινόμενα κίτρινη και στα δυναμικά πορτοκαλί.

Μπλε τιμολόγιο, το σταθερό

Ειδικότερα, για το μπλε τιμολόγιο επεσήμανε ότι είναι αυτό που έχει κλειδωμένη τιμή χρέωσης της KWh για όσο διάστημα διαρκεί η σύμβαση του πελάτη με τον πάροχο.

Επειδή ο συγκεκριμένος τύπος τιμολογίου δεν περιέχει κυμαινόμενες χρεώσεις ούτε μηχανισμούς διακύμανσης, (δηλαδή ρήτρες αναπροσαρμογής), θεωρητικά θα έχει την υψηλότερη τιμή χρέωσης σε σχέση με όλους τους άλλους τύπους τιμολογίων (κίτρινα, πορτοκαλί, πράσινα).

Και ο λόγος είναι ότι κανένας πάροχος δεν θα θέλει να λαμβάνει μόνος του το ρίσκο απροσδόκητων αυξήσεων της χονδρεμπορικής αγοράς του ρεύματος για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Εάν τώρα ο καταναλωτής έχει σχετικά μικρές καταναλώσεις κάθε μήνα, π.χ. κάτω από 300KWh, έχει ένα σταθερό εισόδημα, ταυτόχρονα δεν είναι εξοικειωμένος με την έρευνα αγοράς μέσω Διαδικτύου και γενικά δεν αντέχει απρόβλεπτες εξελίξεις στον οικογενειακό οικονομικό προγραμματισμό, το σταθερό τιμολόγιο αποτελεί μία επιλογή.

Κίτρινο τιμολόγιο, το κυμαινόμενο

Το κίτρινο τιμολόγιο, σύμφωνα με τον κ. Χριστοδουλίδη, αντιστοιχεί στο κυμαινόμενο τιμολόγιο, η τιμή χρέωσης της KWh διαμορφώνεται από τους δείκτες της χρηματιστηριακής αγοράς του ρεύματος, δεν περιέχει μηχανισμούς διακύμανσης, ενώ θα υπάρχουν αυξομειώσεις των τιμών χρέωσης του ρεύματος από μήνα σε μήνα, χωρίς όρια, είτε προς τα κάτω είτε προς τα πάνω.

Κοινώς, τα τιμολόγια αυτά θα λέγαμε ότι κινούνται στην ίδια ακριβώς λογική διαμόρφωσης των τιμών των χρηματιστηριακών προϊόντων ή υπηρεσιών ή των τραπεζικών δανείων που περιλαμβάνουν κυμαινόμενα επιτόκια.

Με λίγα λόγια, σε αυτόν τον τύπο τιμολογίου δεν υπάρχει επιμερισμός του ρίσκου μιας απρόσμενης αύξησης της χονδρεμπορικής του ρεύματος, όλη η αύξηση ή όλη η μείωση «περνάει» στον καταναλωτή.

Η λιανική τιμή χρέωσης θα ανακοινώνεται κάθε 1η του μήνα για τον επόμενο μήνα κατανάλωσης ή θα υπάρχει και η επιλογή για απολογιστική χρέωση δύο μήνες μετά το μήνα κατανάλωσης.

Ο τύπος αυτός τιμολογίου κάνει πιο πολύ «matching» με εμπορικούς καταναλωτές που έχουν εξοικείωση με διαδικτυακή έρευνα αγαθών ή υπηρεσιών, έχουν σχετικές γνώσεις από τη διεθνή ενεργειακή αγορά, οπότε μπορούν να παρακολουθούν τις εξελίξεις των διεθνών τιμών, να κάνουν εκτιμήσεις με βάση τα διαδραματιζόμενα γεγονότα στην ενεργειακή αγορά και ανάλογα να σταθμίζουν τους κινδύνους για παραμονή ή μη σε αυτόν τον τύπο τιμολογίου.

Σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει καμία δέσμευση, αντίθετα, ανά πάσα στιγμή, ο καταναλωτής μπορεί να «σπάσει» μονομερώς το συμβόλαιό του και να επιλέξει κάποιον άλλον τύπο τιμολογίου ή ακόμα και άλλον πάροχο χωρίς ρήτρες αποχώρησης.

Πορτοκαλί τιμολόγιο, το δυναμικό για «έξυπνους» μετρητές

Οσον αφορά στο πορτοκαλί τιμολόγιο, ή αλλιώς δυναμικό τιμολόγιο, όπως εξηγεί ο ενεργειακός επιθεωρητής, η τιμή χρέωσης της KWh λαμβάνει υπόψη τη διακύμανση των τιμών του ρεύματος ακόμη και μέσα στην ίδια ημέρα, αλλά αυτά θα αφορούν προς το παρόν ελάχιστους καταναλωτές, συγκεκριμένα αυτούς που διαθέτουν εγκατεστημένους «έξυπνους» μετρητές.

αποφασίσουν να τοποθετήσουν «έξυπνους» μετρητές θα μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να βάζουν σε λειτουργία ενεργοβόρες συσκευές σε εκείνες τις ώρες της ημέρας, όπου η ζήτηση της ηλεκτρικής ενέργειας είναι χαμηλή (π.χ. το μεσημέρι ή αργά το βράδυ), εξασφαλίζοντας αντίστοιχα και χαμηλές τιμές χρέωσης. Ετσι, με αυτόν τον τρόπο, οι καταναλωτές θα μπορούν να διαχειρίζονται το ενεργειακό τους προφίλ με βάση την επιδιωκόμενη εξοικονόμηση ενέργειας, που σημαίνει και ανάλογη εξοικονόμηση χρημάτων.

Οι «έξυπνοι» μετρητές θα μπορούν να διαχειρίζονται χρεώσεις της KWh ανά ώρα, μέσα στην ημέρα και από διαφορετικούς παρόχους.

Ο τύπος αυτού του τιμολογίου είναι πιο ενδεδειγμένος για υψηλές καταναλώσεις, οικιακές ή εμπορικές, που το ενεργειακό προφίλ τους εμπεριέχει πλήθος συσκευών που βρίσκονται σε λειτουργία σε όλο το 24ωρο.

Πράσινο τιμολόγιο, το ενιαίο/ειδικό

Για το πράσινο τιμολόγιο, ή αλλιώς ενιαίο, οι τιμές χρέωσης θα διαμορφώνονται με βάση τη βασική τιμή προμήθειας του ρεύματος του κάθε παρόχου, η οποία θα αναγράφεται ευκρινώς στην ιστοσελίδα του αλλά και στον συγκριτικό πίνακα της ΡΑΕΕΥ.

Τα τιμολόγια αυτά θα περιλαμβάνουν επιπλέον της βασικής τιμής προμήθειας και ένα μηχανισμό διακύμανσης της τιμής της KWh, κάτι σαν το μηχανισμό της ρήτρας αναπροσαρμογής που ίσχυε πριν το καλοκαίρι του 2022.

Ο μηχανισμός αυτός θα εμπεριέχει έναν αλγόριθμο με κάποιους συντελεστές της τιμής χρέωσης της KWh (το συντελεστή α και β) και, όταν η μέση τιμή εκκαθάρισης του ρεύματος του προηγούμενου μήνα από το μήνα κατανάλωσης ξεπερνάει ένα ανώτατο καθορισμένο όριο (Lu) που επιλέγει ο εκάστοτε πάροχος, τότε θα ενεργοποιούνται επιπλέον αυξήσεις στις χρεώσεις των αναλισκόμενων KWh του καταναλωτή.

Αντίθετα, εάν η μέση τιμή εκκαθάρισης του προηγούμενου μήνα είναι κάτω από ένα κατώτατο όριο (Li) που πάλι θέτει ο πάροχος, τότε στον επόμενο λογαριασμό ρεύματος θα γίνεται ανάλογη πίστωση χρημάτων στον καταναλωτή.

Τέλος, εάν η μέση τιμή εκκαθάρισης βρίσκεται μεταξύ του ανώτατου (Lu) και κατώτατου ορίου (Li) τιμής KWh, τότε δεν θα ενεργοποιείται καμία επιπλέον χρέωση ή πίστωση στον καταναλωτή. Σε αυτήν την περίπτωση η τελική λιανική τιμή χρέωσης του ρεύματος θα περιέχει μόνο τη βασική τιμή προμήθειας του ρεύματος, συν το ποσοστό κέρδος του παρόχου, συν τα πάγια.

Δηλαδή ο πάροχος θα απορροφά την όποια αύξηση της τιμής του ρεύματος που βρίσκεται μέσα σε αυτά τα προκαθορισμένα όρια.

Λογαριασμοί ρεύματος: Το κρυφό χαράτσι που δεν ξέρετε

Δεν προλαβαίνουμε να πληρώνουμε μέσα από τους λογαριασμούς ρεύματος.

Στη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης τον περασμένο χειμώνα, η κυβέρνηση αποφάσισε την επιβολή έκτακτης εισφοράς της τάξης του 5% στις ποσότητες φυσικού αερίου που προμηθεύονται τα ελληνικά εργοστάσια για να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια.

Η έκτακτη εισφορά 5% επί της τιμής του φυσικού αερίου TTF που αποφάσισε η κυβέρνηση στην προηγούμενη θητεία της παραμένει μέχρι σήμερα σε ισχύ, αυξάνοντας το κόστος το οποίο πληρώνουν εντέλει όλοι οι οικιακοί καταναλωτές και οι μικρές επιχειρήσεις.

Το σκεπτικό πίσω από το «χαράτσι» ήταν ο περιορισμός της κατανάλωσης φυσικού αερίου αλλά κυρίως η άντληση πόρων για την επιδότηση των λογαριασμών ρεύματος.

Πιο συγκεκριμένα, με βάση την ΚΥΑ, που είχαν υπογράψει ο τότε υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θόδωρος Σκυλακάκης, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 τα έσοδα από την εισφορά θα διατίθενται εξ ολοκλήρου για την υποστήριξη των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας, συμβάλλοντας στη χρηματοδότηση των επιδοτήσεων στους λογαριασμούς από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης.

Ειδικοί στα ενεργειακά σημειώνουν, ωστόσο, πως τελικά το «χαράτσι» επιβάρυνε εντέλει και τους καταναλωτές ενώ δημιούργησε και σημαντικές στρεβλώσεις στην αγορά.

Σύμφωνα πάντα με την ΚΥΑ που εκδόθηκε την περασμένη άνοιξη, στις αρχές του επόμενου έτους εκπνέει η κατανομή των ποσών που συγκεντρώνονται από την ειδική εισφορά.

Παρότι το «χαράτσι» θεωρητικά πάει προς κατάργηση, στο τραπέζι έχουν πέσει ήδη σενάρια παράτασης – καθώς δεν μπορεί να αποκλειστεί εν μέσω κρίσης στη Μέση Ανατολή η ανάγκη για νέες κρατικές επιδοτήσεις.