Ληξιαρχική πράξη γέννησης – βάπτισης: Η online αίτηση και τα δικαιολογητικά (ΕΡΜΗΣ – ΚΕΠ)

Ληξιαρχική πράξη γέννησης – βάπτισης: Πώς θα κάνω αίτηση online στο ermis.gov.gr (ΕΡΜΗΣ) για ληξιαρχική πράξη γέννησης – βάπτισης; Ποια η διαφορά με το πιστοποιητικό γέννησης; Μπορώ και μέσω ίντερνετ και στα ΚΕΠ; Ποια δικαιολογητικά χρειάζονται; Πρέπει να πάω στο ληξιαρχείο; Μπορώ να τη λάβω στα αγγλικά;

Επειδή… μαζεύτηκαν πολλές απορίες, το xristika.gr έψαξε και βρήκε όλα όσα χρειάζονται για την έκδοση ληξιαρχικής πράξης γέννησης – βάπτισης και σας τα παρουσιάζει, ώστε να βρείτε εύκολα και γρήγορα όλα όσα ψάχνετε.

Ληξιαρχική πράξη γέννησης: Χορήγηση μέσω του ermis.gov.gr (ΕΡΜΗΣ)

Ο πιο εύκολος τρόπος για τη χορήγηση ληξιαρχικής πράξης γέννησης είναι μέσω της διαδικτυακής πύλης «ΕΡΜΗΣ», η οποία αποτελεί την Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη της δημόσιας διοίκησης, παρέχοντας στους πολίτες και τις επιχειρήσεις πληροφόρηση και ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Δείτε ΕΔΩ το υπόδειγμα

Σε αυτήν οι πολίτες μπορούν εύκολα και γρήγορα να εκδώσουν πάνω από 100 πιστοποιητικά που χρειάζονται καθημερινά.

Ο ενδιαφερόμενος κάνει την αίτηση και παραλαμβάνει στην Ηλεκτρονική Θυρίδα του ermis ηλεκτρονικό αντίγραφο, επικυρωμένο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν.3979/2011. Μόνος αστερίσκος στην εν λόγω διαδικασία είναι ότι το ΚΕΠ που θα επιλέξει θα πρέπει να έχει δυνατότητα ψηφιοποίησης.

Εναλλακτικά, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να παραλάβει τη ληξιαρχική πράξη γέννησης από το ΚΕΠ της επιλογής του.

Κάντε κλικ ΕΔΩ για να κάνετε την αίτηση

Ληξιαρχική πράξη γέννησης: Βήμα – βήμα η αίτηση στο ermis.gov.gr (ΕΡΜΗΣ)

Η διαδικασία της αίτησης για τη ληξιαρχική πράξη γέννησης μέσω του ΕΡΜΗΣ είναι πολύ απλή και περιλαμβάνει τα εξής βήματα:

 1. Εισέρχεστε στη διαδικτυακή πύλη ermis.gov.gr και κάνετε σύνδεση μέσω των κωδικών που έχετε για το Taxisnet.
 2. Στη συνέχεια κάνετε κλικ στην επιλογή «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – Κατηγορία 01».
 3. Στην επόμενη σελίδα επιλέγετε από τις «Δημοφιλέστερες υπηρεσίες» τη «Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γέννησης».
 4. Αμέσως μετά κάνετε κλικ στην επιλογή «Εκτέλεση Υπηρεσίας».
 5. Η επόμενη σελίδα σας ζητά να επιλέξετε το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών που θα διεκπεραιώσει και από το οποίο μπορείτε παραλάβετε το αποτέλεσμα του αιτήματος σας αν το επιθυμείτε. Επιλέξτε πρώτα το γεωγραφικό νομό και στην συνέχεια το συγκεκριμένο Κ.Ε.Π. που επιθυμείτε να διεκπεραιώσει το αίτημα σας. Εάν επιλέξετε ένα από τα ΚΕΠ με δυνατότητα ψηφιοποιήσης έχετε τη δυνατότητα να παραλάβετε στην Ηλεκτρονική Θυρίδα του ermis το πιστοποιητικό γέννησης. Μόλις ολοκληρώσετε, κάντε κλικ στην επιλογή «Συνεχίστε».
 6. Στην επόμενη οθόνη επιλέξτε το ληξιαρχείο του δήμου ή της κοινότητας στο οποίο έχει δηλωθεί το γεγονός. Επιλέξτε πρώτα Νομό και μετά Δήμο. Μόλις ολοκληρώσετε, κάντε κλικ στην επιλογή «Συνεχίστε».
 7. Η επόμενη οθόνη είναι μια ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (του νόμου 105 όπως την ξέρουν οι περισσότεροι). Σε αυτή συμπληρώνετε τα στοιχεία σας προσεκτικά.
  ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην επιλογή «Απαιτούμενα Δικαιολογητικά». Στο πεδίο αυτό σας ζητά να επισυνάψετε δελτίο και φωτοαντίγραφο της αστυνομικής σας ταυτότητας. Διαβάστε προσεκτικά πώς θα το κάνετε ΕΔΩ. Μόλις έχετε ολοκληρώσει κι αυτό το βήμα, κάνετε κλικ στην επιλογή «Υποβολή».
 8. Στο επόμενο και τελευταίο βήμα, επιλέγετε τον τρόπο παραλαβής του εγγράφου, καθώς κι αν επιθυμείτε ενημέρωση με SMS όταν ολοκληρωθεί η διεκπεραίωση του ηλεκτρονικού σας αιτήματος. Αν όλα τα στοιχεία που βλέπετε είναι σωστά, κάντε κλικ στην επιλογή «Οριστική υποβολή αίτησης».

Ληξιαρχική πράξη γέννησης: Χορήγηση μέσω ΚΕΠ

Αν τώρα η παραπάνω διαδικασία για τη ληξιαρχική πράξη γέννησης σας φαίνεται δύσκολη, μπορείτε πάντα να κάνετε αίτηση και σε οποιοδήποτε ΚΕΠ.

Η διαδικασία είναι η ακόλουθη:

 • Ο πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ της επιλογής του για να αιτηθεί τη χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γέννησης, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
 • Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο πολίτης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί πως απουσιάζει ή είναι ελλιπές κάποιο δικαιολογητικό, ο υπάλληλος ενημερώνει τον πολίτη και δεν προβαίνει στην υποβολή της αίτησης. Αν κάποιο δικαιολογητικό είναι δυνατόν να αναζητηθεί υπηρεσιακά από το ΚΕΠ, τότε ο υπάλληλος εκκινεί τη σχετική διαδικασία.
 • Ο υπάλληλος συμπληρώνει την ηλεκτρονική αίτηση και δημιουργεί νέο φάκελο στο Πληροφοριακό Σύστημα των ΚΕΠ. Αν ο πολίτης επιθυμεί, έχει την δυνατότητα, δηλώνοντας τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του, να ενημερωθεί με SMS για την ολοκλήρωση του αιτήματός. Τέλος, ο υπάλληλος παραδίδει στον πολίτη την βεβαίωση υποβολής αιτήματος στην οποία αναγράφεται ο αριθμός φακέλου του αιτήματος και τα στοιχεία επικοινωνίας του ΚΕΠ.
 • O υπάλληλος ΚΕΠ αποστέλλει στον αρμόδιο Φορέα τον φάκελο της υπόθεσης (ο οποίος περιέχει την αίτηση και τα δικαιολογητικά) με έναν από τους αποδεκτούς τρόπους (fax, courier, ταχυδρομείο).
 • Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει το τελικό έγγραφο από τον αρμόδιο Φορέα και ειδοποιεί τον πολίτη (μέσω sms ή τηλεφώνου) να προσέλθει για να το παραλάβει.
 • Ο πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ και παραλαμβάνει το αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης.

Δικαιολογητικά για ληξιαρχική πράξη γέννησης

Για την αίτηση χορήγησης ληξιαρχικής πράξης γέννησης θα σας ζητηθεί από τον υπάλληλο των ΚΕΠ:

 • Αίτηση για τη χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γέννησης
 • Αστυνοµική ταυτότητα ή διαβατήριο ή άδεια παραµονής

Ληξιαρχική πράξη γέννησης: Χρήσιμες πληροφορίες

 • Αρμόδιος φορέας: Ληξιαρχεία [Δήμων και Κοινοτήτων]
 • Εμπλεκόμενοι φορείς: ΚΕΠ
 • Κωδικός υπηρεσίας: 0700
 • Κόστος: Μηδέν
 • Ιστοσελίδα: http://www.ermis.gov.gr
 • Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ 896/Β΄/16.07.2002

Δήλωση γέννησης τέκνου

Κάθε γέννηση που λαμβάνει χώρα ως γεγονός στα όρια ενός Δήμου πρέπει να αναφέρεται στο Ληξιαρχείο.

Εμπρόθεσμη προθεσμία δήλωσης: Εντός 10 (δέκα) ημερών από τον τοκετό

Υπόχρεοι για τη δήλωση: Ο πατέρας, ο γιατρός, η μαία, η μητέρα και κάθε τρίτος που αποδεδειγμένα παραστάθηκε στον τοκετό.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη σύνταξη Ληξιαρχικής Πράξης γεννήσεως:

 • Δελτίο γέννησης από την κλινική, το οποίο συντάσσεται και υπογράφεται από το μαιευτήρα ιατρό.
 • Πράξη προσδιορισμού επωνύμου τέκνων, που ήδη πρέπει να υπάρχει από τη διενέργεια του γάμου των γονέων.
 • Δελτία ταυτότητας των γονέων.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Αν δεν δηλωθεί το τέκνο μέχρι την ισχύουσα προθεσμία, καταβάλλεται πρόστιμο. Για την εξόφλησή του απαιτείται μια αίτηση με παράβολο αξίας πέντε ευρώ, αν δεν έχει δηλωθεί μέσα σε τρεις μήνες και άνω των τριών μηνών το πρόστιμο ανέρχεται στα δεκαπέντε ευρώ.

Ληξιαρχική Πράξη Βάπτισης (Δήλωση )

Η βάπτιση δηλώνεται στο ληξιαρχείο στο οποίο έχει δηλωθεί η γέννηση.

Εάν ο τόπος γέννησης είναι μακριά από τον τόπο που βρίσκεται ο ενδιαφερόμενος μπορεί να δηλώσει τη βάπτιση στο Δήμο στον οποίο ανήκει η εκκλησία που εκτελέστηκε η βάπτιση.

Δικαιολογητικά που χρειάζονται:

 • Δήλωση Βαπτίσεως, την οποία συντάσσει ο ιερέας που τελεί το μυστήριο, υπογεγραμμένη από τον ιερέα, τους γονείς και τον ανάδοχο.
 • Ταυτότητα του δηλούντα.

Εμπρόθεσμη δήλωση: Εντός 90 (ενενήντα) ημερών από την βάπτιση.

Υπόχρεοι για τη δήλωση: Οι γονείς του παιδιού, ο ανάδοχος, ο ίδιος ο βαπτισθείς, καθώς και οι εξ αίματος συγγενείς του μέχρι τρίτου βαθμού.

Ποια η διαφορά ληξιαρχικής πράξης γέννησης και πιστοποιητικού γέννησης;

Το γιατί υπάρχουν και τα δύο αυτά πιστοποιητικά κανείς δεν μπορεί να το απαντήσει με σιγουριά, αφού στην ουσία αναφέρουν και αποδεικνύουν ακριβώς το ίδιο πράγμα.

Η ληξιαρχική πράξη γέννησης είναι αυτό που λέει και το όνομά της: Η πράξη της δήλωσης στο ληξιαρχείο της γέννησης ενός ανθρώπου.

Ομοίως, το πιστοποιητικό γέννησης βεβαιώνει την αλήθεια (με επίσημο τρόπο) της γέννησης ενός ανθρώπου.

Διαβάστε επίσης:

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης: Κάνε ΕΔΩ αίτηση για τη χορήγησή του (ΕΡΜΗΣ – ΚΕΠ)

Βιβλιάριο υγείας: Τα δικαιολογητικά, οι προϋποθέσεις κι οι δικαιούχοι – Τι χρειάζεται (ΕΦΚΑ – ΙΚΑ – ΟΑΕΕ – ΝΑΤ)

Επίδομα στέγασης 2019: Δες ΕΔΩ αν δικαιούσαι έως 210 ευρώ το μήνα

Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ): Τα δικαιολογητικά, οι δικαιούχοι και η αίτηση

Δικαιολογητικά για κάρτα ανεργίας – Αυτά ζητά ο ΟΑΕΔ

Υπεύθυνη δήλωση νόμου 105 (ν. 1599/86) – Κατεβάστε την ΕΔΩ σε word ή pdf