Κοινωφελής Εργασία ΟΑΕΔ 2021: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις – 36.500 θέσεις σε Δήμους και Περιφέρειες

Κοινωφελής Εργασία ΟΑΕΔ 2021: Δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας έρχονται το επόμενο διάστημα μέσα από το πρόγραμμα της Κοινωφελούς Εργασίας ΟΑΕΔ. Διαβάστε στο xristika.gr τις ειδικότητες και τις καταληκτικές ημερομηνίες.

Ξεκινούν οι διαδικασίες κατάρτισης για τους 36.500 ωφελούμενους του προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας ΟΑΕΔ για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων».

Ειδικότερα αναρτήθηκε η Δημόσια Πρόσκληση σύμφωνα με την οποία συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν περίπου 26.000 ωφελούμενοι του προγράμματος του ΟΑΕΔ, οι οποίοι θα καταρτισθούν.

Σύμφωνα με την δημόσια πρόσκληση σήμερα στις 12.00 το μεσημέρι ξεκινάει η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής των παρόχων κατάρτισης και λήγει την Τρίτη 02/03/2021 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.

Δικαιούχοι της κατάρτισης είναι οι ωφελούμενοι έως και 54 ετών συμμετέχουν υποχρεωτικά στην κοινωφελή εργασία ενώ οι άνω των 55 ετών συμμετέχουν εφόσον το έχουν επιλέξει κατά τη διεξαγωγή της πρώτης ατομικής συμβουλευτικής στα ΚΠΑ2.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μία δέσμη παρεμβάσεων η οποία θα περιλαμβάνει πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης από 120-150 ώρες αντίστοιχα με το αντικείμενο του προγράμματος κατάρτισης και μετά από σχετική εισήγηση του φορέα εκπόνησης των εκπαιδευτικών ενοτήτων και του περιεχομένου των εκπαιδευτικών υλικών προκειμένου για την αποτελεσματικότητα της κατάρτισης, το οποίο θα οδηγεί στην πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος.

Τα Θεματικά αντικείμενα της θεωρητικής κατάρτισης είναι τα κάτωθι:

Α. Οριζόντιες δεξιότητες

 • Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (1ο επίπεδο)
 • Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (2ο επίπεδο)
 • Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (3ο επίπεδο)
 • Οργάνωση & Λειτουργία Δημόσιων Υπηρεσιών, Οργανισμών & Επιχειρήσεων
 • Οριζόντιες Ξενόγλωσσες Ικανότητες στο Χώρο Εργασίας (Αγγλικά)
 • Διαχείριση Καταστροφών και Κρίσεων
 • Πρώτες Βοήθειες
 • Περιβαλλοντολογική Προστασία και Ανακύκλωση Προϊόντων
 • Ψηφιακές Δεξιότητες Κοινωνικής Δικτύωσης με εφαρμογές στο χώρο εργασίας (Social Media)

Β. Εξειδικευμένες δεξιότητες

 • Επαγγελματίας Καθαριστής / Απολυμάνσεις Δημοσίων Χώρων
 • Εισαγωγή στα Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Εργαλεία
 • Χειρισμός Εργαλειομηχανών
 • Υπηρεσίες Διαμόρφωσης / Συντήρησης Πρασίνου
 • Στέλεχος Κοινωνικής Φροντίδας (Διαχείριση πόνου – ψυχολογική στήριξη – δεξιότητες φροντίδας τρίτης ηλικίας)
 • Οικοδομικές Εργασίες – Εργασίες Κατασκευαστικού Κλάδου
 • Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων (φυσικών, βιολογικών και τεχνολογικών) σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Σκοπός της δράσης είναι η ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων μέσω συνδυασμένων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης και η διευκόλυνση της ένταξης/επανένταξής τους στην αγορά εργασίας.

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στο ποσό των 26.910.000€ και αποτελεί μέρος της ευρύτερης Δράσης για την Προώθηση της Απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων. Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν περίπου 26.000 ωφελούμενοι, οι οποίοι θα καταρτισθούν. Ο αριθμός αυτός προκύπτει με βάση τον αριθμό ωφελουμένων έως και 54 ετών που συμμετέχουν υποχρεωτικά στην παρούσα δράση, καθώς και τον αριθμό των άνω των 55 ετών που συμμετέχουν με βάση την επιλογή τους κατά τη διεξαγωγή της πρώτης ατομικής συμβουλευτικής στα ΚΠΑ2 κατά προσέγγιση.

Επιταγή κατάρτισης: αφορά στην οικονομική αξία ποσού από 858€ έως 1.035€, το οποίο αντιστοιχεί στην παροχή υπηρεσιών κατάρτισης 708€ έως 885€ ανάλογα με τη διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης, καθώς και της πιστοποίησης των επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης από τους ωφελούμενους και αντιστοιχεί με 150€, πλην των προγραμμάτων ΤΠΕ στα οποία η οικονομική αξία της επιταγής ανέρχεται σε 768€ (708€+60€ για την πιστοποίηση).

Ωφελούμενοι (ομάδα στόχος): Ωφελούμενοι της δράσης είναι οι συμμετέχοντες στα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Λο 4/2020 που έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις απασχόλησης και θα παρακολουθήσουν τα προγράμματα κατάρτισης, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην υπ’ αριθ. 4/2020 Δημόσια πρόσκληση του ΟΑΕΔ.

Με σχετική απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων συγκροτείται το μητρώο ωφελουμένων και δημοσιεύεται στην ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Επισημαίνεται ότι η ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΑΠΚΟ δύναται να προβαίνει σε επικαιροποίηση του Μητρώου σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο (πχ μη έγκαιρη καταχώριση από τα ΚΠΑ 2 της προτίμησης των ωφελουμένων).

Το Μητρώο Ωφελουμένων περιλαμβάνει ΜΟΝΟΝ τους κωδικούς αίτησης συμμετοχής των ενδιαφερομένων.

Οι ωφελούμενοι ενημερώνονται με δική τους φροντίδα και επιμέλεια παρακολουθώντας την ειδική ιστοσελίδα.

Κοινωφελής Εργασία ΟΑΕΔ 2021: Η επιστολή διαμαρτυρίας των απασχολούμενων του ΟΑΕΔ

Πώς φτάσαμε όμως εδώ; Λίγο πριν εκπνεύσει το 2020, οι απασχολούμενοι του ΟΑΕΔ είχαν στείλει μια επιστολή-κραυγή για την παράταση του προγράμματος της Κονωφελούς Εργασίας.

Αναλυτικά:

«Είμαστε οι 36.500 Απασχολούμενοι του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας 2020 του ΟΑΕΔ, 8μηνης διάρκειας, που ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2020. Ένα πρόγραμμα που αφορά ευπαθείς ομάδες πολιτών, με χαμηλό εισόδημα, μακροχρόνια ανέργους κλπ., και τείνει να λήξει σύντομα.

Μετά από μακροχρόνια ανεργία, έχουμε την δυνατοτητα να εργαζόμαστε στους Δήμους, τις Περιφέρειες της χώρας, στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας (ΚΚΠΠ) και σε άλλους φορείς, σε συνεργασία με τους μόνιμους υπαλλήλους, αποκτώντας πολύτιμη εργασιακή εμπειρία και συμβάλλοντας στην ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών, και στην εξυπηρέτηση των πολιτών, καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες των φορέων.

Λόγω της δύσκολης οικονομικής κατάστασης της χώρας, της πανδημίας του Κορωνοϊού (Covid19) και του ιδιαίτερα υψηλού ποσοστού ανεργίας, θα είναι δύσκολο αν όχι αδύνατο να εργαστούμε μετά τη λήξη του προγράμματος.

Αδύνατη θα είναι και η θεμελίωση δικαιώματος ταμείου ανεργίας, αλλά ο σκοπός μας είναι να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε και να προσφέρουμε και ΟΧΙ απλά η εξασφάλιση ενός επιδόματος ανεργίας.

Λόγω των στενών χρονικών περιθωρίων που έχουμε λόγω της 8μηνης σύμβασης και της έλλειψης συνδικαλιστικής εμπειρίας εκ μέρους μας, δεν ήταν δυνατόν να δημιουργήσουμε σωματείο, και πιστεύουμε πως δεν θα χρειαστεί, γιατί θα καταλάβετε και θα νιώσετε πώς το αίτημά μας είναι πράγματι Κοινής Ωφελείας, τόσο για εμάς, όσο και για τις Δομές που καλύπτουμε και τον κόσμο που εξυπηρετείται μέσα από αυτό.

Υπάρχει κινητικότητα, ενδιαφέρον και συσπείρωση σε forum και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με την δημιουργία γκρουπ που σκοπό έχουν να ενωθούμε και να σας μεταφέρουμε την κραυγή μας για ένα καλύτερο μέλλον, να επιβιώσουμε μέσα στις συνθήκες της πανδημίας, προσφέροντας παράλληλα και τις δικές μας πολύτιμες υπηρεσίες στις Δομές των Δήμων. Έχοντας, όμως, υπόψη τις τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό στους ΟΤΑ, στις Περιφέρειες και στους φορείς που προαναφέρθηκαν, θα θέλαμε να σας κοινοποιήσουμε το αίτημα μας για Παράταση του Κοινωφελούς Προγράμματος έως το τέλος του τρέχοντος έτους 2021, έτσι ώστε οι υπηρεσίες, στις οποίες απασχολούμαστε, ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΓΥΜΝΩΘΟΥΝ από προσωπικό με εργασιακή εμπειρία, καθώς έχει ανακοινωθεί πως δεν θα υπάρξει ανάλογο πρόγραμμα, μέσα στο 2021, στο οποίο δεν θα είχαμε δικαίωμα συμμετοχής.

Παρόμοιες παρατάσεις έχουν δοθεί ξανά σε περιπτώσεις εργαζομένων στην Πυροπροστασία, στις ΥΠΕ και στις Δομές Φιλοξενίας προσφύγων (HOT SPOTS). Γνωρίζουμε πως υπάρχουν ακόμη θέσεις κενές που δεν έχουν πληρωθεί καν. Η μαζική πλειοψηφία των 36.500 εργαζομένων, συνεχίζει να εργάζεται πλήρες ωράριο παρά τις συνθήκες της πανδημίας, προσφέροντας αδιάκοπα τις υπηρεσίες και τις γνώσεις μας στους συμπολίτες μας.

Η προσπάθεια μας αποσκοπεί στο ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙ και αυτό το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ να είναι ένα ακόμα πρόγραμμα ανακύκλωσης της ανεργίας, όπως όλα τα προηγούμενα (τύπου Stage).

Γνωρίζοντας την ευαισθησία σας πάνω σε αυτά τα θέματα, θα θέλαμε να σας ζητήσουμε, να προωθήσετε το δίκαιο αίτημα μας, σε όλα τα αρμόδια όργανα.
Θεωρώντας εκ των προτέρων ότι θα σας έχουμε συνοδοιπόρο, σας ευχαριστούμε θερμά.

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Οι εργαζόμενοι στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ), συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων (Δημόσια Πρόσκληση Νο4 / 2020)»

Κοινωφελής Εργασία ΟΑΕΔ 2021: Πρόγραμμα εγγυημένης κοινωφελούς απασχόλησης προτείνει το ΙΝΕ της ΓΣΕΕ

Δυσοίωνες προβλέψεις για την ύφεση και τη δραματική μείωση της απασχόλησης το 2020, αλλά και για την ισχνή ανάκαμψη της οικονομίας το 2021, περιλαμβάνει το μηνιαίο δελτίο του Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ για τις οικονομικές εξελίξεις. Οι επιστήμονες του ΙΝΕ προσδιορίζουν τη βελτίωση της οικονομίας από το γ΄ τρίμηνο του 2021 κι έπειτα, επισημαίνουν ότι σημαντικό ρόλο στη θετική ή αρνητική πορεία των μεγεθών θα διαδραματίσει το πότε η Ελλάδα θα ξεκινήσει να απορροφά κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης και τονίζουν την ανάγκη ενίσχυσης της απασχόλησης μέσω εγγυημένων προγραμμάτων κοινωφελούς απασχόλησης στο Δημόσιο και στους δήμους, με στόχο την απορρόφηση 300.000 ατόμων.

Το ΙΝΕ ανησυχεί για έκρηξη των απολύσεων πριν από το τέλος της κρίσης λόγω της διαρκούς μείωσης της ζήτησης και του επικείμενου τερματισμού της χαλαρής δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής. Οι κλάδοι που θεωρούνται ευάλωτοι σε ενδεχόμενα «λουκέτα» είναι η μεταποίηση, υπηρεσίες, ο κλάδος των τεχνών καθώς και οι δραστηριότητες που σχετίζονται με ταξίδια και οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, οι προοπτικές στην αγορά εργασίας θα μπορούσαν να βελτιωθούν μέσω της εφαρμογής ενός προγράμματος απασχόλησης που θα απορροφούσε τον αριθμό των ανέργων και των οικονομικά μη ενεργών προσφέροντας ποιοτικές θέσεις απασχόλησης.

Γι’ αυτόν τον λόγο το ΙΝΕ προτείνει την εφαρμογή ενός προγράμματος εγγυημένης κοινωφελούς απασχόλησης στο οποίο ο δημόσιος τομέας, μέσω της τοπικής αυτοδιοίκησης και σε συνεργασία με μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, θα προσφέρει εργασία με βάση τον κατώτατο μισθό σε όποιο άτομο δεν έχει εργασία και επιθυμεί να εργαστεί.

Αρχικά θα αφορά 75.000 άτομα και ανά τρίμηνο θα αυξάνεται κατά 75.000. Ως έναρξη του προγράμματος ορίζεται το β΄ τρίμηνο του 2021, ενώ το μηνιαίο κόστος του προγράμματος ανά συμμετέχοντα σε αυτό καθορίζεται στα 700 ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει το μισθολογικό κόστος και λοιπά ενδιάμεσα κόστη.

Διαβάστε επίσης:

Λογαριασμοί ΔΕΗ: Επιστροφή τεράστιων ποσών – Δείτε με ένα κλικ το ποσό που δικαιούστε

Πανικός σε Σκλαβενίτη, ΑΒ Βασιλόπουλο και Μασούτη – Στην Ελλάδα τα «σούπερ μάρκετ των φτωχών»

Καθαρά Δευτέρα 2021: Πότε «πέφτει» φέτος – Η ημερομηνία για Πάσχα και Αγίου Πνεύματος

Δεν ξανάγινε: Απίστευτη προσφορά της Cosmote – ΔΩΡΕΑΝ Cosmote TV σε όλους

Διαβάστε όλα τα νέα στο topics.gr