Τηλεπικοινωνίες

Νέος Ευρωπαϊκός Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, ο οποίος εκσυγχρονίζει το κοινοτικό πλαίσιο με σκοπό την ενίσχυση των επιλογών και των δικαιωμάτων των καταναλωτών, τη διασφάλιση υψηλότερων προτύπων για τις υπηρεσίες επικοινωνίας, καθώς και την τόνωση των επενδύσεων, τέθηκε σε ισχύ στα κράτη μέλη από τις 21 Δεκεμβρίου.

Ο νέος κώδικας που είχε εγκριθεί από τα κράτη μέλη το 2018, τροποποιεί και κωδικοποιεί σε ένα έγγραφο τέσσερις οδηγίες: την οδηγία πλαίσιο, την οδηγία για την αδειοδότηση, την οδηγία για την πρόσβαση και την οδηγία για την καθολική υπηρεσία, σύμφωνα με την εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος».

Τα νέα μέτρα που προβλέπει ο κώδικας περιλαμβάνουν τον καθορισμό ενιαίων μέγιστων τελών τερματισμού φωνητικών κλήσεων σε επίπεδο Ε.Ε., όπου οι φορείς εκμετάλλευσης επιτρέπεται να χρεώνουν ο ένας τον άλλον για κλήσεις κινητής και σταθερής τηλεφωνίας μεταξύ των δικτύων τους, καθώς και μια σύσταση για τη διασφάλιση των κανόνων ανταγωνισμού.

Ειδικότερα θεσπίζεται ένα τυποποιημένο υπόδειγμα για τη συνοπτική σύμβαση, το οποίο οι φορείς εκμετάλλευσης υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως η τηλεφωνία, η αποστολή μηνυμάτων και η σύνδεση στο διαδίκτυο, θα πρέπει να παρέχουν στους καταναλωτές στην Ε.Ε.

Η συνοπτική μορφή θα περιλαμβάνει τους βασικούς όρους της σύμβασης, όπως τα στοιχεία επικοινωνίας του παρόχου, η περιγραφή της υπηρεσίας, οι ταχύτητες της υπηρεσίας διαδικτύου, η τιμή, η διάρκεια, οι όροι ανανέωσης και λήξης της σύμβασης και τα χαρακτηριστικά για τελικούς χρήστες με αναπηρία.

Χάρις στη νέα νομοθεσία για τον καθορισμό ενιαίων μέγιστων τελών τερματισμού κλήσεων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας σε επίπεδο Ενωσης, θα προκύψει ένα πιο ανταγωνιστικό διασυνοριακό περιβάλλον, το οποίο θα ωφελεί τους Ευρωπαίους καταναλωτές μέσω χαμηλότερων τιμών και περισσότερων προσφορών για κλήσεις τόσο σταθερής όσο και κινητής τηλεφωνίας.

Για τις κλήσεις κινητής τηλεφωνίας, το ενιαίο μέγιστο τέλος τερματισμού είναι 0,2 λεπτά του ευρώ ανά λεπτό και θα επιτευχθεί σταδιακά από τώρα έως το 2024.

Η εν λόγω σταδιακή μείωση θα δώσει τη δυνατότητα ταχείας εφαρμογής του κανονισμού, αποτρέποντας ταυτόχρονα σημαντικές διαταραχές για τους φορείς εκμετάλλευσης. Μετά την ενδιάμεση περίοδο 2021-2023, από το 2024 όλοι οι φορείς εκμετάλλευσης στην Ένωση θα πρέπει να επιβάλλουν το ίδιο ενιαίο μέγιστο τέλος των 0,2 λεπτών του ευρώ ανά λεπτό.

Για τις κλήσεις σταθερής τηλεφωνίας, το ενιαίο μέγιστο τέλος τερματισμού σε επίπεδο Ε.Ε. είναι 0,07 λεπτά του ευρώ ανά λεπτό. Λόγω των σημαντικών διαφορών μεταξύ των τελών τερματισμού που ισχύουν σε μερικά κράτη μέλη και του τέλους-στόχου, η σταδιακή προσαρμογή θα καταστεί δυνατή μέσω μεταβατικής περιόδου κατά τη διάρκεια του 2021.

Εως το 2022, όλοι οι φορείς εκμετάλλευσης σταθερών επικοινωνιών θα υπόκεινται σε μέγιστο τέλος τερματισμού κλήσεων σταθερής τηλεφωνίας ύψους 0,07 λεπτών του ευρώ ανά λεπτό.

Αναφορικά με τη σύσταση του κώδικα, παρέχεται η δυνατότητα στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές (ΕΡΑ) να επικεντρώσουν τις παρεμβάσεις τους σε αγορές όπου ο ανταγωνισμός δεν λειτουργεί ακόμη αποτελεσματικά και εξακολουθούν να υφίστανται σημαντικές αδυναμίες της αγοράς. Ως εκ τούτου, στόχος είναι η διασφάλιση του ανταγωνισμού, η παροχή κινήτρων για επενδύσεις σε δίκτυα και η μεγιστοποίηση των οφελών για τους καταναλωτές.

Οπως τονίζει η Κομισιόν με τη ρύθμιση των αγορών χονδρικής μεταξύ παρόχων υπηρεσιών επικοινωνίας, οι καταναλωτές θα μπορούν να απολαμβάνουν καλύτερες τιμές, μεγαλύτερη διαθεσιμότητα υπηρεσιών και νέες προσφορές.

Η σύσταση διατηρεί στον κατάλογο δύο αγορές χονδρικής, δηλαδή την αγορά χονδρικής τοπικής πρόσβασης για ευρυζωνικές υπηρεσίες μαζικής κατανάλωσης και την αγορά χονδρικής πρόσβασης σε ειδική συνδεσιμότητα για επιχειρηματική χρήση, η οποία απαιτεί υψηλότερη ποιότητα συνδεσιμότητας.

Τέλος, η Κομισιόν υπενθυμίζει επίσης ότι τον περασμένο Σεπτέμβριο εξέδωσε σύσταση για την ανάπτυξη εργαλειοθήκης για τη συνδεσιμότητα, καλώντας τα κράτη μέλη να συνεργαστούν στενά μαζί της αλλά και μεταξύ τους για να συγκεντρώσουν τις βέλτιστες πρακτικές τους όσον αφορά την ανάπτυξη δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας και την εκχώρηση ραδιοφάσματος για το 5G. Τα τελικά μέτρα βέλτιστων πρακτικών που θα συμπεριληφθούν στην εργαλειοθήκη για τη συνδεσιμότητα θα πρέπει να συμφωνηθούν έως τις 30 Μαρτίου 2021.

Τον Ιούνιο του 2020 η Επιτροπή εξέδωσε εκτελεστικό κανονισμό σχετικά με τα σημεία ασύρματης πρόσβασης μικρής εμβέλειας, ή μικρές κεραίες, που είναι καίριας σημασίας για την έγκαιρη ανάπτυξη δικτύων 5G. Ο κανονισμός προσδιορίζει τα φυσικά και τεχνικά χαρακτηριστικά των μικρών κεραιών και έχει ως στόχο να συμβάλει στην απλούστευση και την επιτάχυνση των εγκαταστάσεων δικτύων 5G, μέσω καθεστώτος ανάπτυξης εξαιρούμενου από έκδοση ειδικής άδειας, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι εθνικές αρχές διατηρούν την εποπτεία.

Η στρατηγική της Επιτροπής σχετικά με τη συνδεσιμότητα για μια ευρωπαϊκή κοινωνία Gigabit προβλέπει ότι έως το 2025 όλοι οι βασικοί κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των σχολείων, των νοσοκομείων και των κόμβων μεταφορών, θα πρέπει να έχουν συνδεσιμότητα Gigabit, όλες οι αστικές περιοχές και οι μείζονες επίγειες διαδρομές μεταφορών θα πρέπει να συνδέονται με αδιάλειπτη κάλυψη 5G, και όλα τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε συνδεσιμότητα που προσφέρει τουλάχιστον 100 Mbps με δυνατότητα αναβάθμισης σε ταχύτητες Gigabit.

Τηλεπικοινωνίες: «Πόλεμος» των ελληνικών εταιρειών για το 5G!

Μετά την Cosmote ήρθε η σειρά της Vodafone να μπει δυναμικά στον κόσμο της τεχνολογίας 5G, χαρίζοντας ασυναγώνιστες ταχύτητες δεδομένων!

H Vodafone ενεργοποιεί το Vodafone Giga Network 5G, το νέο υπερσύγχρονο δίκτυο που απελευθερώνει νέες δυνατότητες για όλους και δίνει πνοή σε καινοτόμες τεχνολογικές εφαρμογές, οι οποίες μπορούν να αλλάξουν τις πόλεις μας, να αναβαθμίσουν τις υπηρεσίες υγείας και να δώσουν άλλη διάσταση στην εκπαίδευση.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Vodafone Ελλάδας, Χάρης Μπρουμίδης δήλωσε:

«Το ταξίδι του 5G ξεκίνησε και είμαστε αποφασισμένοι να προσφέρουμε στους πολίτες και τις επιχειρήσεις της χώρας εφαρμογές από το αύριο, που θα αλλάξουν τη ζωή τους.

Οι επενδύσεις που υλοποιούμε σε δίκτυα και τεχνολογίες μας, θα βοηθήσουν την Ελλάδα να επιταχύνει την πορεία της προς το ψηφιακό αύριο.

Η επόμενη δεκαετία θα είναι η δεκαετία του 5G και η σταδιακή ψηφιοποίηση της ελληνικής κοινωνίας θα απελευθερώνει όλο και περισσότερες δυνατότητες σε ολοένα και μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού σε κάθε άκρη της Ελλάδας.

Οι άνθρωποι της Vodafone νοιώθουμε βαθιά συγκινημένοι που ήδη από την αρχή αυτής της διαδρομής καταφέραμε να αποδείξουμε πως η νέα αυτή τεχνολογία δίνει νέα πνοή στις δυνατότητες και ευκαιρίες για όλους, ακόμη και για άτομα με αντικειμενικά εμπόδια στη ζωή τους».

Ο λόγος για τον Χρήστο Σανδαλάκη, έναν ποδηλάτη – παγκόσμιο πρωταθλητή tandem – με 99% απώλεια όρασης, ο οποίος κατάφερε να κάνει ποδήλατο για πρώτη φορά μόνος του, χάρη στις δυνατότητες του δικτύου 5G της Vodafone.

Με την άμεση απόκριση και τη σχεδόν μηδενική καθυστέρηση στη μετάδοση δεδομένων που εξασφαλίζει το Vodafone Giga Network 5G, ένα κινητό που είχε προσαρμοσμένο στο κράνος του ο Χρήστος μετέδιδε εικόνα σε πραγματικό χρόνο και επέτρεψε την επικοινωνία μέσω video με τον Σωτήρη, συναθλητή και οδηγό του.

Έτσι, ο Σωτήρης, που μέχρι πρότινος επέβαινε στο ίδιο ποδήλατο με τον Χρήστο, βρισκόταν μέσα σε ένα βαν σε άλλο σημείο και μπόρεσε να τον καθοδηγήσει από απόσταση, μέσω της σύνδεσης στο Vodafone Giga Network 5G, ώστε να ολοκληρώσει την πορεία του μόνος του.

«Ήταν απερίγραπτη η αίσθηση όταν έφτασα στον τερματισμό μόνος μου!

Συνειδητοποίησα πως αυτό που πέρασα δεν ήταν μόνο ο τερματισμός, αλλά η αρχή ενός αύριο γεμάτο νέες δυνατότητες» δήλωσε ενθουσιασμένος ο αθλητής Χρήστος Σανδαλάκης, μετά την ολοκλήρωση της διαδρομής.

Με πρώτους σταθμούς σε περιοχές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης το Vodafone Giga Network 5G λειτουργεί ήδη και μέχρι το τέλος του ερχόμενου οικονομικού έτους θα έχει επιτευχθεί πληθυσμιακή κάλυψη της τάξης του 40%.

Ταυτόχρονα μέσα από τον παράλληλο εκμοντερνισμό του δικτύου 4G και οι πελάτες 4G της Vodafone θα επωφεληθούν από βελτιωμένη εμπειρία διασύνδεσης και μεγαλύτερες ταχύτητες – έως και 50% – από την πρώτη μέρα.

Επιπλέον, η Vodafone διαθέτει ήδη τις πρώτες συσκευές 5G, ενώ εντός διμήνου οι διαθέσιμες συσκευές θα είναι περισσότερες από είκοσι.

Τηλεπικοινωνίες: Η… απάντηση της Wind

Η Wind ανακοίνωσε ότι ξεκινά τη λειτουργία του 5G δικτύου της, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη αρχικά, ενώ σταδιακά θα ακολουθήσουν και άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, με την πληθυσμιακή κάλυψη να ξεπερνά το 60% κατά τη διάρκεια της πρώτης τριετίας.

Πρόσβαση στο δίκτυο Wind 5G μπορούν να έχουν όλοι οι συνδρομητές Wind, ιδιώτες κι επιχειρήσεις, χωρίς καμία επιπλέον χρέωση κι ανεξαρτήτως προγράμματος (συμβόλαιο, καρτοσύνδεση, καρτοκινητή). Μόνη προϋπόθεση είναι να διαθέτουν 5G συσκευή που έχει πιστοποιηθεί στο δίκτυο Wind, όπως το Xiaomi Mi 10T, το Xiaomi Mi10T Pro, το Xiaomi Mi10T Lite, το Huawei P40 DS και το Huawei P40 Pro DS. Eνώ σύντομα θα προστεθούν ακόμα περισσότερες όπως το Apple iPhone 12 mini, Apple iPhone 12, Apple iPhone 12 Pro, Apple iPhone 12 Pro Max, το Samsung Galaxy S20 Ultra και άλλες.

Έτσι οι συνδρομητές θα μπορούν να ζουν την εμπειρία των μέγιστων ταχυτήτων που σε συγκεκριμένες περιοχές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης αγγίζουν ή και ξεπερνούν το 1Gbps.

Η Wind ως στρατηγικός επενδυτής σε υποδομές νέας γενιάς συνεχίζει να εξελίσσει το δίκτυο κινητής της στην Ελλάδα για να προσφέρει στους συνδρομητές της υπηρεσίες 5ης γενιάς, δημιουργώντας νέες προοπτικές για την ψηφιακή ανάπτυξη της χώρας.

«Ενεργοποιήσαμε το 5G δίκτυό μας συμμετέχοντας ενεργά στο ψηφιακό μέλλον της πατρίδας μας. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που στηρίζουμε δυναμικά τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας μέσα από τις επενδύσεις μας σε δίκτυα νέας γενιάς και σύγχρονες τεχνολογικές υποδομές, προσφέροντας στους συνδρομητές μας τις καλύτερες υπηρεσίες επικοινωνίας», δήλωσε ο Νίκος Πανόπουλος, Γενικός Διευθυντής Δικτύου της Wind.

ΤηλεπικοινωνίεςΌσα πρέπει να ξέρετε για την τεχνολογία 5G

Η τεχνολογία 5G δεν αποτελεί απλά την επόμενη γενιά ασύρματης επικοινωνίας, αλλά εγκαινιάζει μια εποχή υψηλών ταχυτήτων και απεριόριστων δυνατοτήτων.

Πρόκειται για μία από τις ταχύτερες και πιο αξιόπιστες τεχνολογίες που έχουμε γνωρίσει έως σήμερα και μελλοντικά θα αλλάξει θεαματικά τον τρόπο που ζούμε, εργαζόμαστε και διασκεδάζουμε, αφού σχεδιάστηκε για να ικανοποιεί τις καθημερινά αυξανόμενες τεχνολογικά απαιτήσεις, με χαρακτηριστικά που καμία άλλη τεχνολογία δεν είχε έως σήμερα.

Στην πλήρη του ανάπτυξη, το 5G θα δίνει τη δυνατότητα παροχής και διαχείρισης νέων διαδραστικών και έξυπνων υπηρεσιών σε όλες τις συνδεδεμένες συσκευές σε σχεδόν πραγματικό χρόνο.

Θα μπορεί να εξυπηρετήσει έως και 1.000.000 συσκευές ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο και θα επιτρέπει μέγιστες ταχύτητες που θα φτάνουν έως και τα 10Gbps.

Ο χρόνος απόκρισης (latency) θα κατέβει στο 1 χιλιοστό του δευτερολέπτου με ταυτόχρονη αξιοπιστία επικοινωνίας στο 99,999%.

Το 5G θα αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας, με δυνατότητα εφαρμογής σε διάφορους τομείς όπως η βιομηχανία, η υγεία, οι μεταφορές, οι «έξυπνες» πόλεις, η εκπαίδευση, η ψυχαγωγία κ.ά.

Διαβάστε όλα τα νέα στο topics.gr