ευρω

ΚΕΑ πληρωμή Φεβρουαρίου 2018: Από το απόγευμα της 26ης Φεβρουαρίου 2018 θα αρχίσει να καταβάλλεται το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (keaprogram.gr) στους δικαιούχους και η πληρωμή θα ολοκληρωθεί στις 27/2.

ΚΕΑ πληρωμή: Ποιοι πρέπει να κάνουν τροποποίηση ή νέα αίτηση

Οι αιτήσεις για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) που εγκρίθηκαν τον Φεβρουάριο του 2017 και έκτοτε δεν έχουν τροποποιηθεί μέχρι 31 Ιανουαρίου 2018, έχουν ανακληθεί την 1η Φεβρουαρίου 2018 λόγω συμπλήρωσης 12 μηνών από το μήνα έγκρισης και πρέπει οι δικαιούχοι να υποβάλλουν νέες αιτήσεις, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. Δελτίο Ταυτότητας
  2. Α.Φ.Μ. αιτούντα
  3. Α.Μ.Κ.Α. αιτούντα
  4. Φωτοτυπία ΙΒΑΝ τραπέζης δικαιούχου.
  5. E–mail, αριθμός κινητού και σταθερού τηλεφώνου επικοινωνίας.
  6. Πρόσφατος Λογαριασμός ΔΕΗ
  7. Αριθμός Μητρώου ΟΑΕΔ και ημερομηνία εγγραφής στον ΟΑΕΔ (για ανέργους)
  8. Έντυπο Συναίνεσης (μπορείτε να το εκτυπώσετε από το www.keaprogram.gr ή να το προμηθευτείτε από τα σημεία υποβολής αιτήσεων) με συμπληρωμένο ΑΜΚΑ, ΑΦΜ και γνήσιο υπογραφής για τα ενήλικα πρόσωπα του νοικοκυριού (δεν απαιτείται έντυπο συναίνεσης για τροποποίηση αίτησης) και τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά της αίτησης (π.χ. άδεια διαμονής, ληξιαρχική πράξη γέννησης ή θανάτου, τελεσίδικη δικαστική απόφαση διαζυγίου, μόνιμη ή προσωρινή δικαστική επιμέλεια τέκνου, αγοράς ακινήτων ή ηλεκτρονικό μισθωτήριο σε περίπτωση ενοικίασης).

Τηλέφωνο επικοινωνίας (Help Desk χωρίς χρέωση) για το ΚΕΑ: 15105 (εργάσιμες ημέρες, 08:00– 16:00), έγκυρη και δωρεάν ενημέρωση

E-mail επικοινωνίας για το ΚΕΑ: [email protected]

E-mail επικοινωνίας για το πληροφοριακό σύστημα του ΚΕΑ: [email protected] (Προσοχή: είναι αυστηρά για τεχνικά θέματα. Όχι για ερωτήσεις που αφορούν στο πρόγραμμα).