Κατώτατος μισθός 2023: Και όμως είναι αλήθεια – Δείτε πόσο θα αυξηθεί

Κατώτατος μισθός 2023: Συνεχίζονται οι αυξήσεις του κατώτατου μισθού στη χώρα μας, καθώς μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα γίνει νέα συνεδρίαση για να ανέβει!

Το πόρισμα του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) κάνει συγκερασμό όλων των προτάσεων που κατέθεσαν τις προηγούμενε μέρες οι επιστημονικοί, εργοδοτικοί και επαγγελματικοί φορείς, και καταλήγει σε μία πρόταση για αύξηση από 4,5% ως 7,5%.

Το 4,5% αντανακλά τις δυνατότητες και τα περιθώρια των εργοδοτών να δώσουν αυξήσεις που θα μπορούν να τις πληρώνουν, ενώ το 7,5% αντανακλά την ανάγκη στήριξης των χαμηλόμισθων απέναντι στις απώλειες που προκαλεί ο πληθωρισμός και ιδίως οι ανατιμήσεις στα τρόφιμα.

Το εύρος των αυξήσεων που εισηγείται το ΚΕΠΕ διαμορφώνει τον κατώτατο μισθό μεταξύ 745 και 766,5 ευρώ, από 713 ευρώ που είναι σήμερα.

Η πρόταση των εμπειρογνωμόνων όμως δεν είναι δεσμευτική αλλά καθαρά συμβουλευτική για τον υπουργό Εργασίας και την κυβέρνηση, καθώς μπορούν να αποφασίσουν να δώσουν μεγαλύτερη αύξηση από το 7,5% του ΚΕΠΕ.

Στα σενάρια που εξετάζονται περιλαμβάνεται και η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,6%, που υπολείπεται για να εκπληρωθεί η προγραμματική δέσμευση της κυβέρνησης για σωρευτική μείωση εισφορών κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες την περίοδο 2019-2023.

Αν η μείωση κατά 0,6% περάσει ολόκληρη στις εργοδοτικές εισφορές, τότε είναι σχεδόν βέβαιο ότι η πρόταση του υπουργού Εργασίας προς την κυβέρνηση θα φέρει το μισθό μεταξύ 770 και 780 ευρώ.

Δεδομένου ότι στο σχεδιασμό της κυβέρνησης είναι να ξεκινήσει ένας νέος γύρος μείωσης ασφαλιστικών εισφορών για την επόμενη τετραετία -εφόσον η Νέα Δημοκρατία κερδίσει τις εκλογές- στο τραπέζι της αύξησης του κατώτατου μισθού για το 2023 είναι και το σενάριο να προσεγγίσει το 10% και να διαμορφωθεί στα 784 ευρώ.

Ο νέος κατώτατος μισθός θα συμπαρασύρει με ανάλογες αυξήσεις και τα επιδόματα των ανέργων, αλλά και τα επιδόματα μητρότητας, που είναι στο ίδιο ύψος με τον κατώτατο μισθό και με τις νέες ρυθμίσεις καταβάλλονται για 9 αντί 6 μήνες.

Με τον κατώτατο μισθό στα 770 ευρώ, το μηνιαίο επίδομα ανεργίας θα αυξηθεί από τα 438 ευρώ στα 472 ευρώ, ενώ με μισθό στα 784 ευρώ το επίδομα ανεργίας θα ανέλθει στα 481 ευρώ.

Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, όπως φαίνεται και στις προτάσεις των εργοδοτών αλλά και των επιστημονικών φορέων (π.χ. ΙΟΒΕ), είναι το «κλειδί» για να δοθεί μεγαλύτερη αύξηση από αυτή που προτείνει το ΚΕΠΕ.

Το ΙΟΒΕ, που απηχεί τις απόψεις των βιομηχάνων (ΣΕΒ), είχε προτείνει στο στάδιο της διαβούλευσης αύξηση μεταξύ 4% και 6%, σε συνδυασμό με σενάρια μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών από 1 ως 4 ποσοστιαίες μονάδες.

Στα καθαρά και ανάλογα με το σενάριο μείωσης εισφορών, η αύξηση που υπολογίζει το ΙΟΒΕ για τον κατώτατο μισθό ήταν από 5,2% (αύξηση 4% και μείωση εισφορών 1%) ως 10,9% (αύξηση 6% και μείωση εισφορών 4%).

Με τον κατώτατο μισθό αμείβονται περίπου 600.000 εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα σε σύνολο 2,2 εκατ. μισθωτών του ιδιωτικού τομέα.

Η αύξηση που θα αποφασιστεί θα εφαρμοστεί από τη μισθοδοσία του Απριλίου.

Κατώτατος μισθός 2023: Τι παίρνουμε τώρα

Αύξηση κατά 50 ευρώ το μήνα που ισοδυναμεί με αύξηση κατά περίπου 7,5% στον κατώτατο μισθό που ισχύει από την 1η Μαΐου 2022 για περίπου 700.000 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα.

Ειδικότερα η νέα αύξηση του κατώτατου θα διαμορφώσει τον κατώτατο μισθό στα 713 ευρώ από 663 ευρώ που είναι σήμερα.

Η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού θα συμπαρασύρει και μια σειρά από επιδόματα που συνδέονται με τις κατώτατες αποδοχές.

Το επίδομα ανεργίας θα αυξηθεί κατά 31 ευρώ και θα διαμορφωθεί στα 438,25 ευρώ από 407,25 που είναι σήμερα.

Έτσι από την αύξηση του κατώτατου αυξάνονται από την 1η Μαΐου επιδόματα, βοηθήματα, παροχές, γονικές άδειες, αποδοχές προγραμμάτων εργασιακής εμπειρίας και κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ.

Αύξηση επιδομάτων

Η αύξηση του κατώτατου μισθού θα επηρεάσει μια σειρά επιδομάτων και παροχών του ΟΑΕΔ. Αναλυτικότερα:

1. ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΛΟΓΩ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

Ως βάση υπολογισμού του βασικού επιδόματος ανεργίας τίθεται το εκάστοτε ισχύον κατώτατο ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη. Ειδικότερα, το βασικό επίδομα ανεργίας από 1η Ιανουαρίου 2008 ορίζεται σε ποσοστό 55% του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, ανεξαρτήτως από το αν ο άνεργος αμειβόταν με μηνιαίο μισθό ή ημερομίσθιο (προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος, παρ.1 του ίδιου άρθρου).

2. ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΞΑΡΤΩΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ ΤΟΥ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΥ ΕΡΓΑΤΗ

  • Ειδικό βοήθημα λήξης ανεργίας: ισούται με 13 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.
  • Ειδικό βοήθημα μετά από τρίμηνη παραμονή στα μητρώα των ανέργων: ισούται με 15 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.
  • Ειδικό Βοήθημα σε όσους εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας: ισούται με 15 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.
  • Ειδικό Βοήθημα λόγω Επίσχεσης Εργασίας ή Διακοπής Εργασιών: ισούται με 20 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.

Ειδικό εποχικό βοήθημα:

1. Το ύψος του ειδικού εποχικού βοηθήματος, προκειμένου για οικοδόμους, ορίζεται στο 70% του 37πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.

2. Το ύψος του ειδικού εποχικού βοηθήματος σμυριδεργάτη ορίζεται στο 70% του 50πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.

3. Το ύψος του ειδικού εποχικού βοηθήματος για τα επαγγέλματα των δασεργατών – ρητινοσυλλεκτών, καπνεργατών, αγγειοπλαστών -κεραμοποιών-πλινθοποιών και μισθωτών ναυπηγ/κής ζώνης ορίζεται στο 70% του 35πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.

4. Το ύψος του ειδικού εποχικού βοηθήματος για τα επαγγέλματα των μουσικών – τραγουδιστών, ηθοποιών, υποδηματεργατών, χειριστών-βοηθών χειριστών κιν/φου, ελεγκτών θεάτρου – κιν/φου, ταμιών κιν/φου – θεάτρου, τεχνικών κιν/φου & τηλεόρασης, ταξιθετών θεάτρου – κιν/φου, χειριστών εκσκαπτικών ανυψωτικών οδοποιητικών κλπ μηχανημάτων και μισθωτών τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου ορίζεται στο 70% του 25πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.

3. ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Βοήθημα Ανεργίας Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων – Ασφαλισμένων του e ΕΦΚΑ, τ. ΟΑΕΕ, τ. ΕΤΑΠ ΜΜΕ: το μηνιαίο ποσό της παροχής ισούται με το μηνιαίο επίδομα ανεργίας, το οποίο εξαρτάται από το κατώτατο νομοθετημένο ημερομίσθιο.

Βοήθημα Ανεργίας Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων – Ασφαλισμένων του e ΕΦΚΑ, τ. ΕΤΑΑ (τ. Τομέας ΤΣΜΕΔΕ,ΤΣΑΥ, ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ): το μηνιαίο ποσό της παροχής ισούται με το μηνιαίο επίδομα ανεργίας, το οποίο εξαρτάται από το κατώτατο νομοθετημένο ημερομίσθιο.

4. ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΑΡΤΩΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ ΤΟΥ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΥ ΕΡΓΑΤΗ

Ειδική παροχή μητρότητας: το καταβαλλόμενο μηνιαίο ποσό της ειδικής παροχής μητρότητας ισούται με τον κατώτατο μισθό, όπως καθορίζεται κάθε φορά με βάση την ΕΓΣΣΕ.

Συμπληρωματική Παροχή Μητρότητας: η παροχή συνδέεται έμμεσα με τον κατώτατο μισθό, αφού αποτελεί τη διαφορά μεταξύ τακτικών αποδοχών και του επιδόματος μητρότητας του e ΕΦΚΑ.

Επίδομα γονικής αδείας: το μηνιαίο καταβαλλόμενο επίδομα γονικής αδείας ισούται με τον ελάχιστο νομοθετημένο μισθό, όπως κάθε φορά ορίζεται.

Ανεξόφλητες αποδοχές λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη: καταβάλλονται έως 3 μισθοί, όπως προσδιορίζονται από τις οικείες συλλογικές συμβάσεις.

Παροχή Διαθεσιμότητας: καταβάλλεται το 10% – 30% του μέσου όρου τακτικών αποδοχών των δύο τελευταίων μηνών υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

5. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ (ΕΠΑ.Σ) ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ.

Από τις ισχύουσες διατάξεις προβλέπεται αποζημίωση των μαθητών για κάθε ημέρα Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης –συνολικής διάρκειας 2 σχολικών ετών – ίση με το 75% του υποκατώτατου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.

6. ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΚΕΚ ΑμεΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το εκπαιδευτικό επίδομα στα ΚΕΠΕ επηρεάζεται από τον βασικό μισθό του ανειδίκευτου εργάτη (40%) με βάση τον Κανονισμό Λειτουργίας του ΕΚΕΚ.

7. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ-ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ-ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΠΕΧΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ

Το καταβλητέο ποσό για τους προπτυχιακούς φοιτητές ισούται με το 30πλάσιο του νόμιμου κατώτατου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, για τους δε μεταπτυχιακούς με το 10πλάσιο αυτού.

8. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ (ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ)

Καταβάλλεται στους ωφελούμενους αποζημίωση ίση με τον κατώτατο μισθό.

9. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

Με βάση το άρθρ. 83 του ν. 4368/2016 υλοποιούνται προγράμματα εργασιακής εμπειρίας με αποζημίωση ίση με τον κατώτατο μισθό.

10.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΑΤΕΙ-ΑΣΠΑΙΤΕ

Η επιχορήγηση των επιχειρήσεων ισούται με το 50% του 80% του νόμιμου κατώτατου μισθού του ανειδίκευτου εργάτη.

11. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Καταβάλλεται ποσό ίσο με τις καθαρές αμοιβές που αντιστοιχούν στις κατώτατες νομοθετημένες μεικτές αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη, ενώ καλύπτεται και το μη μισθολογικό κόστος.

12. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Συνδέονται έμμεσα με τον κατώτατο μισθό, καθώς η επιχορήγηση κυμαίνεται από 50% έως 90% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους.