Κατάσταση εκτός ελέγχου! Μας βάζουν να καταγράφουμε τα ψάρια που πιάνουμε

Ψάρεμα: Μετά τις κότες και τα κοτέτσια, που έχουν πλέον πλαφόν, ήρθε η ώρα για το ψάρεμα στη χώρα μας!

Νέα… ήθη κι έθιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το ψάρεμα, καθώς οι ερασιτέχνες αλιείς που ψαρεύουν συγκεκριμένα είδη θα πρέπει να καταχωρηθούν σε ηλεκτρονικό σύστημα και να καταγράφουν τα αλιεύματά τους, σύμφωνα με τους νέους κανόνες για την πρόληψη της υπεραλίευσης.

Πρόκειται για ένα από τα μέτρα που προβλέπει η πολιτική συμφωνία μεταξύ του Συμβουλίου της Ε.Ε. και της Ευρωβουλής, στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του τρόπου ελέγχου των αλιευτικών δραστηριοτήτων εντός των ευρωπαϊκών χωρικών υδάτων.

Σύμφωνα με τη σουηδική προεδρία (εκπροσώπησε τα κράτη-μέλη στη διαπραγμάτευση με τους ευρωβουλευτές), η υπεραλίευση αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες απειλές για το θαλάσσιο περιβάλλον, ενώ βλάπτει και τους βιοτικούς πόρους των παράκτιων κοινοτήτων της Ε.Ε.

Η συμφωνία επικαιροποιεί το 70% των κανόνων για έλεγχο των αλιευτικών σκαφών, με στόχο να κάνει πιο βιώσιμη την αλιεία της Ε.Ε.

Οι αλλαγές που συμφωνήθηκαν προβλέπουν, μεταξύ άλλων:

  • Συστήματα παρακολούθησης σκαφών (VMS): Για να εξασφαλιστεί συμμόρφωση με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, όλα τα αλιευτικά σκάφη θα παρακολουθούνται μέσω του VMS (για κάποια μικρότερα σκάφη, οι κανόνες θα εφαρμοστούν από το 2029) και θα υποχρεούνται να καταγράφουν τα αλιεύματά τους με ηλεκτρονικά μέσα.
  • Ερασιτεχνική αλιεία: Οι ερασιτέχνες αλιείς που ψαρεύουν συγκεκριμένα είδη θα πρέπει να εγγραφούν σε καταλόγους και να καταγράφουν και να αναφέρουν τα αλιεύματά τους μέσω ηλεκτρονικού συστήματος.
  • Υποχρέωση εκφόρτωσης: Θα χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικά εργαλεία παρακολούθησης εξ αποστάσεως, για να διασφαλιστεί ότι ανεπιθύμητα αλιεύματα μεταφέρονται στην ξηρά.
  • Αναθεώρηση του συστήματος επιβολής κυρώσεων: Θα καθοριστούν τα ελάχιστα κοινά επίπεδα διοικητικών οικονομικών κυρώσεων για σοβαρές παραβάσεις των κανόνων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (εναλλακτική στις ποινικές κυρώσεις), ενώ θα συμφωνηθεί κατάλογος κοινών κριτηρίων για ορισμένες από τις καταχωρισμένες σοβαρές παραβάσεις.
  • Βελτιωμένη ιχνηλασιμότητα σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού: Θα είναι ευκολότερο να εντοπίζονται νωπά προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (περιλαμβανομένων μεταποιημένων προϊόντων μετά από μελέτη της Επιτροπής και πενταετή μεταβατική φάση).
  • Επιπλέον, υπάρχουν νέοι κανόνες για το περιθώριο ανοχής ή σφάλματος κατά την εκτίμηση των αλιευμάτων, οι οποίοι θα συμβάλουν στην αποφυγή ανακριβών αναφορών, ενώ θα ενισχυθεί η συλλογή δεδομένων περί ερασιτεχνικής αλιείας.

Τέλος, κάποια μεγαλύτερα σκάφη θα είναι εξοπλισμένα με συσκευή που να μετρά την ισχύ των μηχανών, ώστε να διασφαλίζεται ότι η αλιευτική τους ικανότητα παραμένει εντός των ορίων.

Οι νέοι κανόνες θα αρχίσουν να ισχύουν δύο έως τέσσερα έτη από την έγκρισή τους, δίνοντας έτσι αρκετό χρόνο προσαρμογής στις νέες απαιτήσεις.

Για τα εισαγόμενα προϊόντα θα θεσπιστεί ψηφιακό σύστημα πιστοποίησης αλιευμάτων για την παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία, ώστε να διασφαλιστεί ότι η διαχείριση των πιστοποιητικών αλιευμάτων και άλλων σχετικών εγγράφων θα γίνεται σε ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον σε επίπεδο Ε.Ε., βελτιώνοντας την ικανότητα των Αρχών να εντοπίζουν προϊόντα που προέρχονται από παράνομη αλιεία.

Η Ε.Ε. είναι η μεγαλύτερη αγορά θαλασσινών στον κόσμο, ενώ η αλιεία παίζει σημαντικό οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό ρόλο σε πολλές χώρες της Ε.Ε. Η πολιτική συμφωνία θα πρέπει να επικυρωθεί και τυπικά από το Συμβούλιο, ενώ στη συνέχεια θα δημοσιευτεί στην επίσημη εφημερίδα της Ε.Ε. και θα τεθεί σε ισχύ.

Ψάρεμα: Το πλαφόν με τις κότες

Απίστευτα πράγματα πλέον καθώς μπαίνει πλαφόν στον αριθμό των κοτών που μπορούμε να έχουμε στην αυλή μας!

Την αρχή έκανε η περιφέρεια Κρήτης με απόφαση που δημοσίευσε στη Διαύγεια στις 8/3 με τίτλο “Καθορισμός οικόσιτων ζώων και πτηνών στις πόλεις και τα χωριά της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου Κρήτης”.

Σύμφωνα με την απόφαση:

1) Απαγορεύεται η διατήρηση ζώων και πτηνών εντός των Σχεδίων Πόλεων Αγίου Νικολάου, Ιεράπετρας και Σητείας

2) Στους περιφερειακούς συνοικισμούς της ενδοχώρας των παραπάνω πόλεων, με τις προϋποθέσεις ότι δεν χαρακτηρίζονται τουριστικοί και απέχουν τουλάχιστον 400 από την ακτογραμμή, και στις παρυφές της Νεάπολης ως γεωργοκτηνοτροφικής πόλης επιτρέπεται η διατήρηση μέχρι δύο

(2) ενήλικων αιγοπροβάτων με τα παράγωγά τους έως τεσσάρων μηνών με μέγιστο συνολικό αριθμό ζώων τα (5) πέντε, έξι (6) ορνιθοειδών και δύο (2) κουνελιών μη συμπεριλαμβανομένων των θηλαζόντων μέχρι της σφαγής τους.

3) Στους λοιπούς οικισμούς Νομού (εκτός των τουριστικών) επιτρέπεται η διατήρηση μέχρι δύο (2) ενήλικων αιγοπροβάτων με τα παράγωγά τους έως τεσσάρων μηνών με μέγιστο συνολικό αριθμό ζώων τα (5) πέντε, δέκα (10) ορνιθοειδών, τεσσάρων (4) κουνελιών μη συμπεριλαμβανομένων των θηλαζόντων μέχρι της σφαγής τους, ενός (1) μόνοπλου και ενός (1) χοίρου μέχρι το στάδιο της τελικής πάχυνσης.

4) Στον όρο ορνιθοειδή υπάγονται, οι ωοτόκες όρνιθες, τα κοτόπουλα πάχυνσης, οι πάπιες, οι χήνες, οι ινδιάνοι (γαλοπούλες), φραγκόκοτες, φασιανοί, πέρδικες, ορτύκια.

5) Η διατήρηση ζώων και πτηνών περισσότερων των τριών προαναφερομένων κατηγοριών ΔΕΝ θεωρείται σταυλισμός οικόσιτων ζώων, αλλά μικτή πτηνοκτηνοτροφική εγκατάσταση που θα απαιτεί την έκδοση των απαιτούμενων αδειών.

6) Απαγορεύεται η διατήρηση ζώων και πτηνών σε τουριστικούς χώρους ή χώρους που παρουσιάζουν τουριστικό ενδιαφέρον (παραλιακές περιοχές, αρχαιολογικοί χώροι κ.λ.π.)

7) Για την περίπτωση (2) ο επιτρεπόμενος αριθμός ζώων και πτηνών θα διατηρείται σε κατάλληλες εγκαταστάσεις, οι οποίες θα βρίσκονται πλησιέστερα στην οικία του ιδιοκτήτη ή σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατόν σε απόσταση πενήντα (50) μέτρων από κάθε άλλη νόμιμη κατοικία.

Για την περίπτωση (3) ο επιτρεπόμενος αριθμός ζώων και πτηνών θα διατηρείται σε κατάλληλες εγκαταστάσεις, οι οποίες θα βρίσκονται πλησιέστερα στην οικία του ιδιοκτήτη ή σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατόν σε απόσταση τριάντα (30) μέτρων για ορνιθοειδή, κονικλοειδή και αιγοπρόβατα και εβδομήντα (70) μέτρων για χοίρους, και ιπποειδή, από κάθε άλλη νόμιμη κατοικία.

Σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητη η τήρηση των αποστάσεων από ευαίσθητες δραστηριότητες, όπως περιγράφονται στο άρθρο 20 «Παράρτημα» του Ν. 4056/2012.

Ψάρεμα: Πρόστιμο αν χτυπήσεις ζώο με το αυτοκίνητο – Πόσα θα πρέπει να πληρώσεις

Τσουχτερό πρόστιμο περιμένει όσους χτυπήσουν ζώο με το όχημά του.

Υψηλό πρόστιμο προβλέπεται για τους οδηγούς που εμπλέκονται σε τροχαίο ατύχημα με ζώο και απομακρύνονται.

Οι ενέργειες που πρέπει να κάνει ο οδηγός αναγράφονται στον Νόμο 4830/2021 «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «ΑΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις».

Ειδικότερα, όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 24 «σε περίπτωση τραυματισμού ζώου σε τροχαίο ατύχημα, ο υπαίτιος της πράξης αυτής υποχρεούται να ειδοποιήσει άμεσα τον οικείο δήμο ή την Ελληνική Αστυνομία, προκειμένου να παρασχεθεί στο τραυματισμένο ζώο η απαραίτητη κτηνιατρική φροντίδα από τις αρμόδιες υπηρεσίες του οικείου δήμου».

Σε αντίθετη περίπτωση η εγκατάλειψη τραυματισμένου ζώου μετά από τροχαίο ατύχημα τιμωρείται με πρόστιμο ύψους 500 ευρώ.